LTO bepleit VN-migratiepact + 2030 Agenda 1% bovenbazen

LTO aan de Bezuidenhoutseweg

Hoewel Marc Calon (PvdA) door de boeren werd uitgekotst, liet hij hen een ‘LTO Verkiezingsmanifest 2021’ na. Dat ‘nieuw vergezicht’ leest tussen de regels als het Oude Grote Plan, de 2030 Agenda en het VN-migratiepact van de 1% van Nederland (en Europa), bovenbazen en zetbazen van multinationals/banken, topambtenarij, en het Koningshuis dat de Sociaal Economische Raad (SER) dicteert. 

LTO verkoopt als onderdeel van die SER de zelfde grondpolitiek, CO2-politiek en migratiepolitiek, maar dan in boerenkiel vermomd.

LTO vertegenwoordigt dus de 1% bovenbazen en hun zetbazen als Wout Dekker (vm Nutreco), Hein Schumacher (Friesland Campina), Dick Benschop (Shell), Feike Sijbesma (DSM) en Paul Polman (Unilever, nu ICC). Hun macht rust op passiviteit van LTO-‘achterban’.

LTO ‘Verkiezingsmanifest’: Pleidooi belangen Wageningen UR, Topmanagementgroep, Nutreco, Unilever en hun 2030 Agenda

2030 Agenda (Big Brother): ‘Controle Over’ uitleggen als ‘zorg voor’…
Je kunt huidige manifesten en voorstellen niet begrijpen, zonder de agenda te kennen die de 1% bovenbazen van Nederland en Europa uitvoert, het spul dat jaarlijks in Davos samenklontert en bij Bilderberg-conferenties: de 2030 Agenda. Volg je de massamedia en hun politici, dan blijf je alles dat je hoort als losse incidentjes lezen zonder samenhang.

Ja natuurlijk, het is allemaal gekte, maar er zit methode in. De 2030 Agenda dus.

Ze grijpen nu ‘Corona’ aan om die agenda versneld door te drukken met haar controle over de economie via CO2-politiek, de eliminatie van mkb. Zo maken ze de resterende economie Staats-afhankelijk, als waren we een communistische heilstaat. Maar dan met kapitalistisch proza en liefdadigheidsproza. De wereld redden, uw gezondheid, voor uw bestwil enzovoort.

De VNO-NCW gevestigd in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg 12 speelt daarin een sleutelrol ten opzichte van het bedrijfsleven. Zij moeten het mkb onderwerpen aan die agenda, waarvan multinationals en banken profiteren in macht en bezit.

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Ken je de 2030 Agenda niet, informeer je dan eerst daarover. Op alle terreinen des levens, van gezinsleven tot je relatiekeuzes en je huis, je grond, water, voeding, daar claimt de 1% controle via 17 SDG-doelen. Die wens tot Staatscontrole over de haarvaten van ieders leven heeft Grote Broer dan ingekleed als ‘zorg voor’.

Als je de hele dag op de trekker zit, en ’s avonds alleen NOS journaal kijkt dan ken je de 2030 Agenda niet. Maar ben je dan goed geïnformeerd? Informeer je dus, want ‘slecht op de hoogte’ is iets anders dan ‘nuchter’. Hoe passiever je zelf bent, hoe meer macht je uit handen geeft. Ook bij je informatiekeuzes. Wie te lui is, verdient het om overheerst te worden.

Global Compact zit bij VNO-NCW, de topambtenaar Hugo von Meijenfeldt is daarvan nu coordinator, hij was eerder coordinator van de 2030 Agenda zelf

De LTO voert dus de 2030 Agenda uit. Want die zit met de VNO-NCW in de SER, het belangrijkste adviesorgaan aan de regering. SER-voorzitter Mariette Hamer (PvdA) heeft zo meer te zeggen dan de meeste gekozen Kamerleden. Omdat ze door het Huis van Oranje is verkozen, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg, net als de ‘kroonleden’.

Binnen die 2030 Agenda past ook het Global Compact on Migration van de Verenigde Naties (‘verdrag’ van Marrekech). Het aanwakkeren van massa-immigratie van nog meer niet-Westerse allochtonen naar Nederland (en andere Westerse landen) Het Global Compact Netherlands zit ook gevestigd bij de VNO-NCW in de Malietoren.

Malietoren VNO-NCW met de ICC van Paul Polman

De topambtenaar die vanaf 2015 de invoering van die agenda uitvoerde vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die is nu coordinator van die Global Compact. Die heet Hugo van Meijenfeldt. Daar in de Malietoren op nummertje 12 zit ook de nieuwe werkgever gevestigd van Paul Polman.

Dat is de (ex) Unilevertopman die voor de Verenigde Naties de 2030 Agenda hielp opstellen; de International Chamber of Commerce (ICC). Nederland vervult dankzij het Koningshuis gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg namelijk een sleutelrol in de operatie ‘Fuck de Burger/boer’.

Waarom roept Rutte iets over ‘racisme’? 2030 Agenda Global Compact: plannen meer massa-immigratie, en kritiek daarop illegaal maken

2030 Agenda is vervangende grondwet sinds januari 2019
Dat de anderhalve-meter-regel plots niet geldt bij racisme-demo’s, waarvoor ze eerder de vrijheids-demonstranten tegen de Corona-ontmenselijking wel oppakten. Krab je dan eens achter de oren, en denk eens in belangen: hoe kan dat? Wie profiteert daarvan? Wie deelt bij ‘Het Ministerie van Veiligheid’ de lakens uit, vanuit wiens belang? Zouden die niet met andere topambtenarij het beleid afstemmen?

Een belang bij Halsema haar demonstraties: Door op iedere migratiekritiek de racisme-sticker op te plakken, wordt het nog moeilijker om je te verzetten tegen de massa-immigratie van niet-Westerse allochtonen. De migratie die dus door de 1% is gewenst. Is het dan niet opvallend, dat nu ook de LTO- gevestigd aan die zelfde Bezuidenhoutseweg, onderdeel van de zelfde SER met VNO-NCW- pleit voor meer niet-Westerse immigratie?

Hebben we hier niet al genoeg van die allah-aanroepende uitkeringtrekkers? Die kunnen ook best asperges steken, na wat overreding. Wie wil werken, kan werken.  Zou nieuwe import uit Eritrea en Somalie dan plots blaken van de werklust, uit dankbaarheid voor Vadertje de Nederlandse Staat?

2030 Agenda tot nieuwe grondwet gemaakt

Denk dus vanuit de agenda en machtsbelangen van de 1%, en plots vallen de puzzlestukjes in elkaar. Vanuit volksbelang gedacht is het idioterie. Maar er is altijd een ander belang dat profiteert. Vraag dus: wie profiteert?

Er zijn allemaal grote en kleine samenzweringen, die je gezamenlijk ‘politiek’ noemt. Dit is er zo 1 op wereldniveau, de 2030 Agenda. Afgelopen jaar werd al een wet aangenomen die de SDG-toets verplicht stelt. Dus dat iedere nieuwe wet getoetst wordt of die de 17 SDG-doelen dient van de 2030 Agenda, van racisme en gender tot klimaat en gezondheid.

Daarmee is die 2030 Agenda als het ware de vervangende grondwet geworden. Nee daar hebt U niet voor gestemd. Maar wie beweert ook dat Nederland een functionerende democratie is?

‘Huh’? Sterke economie? Krappe arbeidsmarkt?

Massa-Immigratie voor Brenninkmeijer’s Tristate City
Het LTO-Verkiezingsmanifest lijkt geschreven in Calon zijn tijd. Want ‘de sterke economie’ wordt nog genoemd als reden om massa-immigratie van buiten de Europese Sovjetunie aan te wakkeren. Van een ‘sterke economie’ is bepaald geen sprake meer na de Corona-machtsgreep. Mogelijk moet een kwart van alle bedrijven al uitstel van betaling aanvragen.

De horeca is nog steeds geplaagd door met willekeur opgelegde 1,5-meter-regels die iedere wetenschappelijke fundering ontberen.

De LTO giet dus als representant van de valse elite, hooguit de EU Biodiversity Strategy 2030 van Frans Timmermans en de Verenigde Naties in eigen landbouwjasje. De aanhef begint, alsof ze in het belang van de boer een NIEUW vergezicht willen bieden.

Terwijl dat vergezicht  een OUD plan is. Namelijk in 2012 bedacht door Paul Polman van Unilever als lid van het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties, en het Global Compact (massa-immigratie VN). Zie verder dat het Ministerie van Grond(stof)politiek (LNV) en CO2/Energiepolitiek (EZK) 1 en het zelfde ding zijn, daar op de Bezuidenhoutseweg:

Ministerie van Grondpolitiek en CO2-politiek

We citeren:

Wij, Nederlandse boeren en tuinders, mogen in 2021 weer stemmen. Net als alle Nederlanders. We krijgen dan nieuwe volksvertegenwoordigers, een nieuwe coalitie en een nieuw regeerakkoord. Een nieuw kabinet met nieuwe bewindspersonen die hun stempel willen drukken. En na maximaal vier jaar beginnen we weer opnieuw.

Dat maakt beleid veranderlijk. Dat is voor ons soms lastig. Koerswijzigingen op ons bedrijf kosten tijd. Dat is niet erg, omdat we ondernemen met de bedoeling ons levenswerk aan de volgende generatie over te dragen.

Maar het is wel een probleem als we investeringen doen die niet na 30 jaar, maar na drie jaar al herzien moeten worden vanwege veranderende wet- en regelgeving. Te meer omdat de marges voor boeren vaak klein zijn.

De oplossing lijkt voor de hand te liggen: een nieuw vergezicht, een stip op de horizon, een kapstok om beleid aan op te hangen. Een nieuwe visie.

Zicht op Malietoren

2030 Agenda is juist bedoeld voor kaltstellen democratie
De LTO presenteert dus een ‘nieuw’ lange termijnplan (2030, 2100), dat de Oude Macht klaarlegde, als oplossing voor een eeuw oud ‘probleem’ genaamd ‘verkiezingen’. Alsof volksdemocratie het probleem is, en niet op totalitaire wijze doorgedrukt stikstofbeleid. Waarvoor niemand had gestemd. Net als die hernieuwde massa-immigratie.

Toen Fortuyn werd doodgeschoten (2002) vonden we 16 miljoen al genoeg, nu zijn het er al 18 miljoen en Brenninkmeijer cs willen nu naar 20 miljoen. En dat kleden ze dan in als Covid-19-herstelstrategie, sociale woningbouw uit de grond stampen, klimaatneutraal uiteraard. En alles op publieke kosten, met de banken als lachende derde.

Die trekken alles van waarde naar zich toe, en het volk mag de hyperinflatie opvangen die volgt door Corona-beleid. Zoals het bijdrukken van geld door de ECB. Zodat we volledig machteloos zijn overgeleverd aan De Staat. Want zonder iets te besteden of in de schulden kun je niets, behalve afhankelijk zijn. En macht = afhankelijkheid.

Stalin BV aan de Bezuidenhoutseweg

LTO is er dus voor de Status Quo, die Oude Macht in stand houden, zo blijkt. En daarmee de eigen macht, die net als bij de vakvereniging (FNV) niet langer op daadwerkelijke representatie en actieve instemming van leden rust.

Hun macht rust louter op de passiviteit van ‘achterban’ die achterover leunt. Bijvoorbeeld door je niet verder te informeren dan NOS journaal en ‘Nieuwe Oogst’. En door blind in de vrome intenties te geloven, terwijl je beter logisch nadenkt over ‘belangen’ en ‘consequenties’.

Ja, heeft Paul Polman van Unilever het goed met je bedrijf voor? Of Wout Dekker? Of Wiebe Draijer (Rabobank)? Of die weldoeners van Vattenfall die hun windmolen op je land willen? Bedoelt LTO het dus goed voor de mensen? Of voor De Belangen van de 1% bovenbazen (UBO’s) en hun zetbazen?

Utrecht, hoofdkantoor FNV. Wie vertegenwoordigt de FNV nu werkelijk?

LTO bepleit massa-immigratie niet-Westerlingen Global Compact
Nergens zie je in dit Verkiezingsmanifest immers een oproep tot afschaffing van lastenverzwarend, averechts milieubeleid dat op de opinies gebaseerd is van Wageningse modellenbakkers.

En dat er een einde moet komen aan de innige relatie Topmanagementgroep LNV en Wageningen UR. Voor meer onafhankelijk onderzoek dat niet op bestelling van een beleidsambtenaar is gemodelleerd. Waar lezen we het pleidooi dat de Natura 2000-directie van het Ministerie van LNV naar huis gestuurd moet? Dat het Natura 2000-beleid afgeschaft kan?

Omdat er niet enige effectiviteit voor de natuur is bewezen, terwijl het beleid miljarden euro’s lasten verzwaart.

Je ziet bijvoorbeeld hoe LTO de wil van de 1% en de (onderzoeks)belangen van Wageningen UR steeds inkleedt als ‘maatschappelijke eisen’. Alsof iedereen eigenlijk wil, wat een door de Postcode Loterij (met daarbij onder meer Cees Veerman) opgeblazen clubje linkse mensen wil, en de academici die van ‘nieuw onderzoek’ profiteren.

De 1% belangen opgeblazen door Postcode Loterij BV

Recent bleek ook nog uit Duits onderzoek van een Duits melkbedrijf dat ondanks alle gedram vrijwel niemand aan de vego laat staan vega wil (minder dan 7%). Dus wat is hier ‘maatschappelijke eisen’? En wat is ‘kwalitatief hoogwaardiger’ voedsel? Wie geeft mij hier een definitie? Is ons brood met slecht graan gebakken? Zijn de biggen in Nederland slecht gefokt?

Het meest opvallende punt, is dat de LTO het Global Compact on Migration van de Verenigde Naties (in Nederland gecoördineerd door Hugo van Meijenfeld) een zetje helpt geven.

Omdat de miljoenen werkeloze allochtonen die Nederland afgelopen halve eeuw al opnemen, blijkbaar geen appel willen plukken of asperge willen telen, moeten er nog meer niet-Westerse allochtonen binnengehaald worden. Omdat de valse elite de traditionele cultuur verder wil ondermijnen, vanuit Divide et empera: verdeel en heers.

Ik ken niemand op het platteland die belang heeft bij nog meer Allah-aanroepende uitkeringtrekkers/seizoensarbeiders. U wel?

Meer Massa-immigratie van Niet Westerlingen = Global Compact

Je grond onder Staatscontrole/zorg
Dus wanneer we het document van het wollige ‘zorg voor’-proza ontdoen waar moderne marketeers documenten componeren, zien we de gebruikelijke wens tot ‘controle over’… Boeren als instrumenten van de beleidsbureaucratie die CO2-politiek uitrolt (windmolens, biomassa), die uit naam van ‘bi o di ver si teit’ greep wil op boerengrond.

Immers, hoe kun je nu serieus pleiten voor meer massa-immigratie en een bouwopgave daarvoor. Op wiens grond moeten die woningen dan komen? Boeren, we zien dat al live gebeuren rondom Amsterdam. Daar wordt een bouwopgave van 90 duizend woningen groen ingedekt met een ‘Amsterdam Wetlands’-project.

Waardoor de grond van boeren in Waterland in moeras veranderd moet.

Hoe kun je die praktijk nu bepleiten, terwijl je tegelijk bepleit in je Verkiezingsmanifest 2021 dat er geen boerengrond verloren mag gaan? Wanneer je ‘overgangszones’ bepleit tussen landbouwgrond en ‘natuur’, dan pleit je andermaal voor de agenda van de ‘groene’ ngo’s. Niet voor boeren. Immers, je erkent dan dat die harde scheiding op papier tussen natuur en landbouw in het echt zou bestaan.

Terwijl, kijk nu eens hier naar deze ‘landbouwgrond’, was is hier nu mis mee vanuit natuuroogpunt:

De stikstofcrisis vanochtend op ‘De Heide’ tussen Langweer en Sint Nyk. Is hier een ‘overgangszone’ met natuur nodig?

Meteen bij het hoofdstuk CO2-politiek, zien we al waar de LTO-wind waait, namelijk uit de hoek van windmolens. Sinds wanneer krijgen we in Nederland meer lekker weer door het plaatsen van zo’n horizonvervuilende vogelmepper? Wat is een ‘beter klimaat’ behalve slap gelul? De toon is met 1 plaatje en bijschrift gezet:

En je grond in handen van een energieboer via een worgcontract met kleine lettertjes

Ik werd gisteren nog een boerin uit de Wieringermeerpolder gebeld, Slootdorp. Die gingen in 2011 een overeenkomst met (toen nog) NUON aan voor plaatsing van een windturbine op hun terrein.

Gezwicht voor de pachtcentjes, die de energieboer aan de boer betaalt. Maar sinds Nuon in handen van Vattenfall kwam, veranderde Vattenfall met hun notariskantoor Flevium plots de contractvoorwaarden. Was eerst de contractduur beperkt tot 25 jaar, nu was dat ineens voor eeuwig. Oftewel, ze houden plots aanspraak op je boerenland. De rechter dwong ze om te tekenen.

Tot zover dus de boer als redder van het wereldklimaat via de CO2-politiek van Frans Timmermans. We zien hier, hoe de LTO gewoon naadloos aansluit bij het biodiversiteit-en klimaatmanifest dat Timmermans aanreikt. Dus meer internationalisering.

En geen enkele structurele oplossing, voor de combinatie van lastenverzwaringen en door de overheid afgedwongen lage melkprijzen (al decennia gelijk). Nee, volgens Calon cs zijn het de vierjaarlijkse verkiezingen, die zijn het probleem. De oplossing? Meedoen met de werelddictatuur van Frans Timmermans cs.

Socialistische Betonkolos SER aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover LTO

SER opheffen
Het is de overheid die beslist wereldmarktje wil spelen, die oneerlijke concurrentie toelaat. Kort samengevat: de LTO doet precies waarvoor ze bestaat, en waarom ze in de SER zit. Het verpakken van de Agenda van de 1% Globalisten, Multinational-bazen en D66-ambtenarij van Nederland in een boerenjasje.

De LTO vertegenwoordigt dus helemaal niet de achterban van 37000 leden. Maar de belangen van Hein Schumacher, Wout Dekker (vm-Nutreco), Paul Polman (vm-Unilever, nu ICC), Feike Sijbesma (DSM), Dick Benschop (Shell), Louise Fresco en hun Trilateral Commission. En het Koningshuis, de hoofd-UBO aan de Bezuidenhoutseweg, die de Koning Willem 1 prijs uitlooft aan wie hen gedienstig is.

Het Rode Pil-schema

Een zelfde geldt voor FNV, CNV, VNO-NCW. Die vakverenigingen in de SER, dat fameuze ‘poldermodel’. Het werd tot koldermodel, omdat ze niemand vertegenwoordigen dan de bovenbazen en hun plannetjes.

6 Replies to “LTO bepleit VN-migratiepact + 2030 Agenda 1% bovenbazen”

 1. Over globalisten gesproken…
  World Economic Forum (Klaus Schwab) liet deze week weten dat het Systeem gereset dient te worden…
  Een Grote “Groene” Reset… (want groen is goed…)
  Ze hadden dan ook een heus Covid Action Platform, alsof het geheel met het niet bestaande besmettelijke virus een Plannetje was…
  https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
  Op het ogenblik staat het systeem nog ff in de slaapstand…
  I cant breathe = Hibernate Act (anagram)

  1. De taal verraadt de geest er achter. Een maatschappij met mensen zien als ‘systeem’ dat je ‘reset’, alsof je even op afstand op een knop drukt en gevoelloos afwacht wat er dan gebeurt.

   1. Yup je de schepping “toe-eigenen” alsof je de maker ervan bent, en er dan met list en bedrog een verdeel en heers “spel” en systeem van maken. Duivels zogezegd. Vindt al aardig wat eeuwen plaats lijkt me, met steeds een ander gezicht. Maar over wat een ander in z’n hoofd haalt heb je geen zeggenschap…
    “From the One we are Many”, maar als je met de Many een (valse) One maakt heb je de poppen aan het dansen… Tijd dus voor the Many om de ware One te kennen en te onderscheiden van de valse. Daarvoor moet je je als mens naar binnen keren. Of “de berg op” in jezelf. Waar je ware Authoriteit, waar auteurschap, ontmoet, dan laat je je niet (mis)leiden door welke gek ook die zegt jouw auteur te zijn.

 2. Het is niet alleen het lto die de agenda uitvoerd van de vn, het is het gehele kabinet( uitgezonderd sommige oppositiepartijen) gisteren de site van het world economic forum uitgepluist, met name het plan over covid, even kort samengevat: global covernance, verlichte vaccinaties, covid paspoort, basisinkomen, gelijke rechten voor mens,dier en robot, geestelijke gezondheidszorg voor iedereen want ieder mens lijd aan een of andere geestelijke aandoening, alle kinderen krijgen een Staatsvoogd, reisbeperkingen, voedselbeperkingen in de vorm van pillen afgestemd op ieder individu’s dna,smartcities waar je in moet gaan wonen enz enz, nu snap ik ook gelijk Hugo de jonge met zijn uitspraak dat alles weer kan na vaccinaties en hij heeft nog even een nieuw wetsvoorstel ingediend dat ieder kind in Nederland een staatsvoogd krijgt en heeft nu versneld de noodmaatregelen in een” permanente” wet gegoten, zodat als we straks een tweede golf ( die niet bestaat dus) krijgen hij de vn agenda helemaal kan doordrukken,samen met Rutte rivm( gesponsord door Bill Gates en consorten) enz enz, dit is dus hoe zij de 1% het willen hebben, dit is een agenda die ons gechipte mensen in een wereldomvattend mensenhouderij willen hebben, gewoon te ziek voor woorden, hopelijk grijpt God op tijd in, want van de mensen om ons heen moet je het niet hebben, door hun naïviteit of laksigheid( of beide) kunnen ze heel ver komen om hun agenda door te drukken🥺🥺

  1. Wanneer begon die globalistische agenda ook weer rond te zingen hier, dat alles geprivatiseerd diende te worden, rond 1990 of was het al in de jaren 80? Daarna is het hard gegaan met de afbraak. Een heel stapsgewijs ombouw en sociaal afbraak proces werd in gang gezet. Ik riep het in elk geval in de jaren 90 dat er iets als een “foute verandering” aan zat te komen, maar dan heb je al snel verbaasde gezichten. Zelfs na 9/11 zien ze dan nog niet welke kant het op gaat wat de agenda betreft… en zelfs na 2020 heb je nog altijd de onnozelen die vinden dat het nu eenmaal allemaal gewoon gaat zoals het gaat… het willige kuddevolkje van de menshouderij… die kun je alles wijsmaken en programmeren zo je wilt kennelijk…
   Vaak zie je achteraf nog een hoop meer dan dat je zag op het moment zelf. Dan gaan er plots nog meer kwartjes vallen… en zie je die agenda nog duidelijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *