Moerasgassen (‘methaanuitstoot’)

Hilaarder vaart met pompebleden…

Vanochtend op zoek naar Oer-Fryslan voor mijn fotoboek ‘De Natuur van Friezen’, kwamen we terug bij Rewert. Daar, vlakbij Hoptille zou nog een oer-loop van de oude Boorne liggen. Die mondde daar uit op zee. Die oerloop werd uiteindelijk een vaart, die loopt vanaf Hidaard naar het noorden toe.

De foto’s maakte ik tot mijn borstkas in het water, en met de benen tot over de knieën in de plantaardige prut op de waterbodem.

We maakten zo moerasgassen vrij uit de slootbodem. Nu blijkt dat DSM daartegen een middeltje heeft ontworpen, zodat koeien dat zelfde gas minder uitboeren; Bovaer. Dus daarom is de Nederlandse veestapel tot CO2-probleem bestempeld door het Ministerie van LNV. Voor DSM van Duurzame Feike Sijbesma.

Moerasgassen

Liever geen lucht (an-aeroob)
Zodra je een stap neemt, zak je eerst een halve meter in de smurrie. Trek je vervolgens je been uit de smurrie, dan stijgen allemaal gasbellen op uit het water. Zou je er een aansteker bij houden, dan zou het water branden. Dus dat is misschien nog iets voor een volgende foto. Je moet goed je evenwicht bewaren, en dus geen misstap maken zodat je plots onder water valt met de camera.

Een koe die gras verteert terwijl ze rustig in de wei ligt te herkauwen, laat dat verterende werk ook deels aan bacteriën over in zijn pens. Dat zijn zogenaamde an-aerobe (‘zonder lucht’) oer-bacterien, die al bestonden toen er nog geen zuurstof in de atmosfeer zat. Zou je een gaatje in de koe prikken ter hoogte van de pens, en je houdt er een vuurtje bij: dan ontploft de koe.

Die bacteriën hadden ooit miljarden jaren terug het microben-rijk alleen op aarde. Maar toen kwamen er groene planten, eerst blauwwieren en blauwalgen, die een giftig goedje gingen produceren: zuurstof. Dus toen de concentratie zuurstof op aarde steeg, moest al dat an-aerobe leven ondergronds gaan. Of dus bijvoorbeeld in de pens gaan leven van een koe.

Als er maar geen lucht bij komt.

Moerasgassen, met rechtsboven egelskop

Al eerder schreef ik dat uit natuurlijke moerassen in de wereld, via (an-aerobe, dus zonder zuurstof) vertering van plantenmateriaal door bacteriën een factor 455-866 maal meer methaan de atmosfeer in belandt dan door de Nederlandse veestapel.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over planten-etende insecten, zoals termieten, sprinkhanen, noem ze allemaal eens. Of de gnoes op de Serengeti. Alles dat gras verteert met bacterien in een maag, of pens als bij de koe.

De bewering op Energienieuws.info uit 2012 dat ‘meer dan de helft van methaan in onze atmosfeer afkomstig is van melkkoeien’, die kan dus eenvoudigweg niet kloppen. Als er zoveel natuurlijke methaanproductie is, en dat al sinds de oertijd in al die slootjes, vaarten en moerassen.

Dat moet wel onzin zijn

Dat moet een bewering zijn van een LNV-ambtenaar die rechtvaardiging zoekt bij z’n beleid/baantje, en zo’n academicus die weer een noodzaak heeft gevonden voor zijn onderzoeksbaantje. Want ja, hoe heet dit project?

Food Chain Sustainability and Dynamics van TI Food and Nutrition

In boeren-Nederlands vertaald betekent dat ‘Wat zijn er toch veel nutteloze, leugenachtige en volstrekt overbodige mensen, we noemen ze ook wel ‘ambtenaren.’

Hilaarder vaart

Hoe klein is de menselijke invloed op aarde, in dit tijdvak van de planten, het Herboceen: de planten gebruiken ons om het CO2-gehalte in de atmosfeer omhoog te krijgen, zodat de planeet nog groener kan worden en het klimaat nog aangenamer. Want hoe meer CO2, hoe beter planten groeien, en hoe warmer hoe beter…

Fotosynthese, de productiemotor van alle plantengroei, aangejaagd door lichtenergie, draait het beste bij gemiddeld 25 graden en bij CO2-gehaltes van ruim het dubbele van nu.

Ons hele gedrag wordt kortom gedicteerd door ‘de natuur’, wij mensen hebben niets in te brengen, gehoorzamen slechts natuurwetten. Slaven van de natuurlijke wereld om ons heen, en in onszelf.

Gele plomp in zijslootje

Na het slootje lopen en gasbellen opwekken, liepen we met natte kleren weer verder door de Friese prairie. En nu – min of meer opgedroogd- ruiken we naar Aarde, de planeet en al wat daar door haar groeikracht uit voortkomt, uit de bodem spruit op weg naar het licht van de Zon.

Zodat twee krachten elkaar ontmoeten, de vrouwelijke aantrekkingskracht die absorbeert en de fotonen van Het Licht die binnendringen.

Boerensloot spuugt methaan uit

Was het U al eens opgevallen, dat een vrouw bij een orgasme een zelfde soort samentrekkingen krijgt, lichaamsgolven, intens en ongecontroleerd als bij de weeen in barensnood? Bij een vrouwelijk orgasme lijken de samentrekkingen als golven omhoog te gaan ter absorptie, als je banaan naar binnen dringt.

Maar bij weeen zijn ze neerwaarts gericht om de vrucht af te stoten, dat moet als nieuw leven de wijde wereld in.

Ja sorry, ik moest daar plots aan denken toen ik met het oog op waterniveau in de sloot stond: dan ben je helemaal omringd door de natuur, letterlijk, de Godin Natura, terwijl je met je benen diep in de oermodder zakt.

Aarde is vrouwelijk, en het Hemelse licht is mannelijk. Twee krachten van 1 medaille. Of heeft U toch liever dat ik weer wat over milieuclubs en CO2 ga zeuren, ambtenarenge-OH? Als ik heel eerlijk ben, heb ik het daar na 10 jaar gezeik wel ontzettend mee gehad.

Koe/methaanuitstoter bij Rewert

Ik bedoel maar: hoe 1 woord alles kan zeggen. Je kunt het product van een natuurlijk proces dat al eonen plaatsvindt ‘moerasgassen’ noemen. Dat woord noemt meteen de context, ‘gas uit het moeras’. Maar noem je het ‘methaan’ dan klink je al veel technischer en meer deskundig.

Noem je het ‘methaanuitstoot’, dan heb je weer een probleem verzonnen dat baantjes vraagt die via staatsagressie (subsidie, belastingdiefstal) tot stand komen. Voor het zelfde gas, dat ontstaat in iedere boerensloot en elk moeras. Ik bedoel… Academieprostituees van Wageningen UR, die menen nu al te moeten werken aan een ‘klimaatvriendelijke koe’.

Daar is die hele CO2-onzin voor bedoeld, producten verkopen en ambtenaren aan baantjes helpen

Meten met twee klimaten
U leest dat goed: Climate Friendly Cows. Omdat DSM met Feike Sijbesma (tevens Bankraad de Nederlandse Bank) met Edith Schippers dan haar chemie en winkelnering verplicht, dus met dreiging van staatsagressie aan de boeren kan verkopen.  Omdat die boeren verplicht worden daar aan mee te werken.

Een product dat ze ‘Bovaer’ noemen, dat tegengaat wat de bacteriën in de pens van koeien al doen zolang de koe bestaat; moerasgassen maken. Terwijl verderop ‘mestvergisters’ staan, die juist subsidie krijgen om met die bacterie weer moerasgassen te maken. Maar dan noemen ze het ‘groen gas’. Omdat je er dan subsidie voor krijgt, want dan dien je de belangen van de UBO’s en hun overheid.

Klassiek gevalletje meten met twee klimaten.

Met slechts 1 alinea in het krantje van Academieprostituee BV (Wageningen Resource), lees je al hoe ziek het academisch systeem is geworden, in dienst van de UBO’s (bovenbazen) van het grootbedrijf en de bureaucratie. En dat voor 300 tot 400 miljoen publieke euro’s per jaar. Wageningen UR is een stichting van het Ministerie van LNV, eerste lijn ter rechtvaardiging en bouw van de beleidstrein.

Wetenschap op bestelling BV. Er is eerst beleid besteld door DSM, de Rabobank enz.. En vervolgens komt er ‘nieuw onderzoek dat zegt hoe noodzakelijk dat beleid is’ uit Wageningen vandaan.

Een koe/CO2-probleem in de stal

Hoe men non-problemen verzint, opblaast en rechtvaardigt, zodat de bovenbazen van het grootbedrijf (de UBO’s) met staatsdwang hun rotzooi verplicht kunnen laten verkopen. In dit geval DSM van ‘duurzame’ Feike Sijbesma.

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

Maar als je bos uit Letland en Amerika bijstookt in je Eemshavencentrale, krijg je miljardensubsidies omdat je ‘klimaatdoelen’ helpt halen van de UBO-dienaar Eric Wiebes. Wat een ziek ziek ziek land zijn we geworden. Het aantal mensen dat je onder de tram wenst neemt dagelijks toe. Evenals de weerzin, die dagelijks groeit om nog achter je computer te kruipen.

Verzin een probleem, blaas dat op zodat ‘de overheid’ er ‘beleid’ op maakt, en bied jezelf aan als verplichte oplossing met staatsgeweld = ‘duurzaamheid’

Het liefste zou ik enkel nog in de natuur omzwerven, zoals we dat nu dagelijks ’s ochtends vanaf 5 uur tot 9 doen. Wat is de wereld dan normaal, de mensen die je tegenkomt zijn ook gewoon vriendelijk. Waar zijn dan die zieke geesten die bij DSM werken en die zoiets als ‘Bovaer’ bedenken, omdat je iets oerouds als een ‘koe’ tot CO2-probleem hebt bestempeld… Wat komen die tekort?

De prairie bij Rewert…

Ljip!

Boerderij Rewert

Zicht op Rewert, het hooiland (mieden) heeft nog oeroud relief

Zweefvlieg ontmoet vlinder

Het bericht dat Feike Sijbesma zelfmoord heeft gepleegd na een vlaag van realistisch zelfinzicht, we zullen het met gejuich en ontkurkte champagne begroeten. Ja, wat jammer dat je dan na zo’n heerlijke ochtend in de Natuur van Friezen, die geurige grasprairie, met de lucht van drogend hooi nog in de neus…. weer met zulke excrementen van de mensheid geconfronteerd moet worden.

Er bestaat geen ‘klimaatprobleem’, zie ook de foto’s. Er zijn ‘andere mensen’ met ego’s en grote belangen.

3 Replies to “Moerasgassen (‘methaanuitstoot’)”

  1. Graag horen we nog een keer hoe je werder geboren bent uit de drek van moeder aarde. Want ik ben idd ook wel een beetje klaar met het gezeur en gemiep. Inmiddels weet je nu dus aardig hoe de wereld in elkaar steekt qua belangen. Maar nu komt de truc die voorkomt dat je niet meer kan genieten van boer zijn. Ik doe de oogkleppen wel op. Focus op waar ik invloed heb en heb er lol in. Bestolen wordt je toch al. En dan is er tenminste nog wat aan.

  2. Dag Rypke, de kunst is inderdaad om de blackpill om te zetten in de God-pill. Zie het als aardse verschijnselen, maar laat mensen meegenieten van jouw wijsheden. Er zijn genoeg intelligente wezens in NL die ook verandering willen, de oogkleppen vallen langzaam af.

Laat een reactie achter aan Robert Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *