Uw Postcode Lot maakt boerenfamilies kapot…

Met uw Postcode Lot speelt een ongekozen ‘elite’ voor God

Met uw Postcode Lot/hebzucht, pesten niet gekozen organisaties (ngo’s) de boeren en vissers kapot, helpen zij U aan een verveelvoudigde energie-rekening, zetten ze de natuur vol windmolens, en helpen ze een kleine politieke minderheid aan absolute macht met giga-marketingbudgetten waarbij het budget van alle politieke partijen bij elkaar verbleekt. Met uw Postcode Lot, speelt een ongekozen elite dus voor God.

Met dank aan PCL-bestuurders ASR-topman Kick van der Pol en Cees Veerman, Ben Knapen enz

Heel Nederland onder windmolens bedolven, dankzij uw Postcode Lot
Jaarlijks gaat er tenminste 70 miljoen euro Postcode Loterij-geld direct naar clubs die de boeren van hun land treiteren met de overheid. En naar clubs die de vissers van de zee pesten met bevriende ambtenarij. Zie mijn berekening hieronder in de tabel. Allen clubs die ook miljoenen-subsidies krijgen van de overheidsbureaucratie om een politieke agenda van een kleine minderheid op te leggen aan de meerderheid.

Zoals overal windmolens en centrales die bomen opstoken. Voor ‘het klimaat’.

Even de menigte opstoken tegen het ecofascisme

Zonder uw Postcode Lot geen CO2-zwendel, geen stikstof-zwendel, geen ‘nieuwe’ nepnatuur (verzopen boerenland met oerkoeien en ganzenplagen), geen Loterij/subsidie-miljonairs als Natuurmonumenten met hun 176 miljoen euro belegd vermogen en jaarlijkse 47 miljoen euro subsidies.

En geen miljoenen-subsidies voor de Asielindustrie die de overbevolking met niet-westerse werkelozen verder aanwakkert voor eigengewin.

Windfarm Eneco IN de Waddenzee bij Delfzijl

Uw Lot maakte de nationale democratie kapot. De marketingmiljoenen dienen een strategisch-politiek doel. Zo verschuift de macht naar Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) die zich ‘stakeholder’ noemen. Daarmee moet je dan als mkb’er verplicht in overleg van de overheid die deze clubs subsidieert.

Zo verlies je zelfbeschikking over de koers van je bedrijf, je wordt zo in hun belangen-agenda geperst. Dankzij ambtenarij die hen subsidieert en bedrijven die met die ngo’s samen een verdienmodel bouwen. Wanneer U het prima vindt, wanneer ze Nederland zo tot een soort communistische heilstaat verbouwen met Premier Klaver: ga vooral door met Postcode Loterijtje spelen.

Uw eigen slechtheid- hebzucht en luiheid- is hun macht.

Wie zich dus ergert aan de wijze waarop de overheid nu boeren en vissers te grazen neemt: ga dan eerst bij jezelf te rade. Wat doe ik, waardoor de financiers van de boertjepesters en vissertjepesters aan zoveel geld komen? Welke media geef ik kijkcijfers?

Only for the money: Natuurmonumenten heeft bijna 180 miljoen euro belegd vermogen

Natuurmonumenten, groene verf overheid en grootbedrijf
Sinds de jaren ’90 hielp de Postcode Loterij ook voorheen respectabele natuurclubs als Natuurmonumenten corrumperen. Van sjieke notabelen en natuurbeschermers, werd het dankzij ondermeer Pieter Winsemius, bankier Herman Wijffels en opvolgers tot een politiek en zakelijk marketingvehikel omgebouwd.

Zeg maar ‘de groene verf voor overheid en grootbedrijf’.

Zie daarover mijn artikel ‘Pieter Winsemius, kwade genius‘.  Zie ook mijn artikel over de ‘groene 11’ Postcode Loterij-beneficienten, de groene verfpotjes van het grootbedrijf/VNO-NCW en de overheid. Die geeft die 11 nog eens ruim160 miljoen euro campagne-subsidies om de politiek te bedrijven van Frans Timmermans cs, meer windmolens in de natuur en CO2-belastingen.

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018

Jaar in jaar uit, liegt Natuurmonumenten-  vanwege haar politiek belang voor ongekozen ambtenarij- haar ledental omhoog. Het aantal volwassen leden halveerde ruim sinds 2002, naar ongeveer 430 duizend nu in 2019.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen: 035 6559911

Manipuleren jaarverslag door definitie ‘lid’ te veranderen
Maar Bjorn van den Boom en Marc van den Tweel veranderden domweg de definitie van ‘lid’ en ‘donateur’, om zo een blijvend groot maatschappelijk draagvlak te veinzen. Dus stellen ze wel meer dan 700 duizend mensen te vertegenwoordigen ‘die ons werk steunen’.

Ook de kinderen van volwassen ouders werden als OERR-kindje in 2017 tot volwaardig lid opgewaardeerd. Zo kwamen er plots 65 duizend ‘leden’ bij, die het aanhoudende jaarlijkse 5% verlies compenseerden.

Nu scheelt da al meer dan 200 duizend. Daarnaast, je heet al ‘donateur’ van Natuurmonumenten wanneer je in 1 van hun gebieden een verplicht kaartje koopt, bijvoorbeeld voor een moutainbike-vignet.

Alle ‘betalende contacten’ heten zo ‘donateur’, dus ‘mensen die ons werk steunen’. Geen wonder dat Natuurmonumenten ook parkeergelden wil hefffen, dan gaat het ‘aantal mensen dat ons werk steunt’ nog meer omhoog. De ‘nemesis’ van Natuurmonumenten, Hans Keuper berichtte hier nu over op zijn Facebook-pagina.

Zoals Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten bekende, is hij echt een pijn in de aars voor ze. Keuper werd professioneel bestrijder van Natuurmonumenten, nadat de club met subsidie voor zijn huis een goed weidevogelgebied verprutste.

Linkse meisjes krijgen hiervoor PER JAAR 10 miljoen euro subsidie per jaar van Hugo von Meijenfeldt (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De vis rot vanaf de kop
Het doel van het veinzen van zoveel maatschappelijke steun, dat is van politiek-commerciele aard. Het ‘particuliere’ Natuurmonumenten krijgt jaarlijks tussen de 45 en 50 miljoen euro subsidies van het Ministerie van LNV, de provincies en Europa (LIFE+).

Terwijl: waarom moet een particulier grootgrondbezitter met meer dan 100 duizend hectare grond, dat daarvan meer dan25 duizend hectare gratis kreeg van het Ministerie van LNV, een marketingbedrijf met 180 miljoen euro belegd vermogen op de beurs EN jaarlijks nog eens 15 miljoen euro Postcode Loterij-subsidies, waarom krijgt dat ook nog eens 45-50 miljoen euro’s belastinggelden per jaar?

Het antwoord is eenvoudig: vanwege ‘De Belangen’ en hun 2030 Agenda. Natuurmonumenten is hun ‘bitch’, marketingvehikel voor ‘De Belangen’. In het filmpje voor Blue Tiger Studio leg ik al uit welke agenda je steunt, wanneer je meespeelt met deze financiers van ongekozen macht.

Hier geldt: de vis rot vanaf de kop.

Via het management, de voorzitters (Jeroen Dijsselbloem, daarvoor Hans Wijers, Herman Wijffels, Pieter Winsemius) en toplieden kruipt de morele rotting door in de organisatie. Zo kunnen dus ook ooit prachtige organisaties als Natuurmonumenten – waar ik vroeger van harte lid van was en excursies voor gaf- dus corrumperen.

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Waarom blijven gok-imperia als Postcode Loterij bestaan?
De Postcode Loterij krijgt al 30 jaar vrij spel, zonder dat de Belastingdienst Groot Zakelijk bij dit gokbedrijf met private megawinsten eens met de FIOD een kritisch kijkje neemt. Hoe kan dat?

De Nederlandse overheid/Ministerie van Financien heeft zelf gokbedrijven, zoals Holland Casino en de Staatsloterij. Holland Casino maakte in 2018 liefst 650 miljoen euro bruto winst uit gokverslaving.

Via hun lobbyiste in de Eerste Kamer pasten ze de ‘Wet op Kansspelen’ zo aan in 2019, dat dit staatsmonopolie ook gokverslaving op internet mag stimuleren.

Holland Casino, het gokimperium van het Ministerie van Financien. 1 maat voor ‘de belangen’ en een strafmaat voor wie ‘de belangen’ bedreigt

Dit kan een verklaring zijn, waarom de Postcode Loterij de vrije hand kreeg in Nederland sinds 1989. En dat kan ook een verklaring zijn, waarom in het bestuur van de Postcode Loterij steeds veel oud-politici zitten die vervolgens een mooi baantje kregen als commissaris, naast toplui uit het financiele circuit.

‘Nieuwe Natuur’

Zo verklaar je ook waarom Kick van der Poll van ASR Vermogensbeheer, de grootste boerengrondbezitter van het land, hier in het bestuur zit. Het ‘duurzame’ ASR is een geldbedrijf dat door U, de belastingbetaler in 2008 met miljarden werd gesteund.

Dus waarom blijft U papieren spam in de postbus krijgen? Omdat dit ‘de belangen’ dient. Zou ‘direct mailing’ verboden worden, dan was het einde Postcode Loterij. Maar ‘De Staat’ wil ook dat U gokken blijft.

Het Rode Pil-schema

Vanwege ‘De Belangen’. Daarom moeten we helaas erkennen: Nederland is geen ‘democratie’, maar een privaat bedrijf: De Koninklijke Oligarchie Nederland BV. Daarin bent U als burgerservicenummer het pondje vlees onderpand voor de almaar groeiende schuld bij geldwoekeraars van dit bedrijf, zijnde ‘De Staat der Nederlanden’.

Daarom meet de Rijksoverheid ook consequent met twee maten. Een maat met zak subsidie voor wie ‘De Belangen’ dient, en de strafmaat voor wie ‘De Belangen’ in de weg zit.

En dus worden vreedzame boeren ook door ME-overmachten opgepakt. Volg het geld, volg de poppetjes. Je snapt niet dat iedereen het niet al snapt, zo eenvoudig is het te zien als je het maar eenmaal doorhebt. Conclusie: Met Uw Postcode Lot spelen de geldwolven voor God.

Uw eigen slechtheid, hebzucht, luiheid en andere ondeugden helpen hun macht. Kap daarmee, en steun Het Goede, Ware en Schone.

5 Replies to “Uw Postcode Lot maakt boerenfamilies kapot…”

 1. De ‘wereld’ is inderdaad als een bedrijf gemaakt. Op die manier kun je de zakenregels toepassen en zo ook de wereld kopen en zakelijk besturen. Dus Nederland BV is een ondernemening waar de bewoners een soort werknemers zijn. Omdat de top van het bedrijf de regels maakt (wetten) zijn de werknemers (onderdanen) eigenlijk onmondig. Als de regels je niet bevallen dan kun je (nu nog) weg. Dan zoek je maar een ander bedrijf. Niet dat het veel uitmaakt, want het is overal hetzelfde. Behalve in landen waar de ‘bank’ (FED) zich nog niet heeft kunnen binnenwerken. Die landen worden dan met wapengeweld gedwongen. Denk aan Irak, Libië.

  Het ligt allemaal dus wat ingewikkeld, Rypke. Ik snap wel dat de ‘normale’ mensen dat niet begrijpen. Het is allemaal tamelijk ingewikkeld.
  ‘Uw eigen slechtheid, hebzucht, luiheid en andere ondeugden helpen hun macht.’, schrijf je.
  Ik ben het daar niet mee eens. De ‘macht’ heeft het spel zó geraffineerd gecompliceerd gemaakt, dat het voor een normaal mens niet te begrijpen is. De normale mensen zijn helemaal niet slecht of lui of zo. De gewone mens begrijpt het niet omdat het bijna niet te begrijpen of te geloven is, denk ik. Wie leest nu ‘Confessions of an Economic Hit Man’ bijvoorbeeld? Of wie doorziet de geheimen van de 2e WO? Of van bepaalde instituties? Het is allemaal zó ingewikkeld!
  Wie leest de UCC regels? Wie snapt de implicaties ervan?
  WIE SNAPT DAT DEZE REGEL ONZIN IS? EN-DEZE-NIET?

  1. Een mogelijkheid is ook dat de ‘gewone mens’ het wel begrijpt, ofwel met denkvermogen danwel intuïtief, maar vervolgens (al of niet bewust) besluit om te doen alsof het allemaal wel meevalt. Je hier druk over maken is namelijk nutteloos. Robinhood zou rechtsomkeer maken.

 2. Net deze video bekeken:staatsbosbeheer, pcb’s, dioxines, etc 🤔

  Video in Verzet was live.

  Breaking ik sta hier met Stichting Annemieke
  @EnAnnemieke

  (Annemieke van Straaten) en wat zij nu te zeggen heeft wil je horen !!

  Link: https://t.co/cAXvdxeYX6

 3. Het stinkt maar dat had ik al langer door de democratie is voor de mensen die nooit lezen endearment nog steeds denken dat het bestaat. Al die goede doelen loterijen zijn er niet voor de deelnemers maar voor het binnen halen van grof geld. Met dat geld doen ze allerlei hobbies van het bestuur uitvoeren. Het bestuur bepaald waar de geld stromen naar toe gaan en dat is steeds minder naar de deelnemers. Deelnemers krijgen de meest idioten prijsjes die niet verhouding staan tot de inleg. Je wordt gewoon opgeligt. BNR’s zijn de volgende handophouders die voor hun kul praatje veel te veel betaald krijgen en tevens hun tv-programmaatje instand houden zoals b.v. Koffietijd wat op zich een schijt programma is geworden. Dus mensen stop met goededoelenloterijen loterijen want het is nep en het verpest veel belangrijke zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *