‘Windpark Fryslan illegaal, Provincie stap uit’…

Anne de Groot zijn duurzame schroot, hier Westermeerwind, zo ziet horizon Waddenzee er vanaf 2022 uit

Momenteel bouwt de baggerindustrie als ‘natuurcompensatie’ voor energie-industrie in Natura 2000-natuurgebied IJsselmeer, Windpark Fryslan, een natuureiland, waarvan de vergunning nog niet eens rond was. Oud CDA-gedeputeerde Jan Ploeg hekelt nu (indirect, onbenoemd) het schandelijke gedrag van zijn partijgenoot en gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) en Sietske Poepjes (CDA)

Zij zijn immers de politiek verantwoordelijken. Dat CDA-duo blijft cruciale stukken voor publieke verantwoording geheim houden. Zoals de opgetuigde aandelenconstructie rond Windpark Fryslan, wie nu het meeste zal profiteren en wie de risico’s moet nemen.

In plaats van als schaamlap een ingezonden stukje te sturen, kan Ploeg beter bij De Rouwe op bezoek gaan in Bolsward, en hem aanspreken op zijn schandelijke gedrag. We hebben hier allereerst namelijk met een moreel probleem van doen.

Anne de Groot zijn industrieterrein in Natura 2000 gebied, met vergunning voor 25 jaar

Privaat gewin, publieke kosten & risico = Windpark Fryslan
We schreven al eerder, zie ook HIER hoe in de holding Windpark Fryslan van Anne de Groot een publiek-private bedrijfsconstructie is opgetuigd. Wat je vroeger ‘corruptie’ zou noemen… met wat groene verf er over, heet dat nu ‘duurzaamheid.

In die oligarchische WPF- holding bezit de provincie 15% van de aandelen, en de private partijen waaronder de banken en energiebedrijven als Eneco de rest. Het enige waartoe de provinciale deelname dient, is de dekking van het bedrijfsrisico van WPF met mogelijk 127 miljoen euro publiek durfkapitaal.

Jan Publiek mag alleen betalen, maar niet weten AAN WIE of WAARAAN

In de brief ‘Windpark Fryslan open je boeken‘ tonen Ploeg en Van der Zee, dat zij al meerdere vergeefse verzoeken deden met beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Wat mij doet afvragen: waarom gaat Ploeg niet even bij zijn partijgenoot De Rouwe in Bolsward op bezoek, om hem zowel moreel als politiek te laten verantwoorden voor zijn openlijk corrupte gedrag.

Waarom gedraagt De Rouwe zich zo schandelijk? Wie mij hier aan wil spreken op taalgebruik, mogen wij bij morele verontwaardiging niet uit ons hart spreken? Het gaat hier niet om een miljoentje zus of molentje zo: maar over de corrumpering van openbaar bestuur.

Sander de Rouwe houdt de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing tegen te houden

Ploeg en Van der Zee schrijven, wat we hier al vaker onder de aandacht brachten. Maar dan hoort U het voor de sociale bevestiging ook eens van een ander:

Sinds september 2019 is de provincie Fryslan mede-eigenaar van Windpark Fryslan. Het park WPF is in onze provincie veruit de grootste gesubsidieerde instelling. Naast de minimaal 100 miljoen euro die de provincie in het project stopt, kan de rijkssubsidie (SDE+) oplopen tot 1,51 miljard.

Hier komt Windpark Fryslan, 89 zwaaipalen met rode zwaailichten van 180 meter hoog, 1,2 miljard euro subsidie

Zij krijgen geen toegang tot de stukken na herhaalde Wob-verzoeken, waarover ze inzage willen:

Bijvoorbeeld: de risicovolle inbreng van de provincie is wel bekend. Maar hoeveel dragen de partners (oud-WPF) nu eigenlijk bij? Zij krijgen in de nieuwe onderneming 85% van de aandelen en een navenant deel van de (verhoopte)winst. Maar welke berekening ligt daaraan ten grondslag?

Het document dat de uitkomst van de zogenaamde aandelenverdelingsmechanismen onthult is geheim (….) En wie zijn de voorfinanciers die plotseling in recente stukken opdoken? Hebben we hier te maken met respectabele kredietinstellingen of met private bankers van de Maagdeneilanden?

Hoeveel brengen zij in, zijn hun leningen achtergesteld bij die van de provincie? We kunnen er alleen maar naar gissen.

Corruptie en kartelvorming is legaal, wanneer je wat met taalgebruik doktert

Legalisering corruptie is Rijksbeleid
Sta hier dus eens even bij stil. Je hebt het bevoegd gezag, de provincie Friesland haar bestuur, dat met een ambtenaar en een uitverkoren bedrijfsdame, Mw Bodewes voor windenergie-ondernemer gaat spelen. Dat zelfde bevoegde gezag mag/moet ook de vergunningen uitgeven voor het bouwen van die industrie in Natura 2000-gebied.

Oftewel, ook als het ‘eigenlijk’ niet mag, zal de vergunning er linksom of rechtsom komen. Dat meten met twee maten werd ‘standaard’ onder het mom van ‘duurzaamheid’. Zo gaf Marco Klaassen Windpark Fryslan ook voor 25 jaar lang een milieuvergunning.

Terwijl als je bijvoorbeeld wat snoekbaarsjes wilt vangen in het IJsselmeer voor een restaurant, dan moet je ieder jaar een papiertraject door. Dan behandelt de overheid je met haar ngo’s als milieucrimineel.

Het verdienmodel van dit oligarchisch kartel van ambtenarij, energiebedrijven en banken leunt volledig op subsidie, dus op het met staatsgeweld roven van geld dat je bij het mkb en burgers komt brandschatten. De op papier opgewekte stroom gaat naar Eneco, die daartoe contracten afsluit voor bedrijven die zo hun jaarverslagen ‘groen’ willen poetsen.

Dat doen die bedrijven op hun beurt, omdat de overheid ze daar middels Klimaatwet toe zal verplichten. Een wet die er plots tussendoor werd gefietst, zodat corruptie ‘het nieuwe normaal’ wordt, wanneer je maar een groen gedicht opzegt. Enkel wat woordensmederij, de taal aanpassen, en hup, plots is ‘corruptie’ het zelfde als ‘de planeet redden’.

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

CO2 moet kredietvorm worden/bankensubsidie
Zo heeft de ACM (autoriteit consument en markt) al verklaard, dat je onder de vlag van True Pricing (CO2 als krediet in omloop brengen) gewoon bedrijfskartels mag vormen. ‘Als het voor een schoner klimaat is’, zo wisten voormalige kwaliteitskranten te berichten.

‘Schoon Klimaat’ is niets dan een betekenisloze gevoelskreet. Degene die het schrijft of zegt bedoelt ‘zie ons eens deugen’…

We zien hier hoe ‘de duurzamen’ door wat te dokteren met taal geloven, dat ze de werkelijkheid naar de hand kunnen zetten. Alsof ‘kwaad’ vanzelf ‘goed’ wordt als je het maar anders benoemt. Dat lijkt een beetje op Harry Potter, die taaltoverij. Dat je een groen kwakende kikker in een prins veranderen kunt na ‘Hocus Pocus’ te roepen.

In het geval van projecten als Windpark Fryslan kun je spreken over bankensubsidie en multinational-subsidie, waar zij ‘we redden de planeet roepen’.

Windpark Fryslan mag op papier beweren dat ze ongeveer 700 duizend ton CO2 mijden. Of dat ook waar is hoeven ze niet te meten of bewijzen. Het doel van die windfarm is immers het ‘groen poetsen’ van bedrijven onder klimaatwetgeving. Een ton CO2 is een nieuwe kredietvorm, die geld waard wordt wanneer je de wetgeving naar je hand zet.

wij sparen 800 duizend ton CO2/jaar (….)

De Nederlandse Bank houdt al een richtprijs aan van 50 euro per CO2-ton, die bedrijven onder de Klimaatwet moeten afkopen. Dus in theorie wekt WPF zo 700.000 x 50 = 35 miljoen euro aan CO2-kredieten op. Op het uithangbord beweren ze al 800 duizend ton CO2 per jaar uit te sparen.

Dus dan wekken ze 40 miljoen euro per jaar op aan CO2-kredieten voor het grootbedrijf.

Dus hoewel Windpark Fryslan netto misschien geen grammetje CO2 uitspaart (het totale energiesysteem wordt immers minder rendabel), doet Windpark Fryslan datgene waar het de banken en grootbedrijf om ging. Op papier CO2-ruimte maken. Want De Nederlandse Bank helpt immers met Klaas Knot en Frank Elderson om CO2 als kredietvorm in de economie te mengen. Dat doen ze met hun ‘network for greening the financial system’.

Hete lucht in de economie mengen, waarmee je dan weer nieuwe ‘groene’ projecten financiert met staatsdwang en staatssteun. Dus een verkapte banken-subsidie. Die banken zijn gegarandeerd dat hun investering terugverdiend wordt, met ‘De Staat’ die 15 jaar lang (looptijd SDE+) garant staat.

Wanneer je enkel bij de groene praatjes blijft hangen, had je dat nog niet zo gezien. Maar dat is wat ‘duurzaamheid’ werkelijk is: nog meer bankensubsidie. Net als de hypotheekrente-aftrek, en vergelijkbare constructies. Bankensubsidie.

Dit is wat Anne de Groot van Windpark Fryslan beweert.

Private winsten, publieke kosten = ‘duurzaamheid’
De oligarchische constructie van Windpark Fryslan is vergelijkbaar met wat in de Wieringermeer gebeurde. Daar zou de stroom zogenaamd ‘naar de bewoners’ gaan. Maar Vattenfall heeft contracten met Microsoft en Google, die hun bedrijf in de boeken ‘groen’ willen poetsen.

Net als in de Wieringermeer roept de corrupte en leugenachtige Friese overheid dan dat dit project ‘fan en foar Fryslan’ is. Dat is onzin. De lasten/risico’s zijn voor de burger, de lusten voor private roofridders.

En zo ondermijnt Sander de Rouwe de maatschappij. Zoals Ploeg en Van der Zee schrijven, kun je een overheid met meervoudige petten niet vertrouwen:

Beter is het dat de provincie uit het project stapt en zich concentreert op haar bestuurlijke taken op het vlak van natuur en milieu. Die opdracht verdraagt zich niet met het najagen van financieel gewin uit stroomproductie.

Ter illustratie: eind mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) een drietal uitvoeringsplannen van WPF goedgekeurd. Tegen die plannen kunnen belanghebbenden bezwaren indienen. Over die bezwaren oordeelt dan weer diezelfde provincie, mede-eigenaar van de onderneming die de plannen heeft ingediend.

Over dubbele petten gesproken.

Maffiaconstructie die ook wel ‘Blended Finance’ heet, privaat gewin op publieke kosten

De ‘C’ in CDA staat voor ‘Corrupt’/Corporatisme
Ploeg en Van der Zee stammen nog uit een oudere generatie, toen zulke constructies nog als schandelijk beschouwd werden. De Leeuwarder Courant gaf hen even een ‘Te Gast’-kolommetje zodat ze hun hart konden luchten. Mijn ouders lezen die krant nog uit gewoonte, en verzamelen dan de knipsels.

Maar dit Fake News van Friesland, in handen van FB Oranjewoud/Rabobank en het JM Fonds, zal in redactionele zin niets doen om rond WPF de onderste steen boven te krijgen.

Hun eigenaren van de NDC Mediagroep voeren immers zelf campagne voor de 2030 Agenda met de corrupte ambtenaar Bouwe de Boer en de VNO-NCW-noord in ‘groen’ jasje: Freonen fan Fryslan Fossielfrij.

Bovendien is het de partij van Ploeg zelf, het CDA dat de SDE+regeling optuigde, waaruit Windpark Fryslan die 1,5 miljard euro subsidies mag trekken. Ook is het ploeg zijn CDA die deze legalisering van corruptie/oligarchie als bedrijfsmodel in de steigers hielp zetten.

Het is Ernst Hirsch Ballin (CDA) die de (permanente) Crisiswet optuigde in 2010, zodat WPF zonder juridisch tegenspel doorgedrukt kon worden.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep, inclusief Rabobank-oorkonde

Sander de Rouwe in privepersoon vervolgd
Het is oud-premier Jan Peter Balkenende die als voorzitter van multinationalclub DSGC met Unilever, Shell, DSM cs dit bedrijfsmodel ‘privaat gewin op publieke kosten’ in het regeerakkoord lobbyde. Omdat ze aasden op de 10 duizend miljard euro CO2-investeringen die uit naam van afgedwongen klimaatwetgeving vrij zouden komen.

Dus naast het sturen van Wob-verzoeken, doet Ploeg er goed aan zijn partijgenoten ter verantwoording te roepen. Waarvoor staat de ‘C’ in CDA? Er is nog maar 1 integere CDA’er over die zijn publieke taak serieus neemt: Pieter Omtzigt, en vooruit: ook Annie Schreijer. Verder is het een corrupte roversbende geworden, een schandvlek voor ons land.

Sander de Rouwe plaatst zich met zijn schandelijke gedrag buiten de traditionele Westerse Waardengemeenschap.

Redactioneel zal de Leeuwarder Courant hier niets mee doen, hun NDC-Mediagroep steunt namelijk de ‘groene’ agenda

De Rouwe dient hiervoor juridisch in prive-persoon vervolgd te kunnen worden, evenals de RVO-ambtenaar die de vergunningen verleende (met Marco Klaassen) en de subsidie uitkeert: Meindert Smallenbroek. Bijltjesdag komt Sander, zo lang ik leef kom jij hier niet mee weg. De bouw van Windpark Fryslan dient dus per direct stopgezet, de provincie dient per direct uit het project te stappen.

Om dan dus op de titel terug te komen: het Windpark IS illegaal, alle normale ethisch bestuurlijke principes zijn hier met voeten getreden. Dat een corrupte overheid vervolgens REGELS die ze adhoc uit de hoge hoed toveren naar eigen voordeel buigen, zodat ze er JURIDISCH mee wegkomen, dat doet hier niets aan af.

Wie net als ik en mijn broeders en zusters in Het Goede niet in deze corrupte zooi wil leven, wie net als ik verlangt naar herstel van integriteit van bestuur, wie net als ik verlangt dat de schuldigen voor het hekje zullen staan die de betrouwbaarheid van de overheid zo schaamteloos te grabbel gooien: help mee, ieder met zijn eigen gave en talent!

Ik zou ook liever wat aardige natuurstukjes tikken, maar ben daarnaast ook verantwoordelijk mens. En waar onrecht wet wordt, is weerstand je plicht. Met wegkijken laad je de zonde van anderen op jezelf.

5 Replies to “‘Windpark Fryslan illegaal, Provincie stap uit’…”

 1. Haarscherpe analyse van wat schaamteloos handelen in deze “transitie” tijden betekent en tot voor kort nog voor onmogelijk werd gehouden.
  Poepjes en de Rouwe vinden zichzelf deugen en willen zich daarvoor rijkelijk door ons laten belonen. Dit zijn geen Christelijke waarden en democratisch is het al helemaal niet. Ze doen een nietsontziend appèl op hebzucht en eerzucht.
  Hoe ze beloond gaan worden? De tijd zal het leren. Laten we bidden en hopen dat het CDA ze spoedig uit zal kakken. Misschien dat ze dan zelf een partijtje op kunnen gaan richten bijv het RP ( het rouwe poepertje)

 2. In het jaarverslag over 2019 van de Provincie staat het volgende over het windpark:

  Windpark Fryslân
  In 2019 werden we deelnemer van Windpark Fryslân. De provincie Fryslân heeft met een investering van 20 miljoen euro in het aandelenkapitaal van het windpark een belang van 15%. Daarnaast verstrekte de provincie een achtergestelde lening van € 80 miljoen. De provincie heeft het recht twee commissarissen te benoemen, net zoveel als de andere aandeelhouders. De vier commissarissen zullen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aanstellen.

  2.9 Fryslân Hurde Wyn BV (FHW), Leeuwarden
  De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fryslân Hurde Wyn (FHW). Deze BV is 13 maart 2019 opgericht. Het doel van deze BV is het namens de provincie, vanuit haar publieke verantwoordelijkheid, verwerven, houden en vervreemden van een deelneming in Windpark Fryslân Holding B.V. (WPFH). Deze holding heeft tot doel de realisatie en exploitatie van het windpark om zodoende namens de provincie mede een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van een fossielvrije en uiteindelijk volledig duurzame provincie. FHW heeft als tweede doel de burgerparticipatie in het windpark mogelijk te maken.

  Zie voor cijfers:
  https://provinciale-begroting.frl/2019/planning-control/jaarstukken/paragrafen/paragraaf-5-verbonden-partijen/5-2-overzicht-verbonden-partijen/2-vennootschappen-en-cooperaties/

  Zo te zien is er nog geen verklaring van de accountant bij. Waarschijnlijk moet de jaarrekening ook nog behandeld worden in Provinciale Staten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *