Pieter van Rest (O.M.) wil met alle geweld mijn DNA

De Literatuur voor vandaag, leestip voor Pieter van Rest

Officier van Justitie Pieter van Rest eist met staatsgeweld mijn DNA op, zo blijkt uit een brief die ik vrijdag in de brievenbus vond, maar die gedateerd staat op 25 augustus. Hij en collegae lijken via Public Interest Litigation (PIL) te geloven dat zij al procederend de ‘Betere Wereld’ op aarde kunnen realiseren met staatsagressie.

Dus bespreken we voor deze evangelist-officier een belangrijk boek van Paul Craig Roberts en Lawrence Stratton: ‘The Tyranny of Good Intentions’, ‘how procecutors and law enforcement are trampling the Constitution in the Name of Justice’.

In de Westerse wereld is de idee dat De Wet burgers moet beschermen tegen De Staat verworden tot De Staat die Het Grote Geluk en Veiligheid via de Wet zal brengen. De Tirannie van Goede Intentie wordt nu met de 2030 Agenda over alle instituties uitgerold, in Friesland met een lokaal sausje om publiek draagvlak te veinzen.

Befehl ist Befehl. In de nazi-tijd waren er ook rechters en het ontbrak ook niet aan ‘De Regels’.

Nederlandse wet beschermt overheid tegen bevolking
De Functie van de Wet kan twee kanten op. Beschermt de wet de bevolking tegen de overheid, of gebruikt de overheid de wet om haar bevolking te koeioneren.

In Nederland is dat laatste al het geval, zie bijvoorbeeld het ‘Non-Disciriminatie’-artikel uit de in 1983 naar Internationaal Socialistische leest gewijzigde grondwet: De Staat bepaalt wat je van een ander mag vinden.

Andere artikelen zijn die van groepsbelediging, 137c. op basis waarvan het OM via Public Interest Litigation (PIL, juridisch activisme) al zes jaar poogt om een D66-onwelgevallige politicus (Geert Wilders) het zwijgen op te leggen. Die politicus mag je van het O.M ook vrijelijk met de dood bedreigen, zonder dat de aangifte behandeld wordt.

De ‘Wet Gelijke Behandeling’ die stelt dat sommigen meer gelijk dan anderen zijn. Daarbij is ‘De Staat’ haar willekeur maatgevend, volgens de filosofie van het internationaal socialisme/neomarxisme…

Dus ben je als autochtoon reactionair bij voorbaat verdacht.

Algemene wet ON-gelijke behandeling. Naar Orwelliaanse traditie betekent alles het tegendeel

Ik zou willen dat ik overdreef, maar lees de wetstekst van de in 2005 aangescherpte ‘Wet Gelijke Behandeling’. Die Orwelliaanse aanval op de betekenis van taal, waarbij ‘gelijk’ betekent dat ‘sommigen meer gelijk zijn dan anderen’.

Het artikel 285/1 waarop ik als bedreiging van De Staat op 11 mei werd veroordeeld door een zeer arrogante politierechter, Monique Dijkstra, die weigerde iedere context in acht te nemen (‘oh, dat artikel van 18 pagina’s’), is eindeloos rekbaar en interpreteerbaar.

Dat artikel was in 2017 nog aangescherpt. Wil je kwaad met iemand, dan kun je dat artikel zo buigen dat je er iemand mee aan een strafblad helpt. Vergelijkbaar met vele andere artikelen in de Nederlandse wet, zoals juist besproken.

Je bent overgeleverd aan de goede/kwade wil van de O.M.-officier en de rechter. Aan De Overheid die zichzelf tegen burgers beschermt.

Als ze kwaad met je willen ben je de klos. Dan buigen ze hun vele regels naar het eigen humeur/gevoel. Bij mij wilden ze kwaad, dus was ik de klos. Natuurlijk ging ik in hoger beroep, ik huurde met donaties van mijn lezers Gerard Spong. In combinatie met de gewelddadige arrestatie voel ik mij  onbeschoft behandeld door de overheid.

Ook in Friesland duwen ze hun 2030 Agenda door, met Friezig sausje om lokale steun te veinzen voor technocratische globalisten-politiek uit Brussel en Den Haag….

Meten met twee maten door jurisprudentie-activisme
Het komt er nu dus op neer, dat wanneer een ambtenaar zich door iets in schrift bedreigt voelt, of wil voelen, er al een strafbaar feit is gecreëerd. Een ‘feit’ dus als neo-marxistische constructie. Bovendien wordt de strafmaat direct opgehoogd wanneer iemand als ambtenaar aangifte doet.

Zodra je een baantje bij de overheid bemachtigt ben je namelijk geen gewone burger meer, maar mens van de buitencategorie. Je kunt sinds het Pikmeerarrest (1996) als ambtenaar niet meer persoonlijk afgerekend worden op de schade die je anderen en het publiek belang aandoet in je functie.

En je bent dus een meer bijzonder mens geworden, meer gelijk dan anderen. Je kunt vrijelijk je eigen hobby’s en politieke overtuigingen tot ‘Beleid’ maken.

De aangifte van een ambtenaar – hun oogappel die in Friesland de 2030 Agenda helpt doordrukken in Friezig sausje- wordt direct opgenomen door de politie. En de aangifte wordt meteen omgezet door Officier van Justitie Pieter van Rest in een arrestatiebevel.

Terwijl ik niets schreef, dat Rapper Akwasi veel serieuzer (en smakelozer) optekende.

Maar goed, die was weer vriendjes met de O.M-officier en de politieke kleur van het OM: globalisme afdwingen, de internationaal socialistische heilstaat van de 2030 Agenda. Akwasi past in SDG-Doel 10 ‘meer gelijkheid’ (sommigen meer gelijk dan anderen).

Vrienden van mij werden door multiculturelen in elkaar geslagen, een vrouw moest de tanden door de tandarts terug laten zetten. Wat zegt de politie: ‘doe maar digitaal aangifte’… Stop je klacht maar in onze Bermuda Driehoek.

1 van hun (aantoonbaar corrupte) oogappeltjes voelde zich bedreigd, en dat gevoel wordt direct omgezet in arrestatiebevel. ‘Trekkers’ zijn ‘rukkers’…

Slachtoffer van de 2030 Agenda & Astroturfing.
Als moeder van een verkracht kind hoef je ook niet op medewerking te rekenen bij het Ministerie van Klassenjustitie en Staatsintimidatie. (‘Veiligheid’, zie onderstaande aflevering bij de collegae van Cafe Weltschmerz)

Maar ben je een Friese moeder (Jenny Douwes) die voor haar kinderen opkomt tegen een heel leger Rapper Akwasi’s dat een kinderfeest zal verstoren, dan staat het OM direct bij je op de stoep. Je staat dan als patriot en traditionalist in de weg van hun 2030 Agenda (SDG Doel 10), dat de ministeries van bv Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken beijveren.

Douwes hoefde haar DNA na 1,5 jaar bezwaar maken niet in te leveren. Dit zal ook mijn eigen inzet zijn. Ik vertrouw deze leugenachtige corrupte overheid voor geen anderhalve meter. Niet voor niets zegde ik 19 augustus 2019 al bij de Raad van State mijn vertrouwen op in de Nederlandse ‘Rechtstaat’; ambtenarij die voor De Belangen kromstaat.

Iedereen die zich beter informeert (dus buiten de mainstream media) weet al dat Nederland een bananenmonarchie is geworden.

Je ziet dus letterlijk, hoe men via de PR-techniek van Astroturfing (zoals beschreven door mij in het ‘strafbare’ artikel) publiek draagvlak veinst voor corporate/private politiek van de SDG-doelen en de CO2-zwendel. Door er een Friezig sausje over te gieten.

Daar uit die 2030 Agenda (SDG Doel 17) komt ook die ‘Mienskip‘-marketing vandaan, dat ‘saamhorig met de overheid’-gevoel dat men ook via de virushysterie afdwingt (‘samen tegen…) De Hoge Raad die Urgenda helpt = SDG Doel 13, Klimaatactie. (CO2-zwendel)

De Staat als geluksbrenger, een bittere PIL
Het O.M. laadt kortom de verdenking op zich van politiek procederen, als verlengstuk van de 2030 Agenda- politiek van Rutte 3. De technische naam daarvoor is Public Interest Litigation (PIL), De Staat die jurisprudentie wil vestigen voor politieke doelen.

Zoals leden van de Raad van State deden bij het Urgenda-proces, die juridisch activisme bedrijven. Of in Polen protesterende ‘rechters’ (van D66 of erger) die hun geheven vingertje kwamen tonen, terwijl Nederland tot bananenkoninkrijk afglijdt.

Waarbij de Grondwet in 2019 is vervangen door de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’  (SDG’s) van de 2030 Agenda. Zodat ieder wetsvoorstel aan een SDG-toets onderworpen moet. De Tirannie van Goede Intenties wordt overal via de instituties opgelegd. Hierbij zijn de 17 SDG-doelen een ‘vrijblijvende’ maar steeds dwingender voorloper van de Sociale Kredietscore:

Doe je met je bedrijf genoeg wat De Staat met ongekozen technocraten van de EUSSR / Verenigde Naties/wereldregering wil?

Sociale Kredietscore voor bedrijven/einde zelfstandig bedrijfsleven = 2030 Agenda

Staats-Collectivisme versus individuele verantwoording
PIL-OM-officieren en ‘rechters’ bevinden zich in een gevaarlijke denktraditie, die tot Jeremy Bentham is terug te voeren. De 18de eeuwse Utilist vond dat De Staat met De Wet er was om Veiligheid en Geluk voor zoveel mogelijk mensen te brengen.

Daarmee stond Bentham (populair bij moderne dierenrecht-activisten) haaks op de klassiek-liberale traditie, die vond dat de Wet er is om de overheid te beteugelen. De in de christelijke traditie gewortelde klassiek liberale visie op ‘De Wet’ gaat uit van individuele verantwoording. De Heerser moest zich in de Middeleeuwen al aan God en de geestelijke macht verantwoorden.

Met de Klassiek Liberalen (Locke cs) die zich op die traditie baseerden, vestigde zich het idee dat ook de Koning onder de wet valt. Waarin die wet uiting geeft aan de volkswil, haar traditie, ervaring en cultuur door de eeuwen.

Juist die eeuwenoude ervaring met hoe “Het Recht’ tot stand kwam door bittere strijd is het leermoment: de bevolking heeft moeten vechten om zich van staatswillekeur te bevrijden. Wereldverbeteraars willen juist al het traditionele kapot maken, zodat ‘de Nieuwe Wereld’ ruim baan krijgt.

Ze blaken van ongeduld, terwijl de conservatieve wetstraditie juist in geduld een schone zaak ziet.

Sociale Kredietscore bij bedrijven. Heb je genoeg gleuven in dienst die je voldoende voortrekt?

Ambtenaren meer gelijk dan anderen…
Niet alleen actuele regels zijn dus van belang. Juist de rechtstraditie en haar geschiedenis zijn belangrijker. Welke ‘geest’ van de wet spreekt door de regels? Rond de vraag of de overheid burgers dient, of dat de overheid burgers ongelimiteerd kan ‘gebruiken’. Zoals via de donorwet van Pia de Aasgier Dijkstra, die je organen tot staatseigendom maakte.

Hoe ver staat die moderne variant op lijfeigenschap af van de Common Law, die Roberts en Stratton als voorbeeld nemen.

Roberts en Stratton zien die ‘Rights of Englishmen’ al teruggaan tot Koning Edward in de 9de eeuw, en het Germaanse volksrecht zoals Tacitus dat beschreef. Dat voor kleinere aangelegenheden het stamhoofd alleen zeggenschap had.

Maar bij grotere kwesties zou de gehele (het vrije deel van de) bevolking inspraak hebben. Anders ontbreekt de legitimiteit.

Alles moet met de grond ‘gelijk’ gemaakt, vol ongeduld

Via de klassiek liberale visie, kwam zo de individuele verantwoording en gelijkheid voor de wet, waar ook de leider onder valt. In Nederland staan ambtenaren sinds 1996 nu weer boven de wet. Alsof ze ethisch uitzonderlijk zijn.

Zo schuilen ze achter ‘het systeem’ om kwaad te doen, uit naam van De Betere wereld,.

De reden waarom ik Pieter van Rest persoonlijk aanspreek, evenals de gekwetste ambtenaar Bouwe de Boer, is dat ik dus in een andere rechtstraditie sta dan De Socialistische Heilstaat van nu, die erfgenamen van Jeremy Bentham en zijn ‘Veilige Wereld met het meeste Geluk’.

Ik geloof niet dat mensen moreel beter gaan handelen, wanneer ze zich kunnen verschuilen achter Het Systeem.

Sterker nog, die werkwijze is de opmaat tot Staatswillekeur: Tirrannie van Goede Intenties, begrensd door het geloof in het eigen Goede Doel/de eigen ‘goedheid’. Met een persoon kun je op gelijke menselijke basis overleggen. Een systeem werkt eenzijdig, persoonsvernietigend.

De opmaat voor Sociale Krediet Score

Beteugelde overheid in ‘democratie’ doet waakzaamheid vervallen
Zoals Roberts en Stratton beschrijven, ben je helemaal van niets meer zeker, wanneer De Wet je als individu niet meer beschermt tegen de mensen die zich over het Staatsapparaat ontfermden. Zoals de willekeur van mensen die zelf menen uit De Beste Bedoelingen te handelen.

Als voorbeeldzaak behandelen ze het USSR-regime onder Stalin, dat 1 van haar eerdere kampioenen van de revolutie, Bachunin via een showproces met confessie door marteling en dreigementen tot de kogel veroordeelt.

Roberts en Stratton schrijven hoe in de 17de eeuw bij de Engelsen als eerste ‘The Rights of Englishmen’ worden opgesteld, waarin het voortaan verboden is om iemand tot confessie te martelen. De heerser mag ook niet zomaar meer bij je binnenvallen, ieder’s huis is zijn eigen kasteel. En ook de koning dient zich dus onder de wet te plaatsen, die een uiting is van de wil van het volk, gevestigd in haar cultuur en tradities.

Juist de Amerikaanse revolutuonairen als Washington, Madison cs die de Amerikaanse grondwet optekenden eind 18de eeuw baseerden zich op het Engels recht. Hun First Amendment behelst het recht om De Staat te bekritiseren. Hun Second Amendment bevat het recht op zelfverdediging (met wapens) wanneer de overheid tiranniek wordt.

Zie in dat verband de corruptie bij de politie van de Provincie Limburg, het heldere verhaal van klokkenluider Eric Lemmens:

En het wat warrige maar niettemin waardevolle betoog van Huig Plug, die zo vol zat dat hij niet wist waar te beginnen.

Indien Pieter van Rest claimt christen te zijn, dan dient hij de eigen gelederen te zuiveren. Wat Meneer van Rest, als uw eigen ministerie pedofielen als Joris D. beschermt, de ‘Belialskinderen’: doet U dan God’s werk of dient U de satan Meneer van Rest?

Dreiging met staatsagressie en geweld.

Hoe De Wet verloren ging
Vanaf hoofdstuk 3 ‘How the Law was lost’ beschrijven ze de teloorgang van dat principe. Was De Staat eenmaal beteugeld door opkomst van Democratie. Door de navolgers van Jeremy Bentham werd die beteugelde staat zo steeds meer gezien als weldoener, voldoener van boodschappenlijstjes.

Zodat we nu sinds de ‘terrorisme’-leugen van 9-11 zelfs een ‘Ministerie van Veiligheid’ hebben, en met de Spoedwet een Orwelliaanse dictatuur, op basis van de corona-leugen en de ‘tweede golf’-leugen. Zoals de 2030 Agenda zich al vestigde op de CO2-leugen. Iedere tirannie is altijd op leugens (halve waarheden) gevestigd en bangmakerij.

De DNA-wet is een nageboorte uit 2004 van de leugen rond 9-11. De Staat die zichzelf zo nog meer greep verschafte op haar bevolking. Zodat mijn gegevens ook bij onze Amerikaanse bezetter (de NSA) terecht komen. En dus lezen we:

Als u niet komt, wordt tegen u een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. u kunt dan op elk moment worden aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau. U moet dan alsnog celmateriaal afstaan.

Ten diepste ben je in Nederland dus gewoon vogelvrij, wanneer je buiten de politiek gewenste orde valt. Praktisch gezien IS er nu al een Eenpartijstaat, die braaf doet wat de globalisten (World Economic Forum/VN) met hun CO2-hysterie, terrorisme-hysterie en virus-hysterie willen.

Koninklijke Oligarchie Nederland BV
Dus beschermen ze hun aantoonbaar corrupte oogappeltje Bouwe de Boer, die staatsagressie gebruikt voor zelfverrijking van private partijen (VNO-NCW Noord in ‘groen’ jasje ‘Fryslan Fossielfrij’).

Omdat je in Orwelliaanse traditie de taal haar betekenis omkeert, heet ‘corruptie’  en ‘oligarchie’ (nabijheid staatsmacht voor privaat gewin aanwenden) nu plots ‘duurzaamheid’.

De enige partijen die zich daartegen in het geweer stellen, die worden in de gelijkgeschakelde pers (in handen van 2 rijke Belgen, John de Mol en De Staat) gedemoniseerd. En ze worden systematisch van machtsdeelname uitgesloten. Of wanneer ze (te) succesvol dreigen te zijn, dan wordt hun congres in Arnhem gewoon verstoord. Of ze schieten je gewoon dood (Pim Fortuyn RIP)

Met belastingmiljarden ‘geredde’ belegger in boerengrond, De ‘Nieuwe Economie’ die met staatsgeweld haar belangen behartigt (‘duurzaamheid’)

Conclusie: Pieter van Rest is zelf onderdeel van een organisatie met criminele trekken. Hij dient een a-morele tirannie in wording met goddeloze intenties. Met geweldplegers die bij kinderfeestjes binnenvallen om de anderhalve-meter-regel te handhaven, maar die kindermisbruikers vrij rond laten lopen.

Indien Van Rest geen narcist is (zoals hij overkomt in zijn preken voor Destiny Church in Groningen) maar zich ondergeschikt weet aan God’s wet, kan hij zijn energie beter wijden aan het op orde krijgen van Justitie zelf. Daar moet goed de bezem door, zoals meerdere klokkenluiders al aangeven.

Wil Van Rest pedofielen beschermen en critici van aantoonbaar corrupte ambtenarij criminaliseren? Dan kan hij onmogelijk christen zijn.

Kortom: de Nederlandse overheid ontbeert in mijn optiek- en ieder die zich beter informeert- iedere morele legitimiteit, en wij hoeven haar met haar agressie, leugens en intimidatie geen seconde serieus te nemen. De bezem door het staatsapparaat!

Alles dat riekt naar globalisten-politiek en satanisme/D66 (zelfaanbidding + moreel relativisme) dient met wortel en tak uit ons midden verwijderd. Anders blijft de kloof tussen ‘Het Recht’ (krombuigen voor De Belangen) en Rechtvaardigheid dagelijks groeien.

Globalisme SDG’s tot nieuwe Grondwet gemaakt

Dat Pieter van Rest jaloers is op mijn genetische afkomst en mijn superieure DNA wil klonen als Uber-Fries: we snappen het wel hoor 🙂 Laten we vooral onze humor niet verliezen in deze Interessante Tijden. Of is zo’n grapje ook al strafbaar onder alweer 1 of ander obscuur artikel?

Ik had ook liever dat een paar blonde of mooie rossige dames van rond de 20 mijn DNA opeisten. Via natuurlijke weg zouden we dat met genoegen afstaan.

4 Replies to “Pieter van Rest (O.M.) wil met alle geweld mijn DNA”

 1. 21-09-2020

  Waarde Rypke,

  Ik vind dat je vrienden, je fans en zeker je sponsors het eerste recht kunnen doen gelden op jouw DNA en niet 1 of andere stoffige Officier van Justitie of een rechter die haast heeft, om op tijd de Kinderopvang te bereiken.
  Houdt je mond derhalve stijf dicht als je iemand met een Justitieel Wattenstaafje ziet.

  In de kern ligt de weeffout in een rechtsstaat die jou als individuele burger uitrookt met quasi-intelligente brieven op het briefhoofd van de Autoriteiten. Laffer is alleen de NSB. Je zou van dat zwakstroomintellectuelen-zooitje bang moeten worden, slapeloze nachten moeten krijgen. Het tegendeel is natuurlijk het geval.

  Ik vind dat Mr Gerard Spong je naar Jinek moet tillen, de vrije omroep. Het NPO-spul is volkomen geccorumpeerd en wordt nu gelukkig zwaar getroffen door de toorn van het ontevreden volk. Nederland is moe, moe van de gedragswetenschappers en de blonde virologen die het volk moesten betoveren. Rutte hield zich 6 maanden lang aan hen vast. Verschool zich, bij gebrek aan eigen visie.
  Hield-ie maar eens wat anders vast, deze non-valeur van de EU.

  Ik daag al je sponsors uit om naar voren te stappen en karakter te tonen.

  Houd je wangen bij elkaar en keep us posted.

  Zet even op de mail wat het dagelijkse menu van Truus is. Dan kunnen we die opvangen als kneuzen van Justitie jullie actief mochten willen durven scheiden.

  Je fan Jan

  1. Ha Jan, dank voor de bijval. ik snap wel dat ze jaloers zijn op mijn vrije Friese genen, en voor Trudy vinden we wel onderdak.

   Het had meer complimenteus geweest, wanneer jonge blonde Friese groupie-dames mijn DNA opeisten. Dat zouden we met genoegen via de natuurlijke weg afstaan. Maar daarvoor is mijn werk van een te hoog abstractieniveau, dan moet je eerst jezelf corrumperen en wat feelgood-verhaaltjes over ‘de betere wereld’ ventileren zonder enig sarcasme of cynisme.

   Heb ik weer, de enige die mijn DNA wil is een evangelist van het Openbaar Ministerie en Destiny Church.

   🙂

 2. sinds kort lees ik zo nu en dan hier wat je schrijft, na aanleiding van een interview
  studio blue tiger of zoiets. Met lekkere sigaar en whiskey genieten, relaxed.
  Maar goed, ik ben verbaasd te lezen hoe het gaat als men “te kort bij” komt.
  Als het bepaalde ministeries te heet word door sommige te nieuwsgierige
  slimme mensen, die trachten de waarheid te vinden.
  Laat je nooit dwingen, de strijd is wat vrijheid maakt en geeft. Offers zullen
  gebracht moeten worden, opdat de wereld naar een nieuw beter vrijer leven kan.
  Die offers ( algemeen ) zijn vaak duur, dwz met de dood bekopen. Zie geschiedenis.
  Maar, om te zeggen geweld lost niks op zoals huidig “zeepbel-achtig” denken
  pretentieus omarmt word, is lulkoek. Het gaat om harde strijd, en geloof me
  dat doet een macht orgaan zoals een Overheid indien nodig ook. Dus laat je niet
  kennen, en sta geen DNA af. Ik nooit en te nimmer, en no way een vaccinatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *