‘Overheid aanstichter en instandhouder bedrog’

Ingenieur Halkema in 2003

Terwijl pathologische leugenaar Mark Rutte ons een dictatuur in liegt uit naam van ‘biosecurity’, die reeds in Australie is ingesteld, en de massamedia hun overheid helpen bij het demoniseren van gezond verstand, duiken we in het archief met de vraag: hoe kon de leugen van ‘schone’ energie versmald tot ‘windmolens’ post vatten.

Toekomstige generaties hoeven die windmolens niet…

Vechten tegen windmolens
En dan komen we 17 jaar terug in de tijd, toen Delfts Ingenieur Halkema als eenzame strijder met basale natuurkunde tegen windmolens vocht. Windvermogen neemt af met een derde macht van de windsnelheid. Beneden kracht 4 leveren ze nauwelijks iets op, boven kracht 8 moet je ze al snel stilzetten.

Die natuurkunde is de basis waardoor je met wiebelstroom nooit stabiele stroom uit bv gas- of kerncentrales vervangt. Dat is onweerlegbaar waar. Dus moet je liegen, omdat iets dat niet werkt toch werkbaar te maken in de verbeelding van de massa.

Halkema kreeg ook ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken op bezoek, ‘door de minister afgevaardigd om met mij een gesprek te hebben over mijn weerstand tegen het hele windmolen gebeuren. De 1 werd aangekondigd als een doctorandus, de ander als een ingenieur die er alles vanaf zou weten.’

Met windmolens in de natuur redden we de natuur…PBL

Maar die ‘ingenieur’ wilde Halkema vervolgens niet zeggen, in welke discipline hij dan geleerd had. De ambtenaren weigerden Halkema ter zake kundig te antwoorden, en later bleek de ‘ingenieur’ iets ‘met de conservering van voedingsmiddelen’ te hebben gedaan.

Halkema stelt vast:

Wat ik veel kenmerkender vindt: ook hier bewees deze man weer eens hoe het ontwijken van de waarheid hun bij het Ministerie van Economische Zaken in het bloed zit!

Hij moest door zijn herhaalde ervaring met draaiende ambtenarij constateren:

‘Ik ben er ook langzamerhand bijna van overtuigd dat er overheidsinstanties zijn die het hun ambtenaren kwalijk zouden nemen wanneer zij dit boekje (Windmolens, zinloze machines RZ) zouden willen lezen, en er met gezond verstand consequenties uit zouden willen trekken.

Dat is ook logisch. Bij overheden is geen financiële prikkel tot waarheid. Ze werken met ‘gratis’ geld dat door afpersing en staatsgeweld is verkregen, en kunnen hun baan nooit kwijt raken. Ook worden ambtenaren nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade die ze veroorzaken, omdat ze sinds het Pikmeerarrest (1996) onschendbaar zijn.

Op zijn ergst worden ze overgeplaatst naar een ander bureaucratenbaantje.

‘Duurzaamheid’ het bezweren van de dood/Klimageddon met windmolens

Selectieve waarheid zelfde intentie als liegen
Liegen is in de politiek vaak ‘het weglaten van onwelgevallige feiten’, maar het kan ook het botweg verkopen van onwaarheden zijn. Zoals de huidige ‘tweede golf’-leugen, waarin positief getesten op 1 hoop gegooid worden met mensen die daadwerkelijk ziek zouden zijn.

Mark Rutte weet dat hij liegt, het is moedwillig en kwaadaardig, of hij dat nu uit angst doet voor zijn bazen of niet.

De rijkspropagandadienst Rijksoverheid.nl grossiert in de leugen, als het op zogenaamde ‘duurzame’ energie aankomt. Het consequent vermelden van de opbrengst in ‘huishoudens’, beweren dat er zoiets als ‘energieneutraal’ bestaat en roepen dat het lostrekken van huishoudens van het gasnet klimaatdoelen zou dienen.

We kunnen de overheid nog zelden op een waarheid betrappen in de dossiers, waar we enige kennis menen te bezitten. Zie ook de eerdere artikelen die ik over onze leugenachtige corrupte rijksoverheid schreef bij de voorliegting van het Nederlands publiek.

De Rijksoverheid liegt…

De meest kromme verkooptactieken worden voor haar gedwongen winkelnering losgelaten op Jan Publiek. Zoals ‘we bespaarden je 2,3 miljard euro subsidie’, een redenering in de trant van ‘we roofden geen 100 maar 50 euro uit je zak, we geven je een voordeel van 50 euro’.

Steeds werken de zelfde mechanismen, die een bepaalde bezwering of opvatting tot verplicht groepsdenken verheffen. Tot er geen sociale weg terug meer is, zonder gezichtsverlies.

Al in 2003 kreeg ik het boekje van de Delftse ingenieur J.A. Halkema ‘Windmolens, Zinloze machines’ in handen. Het staalbedrijf van de familie Lubbers zou op dat beleid binnenlopen. Verder was er een politiek programma genaamd Agenda 21 (nu 2030 Agenda) mee gediend.

Daarvan  zou ‘Kyoto’ (1996) het dwingende verdrag zijn, dat de overheid zou verplichte om tot een windmolenoffensief over te gaan (nu SDG Doel 7). Zoals ‘Parijs’ (2015) nu rechtvaardiging is voor de “Decade of Action van de 2030 Agenda…..

Het Wij Maken Ruimte 2040 Manifest plant ons prachtige zeekleiland vol met die rotwindmolens

Overheid aanstichter en instandhouder bedrog
IN het hoofdstuk ‘de overheid als aanstichtster en instandhoudster van al het bedrog’, schrijft Halkema vanuit ingenieurs-perspectief:

Dat de overheid inderdaad moet worden gerekend tot aanstichtster en instandhoudster van het bedrog over het zogenaamde nut van windmolens lijdt geen enkele twijfel. Daarvoor zijn alle bewijzen te veel en te vaak voorkomend. Zoals u al uit diverse voorbeelden kon constateren.

Het begon waarschijnlijk toen de overheid en het parlement het niet meer politiek verantwoord vonden om een weerwoord te laten horen toen de golf van ongefundeerd volksgeloof begon, naar aanleiding van Kyoto (het CO2-verdrag dat Europa en Japan ondertekenden in 1996): over de noodzaak onmiddellijk iets te doen tegen de op de wereld afkomende ‘ellende tengevolge van mondiale CO2-uitstoot’.

Regeringen en parlementariërs werden door dat volksgeloof opgestuwd ‘onverwijld’ maatregelen te nemen. ‘Iets doen is veel kordater dan niets doen’ werd gezegd.

Iedere twijfel of de maatregelen die onmiddelijk getroffen moesten worden van enige invloed op het gigantische mondiale atmosferische gebeuren konden of zouden hebben werd, EN door onze overheid, EN door ‘de politiek’ als obstructie tegen dat kordate voornemen bestempeld. Twijfel, zelfs in de vormvan nadenken over het nut wordt niet getolereerd.

Links harde coronaporno en rechts softcoronaporno

Vechten tegen volksverdwazing
Dat was in 2003 over de CO2-hetze met ‘windmolens’ als geneesmiddel. Nu zou je dat citaat 1 op 1 kunnen overzetten naar de viruspsychose en ‘kordaat optreden’ met vrijheidsberoving als het enig medicijn. Voor de publiek gefinancierde winsten van enkelen hoog in de boom van de globalistische top.

Zo schrijft Halkema ook:

Alle personen en instanties die toen een oceaan van mogelijkheden ontdekten om heel veel geld te verdienen en leuke banen te creëren, zagen hun kansen schoon. Zij hadden het volksgeloof als machtige steun. Wel begrepen zij dat het bgijzonder belangrijk was om steeds maar weer een appel te doen aan de goedgelovighed van het publiek.

Dat betekende de mensen strikt laten geloven aan het dogma: ‘Windmolens zullen echt de redding brengen!’ Dus, zoals dat bij Al het laten geloven aan dogma’s een nooit te verwaarlozen zaak is: ‘Houdt de mensen dom (censuur RZ), vertel ze oin ieder geval nooit de waarheid!

En zo werd een hele carrousel van onwaarheden in beweging gezet en er zorgvuldig voor gewaakt dat er geen enkele twijfel bij het publiek de overhand zou krijgen,. Dus met onbeschaamde hardnekkigheid werd door en bij d overheid en semi-overheid een heel netwerk van uitdragers van het nieuwe ‘windmolengeloof’ opgezet.

Binnen dat netwerk leek een strikt voorschrift te zijn gegeven:’Vertel nooit de hele waarheid. Houd altijd alle eerlijke en volledige informatie achterwege! Verdraai alle feiten. Vertel liever leugens, die zijn nuttig voor onze goede commerciële zaak!
Het is niet nodig iets, laat staan ALLES van windmolens af te weten.

Vertel gewoon maar al datgene wat al de milieu-idealisten zo graag willen horen. Waar of niet waar’.

Een nieuwe lijst Corona-maatregelen

En zo spoelt de pathologische leugenaar Mark Rutte ook in opdracht van WHO, Big Pharma, Bill Gates en World Economic Forum onze beschaving door het toilet. Het zal vast een mooi baantje opleveren. Al kun je afvragen, wie nu moreel gezien het slechtste is.

De mensen die het bedrog plegen om daar rationeel voordeel bij te halen, of de luie massa die zich gewillig een oor laat aannaaien en die de rekening krijgt. Mensen moeten eerst in het persoonlijk leven geraakt worden voor ze ontwaken. Zoals ik ook boeren en veehandelaren ken, die door de leugens rond de MKZ-brandstapels al in 2002 ontwaakten en zagen:

NOS

De overheid liegt, dat zit in de aard van het beestje overheid. (en politiek, zo je wilt). Wie gelooft dat politici nooit liegen, zoals het Reformatorisch Dagblad geef ons aub bewijs daarvan… Alleen in de meest dieprode dictaturen geldt dat MAO/Stalin enz onfeilbaar is, die hadden ook hun eigen dagblad “De Waarheid’.

Het meest verontrustende is dat de Nederlandse pers die rol nu (opnieuw) vrijwillig op zich neemt. Zonder de steun van de massamedia zou de liegende overheid nergens zijn.

2 Replies to “‘Overheid aanstichter en instandhouder bedrog’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *