Avondklok permanent voor ‘Klimaatnoodtoestand’..

Bij lancering Human Development-=rapport

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties liet op 13 december 2020 al de proefballon op van de ‘Klimaatnoodtoestand’. Die noodtoestand was in 2019 al door het Europees Parlement uitgeroepen voor ‘onmiddelijke en ambitieuze actie’. En U dacht dat ze dat als grapje bedoelden? 

Gaat lekker zo!

Het zijn Interessante Tijden
De huidige instelling van een medi-tirannie past perfect in de doelen van de reeds opgebouwde wereld-tirannie onder vleugels van de Verenigde Naties. Alleen via een totalitair regime kun je voor 2030 de bewegings- en consumptievrijheid (‘CO2-uitstoot) van je bevolking halveren.

En dat is wat de Europese Commissie met Frans Timmermans voor zichzelf afsprak (Klimaatwet), na het ‘akkoord’ (dictaat) van Parijs bij de COP-conferentie van de Verenigde Nazi’s. Alle regeringspartijen stemden ook al voor de Klimaatwet, die dat zelfde beoogt. En U dacht ‘nou, dat menen ze niet echt’…

Niet voor niets begonnen we vier jaar geleden dit webmagazine ‘Interessante Tijden’, de naam voor een Chinese vervloeking. Omdat je dit al lang zag aankomen.

Zie daarover ook mijn filmpje voor Blue Tiger Studio over ‘De Klimazi’s’. De avondklok, reisverboden, de overheid die tot in de haarvaten van je priveleven gluurt: zonder zulke tirannie KUN je geen ‘klimaatbeleid’ voeren, waarin je de welvaart van je bevolking halveert voor 2030.

Wat is CO2-politiek? Met staatsdwang kapitaal verplaatsen van mkb en resterende middenklasse naar de 1% miljardairs, stichtingen, banken, en door mensen tot slaaf te reduceren die net als bij het communisme in de rij moeten staan voor de winkel.

Zodat China met haar Communistische Partij mooi het stokje van wereldhegemonie kan overnemen. Want China heet in de OESO nog steeds ‘ontwikkelingsland’ en hoeft voor 2030 niets aan CO2-politiek te doen.

Op anderhalve meter in de rij staan met muilkorf op, bek houden anders komen de burgermeppers (‘politie’). Je moet wel heel erg door de massamedia gehersenspoeld zijn, als je het nu nog niet ziet. Of ‘wilt zien’..

Van gezelligheid hebben communisten nooit zo gehouden, behalve dan voor zichzelf. DDR-partijbonzen hadden ook een dubbele douchekop, zodat de hoer er ook bij onder kon staan bij het schoonmaken van de piemel.

Wim Lex doet ook mee met het wereldsocialisme

Ja, het is gekte, maar er zit dus methode in. Die methode heet ‘2030 Agenda’, en het Huis van Oranje is al sinds de jaren ’70 supporter. Wim Lex lijkt zo’n onaardige knul nog niet, hij houdt iets eeuwig studentikoos.

Maar de politiek die hij, SDG-speldje dragend, voorstaat is meer totalitair dan iedere andere dictator in de geschiedenis ooit propageerde. ‘Leaving Noone Behind’ klinkt filantropisch maar is in werkelijkheid kwaadaardig misantropisch.

Iets in de trant van ‘resistance is futile’- nadat een colonne marsmannetjes met geavanceerde laserwapens landt, tussen een Indianenstam met pijl en boog.

Of ‘vluchten kan niet meer’.

Het bootje van Bea van O.

Verenigde Naties de wacht aan zeggen
De oplossing is: Nederland dient de Verenigde Naties de wacht aan te zeggen en de Europese Unie te verlaten. Meer dan een EEG, economisch samenwerkingsverband is immers nooit nodig geweest. Vervolgens moeten multinationals opgeknipt, het fenomeen ‘miljardair’ afgeschaft, het koningshuis ontmanteld en de staatsschuld lossen we af door het vermogen van de Oranjes te confisqueren.

Dat heeft die Duitse maffiafamilie toch maar gestolen, en Prins Bernhard was gewoon een ordinaire crimineel.

De nazi’s begonnen met avondklokken op 5 september 1944, toen ze na D-Day en een verpletterende nederlaag aan het Oostfront voorvoelden dat ze militair op verlies stonden. Zo kun je ook het vertrouwen van de globalisten in hun eigen morele gezag bekijken. Alleen met bangmakerij en repressie via tot burgermeppers gedegradeerde ‘politie’ krijgen ze de massa mee.

La Cambe

Hoe agressiever de politie, hoe verder hun morele gezag keldert.

Dus zijn we misschien wel getuige van het begin van het einde. Dan zullen we Mark Rutte en al die andere misdadigers een eigen Neurenberg-tribunaal bezorgen. Toen werd in 1947 bepaald dat je mensen nooit aan medische experimenten mocht onderwerpen.

De pathologische leugenaar en volksverrader Mark Rutte heeft geen enkele moeite om dat gebod nu te overtreden.

Dat je kinderen wilt inspuiten met een onvoldoende getest experimenteel M-RNA- vaccin terwijl ze geen risicogroep zijn.

Waarbij je de fabrikant vrijwaart voor alle aansprakelijkheid voor gevolgschade. Mijn broer heeft nu al longklachten, en zou bijvoorbeeld door een auto-immuunreactie kunnen overlijden. Omdat dit vaccin ingrijpt op je DNA/RNA is het geen traditioneel geneesmiddel, er is ook kans dat je geïnjecteerde kinderen onvruchtbaar maakt.

En daarmee komen we op de mensvisie van de klimaz’s, kijk wat zij van het geluk van een nieuw geboren kind vinden:

Overheidsbank ASN en milieuclubs wrijven je al in: je bent teveel, bent schuldig en moet betalen!

Een nieuw geboren kind,  dat noemt de ASN Bank van onze leugenachtige corrupte overheid ‘58,6 ton CO2-uitstoot’. Klimaatpolitiek is net als het nazisme een cultus van de dood. Klimazisme dus. Er is geen morele noch legitiem reden om deze leugenachtige en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen.

Wat mij betreft hangen we Mark Rutte in het openbaar op, en al die andere landverraders als Hugo de Jonge er naast.

8 Replies to “Avondklok permanent voor ‘Klimaatnoodtoestand’..”

 1. De oplossing is een uitstekende oplossing

  plus complete hervorming van de staatsinrichting.

  Alleen hoe krijg je de legers, land, lucht en zee mee?

  Zonder hun steun gaat het nooit gebeuren.

 2. Ik zou je laaste allinea toch iets aanpassen, kwaad met kwaad bestrijden lost nikst op behalve een gevoel van voldoening. Laat dat laaste oordeel over hen ziel maar over aan de almachige God. Mischien is het wel een goed idee om hentot die tijd te verbannen na een eiland. Ik denk dat het OM daar weinig strafbaars in kan zien.
  Vriendelijke Groet,
  Redbad, de boer en je broeder in het goede met een rode baard 😉

 3. Wij leven als we het goed menen vaak bij de regel “Wat gij niet wilt dat u geschied, zo doe dat ook een ander niet.
  In principe veroorzaak je geen overlast, maar er gebeurd ook niets. De problemen blijven gewoon bestaan, omdat er altijd mensen zijn die zich er niet aan houden.

  Jezus zei: “Hetgeen u wil dat u geschiedt doe dat ook aan de ander.”

  Als we met z’n allen hier eens een begin mee maken, dan gebeurd er tenminste wat. Want de mensen die wakker zijn zijn er over het algemeen wel over eens dat er wat moet gebeuren. We kunnen naar anderen wijzen, maar beter is om het zelf te doen. van overheden hebben we niets goeds meer te verwachten.

 4. Die laatste zin gaat wat ver. Laat God oordelen en kwaad moeten we niet met kwaad vergelden zoals Engbert en de laatste Batavier al schreven.

  Ik ben ik elk geval blij dat ik de 17e maart dat rondje bij Rutte NIET rood ga kleuren. In zijn eerste verkiezingscampagne sprak hij over de overheid die als een verstikkende deken over Nederland hing. Dat is bepaald niet minder geworden.

  1. @Anton, dat weet ik niet of je niet mag oordelen. Vergeving is pas mogelijk na berouw en boetedoening. Iemand zijn rechtvaardige straf geven hoeft geen ‘kwaad’ te zijn.

   Mijn punt is hier immers, dat deze overheid zonder moreel gezag ook niet meer in staat is tot rechtvaardig straffen. Het is ‘meten met twee klimaten’, waarbij een stel D66’ers op gepolitiseerde wijze het recht misbruiken, als waren zij handlangers van de ambtenarij op de ministeries.

   In de kerkelijke traditie vervalt gehoorzaamheid aan ‘het gezag’ wanneer regels worden uitgevaardigd met het oogmerk mensen te vernederen en beschadigen.

   Dat is nu het geval bij
   -avondklok
   – lockdowns
   -muilkorven
   – economische vernietiging
   – de vernietiging van onze voedselproducenten om de massa afhankelijk te maken van grootwinkelketens en multinationals
   – vervanging van onderwijs voor kinderen door politieke indoctrinatie
   – de overdracht van beleidsinspraak over fundamentele ingrepen in mensenlevens naar internationale instituties
   – een medisch massa-experiment waarbij de vaccinfabrikant de lusten krijgt (publieke miljoenen) zonder aansprakelijkheid voor de schade
   – het gesmijt met duizenden miljarden euro’s belastinggeld alsof het manna uit de hemel is
   – omvolkingspolitiek via massa-immigratie die nog noot zo hoog was als onder Rutte/Merkel
   – enzovoort

   ik vind al deze misdaden tegen de menselijkheid, bedreven door het Rutte-regime ruim afdoende om hem via een nieuw Neurenberg-tribunaal te berechten. Rutte en de kliek die hij bedient, lijkt mij een kwaadaardiger mens dan de militairen die in het showproces na de oorlog werden opgehangen als Keitel cs. vooral omdat ze de strijd verloren hadden.

   Wel zie ik ook wel, dat het Rutte-regime met haar corrupte ‘rechters’ en OM dankbaar een paar harde woorden uit context zullen rukken om je een ‘daderprofiel’ aan te smeren.

   Omdat ze geen enkele achting voor waarheid hebben. Ze willen enkel macht

   1. Dank voor je antwoord Rypke!

    Met sommige uitspraken moet je inderdaad voorzichtig zijn omdat het OM of andere tegenstanders deze uit het verband kunnen halen. De uitspraak over Keitel maakt je ook onnodig kwetsbaar voor laster. Gun je tegenstanders dat pleziertje niet!

    De reeks van regels die je opnoemt zijn ook voor mij een bron van ergernis en meer. De mondkapjes en avondklok worden ook expliciet niet om hun directe werking ingevoerd maar het (veronderstelde) psychologische effect, Het zou zorgen dat we ons dan beter aan andere regels gaan houden. Daarmee komen we inderdaad terecht in de ‘experimentele ruimte’. Experimenteren om op grote schaal te manipuleren, ook dat nog. Dat heeft niets te maken met het voorkomen dat mensen op de IC terecht komen.

    Alle niet-Corona gerelateerde zaken die je opnoemt zijn al reden genoeg voor mij om geen enkel vertrouwen in de regering te hebben. Ik weet niet of het misdaden tegen de menselijkheden zijn maar het is zeker een bewijs voor foute prioriteiten, loyaliteiten en onvoldoende kunde. De uitspraak “Nederland hangt van onzin, onvermogen en niets ontziend winstbejag aan elkaar” van Syp Wynia slaat de spijker op zijn kop. Reden genoeg om die hele kliek in vak K de ‘wachtgeld regeling’ in te sturen. Het tijdperk Rutte heeft nu echt wel lang genoeg geduurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *