Waarom brengen alle ‘kwaliteitsmedia’ zelfde D66-PR?

Gevestigd bij het zelfde politiek kartel achter Pro Demos met Ed Nijpels als toezichthouder

In de week van de ‘kwaliteitsjournalistiek’ kijken we vandaag bij het wekelijkse mediaritueel op het Binnenhof in Den Haag. De ‘journalistiek’ zet stromannen (politici) van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en de Topmanagementgroep in het mediazonnetje. 

Die politici- straks beloond met mooi commissariaatje als ze hun best doen voor de UBO’s- zijn dan het foto-object en quote-object van de verzamelde pers. Zij ontlenen dan sociaal prestige aan ‘de quote van Stientje/Kajsa’, en de politici hebben weer PR.

Maar… was ‘journalistiek’ niet ‘something that somebody wants suppressed’, en ‘de rest advertenties’? En zijn mensen die niets betekenen niet juist de mensen die in de media op de voorgrond willen?

Het journalisme

Den Haag en niet in Brussel?
Het is iedere vrijdag tijd voor de Ministerraad. Hoernalisten stormen hier vrijdagochtend  bij elkaar alsof een groep zeldzame vogels is gespot. Een vogelsoort die ze allemaal met hun telelenzen vast willen leggen, om de ruimte tussen reclameblok en advertenties te vullen.

Je ziet vooral hoe de politici de Pers even hard nodig hebben als de Pers de politici. Een vriendschappelijke symbiose. Immers, de ‘gevestigde media’ hebben achter een rood lint hun eigen privilege- plekje gekregen. Dat de politicus er in ‘de krant’ dan extra voordelig opstaat.

De Koek en Zopie-tent van het Ministerie van BZK staat er nog net niet bij om ze bij te tanken, zo met hun plofkappen op. Het is 1 en al vriendelijkheid over en weer, De Staat heeft van die ingekapselde plofkappen niets te vrezen.

Groezelig en onderbetaald, en onderhorige beroepsgroep

De ‘journalisten’ helpen de politici bij hun zelfprofilering, en de politici helpen de media hun dagelijks gat tussen de advertenties te vullen.

Met politieke advertenties, die een op zijn best misleidend beeld geven van waar ‘de macht’ ligt. Immers, sinds de Europese Grondwet en het Verdrag van Maastricht (1991) en de totstandkoming van de Euro (2001, in 1986 vormgegeven bij de BIS) ligt de zeggenschap over hoofdlijnen…

In Brussel en in Basel bij de BIS.

Euro-milieucommissaris Potocnik bij door European Journalism Centre geregisseerd pers-uitje. Potocnik is nu bestuurder van lobby-club Globe EU

In Maastricht vestigde de Eurosovjet het European Journalism Centre. Dat is vervolgens alles behalve ‘journalistiek’: het moet de Europese eenheidsgedachte in het zonnetje zetten.

Zodra je kritische vragen stelt, zoals ik deed bij toenmalig Milieucommissaris Janez Potocnik (nu lobbyist Globe EU), je neemt met non-antwoorden geen genoegen? Dan grijpt hun voorlichter in. En de volgende keer ben je niet meer welkom, waar ze je eerder met zalmbuffet en gratis overnachtingen volpropten.

Een belangrijke bron van Primaire Research voor Middelkoop, Lebor zijn boek over de bank waar je waarschijnlijk nooit van hoorde

Wat in de krant wil staan is ‘advertising’
De echte macht zit in boardrooms en Brussel. Als politici hun best doen krijgen ze van hen commissariaatjes, zoals bij ieder corrupt regime. Nederland is Oekraïne gelijk. Dus: Wanneer zul je in ‘de kwaliteitsmedia’ nu eens een artikel lezen over de BIS, en de rol daarin van Frank Elderson (DNB) als aanvoerder van het Network for Greening the Financial System?

Dat lees je in Epoque NR 11, de echte kwaliteitsmedia, bestel die unieke uitgave over hun 2030 Agenda.

Over de 90 duizend miljard dollar die ze in de CO2-zwendel willen steken voor 2030 (lezing Mark Carney, nu leider van ‘The Green Reset’ in Canada) De grootste overdracht van gelden van het mkb en de resterende middenklasse naar multinationals en banken in de historie….

Met dank aan 1 van de weinige nog echte journalisten, James Corbett die deze figuur uit de augustus-speech van Carney haalde

Dus: Wat heeft dit Binnenhof-ritueel nu met de definitie van ‘journalistiek’ te maken? Nieuws dat geprint WIL worden is adverteren, nieuws dat NIET gepubliceerd mag worden is journalistiek.

Trap je op de narcistische teentjes van een corrupte ambtenaar, dan sturen ze een arrestatieteam op je af. Om je met geweld tegen de grond smijten, om je via 1 van hun vele regeltjes aan een strafblad te helpen met hun D66-teefje Monique Dijkstra (Politierechter Rechtbank Noord).

De rechterlijke macht in Nederland is meer corrupt dan die in Polen, waar die D66’ers van Vindicat/Minerva met hun geheven vingertjes naar wijzen. Vooral omdat bij die ijdele narcistjes hier, ieder vermogen tot kritische zelfreflectie ontbreekt. En nu wil D66 (Ollongren) die reflectie dus maar verbieden met censuurwetten dit jaar.

Janez Potocnik, voormalige EU-Milieu-Fuhrer, nu adviesraad Globe EU

Quote-Investigator heeft– naast de klassieke definitie uit 1955- nog een andere mooie definitie, die al evenzeer opgaat voor de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, die stropoppen van ‘De Democratie’ die staan te trappelen om met de kop in ‘de krant’ te komen:

There are but two classes of people in the world—those who have done something and want their names kept out of the paper, and those who haven’t done anything worth printing and want their names put in.—Atchison (Kan.) Globe.

Minister van Waarheid, de kandidaat waar NPO-bazin Shula op stemt

‘Wat de overheid niet wil dat je publiceert’ = ‘het nieuws’
De Binnenhof-journalisten laten de Vierde Macht van de Topmanagementgroep geheel ongemoeid. Terwijl die de macht hebben samen met de UBO’s van het grootbedrijf en de banken die hen aansturen.

De plofkap-journalistiek herkent de gezichten van die topambtenarij ook niet eens, ze kunnen in cognito voorbij lopen.

Plofkapjournalisten houden de illusie van ‘De Democratische Rechtstaat’ in stand, door hun schijnwerpers op partijpolitici te richten, de poppenspelers in het Kamer-theater. Terwijl de macht geheel elders ligt. De Pers heeft dus de functie van afleidingsmechaniek.

Niet alleen dat. De staatsomroep NOS huist inpandig bij Pro Demos, het in 2009 met geld van miljardair George Soros gestarte verkooporgaan van die democratisch illusie van het Ministerie van BZK.

Multi-bestuurder Joustra, voormalig ‘terrorisme’-coordinator ziet nu toe op De Juiste Berichtgeving’

Ieder totalitair regime wil media-controle
Pro Demos is het in 2009 opgerichte democratie-verkooporgaan met SER Kroonlid en multicommissaris Ed Nijpels in de Raad van Toezicht. Recent heeft de NOS het naam-labeltje daar verwijderd.

Maar ze zitten dus gewoon op schoot bij de oligarchie: De Staat, de UBO’s en hun tot lobbyist gepromoveerde oud-politici.

Goh, je verwacht het niet 🙂 NPO baas stemt op Sigrid Kaag (D66)

Wie zit tegenwoordig in de Raad van Toezicht van de NPO, benoemd door de media-minister Arie Slob, en bekrachtigd door ‘De Kroon’? Tjibbe Joustra, de voorganger van Pieter Jaap op de NCTV (‘terrorismebestrijding’), die alles dat De Belangen bekritiseert framet tot ‘terrorisme’.

Joustra volgde Bruno Bruins op, de man die opzij stapte voor Hugo de Jonge voor zijn staats-campagne tegen zelfstandig MKB en natuurlijke sociale omgang. (het Nieuwe Abnormaal)

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO) in Hilversum

NPO = UBO-omroep
Daarnaast zit de toezichtraad gevuld met corporate spul, UBO-personeel afkomstig van de Fortis Bank (Helene Vletter van Dort), de CEO van de grootste online-mediaboer Springer, Frank Vrancken Peeters, en het 2030 Agenda-meisje van landgoed Zonheuvel: Lizzy Dooreweerd.

En de verkoopster voor de belangen/onderzoeksgelden van de academische wereld: Femke den Boer. (directeur centrum voor wetenschap en cultuur). Verder nog 1 Eelco de Boer, wiens naam ik herken als de oud-KPN-baas. Die woonde in Wageningen Hoog, toen ik nog voor de Gelderlander werkte.

Het is niet de vraag OF de NPO het verkooporgaan is van de Koninklijke Oligarchie/De Belangen: maar hoe dik het er bovenop ligt….NPO = UBO.

Broeders in het goede bij Blue Tiger Studio

Echte journalistiek is impopulair
We herhalen dus nog eens de vol quote, over wat nu ‘het echte nieuws’ is, die stamt uit 1955:

It is the job of the Fourth Estate to act as a check and a restraint on the others, to illumine the dark corners of Ministries, to debunk the bureaucrat, to throw often unwelcome light on the measures and motives of our rulers.

‘News’, as William Randolph Hearst once remarked, ‘is something which somebody wants suppressed: all the rest is advertising’. That job is an essential one and it is bound to be unpopular;

indeed, in a democracy, it may be argued that the more unpopular the newspapers are with the politicians the better they are performing their most vital task.

Welke anonieme niet ter verantwoording te roepen club ambtenarij van D66-of erger schreef dit?

‘Echte Journalistiek’ is ‘ondermijning’, ‘radicalisme’ en ‘terrorisme’
Laten we dat laatste deel van de quote nog eens meenemen. Hoe minder populair je dus bij de overheid bent, hoe beter je je werk doet.

Tegenwoordig heeft zowel de NCTV (‘terrorisme’-coördinator’ Pieter Jaap Aalbersberg) van de overheid als het RIEC van het Ministerie van Veiligheid, en nu ook het Ministerie van Sociale Zaken (de ‘Unit Sociale Stabiliteit’…) een zeer interessante definitie van ‘journalistiek.’

In een als ‘Factsheet Online Radicaal en Extremistisch Gedrag’ gepubliceerde fantasiewereld (7 februari), worden mijn broeders van Uitgeverij De Blauwe Tijger weer ‘geframed’ als gekke henk, terrorist, ‘extreem rechts’ omdat ze voor De Staat onwelgevallige inzichten verspreiden.

Let op de voorkant, hoe vaak daar het woord ‘extreem rechts‘ staat herhaald: dat is een psychologische spindoctoring-truc. Dat is het woord dat blijft hangen door herhaling. Ze vinden ons extreem slecht, en dat gevoel moet de lezer bijblijven.

We zien hier een overheid aan het werk, die volstrekt leugenachtig, corrupt, schaamteloos en kwaadaardig is. Immers, wat betekent de term ‘anti-overheid’ nu? Dat dien je hier te lezen als ‘tegen het enig goede voor u’.

Kwade reuk aanbrengen rond mensen die nog de goede vragen stellen

NeDDRland, de communistische eenpartij-staat.
Hier lees je tussen de regels, de visie van ambtenarij op hun geldbron/overheid, die rechtstreeks uit het communisme komt.

De Staat als heilsbrenger. In plaats dat De Staat de bron is van alle terrorisme sinds ‘Le Terreur’ van de Franse Revolutie (1789), de moeder van alle Communistische Revoluties met 100 miljoen lijken in Goelags en strafkampen tot gevolg.

Historisch besef heet nu dus ‘extreem online gedrag’, of ‘gij zijt gek’. Een conservatieve kijk op ‘de staat’ is dus Verboten verklaard. Alleen de visie van D66 is nog legaal.

De focus op ‘extreem rechts’ ( te lezen als ‘extreem slecht’) verraadt vooral hoe Links de ambtenarij is georiënteerd. Want:

 • Waarom houden ze de vrienden van Femke Halsema (Antifa, BLM) niet in de gaten?
 • En waarom hoeft de Communistische Partij Nederland, nu ‘Groen Links’ zich niet met diepe spijt te excuseren voor de misdaden tegen de menselijkheid die hun ideologie uitrichtte.

Politie werkt bejaarde vrouw tegen de grond, voor arrestatie Avondklok. WIE RADICALISEERT HIER?

Avondklok: wie radicaliseert hier nu? De overheid
Je krijgt nu het stempel ‘radicalisering’ van deze Avondklok-overheid (wie radicaliseert er hier)- wanneer je gezond wantrouwen bij ongecheckte staats-almacht aan de dag legt.

Immers: wie (namen en rugnummers ambtenaren) schreef dit document? Wie kunnen wij hier voor laster aanklagen? En wie handelen op basis van deze leugens in criminaliserende zin richting de laatste journalisten die niet achter de Haagse baantjes-carroussel aan lopen.

Dit document is louter geschreven om door linkse ambtenarij ongewenste kritiek te criminaliseren, via negatieve associatie.

Dus je wordt al met nazi’s in verband gebracht, wanneer je op ongecheckte staats-almacht met historische en filosofische kunde een andere schijnwerper zet. Je mag alleen het ego strelen van zich achter ‘het systeem’ verschuilende kwaaddoeners, met vrijbrief om je hele leven kapot te maken.

‘Radicaal en extremistisch’ = dat wat je niet mag zeggen van hun overheid en hun D66-rechters

Het beste compliment dat je als journalist kunt krijgen
Indirect kun je van de overheid dus geen beter compliment voor je werk krijgen. Maar wanneer je al eens met geweld bent gearresteerd, en OM-Officier Pieter van Rest wil je nog laten oppakken voor gedwongen DNA-afname.

Of wanneer ze dreigen je kind te gijzelen voor PCR-tests en gedwongen deelname aan een medisch experiment…(m-RNA gentherapie, het is geen ‘vaccin’) Dan weet je dat je volstrekt vogelvrij en rechteloos bent in dit totalitaire kutland, met zo’n leugenachtige en corrupte overheid.

 • Het is voor mij al niet de vraag OF ik weer word opgepakt, maar WANNEER.

Polder Pot, de Minister van Waarheid van NeDDRland

En dan – let op- sturen ze tegelijk weer persberichten uit in de trant van ‘dreigende gekkie eindelijk in de kraag gevat’, gretig door hun media opgepikt. Op Facebook doe ik al extra mijn best met dampende woordkunst die Rapper Akwasi naar de kroon steekt.

Om maar aan te tonen dat ‘de geest van de wet’, zoveel belangrijker is dan hun regeltjes. Naar je diepgravende onderzoek over institutionalisering van corruptie (‘duurzaamheid’) willen ze geen seconde kijken.

Alleen uit verband gerukt proza zij ze naar op zoek, om je in hun frame/gevangenis te vangen. Als zij kwaad willen, en met twee maten willen meten, en dat willen ze…. Dan vinden ze wel een regeltje om je te grazen te nemen met die valse teven van D66 van ze (‘Rechters’)

De afdruk van de handboeien. Handcuffs still visible

Help we zijn vogelvrij
Nooit deed ik de deur hier op slot ’s nachts, maar nu wel. Iedere dag leef je met de wetenschap dat de Gestapo van Pieter van Rest hier weer op de ramen zal bonzen. Iedere dag knijp je in de arm… een Avondklok!!!, het blijkt geen boze droom te zijn maar echt.

Zo ligt het in de lijn der verwachting, dat ze ook popelen om mijn broeder in het goede Tom Zwitser via valse beschuldigingen aan een strafblad te helpen. Met ‘het gecreëerde feit’ kunnen ze dan vervolgens zijn uitgeverij kapot maken. Opdat alleen het door De Staat gewenste ‘nieuws’ nog afgedrukt wordt.

De rechterlijke macht is er in Nederland corrupt genoeg voor, om aan zulke maffia-praktijken mee te werken. Zie het showproces rond de Avondklok. In 4 uur fixt de politiek gestuurde overheid een probleempje voor zichzelf, waar ze bij de Toeslagenaffaire 5 jaar nodig hebben.

Sociale Stabiliteit’ = ‘Systeemslaafje zijn’
Wat zien we hier in dit complimenteuze rapport van de eenheid ‘Sociale Stabilitieit’: anonieme ambtenaren pogen volgens de kunst der spindoctoring van het RIEC ‘de sociale positie te verstoren’ van het reeds vastliggende doelwit.

Ze brengen een kwade reuk aan rond het beoogde slachtoffer van ‘Het Systeem’, zodat de fantasie van linkse ambtenaren materialiseert tot harde realiteit. Dan breien ze ook een perscampagne rond de verwoesting van levens.

Zie ook dat ze recent Richtlijn (EU) 2019/789 in de wet opnamen. Het inperken van ‘Fair Use’ op internet (bijvoorbeeld filmpjes en screenshots als bewijsmateriaal) onder de vlag van auteursrecht en privacy.

Hun lobbyist Thom de Graaf regelt het wel even…

Hun lobbyist van D66 Thom de Graaf regelt het juridisch wel even in Failed State NL. Dus we kunnen niet anders concluderen dat we in Interessante Tijden leven! Dat hadden we 4 jaar terug bij oprichting al goed voorzien.

4 Replies to “Waarom brengen alle ‘kwaliteitsmedia’ zelfde D66-PR?”

 1. Het vrouwtje van groen-links heeft 1999 in het parlement (zwaaiend met hooggeheven en gebalde vuist in mijn herinnering) opgeroepen tot het bombarderen van Klein-Joegoslavië.
  Volgens het internationaal recht en de diverse tribunaaltjes in Den-Haag is dit een oorlogsmisdaad.
  Deze voormalige pacifisten hebben zich voor concrete zaken te verantwoorden.

 2. Ik heb het rapport gelezen. Ze noemde Blue Tiger Studio en Café Weltschmerz om te zeggen dat die niet in het rapport thuis horen. Tegenvaller voor Ollegren!

  Toch goed dat n.a.v. deze reprimande een uitzending van het polygoonjournaal is uitgezonden zodat ik ook weet welke media kritiekloos te internaliseren en welke media subiet te weigeren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *