De Nederlandse Bank: ‘duurzaam loont niet in democratie’… (SDG13)

De Nederlandse Bank, haar oude mooiere kantoor in Den Haag is nu een hotel

Dat ‘verduurzaming’ van de economie de overstap behelst van een markteconomie en democratie naar een maffia-economie met eenpartijstaat (afpersing met staatsgeweld), de werkgroep voor ‘vergroening’ van de Fiat Currency-sector (geldhandel, schuldhandel) die Frank Elderson van De Nederlandse Bank (DNB) instelde bevestigt dat.

Wat zij ‘duurzaamheidsrisico’s noemen zijn louter democratische vraagstukken als ‘moeten bankiers bankgarantie van De Staat krijgen (zoals 15 jaar lang SDE+ subsidie) bij wind- en zonnefarms.’

Je kunt dat lezen op bladzijde 18 van hun rapport ‘Belemmeringen en Stimulansen‘ dat dit voorjaar verscheen. Je moet dan wel de Groenspraak en het kansenproza vertalen in normaal boeren-Nederlands. De werkgroep bestond uit DNB, PGGM, NIBC, witwasbank en door hun Ministerie van Financien ‘gered’ ING, TKP Investments, Delta Lloyd, AFM, MN en Aegon Asset Management, oftewel: het geldkartel.

De Werkgroep ‘democratische tegenspraak bij megasubsidies uitschakelen’ van Frank Elderson (DNB)

Staatsgeweld en nepotisme als verdienmodel
Zoals we al voor de Epoque 11 beschreven over de 17 SDG Doelen (hier bestellen!), over de praktijken van Frank Elderson, de BIS en DNB: Het verdienmodel van ‘duurzaam’ is volledig afhankelijk van de invloed van een kleine vooraf bepaalde selectie lobbyclubs op hun overheid, geholpen door een selecte groep topambtenarij (bv Sandor Gaastra, Ernst Paul Nas) die in de tas zit van een Kartel.

De ‘groene economie’ die ‘werkt’ alleen wanneer Nederland een Eenpartijstaat is (wat we al zijn) met een eenvormige media die overschrijft wat ambtenarij en een selecte groep lobbyclubs voorschrijven.

Oftewel duurzaamheid haar ‘rendement’ op de handel in hete lucht (CO2) hangt af van de mate waarin bepaalde door hun overheid gesubsidieerde en door de Postcode Loterij opgeblazen clubs en instellingen staatsagressie en nepotisme (vriendjespolitiek) voor hun verdienmodel aanwenden.

Zo’n lobbykartel heet in ons Noord Korea aan de Noordzee eufemistisch ‘het maatschappelijk middenveld’. (VNO-NCW, SER en door ambtenarij gefinancierde lobby)

Denk bij dat nepotisme aan de vraag: wie selecteert de ‘deskundigen’ van universiteiten en bureaus, die technische adviezen opstellen om democratische vraagstukken te versmallen tot technische discussie (technocratie). Dus dat je de beleidsvraag ‘hoe willen we met elkaar in Nederland in voorspoed en vrede leven’ versmalt tot hoe ‘duur’ is een ton CO2/hete lucht.

Zodra mensen complexe vragen gaan versmallen tot 1 parameter met 1 enkel rampzalig gevolg (CO2, ‘opwarming heul slecht’), dan mag je alert worden op een mogelijke form van fraude en zwendel. Of zoals bij het immer leugenachtige NOS-journaal, waardeloze ‘journalistiek’ die deze naam niet dragen mag.

Hun (NPO) levert de investeringscurve/lobby voor regelgeving, geld verdienen met staatsdwang waarop de banksters kunnen cashen

Terwijl de werkelijke discussie van geheel andere aard is: in wat voor land wil je leven (met veel natuur en open ruimte of alleen maar huizenbouw, windmolens en zonnefarms), wil je ook mooie gebouwen of alleen maar hoofdpijnhuizen (kapot geisoleerd voor de winsten van de UNETO-VNI en Rabobank), en hoe houd je leven voor iedereen betaalbaar die niet in de Boardroom op bonussen teert.

Denk hier aan het Urgenda-proces waarvan de geldmaffia (verzekeraars, banken) profiteert, dankzij de hulp van avondklokrechter Marie Tan de Sonnaville en hun D66-bedrijfslobbyist als voorzitter van de Raad van State, Thom de Graaf. Ook een vorm van nepotisme, ‘het Recht’ in Nederland is ‘wat kromstaat voor De Belangen’.

Wat is consequentie van ‘de Klimaatwet’ met haar 55% reductie in concumptie en vrijheid voor de massa? (55 % CO2 reductie op beleidspapier) Dat een kartel via dwingende regelgeving vervolgens particulieren mag afpersen. En als ze niet luisteren stuur je de politie naar ze toe, de gewapende tak van de Belastingdienst van het zelfde Ministerie van Financien.

In de Sovjetunie werkte dat economische model 70 jaar lang, over ‘duurzaam’ (lang goedblijvend’) gesproken.

Zo verdienen de duurzamen hun geld

Duurzaam werkt alleen in Eenpartijstaat
Andere democratische krachten die dat maffiose verdienmodel zouden herroepen (PVV, FvD) moet je van de macht uitsluiten, omdat die het verdienmodel (giga-subsidies, handel in hete lucht/CO2) terug zouden kunnen draaien. Oftewel: De Nederlandse Bank bepleit de afschaffing van de democratische rechtstaat, die er in de praktijk toch al lang niet meer was. Anders wil ‘verduurzaming’ niet renderen.

Nog korter gezegd: ‘groene economie’ = communistische heilstaat.

Dat lees je tussen de regels wanneer je het proza van werkgroep-voorzitter Willem Evers (DNB) vertaalt vanuit Groenspraak naar boeren-Nederlands (blz 18):

Het gebrek aan consistent, lange–termijn- en gedetailleerd duurzaamheidsbeleid (lees: een soms nog functionerende democratische tegenspraak RZ) van de Nederlandse en buitenlandse overheden wordt door instellingen als één van de belangrijkste oorzaken gezien dat duurzame investeringen onvoldoende aantrekkelijk zijn.

Momenteel zijn diverse vervuilende activiteiten toegestaan en winstgevend, en die activiteiten worden daardoor ook gefinancierd. Het gebrek aan een adequate, wereldwijde CO2-prijs is bijvoorbeeld een van de belangrijkste redenen waarom klimaatgerelateerde duurzame financiering onvoldoende van de grond komt.

Ook voor andere duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en circulair gebruik van grondstoffen, geldt dat de negatieve externaliteiten onvoldoende worden beprijsd. Ook geldt dat overheden regelmatig ‘tijdens het spel de regels veranderen.’

Uit activisten-rapport van de overheid (Ministeries VROM/LNV) en semi-overheid, (milieuclubs en Wageningen UR)

Wie de deskundigen betaalt, bepaalt het verdienmodel
De term ‘negatieve externaliteiten’ (ook wel ‘true cost’ genoemd, of ‘natural capital’) is hier cruciaal, want voor dat verdienmodel is nepotisme (vriendjespolitiek) cruciaal. Jij moet dan de club ‘deskundigen’ kunnen aansturen die bepalen wat de ‘prijs’ van een tot ‘vervuiling’ bestempelde activiteit is.

Denk aan Alterra/Wageningen Ecological Research en RIVM die op aansturen van LNV-ambtenarij de ‘ecologische kosten’ van stikstof uit een rekenmodel zuigen. Of dat je een club academie-activisten benoemt, die de ‘externe kosten’ van vlees eten uit hun eigen rekenmodel gaan zuigen.

Ik was zelf als vertegenwoordiger van vissers bij de Raad van State getuig:, hoe het LNV-Ministerie een technisch ingeklede ‘beschuldigende vinger’ naar vissers produceert in Imares-rapporten (Nu Wageningen Marine Research), terwijl je er achter komt dat er na uien pellen niets van enige kwantitatieve substantie over blijft.

Wageningen UR, Rapport op Bestelling BV is een stichting van het Ministerie van LNV, dus geknipt voor ‘the job’. Een andere club die een gevraagd technisch advies op bestelling levert is bijvoorbeeld Arcadis, tevens hoofdsponsor van de UN Habitat III-agenda. Die cashen weer op ‘natuurontwikkeling’ en adviezen voor stikstofcompensatie.

Werkverschaffing VOOR Wageningen UR DOOR Wageningen UR, de technocratie als verdienmodel zonder democratische tegenspraak

Of neem het volstrekt ondoorzichtige ‘energielabel’, waarvan de bankenmaffia nu al toegeeft dat dit label hun verdienmodel is. Ondernemers moeten verplicht hun kantoren vertimmeren (met banklening) voor 2023 omdat ambtenarij anders de politie stuurt om ‘at gunpoint’ je kantoor te sluiten.

Waar dankt het mkb die kantoordictatuur aan?

Aan de ‘klimaattafels’ van de Klimaatmaffia (Greenpeace, door een selecte groep Topmanagement-groep ambtenarij gefinancierde ‘ngo’s’ die ze ‘maatschappelijke organisaties durven noemen, Triodos, energiebedrijven) onder voorzitterschap van Triodosbank-man Kees Vendrik en Frans Timmermans zijn rechterhand voor morele zelfbevrediging: Diederik Samsom (Greenpeace)

Het zelfde kartel/’maatschappelijk middenveld’ dat ook besloot alle huishoudens los te rukken van gas, terwijl de Duitsers aan het gas gaan. Het kartel dat ook de kolencentrales dichtgooit terwijl de rest van de wereld er nieuwe bij bouwt. Kortom: mensen waarom U en ik nooit hebben gevraagd, maar die zichzelf verrijken met gebruik van staatsgeweld en bangmakerij over het Einde der Planeet.

Criminelen en oplichters heten zulke idealisten in boeren-Nederlands.

Alleen als niemand de subsidies stopzet stappen de banksters in, aldus Frank Elderson zijn advies

Klimaatbeleid (versmald tot ‘mitigatie’) is gesubsidieerde milieucriminaliteit
De Banken geven in dit rapport ook toe dat ze verlengstukken zijn geworden van hun overheid. Ook geven ze toe, dat financiele instellngen via dit rapport als ‘technisch advies’ (dat waarschijnlijk 1 op 1 wordt overgenomen) uit zijn op massieve subsidiestromen, die onderwijl niet teruggedraaid kunnen worden.

Dat geeft het ‘Spanje’-voorbeeld aan. Overal werden zonnefarms uit de grond gestampt, tot de regering de bijl zette in de riante subsidies. Omdat het ‘groene’ schema voor de belastingbetaler onbetaalbaar werd. Het advies van Frank Elderson en zijn Banksters is nu: laat de subsidiekraan stromen voor langere periodes, het belastingvee buigt wel wanneer je de Nationale Politie – die Borderlinecowboys- op ze af stuurt met knuppels en pistolen.

Zero Emissions vraagt Zero Tolerance

Wanneer we dan dus terugkomen op dat dure woord ‘externalities’, die ‘ware kosten’: wat zijn de ware ecologische kosten van CO2-politiek? Er zal wel nooit een club ‘deskundigen’ komen, betaald door hun overheid die daarvan een realistische schatting maakt van de schade aan natuur door windfarms, zonnefarms en het stoken van bos in klimaatcrematoria.

Van ABN AMRO, Triodos en ASN Bank ( = Ministerie Financien)

Conclusie
De CO2-zwendel, bankiers die plots de planeet willen redden, dat heeft voor een boeren-Fries kortom alles van de stuiptrekking van een failliet systeem, waarin mensen die nooit iets van enige waarde voor mensen produceerden (banksters met ‘financiele producten’) toch willen blijven cashen.

In een functionerende markteconomie- dus zonder dat de overheid een pistool in je gezicht duwt en zegt ‘Kaufen!’- heb je creatieve vindingrijke mensen en ambachtsmensen die waarde toe voegen. Zo kun je ook zien zonder een soft science als economie te studeren. Iemand die mooie schoenen maakt, lekker brood bakt, een mooi horloge waarvan de liefhebber gaat watertanden.

De horlogemaker zet geen pistool tegen je hoofd, zoals hun overheid dat doet en dwingt je om het te kopen, met een slap lulverhaal dat anders de planeet vergaat. Je denkt zelf ‘wauw, wat een mooi vakwerk’ en trekt de buidel nadat je fatsoenlijk hebt gewerkt voor de kost.

Zo eenvoudig was dat ooit, voor ‘duurzaamheid’ (herverdeling welvaart met staatsgeweld) haar intrede deed.

De belangrijkste vriend van de duurzamen: tegenspraak vervolgen en subsidie cashen

Of neem mensen, die nieuwe technieken vinden om nieuwe grondstoffen aan te wenden voor nieuwe oplossingen. Denk aan het metaal ‘coltan’, wat eerder mijnafval was tot iemand uitvond dat je dat kunt toepassen in een mobiele telefoon.

Of de zeldzame aarde metalen, die nu onmisbaar zijn voor elektrische auto’s. Dat was eerder afval uit kopermijnen. ‘Grondstoffen’ raken pas op, wanneer mensen niet meer vindingrijk mogen zijn, omdat ‘de overheid’ alles bepaalt.

In de economie die de Banksters maakten sinds het loslaten van de goudstandaard bepalen de parasieten model George Soros (handelaren in geld, ‘financiele producten’, windhandel net als hete lucht/CO2) wat hun overheid doet. Met het door hen gefinancierde ‘maatschappelijk middenveld’ als lobby/protestclubs voor regelgeving waarop ze dan zelf kunnen binnenlopen.

Al die ‘filantropen’ (belastingontduikende miljardairs en Postcode Loterij) met hun save the planet-clubs rond de Verenigde Naties.

Een andere vraag over externalities: wat zijn de ware (maatschappelijke) kosten van de financiele fiat-currency sector, die al decennia parasiteert op de waardeproducerende economie? Weet Frank Elderson dat? Een Network for Dismantling the Fiat Currency-system (NDFCS)  bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) zou hier antwoord op kunnen geven.

Hun rapport noemt een structurele uitgave per jaar van 10 miljard euro aan de CO2-zwendel. Dat betekent dat ze nu samen met de politie uit naam van ‘het klimaat’ uit de middenklasse en MKB het geld ophalen, dat ze eerder uit de Groninger grond haalden via aardgasbaten.

6 Replies to “De Nederlandse Bank: ‘duurzaam loont niet in democratie’… (SDG13)”

 1. How to force a global society into submission and give soon to be obsolete nationstates the tools to do it:

  The CDC announced that PCR tests will soon no longer be available for emergency use, just one week after George Soros and Bill Gates announced their intention to purchase a new COVID testing company.

  The CDC withdrew its emergency use application for the PCR tests, and is urging clinics and hospitals around the America to immediately begin the process of using new tools better able to “facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses” because “such assays can facilitate continued testing for both influenza and SARS-CoV-2 and can save both time and resources as we head into influenza season.”

  It appears clinics will have a new choice for COVID-19 tests by time the PCR tests are phased out: Mologic, a company in the United Kingdom that manufactures COVID-19 tests and is expected to be purchased by a new initiative run by George Soros and Bill Gates, Global Access Health.

  Forbes explains that Global Access Health (GAH) is a joint initiative between “The Soros Economic Development Fund and the Bill & Melinda Gates Foundation” and explains that Mologic Ltd is “best known today for the deep-nostril technology used to deliver rapid COVID-19 tests.” The partnership between Gates and Soros to buy this company was announced on Monday, July 19, and the CDC’s decision to phase out PCR tests was announced Saturday, July 24.

  The soon-to-be Soros and Gates funded tests apparently “offer an early-warning screening for Covid-19 and have been used around the world as an aid to help reopen shops, bars, sporting events and workplaces” and specialize in “giving an early warning result for people who may have no symptoms” but who scientists believe can still spread the virus.

  Bill Gates, the globalist titan, drew international ire during the early days of the COVID-19 pandemic, when he seemed to celebrate the spread of the virus, and smiled into the camera alongside his wife during an interview where he declared that “this won’t be the last pandemic we face.”

 2. 16 augustus 2021:
  Zo’n 95 procent van de mensen die zich bij de huisarts liet vaccineren heeft er bewust voor gekozen om hun gegevens met de centrale vaccinatiedatabase van het RIVM te delen, waar de data voor een periode van minimaal twintig jaar wordt opgeslagen. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

  De data wordt verzameld in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). In de database worden burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, naam, adresgegevens, reden van vaccinatie zoals medische indicatie, beroep of leeftijd, datum en plaats van vaccinatie en naam vaccin en serienummer voor een periode van minimaal twintig jaar opgeslagen.

  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5a742076-2d83-48e5-bd5f-363f15dba32c&title=Stand%20van%20zaken%20COVID-19%20.docx

 3. The Delta variant found in people who are in a continous state of deep sleep (delta sleep system) and therefore need their DNA reprogrammend. Big pharma is making a financial killing:

  Two shots may not be enough for those who received the Pfizer-BioNTech and Moderna coronavirus (COVID-19) vaccines. Pfizer CEO Albert Bourla said people who’ve gotten both doses of the Pfizer-BioNTech jab would likely need a third shot within 12 months and might need an annual shot thereafter.

  Pfizer CEO Albert Bourla recently expressed confidence that a booster would increase the immunity levels of people who already received two doses of the company’s coronavirus (COVID-19) vaccine.

  “We are very, very confident that a third dose, a booster, will take up the immune response to levels that will be enough to protect against the delta variant,” Bourla said.

 4. Schaarste is ook een economische wet en welke ook te manipuleren is. Het is een duivelse eureka om in en uitademen van zuurstof zo te belasten en deze met technologische middelen te monitoren. En de sleutel aan de gevangene te geven die zonder dat hij zelf weet ook zijn eigen bewaarder is. En zoals vaak mooie idealen zullen als eerste sneuvelen en de ontluistering hiervan zal groot zijn en zullen schreeuwen als speenvarkens maar ze hebben hun eigen integeriteit te grabbel gegooid. Het gaat niet over de schapen maar welke ze op het droge hebben. En het barst van de flying monkeys en waarvan daarvan een deel is niet eens weet dat hij of zij dat is. Houd moed en met leugens en misleiding daarmee kan je geen afspraken maken. En maakt het ongeldig.

 5. De vakbekwaamheid van onze ambachtslieden is de grondslag en garantie voor onze welvaart: Zie “De schuldenberg” van Jaap van Duijn.

  Nogmaals de aanbeveling aan onze lezers: “Oost en West” van Cyril Parkinson. (Ligt in Tresoar)
  Het einde van een cultuur, tijdperk, manifesteert zich door een nutteloze, ja nog erger dan nutteloze ambtenarij en bureaucratie enz.enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *