Kort geding tegen KRO/NCRV-Pointer ‘test van de rechtstaat’

Pot verwijt ketel…

De Stichting Climate Intelligence (Clintel) van wetenschapsjournalist Marcel Crok en Delfts hoogleraar Guus Berkhout voert dinsdag bij de Rechtbank Midden Nederland in Lelystad een kort geding vanwege ‘laster’ tegen KRO-Pointer. Dit vanwege hun uitzending op 14 maart, waarin Clintel als ‘anti-windmolenlobby’ valselijk wordt beschuldigd omgekocht te zijn door de olie-industrie. Volgens Crok is dit kort geding een ‘test van de rechtstaat’.

Dat is nogal een pretentie

Geen klimaatnoodtoestand
Pointer van de KRO/NCRV (NPO) noemt zich ‘de top van de onderzoeksjournalistiek van Nederland.’ Maar volgens Crok- initiatiefnemer van Clintel – zou bij hun uitzending sprake zijn van ‘een smeercampagne’ waarbij hij ‘geen enkele waarheid kon ontdekken.’ Pointer-redacteur Peter Keizer spreekt dit tegen en stelt dat Clintel ‘consequent’ beeld zou manipuleren om tegenstand van windmolens aan te wakkeren. KRO-Pointer werpt zich op als fervent verdediger van kabinetsbeleid en de noodzaak van windmolens om de planeet af te koelen in het jaar 2100.

Die opstelling lijkt tegenstrijdig met de bewering van de NPO dat haar journalistiek ‘onpartijdig’ zou zijn.

.Clintel is de initiatiefnemer van de door meer dan 1000 academici gesteunde World Climate Declaration. Daarin nemen zij stelling tegen de schrikbeelden rond klimaatverandering met de slagzin ‘There is no Climate Emergency’ (er is geen klimaatcrisis). Op basis van de eigen rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC blijkt dat er geen toename in orkanen, overstromingen en droogte is, en ook geen extra schade door extreem weer.

Tel daarbij op dat CO2 geen vervuilende stof is maar juist voedsel voor planten en bomen en je komt tot de conclusie dat de CO2-politiek meer schade veroorzaakt dan de klimaatverandering zelf. Niettemin beschuldigt Pointer Clintel van het verspreiden van ‘schrikbeelden’, terwijl zij de rampspoed door milde aardopwarming juist relativeren op basis van bewijs van het zelfde IPCC.

De zelfde bron op basis waarvan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en het Europees Parlement de ‘klimaatnoodtoestand’ uitriepen. Het is dus maar net welk bewijs je op de voorgrond trekt.

Ecomodernisten Marcel Crok en Marco Visscher

Misinformatie
De betwiste reportage betreft de uitzending met begeleidend artikel ‘antiwindmolenlobbyist verspreidt desinformatie’ op 14 maart. Daarin zou volgens KRO-journalist Peter Keizer blijken dat Clintel ‘desinformatie’ zou verspreiden bij het afbeelden van door het Rutte-kabinet geplande windfarms in het landschap. Het woord ‘desinformatie’ werd vijftien maal in de kwartier durende uitzending en het begeleidende online artikel herhaald, waarin Keizer zich als factchecker opvoert.

Zij stelden dat Clintel ‘de ontwikkeling van windmolenparken en zonnevelden in verschillende gemeenten probeert tegen te houden door desinformatie te verspreiden en burgers tegen de plannen op te zetten.’ Daartoe zou Clintel ‘schrikbeelden’ gebruiken. Crok werd in de uitzending door de KRO uitgescholden voor ‘klimaatontkenner’ die door de olie-industrie zou worden betaald.

Volgens Crok is die beschuldiging van financiering pertinent onjuist en dus een geval van laster.

Ook zou Clintel ‘liegen en bedriegen’, een beschuldiging die vervolgens door NOS-weerman Gerrit Hiemstra uit Balk na uitzending werd geretweet. Crok is die laster beu en wil nu via de rechter een uitspraak afdwingen. Eerder had Clintel de KRO verzocht om rectificatie van de uitzending uit eigen beweging. Omdat de redactie hier niet op inging, wil de stichting nu bij de rechter bewegen dat de KRO in een artikel en uitzending haar fouten rechtzet.

Marcel’s boek ‘De Staat van het Klimaat’, waar ik hoofdstuk 6 in schreef over biologie, Simon Rozendaal heeft ’t actief gepromoot

‘Bedreiging’ wethouder ging over Sinterklaas

Het KRO-programma ging over de Clintel-website RES in Beeld, dat op freelance basis wordt gerund door voormalig VVD-wethouder in Wijk bij Duurstede, Willem Joustra. De RES is de Regionale Energie Strategie waarmee het Ministerie van Klimaat windmolendoelen wil halen voor 2030.

De website RES in Beeld toont voor omwonenden van windplannen in bewerkte foto’s hoe geplande turbines- met tiphoogte tot 250 meter- er in het landschap uit komen te zien. Daartoe maakten ze honderden foto’s, waarin deze molens in landschapsbeelden worden ingepast op schaalgrootte. Zo krijgen omwonenden een indruk van de impact op de omgeving.

De KRO toetste van honderden windmolen-foto’s van RES in Beeld slechts vier afbeeldingen met een medewerker van het bedrijf Windplanner. Op basis van die vier foto’s claimt de KRO dat RES in Beeld ‘structureel’ en ‘consequent’ windmolens te groot afbeeldt. Vervolgens voert Pointer een boer bij Wijk bij Duurstede op, Peter van Rooijen, die RES in Beeld beschuldigt van ‘liegen en bedriegen.’

Gigaturbines in vogelgebied Oosterschelde

Deze boer zou door verzet tegen de RES geen windmolen mogen plaatsen .Een check van de boer zijn windmolenplan door Crok toont echter dat die molen niets met RES in Beeld te maken had. Het betrof geen windturbine van 250 meter uit de RES-plannen, maar een agrarische molen van 20 meter uit geheel andere plannen. Niettemin voerde Pointer deze boer als enige ‘gedupeerde’ op om te stellen dat de RES door Clintel vertraging op zou lopen, via ‘desinformatie’.

Volgens de KRO zouden openbaar bestuurders daarnaast gevaar lopen door de ‘antiwindmolenlobby’. Zij voeren voor die suggestie een wethouder op, Hans Marchal (Protestants Christelijke Partij PCP in Wijk bij Duurstede), die online bedreigd zou zijn via tweets.

Pointer bracht die tweets in verband met verzet tegen windmolenplannen. De drie tweets met harde woorden richting Marchal gingen echter niet over klimaat of windmolens, maar kerkbezoek tijdens corona en het Sinterklaasjournaal. Dat ontdekte Crok door de verwijderde account van Marchal via de Waybackmachine te achterhalen.

Windturbines in vogeltrekgebied Waddenzeee

Winnen door te verliezen
KRO-Pointer laat zich dinsdag verdedigen door het advocatenkantoor Kennedy Van der laan in Amsterdam. De publieke omroep mag jaarlijks 1,1 miljard euro belastinggeld uitgeven. Daar kwam extra budget bij. Kajsa Ollongren (toen Minister van BZK) wilde in de strijd tegen ‘misinformatie’ extra geld geven (speech ‘Desinformatie als bedreiging van hun rechtstaat‘ 18-1-2021 bij KNAW) voor ‘onderzoeksjournalistiek.’

Oftewel, meer geld naar NPO-personeel dat de oppositie van kabinetsbeleid (‘polarisatie’) aanvalt, want alle neuzen moeten 1 kant op (Leave No-one behind uit de 2030 Agenda, SDG17). Ollongren haar probleemstelling luidde:

Woorden doen er toe. Zij creëren twijfel aan de democratie en haar instellingen, als een woekerende tumor. Ook ons land is daar niet vrij van. Wantrouwen in de overheid, het gevoel niet gehoord te worden en boosheid over ongelijkheid splijten ook onze samenleving.

Desinformatie kan verschillen uitvergroten en polarisatie in de hand werken.

KRO-Pointer voert campagne voor censuurbeleid van Europese Commissie en het Rutte-regime

Die ‘polarisatie’ bij Ollongren is een ander woord voor ‘oppositie bij kabinetsbeleid’. Vervolgens voert KRO-Pointer campagne tegen ‘misinformatie’ met de volgende bewering als probleemstelling, die exact met de aannames van Ollongren haar campagne overeen komen, en formuleringen van hun Ministerie van ‘Veiligheid’

steeds vaker zien we dat groeperingen onjuiste berichten verspreiden om polarisatie te zaaien, bevolkingsgroepen in een kwaad daglicht te stellen of om er politiek gewin uit te halen.

Ijsbeer in Nederland

De milieubeweging doet al decennia niets anders dan politiek gewin halen uit schrikbeelden en polarisatie zaaien met verspreiding van ‘onjuiste berichten’. Denk aan de uitstervende ijsbeer, terwijl de populatie sinds de jaren ’70 juist sterk toenam. Maar die kregen miljarden euro’s subsidie betaald om dat te doen door de Europese Commissie (LIFE+) en door Nederlandse ministeries. Neem Milieudefensie, dat jaarlijks 10 miljoen euro krijgt om schrikbeelden over klimaat te verspreiden om de maatschappij te polariseren.

Oftewel: er mag maar 1 groepering het patent hebben op die tactiek. Die vrijheid van de zelfde meningsuiting is een aanwijzing dat we leven onder een totalitair regime. Een regime dat haar machtsuitbreiding en belastingheffing bouwt op schrikbeelden over het toekomstige weer op de planeet (SDG 13, 2030 Agenda)

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn, SDG13 ‘klimaatactie’ met alziend oog

Clintel wordt bijgestaan door een voor de smallere beurs betaalbare eenpitter. Door de volledige afwezigheid van oliefinanciering moet de stichting alle eindjes aan elkaar  knopen.. Peter Keizer van KRO-Pointer reageert vooralsnog niet op gestelde vragen over zijn beschuldigingen. ’Zelfs een kleuter kan in dit geval zien hoe manipulatief Pointer te werk ging’, stelt Crok desgevraagd.

Waar het om klimaat gaat, zoals bij Milieudefensie en Urgenda, kiezen rechters meestal partij tegen critici van regeringsbeleid, dat zij met hun collegae steunen. Zou dat hier ook niet gebeuren?

Gerrit Hiemstra loopt Marcel de hele tijd door het slijk te halen: in tegenstelling tot Hiemstra heeft Crok meermaals wetenschappelijk gepubliceerd

‘De laster en manipulatie ligt er hier zo dik bovenop, het is gewoon genant’, stelt Crok. ‘Als we hier geen gelijk halen zegt dat veel over staat van onze rechtstaat. Je kunt soms ook winnen door te verliezen.’

Wat een beetje Volharding in Balk al niet brengen kan.. Gerrit Hiemstra ’s klimaatkasteel

Crok is een maatje van ondergetekende, ‘de onkreukbare’ is mij bekend als 1 van de meest integere journalisten, en een fijn mens in het algemeen. Hij is niettemin door zijn kritische positie steeds door het slijk gehaald, met name door NPO-weerman Gerrit Hiemstra uit Balk.

Hiemstra haalt Marcel continue door het slijk op basis van valse aantijgingen: zie dat hij net als zijn werkgever, hun overheid ook continue de term ‘desinformatie’ gebruikt

Hiemstra krijgt tonnen, zo niet miljoenen euro’s door hun overheid betaald om de risicio’s van warmer weer op te blazen. Op basis van die schrikbeelden beveelt hij dan namens hun provinciebestuur dat we ‘zo weinig mogelijk moeten reizen.’ Alsof dat enig effect op het weergemiddelde in Nederland zou hebben.

‘Probeer zo weinig mogelijk te reizen’ aldus weerprofeet van De Staat, Gerrit Hiemstra de klimaatprofeet

Oftewel, Hiemstra is geen echte Fries. Je kunt je als mens met hart echt opwinden dat iemand zo vals, leugenachtig en gemeen wil zijn. Hij gedraagt zich als machtsmens, zonder enige ethiek of waarheidsliefde.

Daarvoor won hij ook de Macchiavelliprijs in 2021 voor ‘effectieve communicatie.’, Die prijs- vernoemd naar de Italiaanse filosoof van ethiekloze machtspolitiek- ging eerder naar de verkopers van het lockdown- en spuitbeleid van het politieke kartel, Marion Koopmans en Diederik Gommers.

Laten we bidden dat de rechters in Lelystad niet partijdig en corrupt zijn, maar dat ze nog beroepseer en ethiek hebben. We moeten tegen beter weten in hoop houden. Vanavond bij BLCKBX.tv zal ik alvast aandacht geven aan deze belangrijke test van de rechtstaat.

4 Replies to “Kort geding tegen KRO/NCRV-Pointer ‘test van de rechtstaat’”

 1. Heerlijk dat geloof in die zogenaamde rechtstaat van ons.
  Gerrit Hiemstra uit Balk, verwant aan KLazien uit Zalk?

 2. Ik kijk de meeste afleveringen van Pointer maar ik vind het niet een heel erg sterk programma. Die over RES in beeld was wel heel slecht. Reden genoeg om die extra donatie aan Clintel over te maken.

  De tweets van Gerrit Hiemstra kende ik niet en zijn 100% op de man spelen en 0% inhoudelijk. Een zwakte bod van onze weer ‘man’. Inmiddels hebben Rob de Vos en Marcel Crok wel een wetenschappelijke publicatie over het twijfelachtige werk van het instituut waar Gerrit Hiemstra werkt:
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-021-03887-4

 3. Prima om die valse tweets van Hiemstra eens onder de aandacht te brengen. Walchelijk hoe hij probeert anderen neer te halen op basis van ‘te weinig wetenschappelijk’, ‘hobbyisten’, etc. Als je dan bedenkt dat Hiemstra vooral een handige zakenman is die tonnen bij elkaar harkt met zijn onzin praatjes en angstzaaierij.
  Onlangs stond er op Climategate een link naar een site met meer dan 1350 wetenschappelijke publicaties, die de CO2 hypothese tegenspreken. Het zou de NL wetenschapsjournalisten sieren om ook uit die bron eens te putten. Dat is echt hoor en wederhoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *