30×30: Ecofascisme eist 30% land en zee op in 2030

Onzevisserij.nl

Nederlandse vissers sturen nu een brandbrief ‘Onze Visserij‘ naar Koning Willem Alexander, om de noodtoestand uit te roepen voor de visserij.  Zo vragen zij aandacht voor de vernietiging van hun sector door de overheid (LNV-Ministerie) in samenwerking met schatrijke campagnegroepen (ngo’s) die dit ministerie en de Postcode Loterij met miljoenen euro’s financiert.

Dat nieuws kun je niet los zien van het mediakabaal dat de NOS met de ecofascisten van Greenpeace maakte: Er zou een ‘historisch akkoord‘ zijn gesloten, waardoor 30 % van de wateren buiten Exclusief Economische Zones ook gesloten zou worden voor visserij. Dat getal 30% komt ook voor in de Europese Biodiversiteitsstrategie uit 2020. In 2050 eist het ecofascisme de helft van het aardoppervlak op.

NOS, steun en toeverlaat van het ecofascisme, zowel van Vadertje Staat als haar campagne-roeptoeters

Eigendomsrecht ingeperkt
Wat sterk is aan de brandbrief van vissers, is dat ze niet wat op de zielige toer gaan en Calimero doen. Ze wijzen op de (Grond)wet en het Burgerlijk Wetboek, dat de overheid handelt in strijd met het eigendomsrecht:

Wat de vissers gebeurt, wat de boeren gebeurt, wat de overige burgers gebeurt, is simpelweg in strijd met de grondwet en het eigendomsrecht artikel 5.1 BW. [1] Vissers en boeren en andere burgers lijken dit net zo vergeten te zijn als de overheid doet alsof die dat vergeten is.

Inmiddels staan zowel de visserij als het boerenbedrijf op omvallen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor het landschap(sbeheer) en de voedselzekerheid van Nederland maar ook ver daarbuiten.

De overheid laat hen geen ruimte om hun eigendom te gebruiken om te ondernemen en handelt daarmee als gezegd, direct tegen de grondwet in. En tegen artikel 1 aanvullend protocol EVRM.

In hun actiegroep zit ook een Volemdamse juriste. Mooi dat die expertise er ook bij is ingelijfd. Zaterdag betreden ze met de boeren ook de grasmat van het Malieveld.

Doelen van Europese Biodiversiteitsstrategie

30×30
Het ‘nieuws’ dat de NOS met haar vrienden van Greenpeace brengt is eigenlijk geen ‘nieuws.’ Omdat het getal 30% voor 2030 al bestaand beleid is van de Europese Commissie en haar ‘biodiversiteitsstrategie’ uit 2020. Dat doel is weer afkomstig van de Verenigde Naties en haar 2030 Agenda *(Paris Agreement 2015), en de ngo’s die dat beleid politiek helpen verkopen. Niet alleen Greenpeace, of Natuurmonumenten, maar ook Campaign For Nature. Die leggen dat doel ‘getting to 30%’ hier uit op hun webzijde.

Het uiteindelijke doel van het ecofascisme is dat 50% van het aardoppervlak een reservaat wordt. Dat doel stamt al van Howard en Eugene Odum in de jaren ’70, en werd nog eens bekrachtigd door E.O Wilson in ‘Half Earth’. Die helft reserveren zou wetenschappelijk verantwoord zijn. Want met die ene helft zou je de levensondersteunende functies van de andere helft waarborgen.

Dat zelfde als ‘wetenschappelijk’ verkochte argument vind je nu ook terug in de 30×30 campagne. De hier uit volgende doelen worden steeds als ‘niet bindend’ en vrijwillig verkocht.

Maar via de Verenigde Naties-conferenties als de Oceanen-conferentie van 1 juli 2022 en ‘niet bindende’ declaraties als de ‘Save Our Ocean’-declaration komen die ‘vrijblijvende’ intenties van ecofascisten als bindende wetgeving via Brussel op de Hollandse deurmat. Net als hun concept van de Blue Economie, waar je die zelfde ‘transitie’-taal vindt, die ook doorklinkt in Nederlandse beleidsdocumenten, waaronder de ‘Nationale’ (door ambtenarij en lobbyisten bepaalde) Omgevingsvisie.

Blue Economy, de oceanen in handen van banken en multinationals, platteland afhankelijk van ‘de stad’…

Steeds doen ze een beroep op een vermeende ecologische noodtoestand, om vergaande economische beperkingen op te leggen voor sectoren, die de economie van het platteland dragen (boeren, vissers, mkb). Met succes dus, want de Europese Commissie heeft die doelen verheven tot staand beleid. Net als de Net Zero-ambitie, dat er geen economie met betaalbare en betrouwbare (fossiele) energie meer mag zijn in 2050 vanwege ‘het klimaat’…En dat voor 2030 al 55% minder bewegingsvrijheid en bestedingsvrijheid mag zijn (CO2-reductie)

NGO’s als Stichting de Noordzee, ook Natuurmonumenten lobbyen al tenminste een decennium om 30% van de zee op slot te laten zetten voor visserij. De Europese Commissie lijkt hier met haar ‘niet bindende’ document, een actieplan tegen ‘bodemberoerende visserij’ al gehoor aan te geven. In Natura 2000-gebieden op zee zou deze visserij- dus ook de garnalenvisserij- verboden moeten worden in 2024.

Dat actieplan is dus een rechtstreeks gevolg van de 30×30-campagne, die niet gekozen organisaties en hun financiers voeren.

De 30×30 campagne, door 1 van de vele ngo’ die bij de VN meer zeggenschap hebben dan politieke partijen

Diefstal via ‘flankerend beleid’
Toen het LNV-Ministerie begon met de implementatie van Natura 2000 werd steeds gezegd dat ‘bestaand gebruik’ doorgang zou mogen blijven vinden. Dus ook de visserij. Maar gaandeweg veranderen ze de spelregels, geholpen door zogeheten ‘flankerend beleid’. Zoals stikstof. Of brandstofbeleid. De uitwerking van die extra regulering is steeds, dat zo ook de hoofddoelen als ’30 procent visserij weg’ gehaald worden.

Dus kan het gebeuren, dat al voor 2030 de visserij uit de Waddenzee  (Natura 2000) wordt gebonjourd. Dat is het plan. En dat plan ligt al jaren vast. Je kon dat al zien bij de Waddenconferentie in de Harmonie in Leeuwarden. De kunstenares die de postkaarten voor het Waddensea Trilateral-overleg mocht maken, die had eerst een vissersscheepje er in getekend. Maar dat moest er uit, vervangen door een zeilbootje.

Het ecofascisme heeft duidelijke doelen, waar de Nederlandse regering met de door haar met miljoenensubsidies volgepompte NGO’s een voortrekkersrol in vervult.  Daarom moeten de boeren ook weg, om zo nog eens 155 duizend hectare landbouwgrond in ‘nieuwe natuur’ danwel klimaatbufferzones en wateropvang om te zetten. Niet huizenbouw- zoals ik al uitlegde- maar nieuwe natuur en ‘klimaatadaptatie’ is de grootste grondvrager.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting

De truuk van flankerend beleid is dus een vorm van diefstal. Je holt met de Habitatrichtlijn, stikstofregels en nationale koppen bovenop Natura 2000 het vruchtgebruik uit. Dat met aanvullende regulering uithollen van de wet (niet stelen, niet dwingen) is ook de essentie van technocratie. De Mensenrechten worden niet openlijk opgeheven. Maar via bijvoorbeeld een toegekend CO2-budget wordt je bestedingsvrijheid ingesnoerd, zodat er in de praktijk geen vrijheid meer is.

Een verbod op brandstofmotoren in 2035 in de Net Zero-Eurosovjetunie, betekent ook de nekslag van vrij transport en vervoer voor de massa.

De bevolking van de planeet moet dus zoveel mogelijk worden opgesloten in steden, en het platteland ontruimd. Wanneer je werkelijk gevolg wilt geven aan dat plan dat door ngo’s en academie-lobbyisten rond de Verenigde Naties wordt bepleit, gefinancierd door ‘filantropen’ (miljardairs die belasting ontduiken) en overheden.

 • Al tien jaar zie je dat aankomen, je waarschuwt daarvoor. Nu vindt het openlijk plaats. Het probleem is niet ‘de politici in Den Haag’, het probleem heet 2030 Agenda. Politieke partijen die dat probleem niet benoemen- de globalistische machtsgreep- zijn geen vrienden maar vijanden van de visserij en de boerenstand. Ook met de beste bedoelingen.

 

2 Replies to “30×30: Ecofascisme eist 30% land en zee op in 2030”

 1. Een brandbrief naar Wim-lex sturen is vragen aan een pyromaan om zijn aangestoken brand te willen blussen. Malieveld moet dacht ik Zuiderpark zijn.

 2. De technocratie bestaat uit rechtspersonen, die dwingen en stelen om de drie levenspijlers te ondermijnen; voedsel, energie en financiën (fiat-currency).
  Achter de schermen zijn het 1%-figuren die de mensen willen doden om hun kwaadaardig zieke doel te halen.
  Die ontelbare miljarden valuta keer nul, maakt dat het spel zal spaak lopen.
  Zodra mensen door hebben wanneer zij het zien, dan stort dat ecofascisme vanzelf in.
  Rechtspersonen (NV’s, BV’s) kunnen onmogelijk boven de mens staan. God schiep de mens, de mens schiep de overheid, de overheid schiep de rechtspersoon en een rechtspersoon kan alleen bestaan als deze wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk- of juridisch persoon. Elke persoon kan worden vertegenwoordigd door een levende man of vrouw. Daartoe zijn we bevoegd, maar niet verplicht! (art.1:1 lid 1 BW)
  [NB; natuurlijk persoon is ook een rechtspersoon, maar niet omgekeerd]
  Wat die 1%-figuren hebben gedaan is het verplaatsen van de mens (onder God) naar de persoon (onder overheid). Door langzaam ons taalgebruik te vergiftigen met valse definities en vals onderwijs, worden mensen gehersenspoeld alsof zij hetzelfde zijn als personen. Echter een mens heeft een (of meer) Christen- of gegeven naam. Een persoon heeft een (of meer) voornaam en achternaam en is de juridische stroman om mee te handelen. Deze stroman is “het teken van het beest”, met een BSN nummer en later een QR-code. Dit is de (ID-)entiteit met wie bijvoorbeeld de politie zo graag contracten wil afdwingen, door jouw als mens in de verleiding te brengen daarmee in te stemmen.

  Het enige wat mensen hoeven te doen is zich bewust maken van hun hiërarchische plaats onder God i.p.v. onderdaan van een overheid. Wij hoeven geen enkele persoonlijke “dienstbaarheid” van een ieder te dulden. (art.1:1 lid 2 BW)

  Alles in de publieke ruimte is van- en voor de mens. “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”. Rechtspersonen hebben geen wettelijke basis om publieke zaken te bezitten of te verhandelen. Dat de overheden en ngo’s dat toch proberen, ten koste van boeren, vissers en burgers, blijft een onaanvaardbare doorkruising van het recht.
  Wie wil leven, moet opkomen voor diens vrijheid.
  En ineens weet je het! Je wordt eco-anarchist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *