Johan Vollenbroek’s MOB dagvaardt NewMob (boeren)

Pas 15 jaar na dato gelezen

Als parodie op stikstofactivist Johan Vollenbroek zijn Mobilisation for the Environment, (Mob, een verwijzing naar ‘eco nostra’, milieumaffia) richtten boeren een tegenhanger op die juridisch procedeert: NewMob. Vandaag ontvingen zij van MOB een dagvaarding in Lelystad op het bureau, dat ze hun naam moeten veranderen. De naam zou teveel op MOB lijken.

Kunstmest strooien bij Schraard (FRL)

De stichting is net als Agrifacts een soort luis in de pels van groene clubs en hun overheid. Zij ‘Zet zich in voor behoud van het Nederlands Natuur en Cultuurlandschap en voor een goed beheer en behoud van de Nederlandse karakteristieke flora en fauna.’

Dat doen we door het beleid en uitvoering van werkzaamheden van/door overheden en terrein-beherende organisaties te volgen en waar nodig bij te sturen doormiddel van advies, overleg en alles wat binnen de wet is toegestaan.

NewMob is opgericht door Leonie Bosch Chapel en Sandra Marseille.Beiden zijn al jaren betrokken bij de debatten over natuur en landschap en flora en fauna.

Stalmest uitrijden

Leonie Bosch is actief op de site Melkveehouderij Bosch in Luttenberg, met een LTO-kritische opstelling. Directeur is Jan Cees Vogelaar, die nu ook de stikstofadviseur is van Ja21 in de Tweede Kamer. Ik had nog nooit van NewMob gehoord, maar blijkbaar krijgen de boeren net als milieu-activisten steeds meer behoefte om te procederen. Vooralsnog is Vollenbroek en de dierenlobby succesvoller bij de rechter dan de boeren.

Of NewMob de naam moet veranderen is nog onbekend, een eventuele procedure laat nog maanden op zich wachten. De ontwikkeling bij boeren is alvast interessant. Ze beginnen steeds meer te lijken op een tegenhanger van de milieubeweging, die de zelfde methodes gebruikt via een waaier van stichtingen. Hebben ze van de Eco Nostra geleerd?

7 Replies to “Johan Vollenbroek’s MOB dagvaardt NewMob (boeren)”

 1. Ik mag hopen van wel ja, zo als links groen de massa heeft besmet met haar gedachtegoed.
  Zo zal je ook te werk moeten gaan als je het anders wil.
  Met heel veel legers op verschillende fronten vechten, kan is de kans op een winnen van een veldslag veel groter. Of je de oorlog wint? maar de vijand wordt in elk geval ernstig vertraagd.

 2. Wat de samenleving overkomt is een typische ‘veranderingscurve’, misbruikt door psychopaten met teveel vergaarde macht.
  Normale mensen worden geboren met een puntgave dorst. (slechts het vloeibare materiaal veranderd in het leven)
  Psychopaten worden ook geboren, maar met een perfecte hebzucht. (genetische armoede door adellijke inteelt)
  Dorst laat zich verzadigen, hebzucht is onverzadigbaar.
  De psychopaat beweegt altijd richting controle en macht. Je ziet ze niet werken bij een voedselbank. Net zoals je nooit een pedofiel ziet werken in een bejaardentehuis of een gerontofiel op een couveuse afdeling.

  Wat ons is overkomen met de Covid-oplichting, gebeurt op dezelfde wijze met CO2-, Stikstof- en klimaat leugens.
  We worden allen door een kleine groep zieke geesten bestookt met de vijf fases van het Kübler-Ross verandertraject:

  Fase 1: Ontkenning; negeren van slecht nieuws; op afstand houden negatieve impact.
  Fase 2: Boosheid; emotionele uiting van verlies van controle of macht.
  Fase 3: Onderhandelen; overgave tot een verlossing met beperkte keuze.
  Fase 4: Depressie & Testen; van passieve en emotionele staat naar ratio.
  Fase 5: Acceptatie; onderwerping aan horigheid.

  Nu hebben steeds meer mensen in de gaten dat wij in meerderheid de werkelijke macht hebben. Het is maar een kwestie van tijd voor de terugweg.
  Leten we het voor het gemak het Michael-Rypke hersteltraject noemen: -;)

  Fase 1: Non-Acceptatie; bewustwording van mens zijn.
  Fase 2: Depressie & Testen; bepaling door ratio; bewustzijn van macht.
  Fase 3: Onderhandelen; keuzevrijheid om jezelf en samenleving te verlossen.
  Fase 4: Boosheid; herkenning van explosief gedrag van psychopaten; NPS gedrag.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcistische_persoonlijkheidsstoornis
  Fase 5: Ontkenning; “het wordt stil aan de overkant”.

  En laten we er meteen een fase 6 aan toevoegen: zorgen dat dit ons nooit meer kan overkomen, door volgende generaties te laten leren van deze “interessante tijden”.

  1. N.B.
   Het valt wel erg op dat die ‘klimaatfiguren’ zoals Johan Vollenbroek er allemaal heel erg ongezond uitzien.
   Magere vacuümgezichtjes met een duidelijke vitamine deficiëntie. Niet bepaald het goede voorbeeld voor een betere wereld…

 3. De tijd van de westerse hegemonie, gebaseerd op een technologische voorsprong wat betreft wapentuig, is volgens Peter Frankopan in zijn boek De zijderoutes, voorbij.
  Het heeft dus, mijns inziens, geen zin de vijand met eigen wapens te bestrijden.

  Laten we kijken naar hoe de huidige wereldmachten China en Rusland in het verleden te werk zijn gegaan en dat is door het ontmantelen van de toen bestaande machtsstructuren.
  Nu ben ik geen voorstander van agressief geweld maar ik deel wel de opvatting van studentenverenigingen zoals Minerva en Vindicat dat men door vernedering een lesje kan leren.
  Het lesje is alleen niet geleerd omdat een hoog percentage van deze verenigingsstudenten narcisten en psychopaten zijn die in vernedering hun seksuele opwinding vinden.

  Ik adviseer de boeren om een keurmerk uit te geven; een keurmerk dat de houder bevoegd te spreken over landbouw gerelateerde zaken.
  Om zo een keurmerk te bemachtigen, zal men, behalve geld betalen, natuurlijk het één en ander moeten doen.
  Bijvoorbeeld handmatig stalmest en kunstmest verspreiden zodat niet alleen het fossiele brandstofgebruik wordt verminderd maar dat men ook de voor en nadelen van beiden leert kennen.

  Laten we niet vergeten dat de Chinese leider Xi Jinping in zijn jonge jaren gierputten heeft lopen bouwen op het platteland dus we kunnen hun een ‘lichtende toekomst’ in het vooruitzicht stellen.
  Dat deel van de ambtenaren, bestuurders/politici en hun gedachteloze aanhangers wat meer affiniteit heeft met leiders zoals Biden, kan zich alvast laten opnemen in het bejaardentehuis om daar hun steentje bij te dragen door het poetsen van het closet.

  1. Volgens jouw zienswijze heeft het geen zin om de vijand met diens zelfde wapens te bestrijden. Dat is mooi als je jezelf niet wil verlagen tot de misdragingen die de vijand heeft verricht.
   Het staat iedereen vrij zich te verdedigen met alle beschikbare middelen. Het beste is om nieuwe toepassingen te creëren om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld niet-dodelijke wapens die toch permanent uitschakelen.

   Verder noem je voorbeelden waarbij het Milgram experiment van toepassing is:
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram
   Een verborgen elite (legitiem gezag) die blinde ordervolgers voor het karretje spant om slachtoffers te maken van onschuldige niets vermoedende mensen.
   Welk “lesje” leert een student waarbij deze zich dient te onderwerpen? Het toepassen van NPS gedrag op de paupers tijdens de loopbaan? NPS lijders worden leiders die elkaar opzoeken en versterken in hun misdragingen. Vergelijk de banen carrousel in ‘de top’.

   En is de keurmerk-handel niet allang achterhaalt?
   Dat Xi Jinping in zijn jonge jaren gierputten heeft gebouwd, heeft hem weinig bevrediging gebracht, anders was hij nu wel met pensioen geweest. Nee, leiderschap komt met risico’s voor elk volk. Wie bouwt aan een toekomst, moet rekening houden met mogelijk instortingsgevaar.
   De individuele mens moet meer zijn eigen gewicht kunnen verplaatsen, i.p.v. de wereld op de schouders te moeten dragen. Dan is er voor de gehele populatie minder kans op risico bij ongelukken.

   De ordervolgers kunnen geen affiniteit hebben voor leiders en lijders, omdat hun kennis en toepassingen beperkt zijn door compartimentering daarvan. Zij dienen zich te houden aan ‘de’ wet. En veelal kennen zij die niet eens. Dat blijkt uit de terzijde legging van de vele juridische stukken en WOB/WOO verzoeken.

   Parasieten als Johan Vollenbroek en Volkert van der graaf, hebben een demonisch genoegen om bestaande heilige huisjes van de samenleving te slopen om hun standpunt door te drukken. Dit kenmerk is onderdeel van de definitie van psychopathie.

   1. “De individuele mens moet meer zijn eigen gewicht kunnen verplaatsen, i.p.v. de wereld op de schouders te moeten dragen. Dan is er voor de gehele populatie minder kans op risico bij ongelukken.”
    Dat vindt ik mooi gezegd.
    Ik sluit me volledig aan bij jouw observaties van de huidige stand van zaken in je commentaren op Interessante Tijden.
    Ook ik heb een anarchistische inslag in de zin dat ik vind dat de mens een eigen verantwoordelijkheid draagt voor eigen handelingen of niet-handelen.
    Ik ben niet iemand die zich laat leiden maar ik ben me er wel van bewust dat dit bij de meeste mensen anders zit.

    Ik ben geen communist maar ik weet wel door wat ik gelezen heb over de USSR en gehoord heb van mijn man die in het communistisch/socialistisch Joegoslavië is opgegroeid dat veel mensen profijt hebben gehad van het communisme in de zin dat ze hun levenstandaard hebben kunnen verhogen.
    Wat mij vooral interesseert is hoe gewone mensen leefden/dingen voor elkaar kregen in deze meer of mindere totalitaire systemen.
    En dat is door mensen te kennen die misschien iemand kennen in de burelen van de administratie en een charmante inslag wil ook wel eens helpen. Hier komen altijd kleine attenties aan te pas.
    Dat zal niet gaan werken in met onze huidige gedigitaliseerde administratie en ik kan het weten want ik heb van 2006 tot begin 2010 gewerkt bij de belastingtelefoon.
    Waar een klein land groot in kan zijn oftewel Corruptie.
    Daar komt bij dat alleen studentenverenigingen zoals Minerva erop trainen dat men clubgenoten altijd helpt ongeacht wat deze hebben gedaan.
    Dit gegeven is nu geïnstitutionaliseerd in het “RIEC”, we hebben bij Rypke en Afke kunnen zien hoe ver dit gaat maar ook ik heb mogen ervaren wat er gebeurt als je een gemeente aanspreekt op de brandveiligheid in een gebouw van een woningbouwvereniging.
    De gewone Nederlander helpt liever een onbekende omdat over een bekende altijd/vaak eerst een oordeel moet worden gevormd om te bepalen of deze hulp verdient.
    De Nederlander heeft de bureaucratie geïnternaliseerd.

    Mijn advies aan de mensen is om de contacten met overheid of groot-bedrijf te beperken tot schriftelijk, op papier en het liefst nog aangetekend versturen.
    Altijd reageren alsof je niet weet waarover ze het hebben; het wapen van de huidige macht
    Men kan de wet wel kennen maar als de uitvoerders van de macht zich niet houden aan de wet schiet je er ook niet zoveel mee op.
    Dat ben, denk ik, wel met me eens?

    Ik ben het eens met Robert M. Pirsig dat samenlevingen/maatschappijen opereren/functioneren op basis van een eigen set regels/wetten dus geen biologische of anorganische wetten en ook niet als optelsom van individuele/menselijke eigenheden.
    Wij staan momenteel op een draaipunt in de geo-politieke verhoudingen.
    Of wij de Nederland/EU machthebbers kunnen stoppen in haar koers richting de afgrond valt maar te bezien.
    Het enige wat wij als ‘volk’ kunnen doen, is net als bepaalde studentenverenigingen,
    elkaar als ‘volk’ te steunen, ongeacht de (politieke) opvattingen/meningen van de individuele leden van dit volk waarbij wij wél een grens trekken bij perversiteiten en ander schadelijk gedrag.
    Volgens mij kunnen we dit beter niet ‘het omverwerpen van heilige huisjes’ noemen maar gewoon abnormaal menselijk gedrag.

    Negeren is de beste optie maar tegelijkertijd één die ons onmogelijk is gemaakt.

    1. We zitten dus op één enkele lijn, behalve dan dat jij tot 2010 voor de Belastingdienst hebt gewerkt en ik vanaf 2012 door diezelfde Belastingdienst op de Fraude Signalering Voorziening lijst ben gezet vanwege de vreemde achternaam, die door de staat is gekoppeld aan een BSN met mijn gestolen gegeven naam. Tot nu toe ben ik daardoor vijf betaalrekeningen kwijtgeraakt, zonder opgaaf van reden of verklaring van de ‘bankinstellingen’. Ik verdenk het RIEC-achtige monster achter het verspreiden van mijn gegevens naar computersystemen ‘elders’.
     Het woord ‘corruptie’ schiet ernstig tekort.
     Mijn persoonlijk ‘nulpunt’ ligt achter me, zodat ik een andere kijk heb gekregen op ‘geld’. De aandeelhouders van de centrale bank mogen de waardeloze schuldkwijtingen houden. Mijn grootste winst is een groot aantal gelijkgestemde mensen, met soortgelijke kafkaëske ervaringen. Net zoals die mensen in Oostblok en Balkan onder de plak zijn van enig *-isme met overlevingsinstinct en saamhorigheid.
     De Nederlandse overheid heeft de oorlog verklaard aan het volk. Het volk zal ongenadig zijn, zodra iedereen dat beseft. Men mag niet doden, stelen of dwingen. Maar als de overheid dat wel doet, mag je verdedigen met alle mogelijke middelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *