In gesprek met de Koffeman van de Agro-Industrie (BBB)

Carola-spotprent, door boeren op spandoeken uitvergroot

In de komende Andere Krant van zaterdag vind je een verhaal over de reserveringen die ‘activisten’ onder de boeren koesteren over de BBB. In hoeverre is BuildBackBetter niet een verlengstuk van de oude belangen, zoals ‘Langzaam Ten Onder.’ (LTO)

Die vraag zie je in de reguliere media onvoldoende gesteld, en De Andere Krant is er om die vraag wel te stellen en uit te werken.

Voor een weerwoord had ik ook BBB-uitvinder en marketeer van ReMarkable Henk Vermeer aan de lijn. Er circuleren nogal wat wilde verhalen op het web, en die zijn bepaald niet allemaal even goed onderbouwd. Daaronder vaak redeneringen die hun ‘waarheidsgehalte’ moeten ontlenen aan de aantrekkelijkheid van het verhaal, niet het harde bewijs. 

Boeren wegpesten is SDG15, energiearmoede is SDG13

BBB Vóór de SDG’s
We hadden gewoon even een vrij normaal gesprek over de verhouding met LTO en Vermeer’s positieve opstelling ten aanzien van de SDG’s (…) Dat laatste mag hij mij nog eens verder uitleggen. Want met SDG13 (‘klimaatactie’) in het hart van alle SDG’s betekent ‘duurzame ontwikkeling’ enkel verarming van de massa, herverdeling van welvaart, en je energievoorziening saboteren.

Het antwoord dat hij gaf over de SDG’s was dus een tikje onbevredigend, het is een handige prater die verbaal het eigen straatje schoon kan houden. Zoals je verwacht van een professioneel marketeer die politicus wordt.

Maar dan nog, het is iemand waarvan ik ook wat kan leren, hij kan tenminste wat. Ik feliciteerde hem met deze marketingstunt van de eeuw: Hoe je een boerensplinterbeweging BBB met maar een paar duizend leden kan opwerken tot politiek succesnummer, dat eigenlijk alleen maar positieve media-aandacht kreeg. Terwijl de FvD vanaf dag 1 voor bruinhemderij werd versleten.

Zo’n huzarenstukje heeft eigenlijk alleen de meester-marketeer van de wederpartij, Niko Koffeman gepresteerd. Die vond immers de ‘Partij voor de Dieren’ uit, en hij rekruteerde een goed gebekt hertenoog-meisje als frontvrouw, Marianne Thieme om hun stedelijke achterban aan te spreken. Zij ageren met ‘Het Dier’ als stropop tegen het uitbuitende grootkapitaal.

Hoewel ik het morele gehalte van Niko Koffeman ten zeerste in twijfel trek, je moet ook zo iemand meegeven: Hij heeft wel wat gepresteerd en kan wel wat. Hij strijdt tegen het grootkapitaal, net zolang tot het op de eigen rekening staat. Zoals de miljoenen van Unilever voor ‘De Vegetarische Slager’.

Kerrolaaain is goed gecast voor BBB, als de ‘gewone vrouw’ van het platteland met piekharen die van aanpakken weet. Mijn insteek is ‘de boeren stemmen Van der Plas en alles blijft zoals het was.’ Immers, de echte invloed loopt nu via bijvoorbeeld de Rabobank met haar leningsvoorwaarden,  en verplichte ESG-criteria (ESG is de andere naam voor SDG)

Door ‘Friese Norm’ heten opstandige boeren voortaan ‘terrorist’

Wakker (…)
Of Henk Vermeer ook een direct lijntje heeft met satanische Illuminati- pedofielen die op een platte aarde in hun vuistje lachen terwijl ze warm contact onderhouden met aliens, omdat ze de vrije energie van Tesla onder de pet houden, terwijl ze de wereld vergiftigen samen met Bayer en chemtrails uit vliegtuigen? Met een heel leger aan piloten die stiekem op de spuitknop drukken, terwijl die dekselse reptielen samen met tijdrijzende dinosauriers de volledige informatiestromen onder controle houden sinds de oudheid…

Hoe je zulke entiteiten met bijna magische machten buiten je ‘parallelle/paranoïde samenleving’ houdt…

Daar hebben we verder niet over gesproken, dus zal ik nu ook wel kontrold oppozisjun zijn. De oer-Nederlandse piloot die ons naar Tenerife vloog, die heeft ’t waarschijnlijk verzwegen terwijl hij allerlei irrelevante informatie gaf als ‘wanneer u nu uit het raampje kijkt kunt u Lissabon zien, we vliegen nu op 33 duizend voet, dat is tien kilometer hoogte, de temperatuur hier is -55 graden’.

Die dekselse samenzweerder, dat ie gewoon over koetjes en kalfjes praat door de portofoon, terwijl hij zomaar gif boven Portugal loopt te sproeien!!!  Dus…. Gaat ie lekker? En ja ik ben narcist en autist tot in de kist. Zo heeft iedereen wel weer zijn eigen tekortkomingen.

Als je in zulke meuk gelooft, dan noem je jezelf ‘wakker’? My ass. Natuurlijk, de realiteit is veel vreemder dan je fantasie voor mogelijk houdt. Ik bedoel, hoe kan het dat deze wereld bestaat en niet ‘niet bestaat’? De natuur is bovennatuurlijk, het leven een groot mysterie. Maar dan: Blijf bij wat je onafhankelijk verifiëren kunt, of aan den lijve ondervond, en blijf nuchter.

Iets dat lekker of spannend klinkt hoeft nog niet waar te zijn. Al kan het wel vermakelijk zijn.

Dan heb ik het niet over dat ik ‘de feiten’ in pacht heb. Feiten zijn ook maar neomarxistische constructies, namelijk datgene waar je de nadruk op legt van het oneindige totaal. En in welk frame je die ‘feiten’ plaatst. Kom je als redelijk mens met ongemakkelijke waarheden, dan zal de links-liberale medemens dat ‘alternatieve feiten’ noemen. Waar het om gaat, dat is net als bij wetenschap: Verificatie, iets moet controleerbaar zijn.

En hoe zwaarder de beschuldiging, hoe zwaarder je bewijslast. Alles dat ik hier opschrijf, dat zijn tegelijk eisen waar ik zelf aan moet voldoen. En niet alleen ‘de ander’…

Werd verkocht aan een evenementen-gigant, en nu lopen ze ook in de pas..

Ik ben ook kontrold oppozisjun
Ik heb ook wel eens de overheid als klant gehad, het Ministerie van Algemene Zaken. Die hebben me tienduizend euro opgeleverd. Dat betekent ook niet dat ik stiekem een spion van de overheid ben. Er is een idioot op het internet actief, Martin Vrijland die mij al tot de kontrold oppozisjun rekende nadat ik werd opgepakt. Al dat soort lieden blijven hangen in de eigen cocon, en zullen nooit eens de telefoon oppakken om in gesprek te gaan met de mensen die ze bekritiseren.

Die val ken ik, dat heet  ‘verblogging’. Het is vooral lekker makkelijk, je blijven wentelen in je eigengelijk.

Ook de invloedrijken der aarde plassen geel en gaan allemaal ooit eens dood. Het zijn net mensen. Sterker nog, dat zijn het ook. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die plots gniffelend zijn mensenhuid aftrok als bij de sciencefiction-serie V, waarna er een muizen-etend reptiel onder vandaan kwam.  Wappie-geOH ontstaat:

a. door een overdaad cannabisgebruik
b. wanneer je zelf geen geld/invloed hebt, bijvoorbeeld omdat je te lui bent.

En dat verwijt je anderen stiekem. Wij onderschrijven de visie van Hûnekop ten aanzien van het grootkapitaal: Jild makket net gelokkig, mar ik soe dr’ graach mear fan ha.

Hun actieplan, je MOET meedoen, zo merken de boeren en vissers al…

Vrijheid in deze wereld is bestedingsvrijheid.

De boosheid over een gebrek aan bestedingsvrijheid hoeft ook niet geworteld te zijn in een rechtvaardigheidsgevoel, maar meer in machteloosheid. Is machteloosheid een morele positie? Of is keihard roepen ‘ik ben tegen geweld’ een morele positie, omdat je zelf zo slap bent dat je nog geen vlieg kunt doodslaan?

Ik train nu tien jaar Kung Fu, en krijg almaar meer bewondering voor de krijgers uit de Middeleeuwen: Hoe hielden die dat vol en waar haalden ze de kloten vandaan? Als ik een paar schijngevechten met staf opvoer (vormen) ben ik al bekaf.

Of denk eens aan de Vikingen – de ‘Rus’ en stamvaders van de Russen in Novgorod en Kiev- die de Wolga oproeiden, nog wat slaven buitmaakten, om uiteindelijk zelfs al roeiend vanuit Zweden de Zwarte Zee te bereiken en Constantinopel. Ga maar eens roeien bij de fitness, en kijk na hoeveel minuten je al bekaf bent…De meest uitzinnige beweringen ontstaan waarschijnlijk op een luie stoel, terwijl je wat naar een schermpje kijkt.

Los van de realiteit dus. De liefde voor theorie is de wortel van alle kwaad. Dus blijf niet in theorie hangen maar beweeg ook weer naar de praktijk, ter toetsing.

Ironisch genoeg kreeg de boer van zijn moeder een Postcode Loterij-agenda

Links complotdenken heet ‘kwaliteitsjournalistiek’
Mensen die eeuwig in een proteststadium blijven hangen vanuit een abstracte door massamedia gevormde ‘werkelijkheid’, die verschillen weinig met liberale activisten met dat PvdA-vuistje in de lucht, hun Opstand tegen God. De liberale medemens leeft ook vanuit allerlei marxistische complotvoorstellingen, zoals over het samenzwerende grootkapitaal en het samenzwerende patriarchaat.

Jahaaa, vrouwen worden mondiaal al sinds de oertijd onderdrukt op geheime afspraak, waarbij ze het grootkapitaal gebruiken om het klimaat te verpesten via klompen in de machinerie, die handelaren in twijfel. En dan met hun hoge hoeden in het vuistje lachen, die dekselse Koch-brothers. Met zelfs onzichtbare glazen plafonds om vrouwen gevangen te houden.

Wat mensen voor slap geOH bedenken, om hun eigen persoonlijke tekortkomingen te maskeren, danwel te politiseren zodat ze er met andermans geld vandoor kunnen gaan. Met morele chantage als politiek wapen, abstracties/stropoppen als ‘Het Klimaat’ en ‘Het Dier’ of ‘Biodiversiteit’ als stok om de ander te slaan.

Zucht.

Daarom is dit jaar 2023 ook voor mij het jaar van de Personal Development Goals. (PSD’s) Een definitie van domheid is: de zelfde fout herhalen en een andere uitkomst verwachten. Zo zou ik alweer binnen een half uurtje dit blog af hebben maar eenmaal bezig zit je toch weer anderhalf uur op je toetsenbord te procrastinaten.

Een ontwikkeldoel is om weer net als vroeger voor NRC, Parool, Gelderlander, en al die andere bladen meer basale journalistiek te bedrijven met veel belwerk en meer interviews. Met het verschil dat ik voor die oude media niet meer kan schrijven, omdat ze in wereldvisie zo ver zijn afgedreven van de realiteit, als kritiekloze herauten van het wereldliberalisme, bepleiters van de openluchtgevangenis uit naam van allerlei ‘crises’ en Russofobe oorlogshitsers.

Daar heeft een steile aartsconservatief uit Friesland niets te zoeken.

4 Replies to “In gesprek met de Koffeman van de Agro-Industrie (BBB)”

  1. De wetenschappelijke definitie luidt: “het voldoen aan voorwaarde(-n) om uitvoering te kunnen geven aan een functie of relatie”.
   Volgens wiki: “overeenkomstig de werkelijkheid”
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheid
   Maar hoe langer de omschrijving van “werkelijkheid”, des te twijfelachtiger die definitie wordt.
   Zolang propaganda de werkelijkheid kan beïnvloeden, zal waarheid niet feitelijk zijn.
   Feiten zijn pas te verifiëren als de omschrijvende woorden eenduidigheid kennen in de definities. Anders blijven het ”neomarxistische constructies’ of ‘alternatieve feiten’.

   Diezelfde feiten zijn niet te pachten. Wijsheid kan men in pacht hebben, bij wijze van spreken voor het feit dat wijsheid bij vlagen is ingegeven.

   Een opsomming doen van wat Henk Vermeer allemaal niét is, zodat slachtoffers, die toch al in het drijfzand van dwaling zijn weggezakt, nog verder de grond in te trappen als oelewappies, is wel erg makkelijk scoren.
   Ik durf ook wel te beweren dat Henk geen zwarte homofiele Poolse jood is. Duh!

   Dat dwaling (Wappie-geOH) zou komen door cannabis of luiheid is een aanname die terugkaatst, omdat de ‘verblogger’ maar twee zilverlingen heeft, terwijl men er minstens dertig nodig heeft om de Judas rol te vertolken.
   Iedereen maakt wel eens een misslag in het leven, dus het moet te vergeven zijn.

   Wat betreft het PSD t.a.v. NRC, Parool, Gelderlander, en al die andere bladen, geldt nog steeds het adagium: “stel niet uit tot morgen, wat je vandaag nog door de
   kritiekloze herauten van het wereldliberalisme kan laten doen”.

 1. Hehe dat lucht op “The Dutch Frisian volcano Mount Rypke spits fire.

  Een feit is dat een koe meer schijt dan een vlo in de eeuwigheid.

  Kennedy schoot eerst het was gewoon zelfverdediging.

  Kom maar een tijdje bij mij in de bergen je uitleven. Kijken of je een oude knakker van 66 jaar die nog iedere dag zijn Push-ups doet en nog ouderwets met een hak in de vette klei zijn landje omploegt om mais soya en graan te verbouwen voor eigen gebruik zonder kunstmest en vergif. Eruit kan klunen met een rugzak van 12kg vol boodschappen 400 meter stijl omhoog rond de 55 minuten. Je kan dan meteen je Kungfu stok meenemen. Het Nepalese Gurkha regiment is wereldberoemd. De Engelsen konden het niet winnen van ze. India wel maar verder niet. Het Britse Gurkha’s regiment werd uit respect voor hun onverschrokken dapperheid en taaiheid opgericht. Die hebben heel wat wapenfeiten op hun naam inclusief Nederlanders bevrijden uit Jappenkampen in de tweede wereld oorlog. Ze waren onder de eerste golf ik bij de Valkland eilanden. Ze kunnen dan als sparringspartner les van je krijgen.

  Je kan hier in no time zijn je hoeft alleen de de coördinaten in gedachten te houden . Vervolgens via je plaatselijke shapeshifter contact maken met het moederschip die alleen zichtbaar is wanneer het hun uitkomt. Wat dan een portaal opend bij de oude eik die verbonden wordt met een wormhole die je dan netjes dropped op de juiste plek compleet met rugzak de hond kapitein Murdoch en professor Zonnebloem. Je vrouw is ook welkom maar uit respect noem ik haar niet tante Sedonia. Ik stel de naam Mysteria voor.
  Neem wat Engelse drop mee a.u.b.

 2. Quote:
  Met een heel leger aan piloten die stiekem op de spuitknop drukken, terwijl die dekselse reptielen samen met tijdrijzende dinosauriers de volledige informatiestromen onder controle houden sinds de oudheid…
  Unquote.
  Nou nou nou, wat een verbaal geweld.
  Het is maar wat de piloten is wijsmaakt over wat de bedoeling is met ‘stiekum op de spuitknop drukken’…. Er is niets stiekems aan! Bekijk deze 2 uur durende docu over GeoEngineering (https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY) en wellicht kijk je er daarna anders tegenaan.
  Heb lang gedacht dat chemtrails een conspiracy theory is. Ben er nu vrij zeker van dat de gedachte achter chemtrails (weersbeïnvloeding) op zich een oplossing zou kunnen zijn, mits heel goed over nagedacht en in de openbaarheid besproken. Maar het blijkt een zeer onoverdacht idee te zijn geweest, als je de vele deskundigen in die docu beluistert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *