Groen Links/PvdA jaarlijks miljoenen euro’s extra campagnesubsidies

10 miljoen euro lobbysubsidie per jaar van Ministerie Buitenlandse Zaken

Via de Milieufederaties en door (linkse) ambtenarij gespekte ANBI-stichtingen krijgen PvdA/Groen Links-lobbyisten jaarlijks tientallen miljoenen euro’s politieke campagnesubsidies. Terwijl die clubs reeds Postcode Loterij-miljoenen krijgen.

Dankzij die lobbyclubs van linkse ambtenarij op zowel provinciaal, landelijk als Europees niveau ontstaat op politiek vlak een ongelijk speelveld ten nadele van vrijheid, zelfbeschikking en welvaart, met een alsmaar uitdijende bureaucratie en lastenverzwaring tot gevolg. Waarom moet PvdA/Groenlinkser Hans van der Werf bijvoorbeeld 1,14 ton euro jaarsalaris van de provincie Friesland krijgen?

De Friese Milieufederatie is verlengstuk van linkse ambtenarij ter provinciehuis

Portemonnee van de Ander/Partij van de Afgunst (PvdA) versus lastenverlichting
De focus op de clubs zelf, verhult dat het de ambtenarij is die hen deze subsidies toekent. De oorzaak ligt dus bij ambtenarij en hun handlangers van linkse partijen die deze ondermijning van representatieve democratie bevorderen en in stand houden. Zoals ik al beschreef voor Elsevier Weekblad in ‘Hoe Milieuclubs en Multinationals elkaar helpen’, werken de lastenverzwarende regels en subsidies vooral in het voordeel van grootbedrijf.

Daarom zitten die milieuclubs ook samen met Eneco en het grootbedrijf aan Klimaattafels, met burgers op het menu.

Neem bijvoorbeeld de 10 miljoen euro campagnesubsidies (‘pleiten en beïnvloeden) die Milieudefensie jaarlijks krijgt van ambtenarij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zodat ze daarmee bijvoorbeeld Urgenda-advocaat Roger Cox kunnen betalen voor afgelopen jaar dik zeven ton euro advocaatkosten, bij het Shell-proces…

Stel dat de overheid stichtingen financiert die religie in overheidsbeleid willen verankeren. Bij ‘milieu’ is dat schering en inslag

Stel bijvoorbeeld dat Farmers Defense Force per provincie jaarlijks 5-9 ton euro lobbysubsidie zou krijgen… Zou Tom van der Lee (Groen Links) en Lammert van Raan (PvdD) daar dan niet direct Kamervragen over stellen? Dus waarom blijft het dan bij de BBB nu oorverdovend stil op dat vlak, tenzij Henk Kreger’s club met hun goed gecaste ‘vrouw van het volk’ ook maar een politiek marketingbureau is voor de Agro-industrie?

De BBB won bijna overal de statenverkiezingen en kan met het afschaffen van ongeveer  8-10 miljoen euro PvdA/Groen Links-campagnesubsidies aan Milieufederaties de verdenking wegnemen een CDA-vervanging te zijn en schijn-oppositie. Dat ze ‘hetzelfde als links, maar dan wat later en minder’ doen. Bijvoorbeeld ‘boeren uitkopen uit naam van stikstof, maar dan in 2035 en niet 2030’…

De Milieufederaties zijn net als landelijk zusterclub Natuur & Milieu een product van het in 1970 uit Amerika overgewaaide ‘milieu’-globalisme. Ze ontstonden in 1972 toen ook de UNEP (Milieutak Verenigde Naties) werd opgericht door oliebaron Maurice Strong, en toen de Club van Rome invloed kreeg.

Uitsluitend linkse prioriteiten vanuit een linkse benadering (lastenverzwaring en uitdijende bureaucratie) Zonder staatssteun zou de FMF niet bestaan

Linkse politiek en linkse campagne bedrijven met gemeenschapsgeld
Al eerder bracht ik het totaalbedrag aan provinciale Groen Links/PvdA-campagnesubsidies in kaart op landelijk niveau, zoals van De Groene 11 en op provinciaal niveau. Tel de 12 subsidiebedragen van de Provinciale Milieufederaties maar bij elkaar op. In 2018 kwam ik op 5,8 miljoen euro campagnesubsidies voor de Milieufederaties.

Nu tikken we 8 tot 10 miljoen euro aan.

De directeur van de Zeeuwse Milieufederatie Teus Baars is tegelijk ook windmolen-lobbyist en bestuurder bij een Zeeuwse windmolenboer. En het salaris dat ze krijgen is ook bijzonder. PvdA/Groen Linkser (of erger) Hans van der Werff, directeur van de Friese Milieufederatie doet ’t ook niet voor minder dan 114 duizend euro per jaar.

De jaarrekening, dik negen ton euro per jaar… daarnaast krijgen ze Postcode Loterij-subsidies

De Friese Milieu Federatie krijgt nu dik negen ton euro provinciale subsidies, zie de jaarrekening. Ze hebben geen particuliere achterban. Ze representeren alleen zichzelf en hun Groenlinkse/PvdA-politiek. Zoals het onder water zetten van Friese veenweiders om CO2 op te slaan. Bij de Milieufederatie Flevoland (7,8 ton euro subsidies in 2020) is dat eender.

De milieufederaties vertegenwoordigen uitsluitend de belangen van ambtenarij en hun links-politieke vriendjes. Wij van ‘meer overheid’ willen ‘meer overheid’…Dat is wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem.

Het zijn mensen die enkel parasiteren op de samenleving en ze ondermijnen de representatieve democratie.

Het vehikel van oa Bouwe de Boer, die uw energierekening helpt verdubbelen voor 2030

Op gemeentelijk niveau zie je evenzeer hoe linkse ambtenarij haar eigen lobbyclubs voeren.

Zoals de particuliere stichting Freonen fan Fosselfrij van ‘energieambassadeur’ en Leeuwarder Gemeente-Ambtenaar Bouwe de Boer, gevestigd op het adres van het Leeuwarder Gemeentehuis. Zie hier hun jaarrekening 2022. De Boer liet mij arresteren door hun overheid, toen ik zijn belangenverstrengeling met Dokkumer straattaal van commentaar voorzag.

De private stichting waarvoor Bouwe de B. als publiek functionaris lobbyist is

Het is dus staande praktijk in Nederland dat aanwijsbare ambtenarij met eigen linkse clubjes politiek bedrijft. Zo baat het D66-Ministerie van Buitenlandse Zaken met Sandra Pellegrom haar eigen lobbystichting SDG Nederland uit, die de klimaatpolitiek moet opleggen aan alle overheden en bedrijven.

Zo bedrijft de ambtenarij dus Groen Links/PvdA/D66-campagne met gemeenschapsgeld.

Een private lobby/hobbyclub op het werkadres van een ambtenaar

Campagnestichting tegen Asiele subsidies: Freonen fan Fryslân Asielfrij
Afgelopen zaterdag op Urk gaf ondergetekende zijn kroeglezing in Het Anker, georganiseerd door FvD Flevoland. De kroegeigenaar vertelde nog over eerdere verkiezingsuitslagen op Urk. Het bleek dat er welgeteld 1 kiezer op Urk rondloopt die ‘PvdA’ had gestemd: “En we zijn er nog steeds niet achter wie dat is geweest”, stelde de kroegbaas een beetje nukkig vast.

Urk is oprechts en dus voelen Afke en ik ons er zeer thuis. Bij de dossiers die er toe doen kiezen de Urkers voor de goede kant. Vroeger ‘rechtse’ partijen CDA en VVD zijn allen linksaf geslagen, voor meer overheid en lastenverzwaring. Maar er stonden vele alternatieven op, zoals BVNL, Ja21, de BBB en FvD als aanjager.

We deden de stemwijzer en die blijkt met haar vragen tot een verrassend betrouwbaar advies te komen. Er rolt precies uit wat wij zijn, Lekker Rechts. De beste natuurmaatregel voor Nederland is een immigratiestop.

Die miljoen huizen om de bouwsector met publieke uitgaven te spekken, zodat multinationals met ‘asielsubsidies’ nog meer goedkope wegwerpkrachten kunnen werven: Nee dank u.  Waarom moet ik via de provinciale opcenten immers het hotel en het eten betalen van al die Oekraïners, of  import met IQ<80 uit Geitenhouderije waar ze alweer een stammenoorlog met elkaar voeren?

Het salaris van PvdA/Groen Links-lobbyist Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie

Al die avonturiers houden de huizen bezet van de autochtone bevolking bij woningnood. Achter de noodzaak die mensen binnen te laten zit een duidelijke ideologie, die het primaat geeft aan De Staat: Dus dat een centrale regering voor jou bepaalt wie je in je huis/omgeving toelaat en voeden moet. In plaats van dat je dat zelf mag bepalen.

Dus stel dat ik een stichting begin, die campagne voert tegen de asielindustrie en tegen ‘asiele subsidies’… Fryslân Asielfrij! En ik krijg daar op provinciaal niveau jaarlijks net als de Friese ‘Milieu’ (ik heb het milieu nog nooit gezien, ben het op straat nooit tegen gekomen) Federatie van liefst negen ton euro….

Laat ik die stichting dan Freonen fan Fryslân Asielfrij noemen, dat ik ambtenaar ben bij de Gemeente Fryske Marren en je kunt mijn stichting spekken die op gemeentelijk adres zit gevestigd. Snap je het idee? Dan bedrijf ik dus politiek uit rechtse hoek als ambtenaar. Dat heette vroeger ‘corruptie’ maar als deugmens Bouwe de Boer het doet heet dat ‘verduurzaming’…

Hee, de naam van de nieuwe partij van Omtzigt, die voor verplicht prikken en meer CO2-belastingen stemt

BBB Beken kleur, zijn jullie voor of tegen welvaart en zelfbeschikking
En dat is ook precies wat de Milieufederaties doen. De Friese Millieufederatie besteedt die subsidies om hier boerengrond onder water te helpen zetten uit naam van CO2. Is dat een linkse hobby of een rechtse hobby? Is de BBB daar voor?

Bij Pieter Omtzigt met zijn ‘Nieuw Sociaal Contract’, een idee regelrecht uit WEF-burelen krijg je sterke vermoedens dat zijn partijcreatie sinds ‘functie elders’ is geregisseerd. Niets in de politiek gebeurt toevallig, en als dat zo lijkt is dat zo bedoeld. Kijk maar naar zijn stemgedrag, inclusief verplichte injecties bij het coronabedrog.

Zoals ik al liet zien stemde de BBB met Omtzigt afgelopen jaar november nog VOOR een minimumprijs op CO2-tonnen in de Wet belasting op milieugrondslag. Van Haga en FvD stemden tegen, Ja 21 stemde tegen, PvdA/Groen Links stemde uiteraard voor. Daarmee stemmen zij voor verdere lastenverzwaringen voor de bevolking.

Topambtenaar bij Ministerie van Buitenlandse Zaken die 2 ton euro per jaar vangt om voor linkse politiek te lobbyen met de stichting SDG Nederland

De Wet belasting op milieugrondslag is al sinds 1995 verantwoordelijk voor lastenverzwaring bij burgers. De Energiebelasting (onderdeel Wmg) van Laurens Jan Brinkhorst (D66) werd op 1996 ingevoerd. Wanneer Groen Links/PvdA en de extreem linkse VVD haar zin krijgt, vervalt straks de teruggaaf Energiebelasting van ongeveer 480 euro per jaar, waar ik nu bijvoorbeeld 850 euro aan overheidsheffingen betaalde.

Dat is geld dat je niet kunt besteden aan een abonnement, een verenigingslidmaatschap en allerlei andere zaken die ik zelf zou verkiezen.

Wanneer hun overheid opgejaagd door linkse campagneclubs niet voor MIJ had besloten waar ik mijn eigen geld aan uit mag geven. Oftewel: Alle linkse beleid leidt tot onteigening en onvrijheid, nog meer staatsbetutteling. Je hebt nu zelfs Rijksoverheid-campagnes: ‘Zijn zoete artikelen afgeprijsd, HOU JE AAN JE BOODSCHAPPENLIJST’.

Ik heb maar 1 opvatting over het fenomeen ‘overheid’/overhead:  een noodzakelijk kwaad. Overal waar ‘meer overheid’ nodig is geeft dat blijk van maatschappelijke en culturele ziekte: dat mensen falen om zelf de dingen goed te regelen.

En de lobbyclub van ambtenaar Bouwe de Boer kreeg weer 60 duizend euro uit Arcadia, ze werken weer samen met FMF

Tussen waarheid en leugen zit geen midden
Deze verkiezingen gaan dus allereerst over de strijd voor zelfbeschikking en welvaart, tegen de klimaatsocialisten – ik noem ze klimazi’s. die ‘klimaat’ gebruiken om ons uit te kleden. Alles dat zij bepleiten is op loepzuivere leugens gebaseerd. De strijd gaat dus tussen waarheid en leugen, hierbij kun je niet ‘in het midden’ zitten.

  • Je bent voor of tegen de klimaatleugen: De leugen is het idee dat de overheid aan de aarde-thermostaat kan draaien wanneer we al onze welvaart en vrijheid maar opgeven. Alle CO2-politiek is weggegooid geld. Er is geen ‘midden’ hier, voor of tegen, ook een ‘genuanceerde’ leugen is gewoon een leugen.
  • De Wierhiet hat ’n skel lût

Kun je iets met dit gratis maar wel goed onderbouwde politieke advies, dat het nodige uitzoekwerk kostte? Steun Interessante Tijden en dank voor de donateurs die mijn werk mogelijk helpen maken! Dat is enorm motiverend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *