226 procent hogere lastendruk dan in 2000, exclusief CO2-taks

Volgezogen teek: de Nederlandse overheid

Hun Rijksoverheid zoog in het jaar 2000 nog 335 miljard GULDEN op aan belastingen en accijns uit een bevolking van zestien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. 

Dit jaar komen de Haagse roofridders liefst 366 miljard EURO’s belastingen en premies brandschatten, zo toont hun miljoenennota. 

CO2-taks – belasting van 130 euro op een ton hete lucht in 2030- helpt dit uitdijende kartel steeds verder groeien, tot lekker leven onbetaalbaar wordt.  

Wet belastingen op milieugrondslag (1995)
Kijk je naar de (belasting)inkomsten voor hun overheid in 1950, dan zie je dat het bedrag dat deze bureaucratische bezettingsmacht uit haar bevolking zoog nog een honderdvoud lager lag, ten opzichte van 2000. Dat was bij een bevolking van tien miljoen mensen, dus je moet hiervoor corrigeren.

Je moet er van uitgaan dat de euro daadwerkelijk 2 euro 20 waard is. Dan praat je bij een gestegen staatsinkomen van 336 miljard gulden naar 364 miljard euro in 23 jaar over een stijging van 226 procent.

 • Laten we vanwege alle hiaten een correctie naar beneden maken. Dus een indicatie van 200 procent meer lastendruk in minder dan een kwart eeuw lijkt mij een goed uitgangspunt voor de discussie vandaag.

‘Het milieu’/klimaat is vanaf de jaren ’90 steeds belangrijker om het woekerende en groeiende staatsapparaat – en wat daarbij aan het infuus hangt – van krediet te voorzien. Zo werd in 1995 de ‘Wet belastingen op milieugrondslag’ ingevoerd. De belangrijkste cashcow daaruit werd de door Laurens Jan Brinkhorst (‘als de energierekening stijgt, eet ik mijn hoed op’, die…) in 1996 ingevoerde Energiebelasting, die een klimaatbelasting is.

Deze Energiebelasting bracht in 2021 bijna acht miljard euro op, volgens CBS-cijfers. De vrome intentie van de wet, was dat belasting moest verschuiven van arbeid naar gebruiksaccijns, van goederen die de staatsbureaucratie bombardeerde tot ‘slecht voor het muljeu‘…

Bron:CBS

Uiteindelijk stegen vervolgens vrijwel alle belastingen, en die op ‘het muljeu’ leveren al meer dan 20 miljard euro per jaar op in 2021:

Milieubelastingen bron CBS

In de jaren 2022 en 2023 daalt het staatsinkomen uit die Energiebelasting, dankzij teruggave-regelingen. Die voerde hun Kabinet tijdelijk in, om de kosten van gestegen energieprijzen tegemoet te komen. Maar die gaan er straks weer af, omdat hun overheid die nu labelt als ‘subsidies op fossiele brandstoffen’, samen met hun ‘Extinction Rebellion’: rebellen die actie voerden VOOR staatsbeleid, meer belastingen.

Dat die Wet op milieugrondslag tijdelijk even wat minder oplevert, kun je zien in deze begrotingsprognose van de ‘miljoenennota’, een woord uit 1946 die eigenlijk ‘miljardennota’ werd:

Tabel met belastingraming voor 2023

Maar die milieubelastingen komen straks weer keihard terug. En zie hier deze tabel over 2000, hoeveel De Staat der Nederlanden bij haar bevolking kwam brandschatten. Daar zaten dan ook nog eens meer aardgasbaten bij:

Uitgaven van hun overheid in het jaar 2000; Bron het Belastingmuseum

BBB: Bolsjewieken Bouwen Beterewereld
Maar nu de aardgasbaten van Slochteren komen te vervallen (in de jaren ’80 goed voor soms bijna 20 procent van rijksinkomsten), moet het verbrandingproduct van brandstoffen in de nood voorzien; CO2.

De belastingwinst wordt niet meer geheven over natural resources van de Koninklijke Oligarchie BV, maar over de Human Resources, de Menselijke Voorraden van de Staat der Nederlanden.

Doordat Pieter Omtzigt en de BBB met Groen Links, VVD, CDA, CU en Volt stemden voor een minimumprijs op CO2-tonnen voor het bedrijfsleven, stijgen de CO2-lasten/energielasten voor industrie naar liefst 130 euro per CO2-ton in 2030.

 • Hun idee met die CO2-taks is dat je betaalbare energie kunstmatig zo duur maakt, dat niet renderende energievormen als wind kunnen concurreren. Dus dat je een blok hout even duur maakt als een Louis Vuitton-tas, zodat het rendabel wordt om zo’n tas in je open haard te stoken. Die denkwijze heet ‘ecologische economie’…

Die minimumprijs wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag, waarvan het Rutte-regime op 19 september dit jaar de wijziging aankondigde bij gratie gods.

Oplopende CO2-heffing volgens Emissie-autoriteit

Een verdienmodel met bangmakerij, geweld en afpersing
De Emissieautoriteit laat zien wat in 2030 de totale CO2-prijs moet worden in de CO2-stoelendans van Frans Timmermans en zijn Klimaatwet: Hij neemt 55 van de 100 CO2-stoeltjes weg voor 2030. Wie alsnog wil leven moet betalen voor een CO2-stoel. De CO2-taks. Die bestaat uit een heffing op de ETS-markt voor CO2, (nu 80 euro) en een oplopend vast bedrag.

De Minimumprijs moet ervoor zorgen dat de CO2-belasting hoog genoeg blijft. Bedenk dat de CO2-prijs tien jaar geleden- vóór Timmermans- maar een tientje was. Een normaal mens heeft geen cent over voor een ton gebakken lucht (CO2) Betalen voor CO2 doe je pas wanneer iemand een pistool tegen je hoofd houdt.

Zou iemand met bangmakerij, geweld en afpersing geld verdienen, dan noem je dat terrorisme, of criminaliteit. Maar het is ‘de overheid’…

Dus dan garanderen de BBB en Pieter Omtzigt dat je altijd een vast tarief betaalt, dat naar 2030 toe steeds verder oploopt. En daarbij garandeert de door Omtzigt en BBB gesteunde CO2-minimumprijs dat je bedrijf per ton CO2 alsnog deze belastingen aftikt. Zie dat het minimumtarief komend jaar plots verdrievoudigt, om op het zevenvoudige uit te komen in 2030 ten opzichte van 2020:

Het minimum CO2-tarief uit de gewijzigde Wet belastingen op milieugrondslag

De Strijd tegen Klimaatverandering en tegen Rusland
CO2 is/wordt kortom de nieuwe cashcow van hun alsmaar uitdijende overheid, die met een gat in de hand leeft. Bijvoorbeeld omdat ze het budget van het Ministerie van Oorlog tegen Rusland verhoogden van 7,8 miljard euro in 2016 naar liefst 14,8 miljard euro in 2022. Zie mijn vorige blog daarover (SDG16, Vrede en sterke publieke diensten)

Daarnaast is er sinds 2006 een miljardenverdampend toeslagenstelsel, voor hoersoebsjidie en kansenparelfokpremies, de verzekeraars moeten gespekt worden als onderdeel van de financiële industrie.

De windmolens moeten draaiende gehouden worden met de SDE++ subsidie, hun overheid (RVO) beloofde daarvoor afgelopen jaar liefst DERTIEN MILJARD eurodollars in diepe zakken van windkapitalisten en bedrijven die bomen verbranden.

Bij tien miljoen mensen haalde de staat een factor duizend minder belasting op dan in 2000

Leve ‘de democratie’
Ben je arme sloeber of zelfstandige zonder perspectief (zzp’er), die van stukkietikken rond moet komen: Dan kwam je er vooralsnog genadig af. Ben je echt succesvol, dan pakt hun overheid je ongenadig hard aan: VIJFTIG PROCENT van je inkomen mag je afdragen. Dus dat je zes maanden van het jaar werkt om de 10 miljoen euro jaarsubsidie voor Milieudefensie te helpen bekostigen.

Dan is er nog vermogensbelasting, de belasting over geld waarover je reeds belasting betaalde. En er is nog een schenkingsbelasting en een erfbelasting.

Dus dan heb je gewerkt voor je geld en je gezin, en als je bij overlijden je kinderen wilt steunen: Dan komen de roofridders uit Den Haag ‘in naam der koning’ bij je collecteren in deze ‘democratische rechtstaat’. De Rotterdammers noemden de straat waar de Belastingdienst gevestigd zat niet voor niets ‘Plukjekaalstraat’ (Puntegaalstraat)

Leve ‘de democratie’, waarin een pokdalige puber zonder geld die een vakje bij ‘Groen Links’ afvinkt, of een uitkeringzuiger die ‘PvdA’ aantikt evenveel stemrecht heeft, als iemand die zijn hele leven werkte. Wie een aap traint om met rood potlood ‘Jesse Klaver’ aan te vinken, heeft evenveel stemrecht als een MKB’er die levenslang krom lag voor De Staat der Nederlanden.

Bron; Belastingdienst Museum

Nazi’s voerden vennootschapsbelasting in
Ik vond deze prachtige site van het Belastingdienst Museum met een chronologie van het ontstaan van dit stelsel. Het centrale belastingstelsel danken we nog aan de Franse bezetter in 1806 van de ‘Bataafsche Republiek. Dat stelsel van brandschatting was nodig om Napoleon zijn oorlogen te financieren.

Het waren de nazi’s die in 1941 de ingehouden loonheffing introduceerden voor werkgevers. Ze introduceerden in 1940 ook de Vennootschapsbelasting. Alle militaire dictaturen hebben steeds meer geld nodig om al hun zinloze oorlogen te financieren.

Het zijn de Klimazi’s van Rutte 4 die nu dus de CO2-heffing introduceren, om het uitdijende  en woekerende kankergezwel genaamd Rijksoverheid te steunen in haar strijd tegen gebakken lucht (CO2) en ‘De Boze Rus’.

Dat deden de Duitse bezetters: Bron Belasting Museum (bdmuseum.nl)

De leuze van de vroegere Anti Revolutionaire Partij kan dus weer uit de kast bij de verkiezingen op 22 november: ‘Van de overheid kan niet enig goeds komen.’  Al dat vrome gelul over ‘vrijheid’, democratie, ‘rechtstaat’: Het belangrijkste dat telt is zelfbeschikking over lijf en goed.

We leerden afgelopen woensdag deze slagzin kennen: “Democratie is het naiëve geloof dat een partij die uit is op eigenbelang beter voor jouw belangen opkomt dan jijzelf’.

Terwijl de vijandige bezettingsmacht genaamd Rutte 4 zelfs al je huis mag vorderen om er die Oekraïense nazi’s van het Azov-batallion in te huisvesten.  (Wet verplaatsing bevolking) Die rijden hier bij ons gewoon in dikke SUV’s rond, we zagen zelfs Oekraiense auto’s op Tenerife. Die waren daar helemaal naar de subtropenzon toe ‘gevlucht’… 🙂

Trok hij in op zes oktober dit jaar, Mission Accomplished

Dankzij de Klimaatwet zijn we allemaal aan de beurt, want de industrie rekent die tarieven door naar beneden. Eerst de boeren en vissers, en nu staan ook de burgers op het menu.

Die CO2-taks en een kolentaks die nu in de gewijzigde wet zijn opgenomen, Tom van der Lee (Groen Links) lobbyde er al jaaaren voor in een initiatiefvoorstel, in navolging van zijn Milieudefensie-Kamerlid-collega Wijnand Duivendak. Op zes oktober liet hij dat voorstel plots vallen; Mission Accomplished, met de groeten van de BBB en Omtzigt.

Stem dus gewoon BVNL of FvD, en linksom of rechtsom krijg je het Kabinet Timmermans: Omdat de CO2-taksen moeten binnen rinkelen.

Dus: Waarom geeft hun overheid miljoenensubsidies aan milieuclubs? Omdat milieuclubs deze bureaucraten helpen de lastendruk op te voeren, tot winst en eer van een alsmaar uitdijende overheid en wat daar aan adviescircuit rondhangt.

 • Iets opgestoken van dit artikel, en geld over voor een Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er). Steun Interessante Tijden, en help mijn uitzoekwerk mogelijk maken.

One Reply to “226 procent hogere lastendruk dan in 2000, exclusief CO2-taks”

 1. Beste Rypke,
  Als je alles hebt gelezen, zakt de moed je in je schoenen.
  Ik ga natuurlijk stemmen op FvD in de hoop dat deze partij een kans krijgt om voor
  De gewone nederlandse bevolking op te komen.
  Dank je dat je alles duidelijk op papier hebt gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *