Ganzen schijten 900 ton stikstof per winter in wetlands

Opvanggebied….De eerste snee is voor de ganzen voor compensatie-subsidie

De vliegende brigades van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, winterganzen in hun ganzenfokcentra van ‘Nieuwe Natuur’  hebben een mestproductie van 250 ton per dag, waarvan 5 ton uit stikstof bestaat.

Dat is een ‘geleerde schatting’ die de realiteit benadert, wanneer je de gemiddelde waarden van mestproductie uit de wetenschappelijke literatuur van ganzen met hun winteraantallen vermenigvuldigt.

Dus per winterhalfjaar kom je op 900 ton stikstof die gericht terechtkomt op de plaatsen waar ze overnachten, namelijk die ‘kwetsbare’ wetlands waarvoor omringende boeren uitgekocht zouden moeten worden. Die poepende Postcode Loterijtjes zijn niet verwerkt in RIVM-stikstofmodellen.

Canadese ganzen hun keutels zijn 4 gram per +/- 10 minuten

Poepen bij ganzen is minutenwerk
De berekening van de zogenaamde ‘Faecal Output’ van ganzen blijkt betrekkelijk eenvoudig. Iedere vraag over een gans die bij je opkomt, biologen hebben er al eens naar gekeken. Dus kun je de literatuur naslaan. Want al sinds de jaren ’70 telden biologen hoeveel keutels ganzen produceren. Iedereen met wat scharrelkippen weet hoe vaak zulke dieren per uur poepen.

Dat is minutenwerk, zo toont ook de studie van Bedard en Gauthier in het Journal of Applied Ecology uit de jaren ’80 die ik raadpleegde.

Als ganzen eenmaal aanvallen op de landbouwgronden en beginnen met vreten, dan produceren ze na verloop van tijd per 6-12 minuten een groene keutel. Sommige studies geven 7 minuten, andere komen boven de 10. Maar je krijgt zo al een indruk. Dus dan nog de hoeveelheid stront per keer poepen.

Voorbeeld van een geraadpleegde studie

Grotere ganzensoorten (bv grauwe gans, Canadese gans) kunnen poepjes van 3-4 gram maken, de kleinere soorten houden het bij een kleine gram per keer.

Ganzenpoep-biologen keken bijvoorbeeld per telescoop zolang mogelijk naar 1 gans.  En ze telden bij stopwatch, zover mogelijk, hoe vaak die poepte. Zodra ze de gans bij tellen kwijt raakten, schakelden ze direct over naar de volgende. Zulke studies blijken veel meer gedaan, het is bijzonder waarmee biologen zich in het veld allemaal bezig houden.

Met poepende Marc van Tweel op de achtergrond

Overzichtstudie om een schatting te maken
En als je dan geluk hebt, dan zijn er later weer biologen die een zogenaamde reviewstudie doen. Een overzicht van alle tot dan toe gedane onderzoek naar poepende ganzen. Lisa Dessborn van Kristianstad Universiteit in Zweden deed dat in 2016. Want zij wilde graag berekenen hoeveel poepende ganzen bijdragen aan de vermesting van zoetwatermeren.

Brandganzen bij Reade Klif

Iedereen die wel eens ganzen waarneemt, die ziet hoe ze zich eerst op de landbouwgronden volvreten overdag. Vervolgens tegen de schemering, dan kiezen ze als op gelijk commando massaal het luchtruim. Langs de Friese Zuidwestkust maar ook de gehele Waddenkust en de Lauwersmeer kun je dat spektakel zien.

Gaast: tegen de nacht, zoeken ze bij duizenden en duizenden het water op

Duizenden en nog eens duizenden volgevreten ganzen, die dan het water opzoeken om veilig voor vossen de nacht door te brengen. En daar op het water poepen ze de hele nacht door. De vraag die je kunt stellen is dan; Hoeveel fosfaat en stikstof voegen die ganzen dan toe aan die ‘kwetsbaarverbodentoegangopgerot’-wetlands van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Dat kun je bepalen met een ‘geïnformeerde gok’, zo noem je zulke berekeningen wanneer je eerlijk bent.

Eindeloze ganzenvluchten

Door de beste schattingen uit verschillende studies op te tellen en te middelen komt Dessborn bijvoorbeeld op de volgende berekening. Wat poept een ‘gemiddelde’ kudde van 10.000 ganzen nu, dus een mix van wat grotere en kleinere soorten, een ‘imaginary flock’- modelkudde waarmee ze kan rekenen. Wij citeren:

Our imaginary ock of geese was observed to return to the roost during midday and in the evenings and stay there the entire night

. During night, the total number of droppings was 24.4 per individual goose based on the study by Ebbinge et al. (1975), which equates to 2.3 g × 24.4 droppings/night = 56 g/night. The midday roost visit lasts for ~1.5 h. The average passage time for natural vegetation and pasture is 52 min but is consid-erably longer for crops (127 min).

We can therefore assume that the geese will continue to produce faeces during their midday stay at the roost.

The time between droppings in our case was on average 232 s (3 min 52 s; Table 3) over the duration of the midday stay (90 min), meaning that 23 droppings at 2.3 g average weight will be produced, totalling 53 g per individual. Accordingly, the midday and overnight stays together will generate 109 g per individual per day.

Our flock of 10 000 birds will therefore produce 1090 kg of faeces in 1 day. The TN and TP contents will be on average 2.0% (N) and 1.0% (P), respectively (Table 4). Specically, the daily nutrient input to the wetland in this example would be 22 kg of N and 11 kg of P

Dus een vlucht van 10 duizend ganzen poept bij Dessborn haar geleerde schatting 1,09 ton per dag. Daarvan bestaat 22 kg uit stikstof en 11 kg uit fosfaat. Nu willen we bij Interessante Tijden nooit de beschuldiging van overdrijving krijgen. Dus ronden we die strontproductie van het vliegende landjepik-personeel van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer graag naar beneden af.

We maken er 1 ton per dag per 10 duizend ganzen van.

Volgens Sovon Vogelonderzoek overwinteren minimaal 2,5 miljoen ganzen in Nederland. Die produceren dan 250 ton mest per dag. En die mest bestaat volgens Dessborn haar overzichtstudie voor ongeveer 2% uit stikstof (N) en 1% fosfaat. (P) Dus je komt dan op 5 ton stikstof per dag in je kwetsbare broosvaatwerk-pest-de boeren-weg-wetlands.

De aantallen winterganzen volgens SOVON

Een argument ter verdunning van die ganzenmest-problematiek is natuurlijk, dat die ganzen over een groot oppervlak verspreid zitten. Maar rekenen we het hele winterhalfjaar van oktober tot maart, dus ongeveer 180 dagen van 1 oktober tot 1 april, dan kom je toch op een vergunningplichtige hoeveelheid terecht van 900 ton stikstof.

Een hoeveelheid die bij mijn weten in geen enkel RIVM-model is meegerekend en die ook nog eens vooral in natuurgebieden terecht komt.

Grauwe ganzen De Deelen

Ganzen gaan bij hun mestproblematiek gerichter te werk. Want ze overnachten en fokken in die kwetsbare broosvaatwerk-wetlands van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, met al die ernstig bedreigde pitrus en distels er in. Ze brengen de mest dus gericht aan. En alle mestbeleid tegen boeren, die is immers gericht op de uit rekenmodellen afgeleide stikstof die in deze natuurgebiedjes zou terecht komen.

Dus de ganzenmestproblematiek bij de vermesting van die zompige pitrustreurlandjes met Oranje ‘Verboden Breekbaar Opgerot’-bordjes er bij, ze dient niet onderschat te worden zoals nu gebeurt.

Een boer mag maximaal 170kg stikstof per hectare aanbrengen, anders staan de communistische hulptroepen van Groen Links (NVWA) direct op de stoep.

Vlucht ganzen bij Houtribsluizen Lelijkstad

Dus om NVWA-proof te blijven, moeten al die winterganzen zich over een oppervlak van 5300 hectare verdelen. Dat is maar een gebied ter grootte van de Lauwersmeer, terwijl de ganzen over een veel groter oppervlak uitgesmeerd zitten. Maar lokaal kunnen ze wel degelijk sterke vermesting veroorzaken, en zo het water in zo’n wetland in verhoogd troebele staat houden.

Dat is wat Lisa Dessborn namelijk ook concludeert:

Geese are potentially important vectors of nutrients; however, they may also impact aquatic systems in shallow lakes and wetlands by stirring the sediments, increasing the likelihood that P and N are released (Fanning et al. 1982).

Geese can change the macrophyte cover by browsing, grubbing, and trampling (Chaichana et al. 2011b) and thus maintain a turbid state. Reduced macrophyte cover and increased turbidity can create or maintain a system dominated by algae.

Tientallen miljoenen euro’s subsidie voor de fok van vermestende plaagdieren

Moraal van het verhaal: natuurlijk is de totale landelijke agrarische mestproductie veel hoger dan die van ganzen. Maar

 • a. Die mest van boeren belandt vooral op het eigen land ten gunste van het gewas en de vrucht van het land
 • b. De mestproductie van ganzen belandt gericht in de natte natuurgebiedjes, waarvoor omwonende boeren beperkingen opgelegd krijgen, of zelfs met publiek geld voor uitgekocht worden

Poepende Marc van den Tweel (Natuurmonumenten)

Iedereen wist en vermoedde zulks al. Maar ondergetekende had nog geen getal voorbij zien komen dat bij dit vermoeden een geïnformeerde volumeschatting gaf. Bij deze dan. Betere berekeningen en schattingen zijn zeer welkom, niets aardiger dan mijn ongelijk en ik maak ook fouten.

Heb je iets opgestoken van dit artikel. Steun dan Interessante Tijden en help ons dit uitzoekwerk te doen

En abonneer je vooral ook op ons youtube-kanaal:

6 Replies to “Ganzen schijten 900 ton stikstof per winter in wetlands”

 1. En zo is het !! Vogelparadijs Nederland !
  Straks mogen mensen niets meer eten , want als je niets eet , komt er ook niets meer uit !
  Zou dat ook Frans Vera zijn insteek zijn met het laten verhongeren van landbouwhuisdieren , die zelfredzaam zijn volgens zijn theorie ??

 2. Ik kom al jaren in heel Noord Oost Nederland en Noord West Duitsland, en overal waar ik uit de auto stap, daar hoor ik ganzen.! Ik loop vaak door het Natuurgebied “Bargerveen”, en dan zie ik de ganzen vreten op de akkers in de buurt aan de pas ontkiemde Gerst en Tarwe percelen, ongeveer 8cm hoog.! Dat vinden ze super lekker, en ze schijten dat ook direkt weer uit, zodat door het zure en hoge stikstofgehalte van de ganzenstront, het tarwe/gerst gewas zich eigenlijk niet meer kan herstellen.! En geloof maar niet dat het de akkerbouwer gaat lukken om enige schade vergoeding te ontvangen van het faunafonds, wat iedereen denkt.! Want enige vergoeding van dat fonds, moet je voor de deuren van de hel halen, dus ze beuren niets.! En zo kan de landbouw overal weer voor opdraaien, een zeer grove schande.!!!!

 3. De term “publiek geld” die zou worden aangewend voor uitkoping van boeren vind ik wat vreemd. Alsof de private geldprinters het publiek nodig zouden hebben bij hun papieren machtsuitbreiding…? Het land komt hen nooit en te nimmer toe. Enfin…
  Verder helder en duidelijk stuk dat de onzin van de sjoemelsjacheraars blootlegt. 😉

 4. quote
  a. Die mest van boeren belandt vooral op het eigen land ten gunste van het gewas en de vrucht van het land
  unquote

  Was ’t maar waar. Volgens de (Europese) regels mag een boer maar een beperkte hoeveelheid dierlijke mest uitrijden. Het overschot moet voor duur geld worden afgevoerd. Het tekort aan meststoffen moet, voor duur geld als kunstmest weer worden ingekocht.

 5. En dat is door de natuur zo bepaald dus GOED. Eenieder die beweert dat het slecht is heeft een verborgen agenda en probeert de boel te belazeren voor persoonlijk gewin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *