Bijstook energiecentrales NL verbrandt halve Veluwe in 2 jaar

Bomencrematorium op de ‘ecosysteemdiensten’ van Staatsbosbeheer ‘haar’ bossen

In 2021 werd 38 duizend hectare bos bijgestookt in Nederlandse energiecentrales, en in 2022 nog steeds 31.000 hectare bos. Dat is een hoeveelheid, vergelijkbaar met 10,4 %- respectievelijk 8,5 % van het nationale bosareaal, oftewel ruim een halve Veluwe in oppervlak.

Dat kun je afleiden uit CBS-cijfers voor energie in 2022 en 2021 en omrekenen via bosstatistieken.

Veertig procent van alle ‘hernieuwbare’ energie in Nederland in 2022 bestond uit (gesubsidieerde) biomassastook. Daardoor blijft een perverse subsidieprikkel bestaan die boskap stimuleert in Europa. Deze subsidie wordt nu afgebouwd. In Nederland sneuvelen nog duizenden hectares bos voor ‘natuurherstel’-subsidies tot 2030.

De laatste kaalkapvrucht van Eijsinga: ‘natuurherstel’ of ‘toekomstbestendig’ maken?

Natuurherstel grote drijver nationale ontbossing
Bij de bossen van Eijsingastate zijn we al 12 jaar getuige van voortschrijdende ontbossing. Landeigenaar Eijsinga heeft geld nodig, en dat verdien je niet wanneer je het bos laat staan voor wat wandelaars met honden.

Zo krijgt hij ook met Probos subsidies om zijn bos ‘toekomstbestendig’ te maken/kaal te kappen.

Voor het klimaat. Het is hier normaal dat ze iedere vijftien jaar de singels kappen voor stookhout. Je gunt ieder zijn openhaard, gezellig. Nieuw is dat hier nu ook in de zomer massaal wordt kaalgekapt, en dat die kaalkap ’s winters ook doorgaat.

Dat kappen uit naam van ‘klimaat’, ‘natuurherstel’ past in de nationale trend. Ook uit de laatste zevende Nationale Bosinventarisatie blijkt dat het Nederlandse bosoppervlak nog steeds licht afnam met een kleine 2000 hectare sinds 2017, en twaalfduizend hectare sinds 2013.

Protestgroep tegen boskap Staatsbosbeheer

Dat kwam vooral dankzij maatregelen voor ‘natuurherstel’.

Tot 2030 wordt volgens de Wageningse onderzoekers nog 3400 hectare bos gekapt voor ‘natuurherstel’, een kleine 1 procent van het nationale areaal, zoals bij Schoorl. Dan krijgt Staatsbosbeheer SNL-subsidies voor ‘natuurherstel’ en ze kunnen het hout verkopen. Daarnaast wezen we al regelmatig op de perverse ontbossingsprikkels die ‘biomassa’ geeft.

Bos en plantsoentjes die eerder met rust werden gelaten, om als broedgebied voor de vogeltjes te dienen en dekking voor wild wordt overal massaal weggekapt. Hun overheid wordt daarbij gesteund door vrijwel alle politieke partijen- FvD uitgezonderd- die voor ‘klimaatbeleid’ stemmen, oftewel de CO2-zwendel.

Bron CBS: Naast hout is vooral afval de bron van ‘duurzame’ energie. Dit is de opbrengst, het totale verbruik is dus groter

Omstreden maar nog steeds aanhoudend.
Nu kun je voor de gezelligheid ieder nog zijn eigen openhaardje gunnen. De grote bosvreters zijn natuurlijk de bomencrematoria van de giganten als Eneco, Vattenfall, Staatsbosbeheer en RWE. De stook van bossen uit Polen en Tsjechië, Letland enz blijft een belangrijke bijdrage leveren.

We rekenden eerder al voor dat het nieuw te openen bomencrematorium van Vattenfall in Diemen ongeveer 2200 hectare bos per jaar zou verstoken. En dat is er maar 1 kleintje. Dus wat verstoken klimaatcrematoria met subsidies van RVO nu in totaal in 2022? Dat kun je ook schatten via een bierviltjeberekening.

Rijkswaterstaat draagt ook haar steentje bij aan het uitmijnen van de pubieke ruimte voor corporate belang

Uit de cijfers van het CBS kun je afleiden hoeveel hectares bos (via houtpellets) er in 2021 werden opgestookt als (gesubsidieerde) bijstook in energiecentrales. Zij geven een verbruik op van 56.488 Terajoule, dus tien tot de twaalfde joule. Dat is 56.488 000 000 Megajoule.

In 2022 was dat aandeel gedaald naar 46.035 Terajoule, oftewel 46.035.000.000 Megajoule.

Laten we er vanuit gaan dat dit vooral houtpellets zijn. De verbrandingswarmte die een kilo hout oplevert is 15 Megajoule. Dat is evenveel als een kilo turf, en een factor drie minder dan een kilo steenkool. Om dit energiegebruik van energiecentrales met houtstook te halen verbrandt je dus 3.765.866.666 kilo houtpellets, oftewel 3.765.867 ton in 2021 en 3.069.000 ton in 2022.

De staafgrafiek uit het persbericht van CBS geeft de helft op aan het biomassagebruik in de tabel, hieronder met cijfers ‘totaal verbruik biomassa’ van 14 november 2023. Waarom dat zo is snap ik niet. Maar ook als je die cijfers aanhoudt is er geen andere conclusie mogelijk: Biomassasubsidies stimuleren gigantische boskap.

Bron CBS, Uw open haard verstookt een fractie van wat de grote energieboeren met miljardensubsidies mogen verstoken

It Kin Net
De houtopbrengst in een hectare bos bedraagt op onze gematigde breedtegraad (afhankelijk van bodem enz) volgens door ons geraadpleegde bosstatistieken 100 ton per hectare.

Dan betekent dit dat er bijna 38 duizend hectare bos bijgestookt is in Nederlandse energiecentrales in 2021, oftewel een EQUIVALENT (dus niet Nederlands bos, maar een vergelijkbare hoeveelheid, waaronder elders in Europa ) van 10,4 procent van het Nederlandse bosoppervlak van 363 duizend hectare.

En in 2022 weliswaar minder, 3.069.000 ton, maar nog steeds bijna 31 duizend hectare bos, 8,5% van het (equivalent) bosareaal in NL. Hou je de getallen uit de staafgrafiek aan, dan is dat dus de helft. Maar dan nog steeds stook je dus in twee jaar tien procent van het bosareaal op, wanneer je alle hout uit eigen land zou halen.

Heb ik een rekenfout gemaakt, of klopt mijn houtopbrengst van 100 ton per hectare niet: Meldt het in de commentaren beneden, want niets is mij zo lief als mijn ongelijk. Let dus op, dat dit alleen het bijgestookte hout is in energiecentrales. Dus exclusief alle andere bomencrematoria omdat Nederland ‘van gas los’ zou moeten en het Rutte-regime bovendien het gebruik van kolen wil uitfaseren…

Maar de ordegrootte moet wel kloppen. Nu zou ongeveer 15% van het primaire energiegebruik uit subsidie-energie komen, waarvan dus 40% ‘biomassa’. Stel dat de helft van het primaire energiegebruik uit ‘biomassa’ moet komen: Dan heb je een oppervlakte van drie maal Nederland nodig, zo rekende de KIVI al voor in 2012.

It Kin Net! Dan zouden we Indonesië weer moeten heroveren om ‘duurzaam’ en ‘klimaatneutraal’ te heten.

RWE met haar kolenopslag

Subsidie wordt afgebouwd
Vanwege CO2-politiek werd bij politiek decreet verklaard dat het stoken van tot ‘biomassa’ ontzield hout CO2-neutraal zou zijn. Wat niet zo is, omdat je een boom in een uur opstookt. En een nieuwe boom doet er dertig jaar over om die in een uur uitgestoten CO2 via verbranding weer op te nemen.

Een kilo hout heeft een even grote CO2-productie als een kilo bruinkool. Dankzij Wageningse bosbouwers als Leffert Oldenkamp begint langzaam de waanzin van dit beleid door te dringen. Hout is een grondstof, geen brandstof, behalve bijvoorbeeld afvalhout uit de bouw.

De EU gaf afgelopen jaar volgens Nieuw Oogst aan de subsidies voor die vorm van energie (houtpellets) af te bouwen, wat tot protest van bosbouwers leidde.

Maar die pas op de plaats heeft ruim acht jaar geduurd, na eerder een KNAW-rapport in 2015 dat deze problematiek al aankaartte. En mijn verhaal ‘De Vervuiler wordt betaald’ voor het Financieele Dagblad in juni 2015, dankzij Oldenkamp… De CO2-tanker begint echter nu pas echt op stoom te komen en iedere rationele terugkoppeling lijkt afwezig.

Ook Pieter Omtzigt is voor dit beleid, net als zijn eerdere CDA.

Arjan Winter van RVO met de welbekende leugenachtige propaganda van hun valse en corrupte rijksoverheid

Daarom blijft deze praktijk nog wel even aanhouden. Omdat er naast het verbranden van huisafval (de tweede grote ‘duurzame’ energiebron naast bijstook van hout) weinig alternatieven zijn, wanneer je er voor kiest om het stoken van hout tot ‘duurzame energie’ te verklaren.

En wanneer je ‘van gas los’ zou moeten, zoals bijvoorbeeld de ‘adviseur duurzame energie’ Arjan Winter van RVO nog promootte. Mensen als Arjan Winter spoelen Nederland als beschaving door het toilet. CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal overigens ook, die was eerder adviseur in de valse manier van ‘duurzaamheid’: Privaat gewin op publieke kosten begeleid door agitprop over ‘het klimaat’.

En dat terwijl de postieive variant op ‘duurzaamheid’ oftewel Nachhaltigkeit driehonderd jaar geleden nota bene in de Duitse Bosbouw werd uitgevonden. Niet meer oogsten dan er bijgroeit. In Nederland lijkt in oppervlakte nu dus netto ontbossing plaats te vinden, en daarbij spelen natuurherstel-subsidies en ‘biomassa’ een rol.

Neanderthal-schedel: De Neanderthalers hadden al een ‘biobased circulaire economie’ met een energievoorziening volledig op klimaatneutrale biomassa

Maar dankzij de tirannie van onzin die ontstaat doordat overheden reclametechnieken verheffen boven integere en waarheidsgetrouwe voorlichting.. Dan krijg je de barbarij waar we onder Rutte in kwamen.

Dan kun je ‘terug naar de oertijd’ opseksen tot ‘circulaire economie’ en ‘klimaatneutraal’. Immers, ‘het vuur’ was al 200 duizend jaar voor de komst van Christus door Neanderthalers uitgevonden.

Maar blijkbaar zijn de meeste moderne mensen zo zwak van karakter en verstand, dat je ze met subsidie alles kunt laten doen en geloven. ‘Frisse basisscholen’ die op hout gaan stoken in plaats van op de schoonste brandstof denkbaar: aardgas.

Deze trend is slechts één van de vele vormen van cultuurvernietiging in Europa. Daarom zijn wij op zoek naar integere mensen die nog naar waarheid streven, en die daarvoor knokken willen. Bij het gros gaat het alleen nog maar om subsidie. Om mij heen sneuvelen de mensen die nog hart hebben bij bosjes, ze krijgen het letterlijk aan hun hart.

Voor zij het licht uit doen, brengen we voor Interessante Tijden op Youtube daarom die laatste Mohicanen voor de camera. Komende donderdag bezoeken we een paar strijders op Volendam. Zij die nog voor waarheid en echtheid zijn.

Steun ons daarom om Interessante Tijden verder uit te bouwen, en stap aan boord van ons Vikingscheepje:

One Reply to “Bijstook energiecentrales NL verbrandt halve Veluwe in 2 jaar”

 1. Je hebt jezelf overtroffen Rypke
  die reflectie
  je durf in de spiegel te kijken en nu hopen dat de ngo’s dat ook doen en zichzelf opheffen

  het begint met goede bedoelingen des overheid

  jammer dat het geluid wat zacht is .

  maar het is echt top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *