Duitse boeren in verweer tegen torenhoge CO2-belasting

‘Subsidies’ die geen subsidie zijn maar vrijstellingen van hoge belasting

De Telegraaf papegaait staatszender NPO van de Rutte-regering, door te stellen dat boeren in Duitsland tegen afschaffing van ‘brandstofsubsidies’ protesteren.

In werkelijkheid protesteren ze tegen de afschaffing van een teruggaaf van CO2-belasting van 21,5 cent per liter op 47 cent Energiebelasting per liter diesel.

Daardoor moeten ze per boerenbedrijf dertienduizend euro per jaar meer belasting betalen. Het gaat om de Agrardieselvergütung, die Duitse boeren concurrerend moest houden. Daarnaast staat de vrijstelling van Kfz-belasting (wegaccijns) op de tocht vanwege ‘het klimaat’.

De boer als milieucrimineel = 2030 Agenda

Belastingvrijstelling weg voor ‘het klimaat’
De boeren zouden nu zelfs een veerboot hebben bestormd om de verantwoordelijke minister aan zijn mouw te kunnen trekken. Je hoeft enkel een zoekmachine te hebben en wat Duitse agrarische media te raadplegen en je snapt al waarom de boeren boos zijn: Een torenhoge belastingverhoging dreigt uit naam van ‘het klimaat’.

Lees bijvoorbeeld over de opbouw van de Agrardieselvergütung en toedracht op Agrarheute waar de belastingmaatregel al in 2020 staat uitgelegd:

Mit einer teilweisen Vergütung der Energiesteuer soll für die deutsche Land- und Forstwirtschaft im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten die Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden. Die rechtliche Grundlage ist das Energiesteuergesetz, § 57 “Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft”

Die maatregel is een manier om de Duitse boeren met hun al hoge productiekosten op de Europese markt concurrerend te houden. Vergelijk het met de concurrentiemaatregelen die ook de Nederlandse regering geeft aan haar eigen staatsbedrijf Schiphol, door kerosinegebruik van accijns te ontlasten.

Kosten: 13 duizend euro meer belasting per boerenbedrijf

Gebruik je op papier klimaatneutrale biodiesel, dan hoef je helemaal geen Energiesteuer te betalen. De belastingmaatregel is dus een CO2-belasting, omdat de afschaffing van de vrijstelling voor ‘het klimaat’ is. De afschaffing van de tegemoetkoming is dus geen ‘subsidie’ maar een verhoging van CO2-belasting. De Energiesteuergesetz bestaat weliswaar al sinds 1939, toen het naziregime een accijns invoerde van 1,7 cent.

Energiebelasting = milieubelasting aldus Bundesamt

Maar de huidige hoge tarieven van 47 cent zijn stapsgewijs na 1991(22 cent) ingevoerd tot het belastingpeil van 47 cent in 2023. Die verhogingen werden ingevoerd uit naam van ‘het milieu’.

Die Energiebelasting is volgens het Duitse milieuministerie de belangrijkste milieubelasting die jaarlijks 40 van de 68 miljard euro oplevert. De milieubelastingen in Duitsland stegen volgens dat ministerie van 2005 tot 2021 met liefst 23,5%. De totale belastingdruk steeg volgens de Duitse regering in die periode met 84,3% (…)

Von 2005 bis 2021 haben sich die umweltbezogenen Steuern um 23,3 % erhöht, die Steuern insgesamt stiegen jedoch um 84,3 %. Der Anteil umweltbezogener Steuern am gesamten Steueraufkommen beträgt daher nur noch 8,2 %. 2005 waren es noch 12,2 % (siehe Abb. „Aufkommen umweltbezogener Steuern“ und deren Anteil an den gesamten kassenmäßigen Steuereinnahmen öffentlicher Haushalte).

Mit der Einführung der ökologischen Steuerreform im Jahr 1999 sind die Einnahmen umweltbezogener Steuern in Deutschland deutlich angestiegen. Ein Teil der Steuereinnahmen wurde zur Senkung der Rentenversicherungsbeiträge und zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz verwendet (siehe Schaubild „Die ökologische Steuerreform“).

Duitse milieu/energiebelasting lijdt onder haar eigen succes…(ontmoediging consumptie door onbetaalbaarheid)

Dus wat lees je hier? De hogere energiebelasting werd als milieumaatregel in gevoerd. De opbrengsten daarvan werden aangewend als subsidies voor windmolens en zonnefarms. (ecologische belastinghervorming) Maar de belasting lijdt onder haar eigen succes:

Bis 2010 war das Aufkommen der umweltbezogenen Steuern jedoch leicht rückläufig. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die ökologische Steuerreform in ihrer Lenkungswirkung für den ⁠Klimaschutz⁠ erfolgreich war und zu einem sparsameren Verbrauch von Energie und Strom geführt hat.

En dus moeten nu de partijen er aan geloven die nu nog vrijstellingen kregen, zodat de belastinginkomsten weer stijgen. Vanwege ‘Klimaschutz’:

Bis 2010 war das Aufkommen der umweltbezogenen Steuern jedoch leicht rückläufig. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die ökologische Steuerreform in ihrer Lenkungswirkung für den ⁠Klimaschutz⁠ erfolgreich war und zu einem sparsameren Verbrauch von Energie und Strom geführt hat.

Agrarheute vervolgt dan ook:

Die Vergütung beträgt 21,48 Cent/Liter bei Dieselöl. Das ist die Differenz des Steuersatzes für Agrardiesel (25,56 Cent/Liter) zum vollen Steuersatz (47,04 Cent/Liter).

Bei Biodiesel beträgt die Erstattung 45 Cent/Liter und bei Pflanzenöl 45,033 Cent/Liter.

Oftewel; De boeren betaalden al 25,56 cent klimaatbelasting per liter diesel. Maar nu moeten ze plotseling de volle mep betalen, en dat kan per boerenbedrijf 13 duizend euro extra belasting per jaar betekenen zo meldt Merkur.de op 14 december. Omdat de Duitse Rijksoverheid haar milieubelastingen niet meer genoeg opleveren.

In het Vlaamse boerenland van de Westhoek: Zonder (betaalbare) diesel geen landbouw/voedsel

Ook nog eens Kfz-Steuer er bij?
De transportsector wordt door de Duits-globalistische regering extra gepakt via een Kraftfahrzeugsteuergesetz. (Kfz) Die Kfz – een accijns voor weggebruik door auto’s- bestaat al een eeuw in Duitsland. Sinds 2021 is daar een CO2-belasting bij gekomen voor wegverkeer, zo stelt het Duitse ministerie van Financiën:

Seit dem 1. Januar 2021 gelten für ab diesen Stichtag erstmals zugelassene Pkw ( = personenauto’s) neue Tarife, die den CO2-bemessenen Teil der Steuer betreffen. Die Besteuerung der vorher erstzugelassenen Pkw ändert sich dadurch nicht.

Die stärkere CO2-Gewichtung der Steuerbemessung und die Begünstigung besonders emissionsreduzierter Pkw setzen deutliche Anreize für innovative klimaschonende Mobilität, die perspektivisch bezahlbar bleibt.

Sinds invoering van die Kfz-wegenbelasting in 1922 waren de boeren vrijgesteld van die belasting. Dat zou mechanisering van de landbouw bevorderen. Waar de boeren afgelopen jaar al bang voor waren, is dat die Kfz-vrijstelling ook voor hen zou sneuvelen. Dat lijkt nu dus het plan te zijn, en opnieuw is dat uit naam van ‘het klimaat’, zo stelt de Giesener Allgemeine:

Eingeführt wurde die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge im Jahr 1922. Dadurch sollte die Mechanisierung der bäuerlichen Betriebe gefördert werden und die Landwirtschaft in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben.

Dieses Ziel ist längst erreicht, doch an der Regelung hat sich nichts verändert. Nach Ansicht der Rechnungsprüfer ist der Sonderstatus nicht nur überholt, sondern widerspräche zudem einer nachhaltigen und klimafreundlichen Weiterentwicklung des Steuerrechts.

Het extra belasten van boeren via het afschaffen van vrijstellingen is dus een klimaatmaatregel, het belastingstelsel hervormen voor de CO2.

‘Fossiele subsidies’ die geen subsidies zijn maar vrijstellingen

Belastingvrijstelling framen als subsidie: ‘Klimaatrechtvaardigheid’
Dit beleid past in de zelfde campagne van belastinghervorming, die hun overheid met door haar gesubsidieerde milieuclubs als Milieudefensie en het PBL voert om energiegebruik duur(zaam) te maken. Dat beleid is ook waar Bob de Wit voor pleit op blz 85 van zijn boekje Society 4.0: ‘True Pricing’, een fictief-theoretische ‘milieuschade’ uit een rekenmodel verrekenen met consumptiegoederen.

Het zelfde beleid waar de astroturfers (kunstgras grassroots) van Extintion Rebellion voor op de A12 lag, de zogenaamde ‘fossiele subsidies’ die afgeschaft zouden moeten worden. Zie daarover ook mijn verhaal voor Indepen, over wat die clubs ‘klimaatrechtvaardigheid’ noemen: Er moet op die wijze uit naam van ‘het klimaat’ mondiaal voor 1270 duizend miljard euro extra belasting binnenkomen, aldus de VN in haar SDG-voortgangsrapportage van april 2023.

Bij die campagne van klimazis’ wordt belastingvrijstelling/verlaging geframed als ‘subsidie’. Dat misleidende taalgebruik hanteert hun Rijksoverheid met haar media en milieuclubs expres. Dan lijkt het alsof belastingverlaging het zelfde zou zijn als directe subsidies voor windturbines per Kwh (Einspeisegesatz geheten in Duitsland, SDE++ in Nederland)

Alsof je dus voor een gelijk speelveld zou gaan, door belastingverhoging te introduceren. Terwijl er pas een gelijk speelveld ontstaat wanneer je subsidies voor windturbines en zonnefarms afschaft, en de economie zo weinig mogelijk bederft met belastingverhogingen.

Fossiele subsidies zijn geen subsidies

Rijksoverheid erkent dat geen directe subsidies op fossiele energie bestaan
Alsof ‘economie doodbelasten’ eigenlijk de nullijn is, in plaats van ‘geen belasting’ of ‘lastenverlichting’. De hoogste klimaatbelasting in Nederland betreft ook de in 1995 onder Hans Wijers (D66) en Laurens Jan Brinkhorst (D66) ingevoerde Energiebelasting. Die levert hun overheid jaarlijks ongeveer 8 miljard euro op. Als tegemoetkoming tegen stijgende energieprijzen kregen huishoudens een prijsplafond en belastingteruggaaf.

Hun overheid wil die teruggaaf afbouwen, zodat je uit naam van ‘het klimaat’ weer een hogere energierekening krijgt van honderden euro’s extra belastingen per jaar. Dat framen ze dan als ‘afbouw van fossiele subsidies’. Terwijl die Energiebelasting dus voor 1995 niet bestond.

Hun Rijksoverheid erkent overigens in bedekte termen dat er geen ‘fossiele subsidies’ bestaan (alleen belastingvrijstelling voor concurrentiepositie), maar verhult dat in haar voorlichting in misleidend taalgebruik. Ook blijven ze de term ‘fossiele subsidies’ gebruiken, die in werkelijkheid dus niet bestaan.

Het doel van dat taalgebruik is het normaliseren van miljardensubsidies voor de CO2-zwendel. Je maakt energie kunstmatig duur, zodat niet renderende energievormen die altijd subsidie nodig hebben (duurzaam)  ‘concurrerend’ worden. De NSC van Pieter Omtzigt is vóór deze maatregelen.

Klaus Schwab op blz 70

Dat is logisch, want de naam en noodzaak voor een ‘New Social Contract’ komt rechtstreeks uit het boekje ‘The Great Reset’ van Klaus Schab, en wel bladzijde 67-70. Een belangrijk onderdeel van dat door globalisten voorziene ‘nieuw sociaal contract’ is belastinghervorming, gestuurd naar CO2-doelen uit de 2030 Agenda van de Verenigde Naties. Via belastinghervorming zou ‘de betere wereld’ gemaakt worden, door te sturen op de SDG-doelen van de VN.

Er worden nul euro ‘fossiele subsidies’ besteed, toch wil hun Rijksoverheid voorloper zijn bij afschaffing

Het lijkt dat Extinction Rebellion eigenlijk voor de Nederlandse regering de A12 blokkeerde. Ze protesteerden voor reeds voorgenomen beleid van Rob Jetten. Want hun Rijksoverheid wierp zich op 9 december 2023 op als internationale kartrekker van een ‘internationale coalitie tegen fossiele subsidies’ op de 28ste COP-klimaatconferentie in het CO2-bewuste oliestaatje Dubai.

Help Interessante Tijden je met kennis weerbaar te maken tegen de Groene Leugen en steun onze strijd voor waarheid:

One Reply to “Duitse boeren in verweer tegen torenhoge CO2-belasting”

  1. “toen het naziregime een accijns invoerde van 1,7 cent.”
    Adolf hield het betaalbaar voor de boeren, kortom een toffe peer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *