Vloedgolf Klimaatzaken dankzij Mevrouw Zeilmaker

Voorbeeld uit het 13 stappen plan van mevrouw Zeilmaker

Niemand minder dan Eline Zeilmaker-Smit (…) van Milieudefensie, de ‘Senior Legal Advisor Climate Case Shell’ opende zojuist een nieuwe website Climatecase.milieudefensie.nl.

Die geeft juridisch activisten in binnen- en buitenland tips om succesvol een klimaatrechtzaak te beginnen naar het Shell-model. 

Ze maken deel uit van een internationaal netwerk van klimaatcommunisten en juristen, die Verenigde Naties-verdragen (soft law) en nationale klimaatbeloften helpen omzetten in ‘harde’ verplichtingen via het scheppen van jurisprudentie. Dat noemen ze ‘Climate Litigation’.

hoe is het mogelijk, mevrouw Zeilmaker van Milieudefensie

Dertien ‘how to wins’
Mevrouw Zeilmaker van Milieudefensie werkte tot 2016 als juridisch adviseur voor de Politie Midden Nederland, en ze was juridisch adviseur bij Wob-zaken bij de Politie. Mevrouw Zeilmaker geeft dertien stappen om een succesvolle zaak op te bouwen, van stap 1 ‘dangerous climate science’ , naar ‘de Politieke Consensus’ over de anderhalve graad-grens, naar een beroep op VN-verdragen en ‘mensenrechten’.

Het model voor dit dertien stapppenplan vormt de overwinning op Shell bij de Hoge Raad in 2021. Sjoukje van Oosterhout werkt nu aan die zaak als teamleider, terwijl ze zich tegelijk kandidaat stelde voor Groen Links in het Europarlement. Ze wil met ‘she/her’ aangesproken worden.

In de Shell-zaak schonk Larissa Alwin bij de Hoge Raad hen de victorie, via het kritiekloos uit Milieudefensie haar betoog overnemen van de normatieve term ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Een tautologie, want bij Milieudefensie is ‘klimaatverandering’ gelijk aan risico/gevaar. Dus is ‘gevaarlijke klimaatverandering’ een gevaarlijk gevaar.

Fryslan Fossielvrij,

Daarnaast heeft Milieudefensie haar afsplitsing Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij nog sinds 2022 een klimaatzaak lopen tegen KLM, gefinancierd door klimaatclub Client Earth, de Britse grote broer van Urgenda:

  • Ze verwachten binnenkort uitspraak van een links vriendje bij de rechterlijke macht. En dan kan de nieuwe D66-CEO met verwijzing naar ‘het vonnis’ zeggen: Sorry we moeten vluchten duurder maken en schrappen voor de CO2.

Client Earth heeft een twintigtal lobbyisten in Brussel en een jaaromzet van 33 miljoen euro uit subsidies en donaties van miljardairsfondsen. Waaronder de Postcode Loterij en de Rockefeller-dynastie. Client Earth spande ook een zaak aan tegen De Nederlandse Staat om meer NVWA-controle over de visserij af te dwingen. Dus zijn er nu plots 9 FTE aan inspecteurs bij om vissers te treiteren.

Het Communisme is in Nederland ook na Goelag-archipel, Grote Sprong Voorwaarts en Killing Fields springlevend….

Urgenda-succes mondiaal voorbeeld
Milieudefensie bouwt weer voort op het succes dat de staatsgefinancierde actiegroep Urgenda boekte bij die zelfde Hoge Raad tegen De Staat der Nederlanden. ( co-gefinancierd door die zelfde Staat der Nederlanden) Ze wonnen dankzij  Marie Tan- De Sonneville die ook de Avondklok er doordrukte tijdens corona.

Omdat het coronavirus kon klokkijken en na 21:00 extra gevaarlijk werd.

Bij ‘het klimaat’-proces van Urgenda deed De Sonneville plots beroep op het voorzorgprincipe.  Terwijl je dat voorzorgprincipe ook tegen klimaatbeleid in kan zetten: Uit voorzorg niet doen. Tenzij je ons landje terug naar de steentijd wilt verduurzamen. De CO2-‘uitstoot’ van de Cro Magnon-mensen schijnt verwaarloosbaar te zijn geweest.

Grote Sprong Voorwaarts in de Transitie met de Doelen van Parijs

En wat maakten ze mooie grotschilderingen, daar in de Dordogne. Dus zie je, De Doelen van Parijs (Paris Agreement 10 december 2015 VN) zijn haalbaar als je maar politieke wil toont. Je zou ze misschien beter Doelen van Dordogne kunnen noemen, Mevrouw Zeilmaker? Hoewel, de Communisten beriepen zich ook op de Commune van Parijs, de revolutionaire regering uit 1871…

De Commune van Parijs uit 2015

Bij hun aanval op het kapitalisme (bedrijven) kunnen juridische klimaatclubs aanhaken op rapporten van die bedrijven zelf, eigen vrome intenties om ‘het klimaat’ te redden. Net als bij overheden die zo stom waren om een Klimaatwet in het leven te roepen met emissie-doelstellingen: Een gehalveerde economie (emissiereductie) in 2030.

De Climate Litigation-industrie kan met nieuwe EU-regels nu zowel bedrijven als overheden aan hun eigen beloftes houden. Via de rechter, zodat het politiek proces van het parlement verplaatst naar de rechtszaal en advocatuur.

Zaak van Duitse Urgenda

Ook Duitse Urgenda-Zaak tegen ‘de staat’
Stap 0 is de juridische toegang tot de rechtszaal, via het Burgerlijk Wetboek. Zo maak je een door de overheid gefinancierde club communisten van Groen Links tot ‘algemeen belang’-vertegenwoordigers. Vergeet dus even de 17.999.920 Nederlanders die geen lid of donateur zijn van Milieudefensie, of de 17 miljoen mensen die geen Groen Links stemden.

Nou ja, hun overheid maakte u en mij een beetje verplicht donateur: Met uw belastinggeld sponsort u de 10 miljoen euro subsidies die Milieudefensie jaarlijks krijgt van de Staat der Nederlanden (Ministerie Buitenlandse Zaken)

Hoeveel mensen zijn er lid van Urgenda?

Klimaatzaken zijn kortom een complot van delen van de nationale overheid, internationale overheden en internationale academia. Zoals Net Zero aan Oxford University, de London School of Economics. En in Nederland de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam maar ook Leiden Universiteit en de VU.

Zaken gaan goed bij Urgenda, drie nieuwe personeelsleden gezocht

Aan de Erasmus Universiteit casht Jan Rotmans zijn tonnen euro’s aan hooglerarensalaris, met zijn DRIFT, de drijver achter Urgenda.

De overheid spant dus direct en indirect zaken aan tegen zichzelf, lees ‘de belastingbetaler’. Urgenda richtte haar internationale Climate Litigation Network op in 2016. Die ondersteunen internationale klimaatzaken naar het Urgenda-model.

Zo is er ook een Duitse versie van de Urgenda Zaak. Een stichting Deutsche Umwelthilfe begon 30 november 2023 met het Berlijnse advocatenkantoor Geuler en Klinger een klimaatzaak tegen de Duitse Bondsregering haar Ministerie van Transport. Deze zou voor het verkeer en vervoer strengere emissiereductiedoelen moeten formuleren.

Klimaatclubs houden regeringen kortom aan hun eigen vrome afspraken met de Verenigde Naties, en doelen in een Klimaatwet. Nadat regulering en wetten en reductiedoelen (55% voor 2030) eenmaal officieel zijn, springen klimaatclubs op overheden om ze daar aan te houden.

Daar zit Jan Rotmans weer bij, met de organisator van de A12 Blokkades

Golf klimaatzaken op komst
Milieudefensie (Janneke Bazelmans, Nicky van Dijk) begon onlangs een nieuwe klimaatzaak tegen ING met hun peperduurzame advocaat Roger Cox (Paulussen Advocaten, Adviesraad Urgenda), wiens kantoor zo jaarlijks een slordige zeven ton euro binnenhaalt voor het klimaat. Dat smaakt naar meer, zo lijken advocatenkantoren te denken.

In Italië begint Greenpeace met ReCommon nu een met Shell-Milieudefensie gelijke zaak tegen de Italiaanse oliemaatschappij Eni.
Zoals de Smogblog bericht:

The lawsuit “aims to build on a similar case targeting Anglo-Dutch oil major Royal Dutch Shell in the Netherlands to force Eni to slash its carbon emissions by 45 percent by 2030,” as DeSmog has previously reported.

At issue in the case is whether or not Eni knowingly contributed to climate change and if it’s responsible for past and future damages. The case is also assessing if the oil giant violated human rights that are protected by the Italian Constitution and international agreements.

The cache of documentary evidence in the lawsuit includes two “technical reports” produced for Eni’s defense by consultants who Greenpeace Italy’s new report describes as climate deniers.

Mensen die geen tienduizenden miljarden euro’s willen uitgeven aan 0,0000x theoretisch temperatuurverschil? Die vergelijken de klimaatcommunisten dan met mensen die beweren dat de nazi’s geen joden zouden hebben vervolgd… Zo heerlijk tolerant en open voor discussie, die communisten..

Milieudefensie Klimaattool

Moeiteloos van ‘klimaat’ naar Gazagekkie en LBGHT
Bij Groen Links/Milieudefensie gaat klimaatactivisme naadloos over in anti-Israël activisme. Wat heeft Israëls recht op zelfverdediging nu weer te maken met ‘het klimaat’ zou je zeggen? Welkom in de wereld van het cultuurmarxisme. Sumeyra Arslan, de jurist Climate litigation bij Milieudefensie en juridisch adviseur van Fossielvrij NL, applaudisseert bij het volgende nieuws:

👏Today, the Dutch High Court ruled in the case of Oxfam Novib, PAX for peace and The Rights Forum v. the Dutch government that the export of F35 particles to Israel are illegal and that it must put measures in place to terminate the export within 7 days of the verdict.

The imminent danger and ‘a clear risk of grave violations of international humanitarian law’ as well as the plausible direct link between the export and the grave violations should have been grounds for refusal.

De met 200 miljoen euro door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde club Oxfam Novib, (Brits van origine, stichting in Den Haag) spant dus een zaak aan tegen haar subsidiegever: De Staat der Nederlanden. Niet omdat Nederland miljarden euro’s wapensteun aan Oekraïne levert om daar de oorlog te verlengen met risico op een Derde Wereld Oorlog.

Maar omdat ze niet willen dat Israël nieuwe onderdelen voor straaljagers krijgt. Al die Milieudefensie-lieden en ngo-activisten zijn bijna zonder uitzondering ook activist tegen Israël, pro-Gazagekkie.

Publieke inkomen van OXFAM: geen wonder dat ze tegen belastingontduiking actie-voeren. Ze draaien zelf volledig op met De Staat bij burgers geroofd geld

De Staat betaalt de salarissen
De Staat betaalt dus niet alleen de juridische machtsovername via directe milieuclubsubsidies. Maar ook via de publiek betaalde salarissen van activistische academia.

Denk hierbij aan Laura Burgers van de Universiteit van Amsterdam, actief voor het Harmony with Nature Programma van de Verenigde Naties. Daar en bij de World Commission on Environmental Law van de IUCN komt het klimaatprocederen namelijk vandaan.

Burgers werkt daar samen met Jessica den Outer die hier ‘rechten voor de natuur’ tussen de oren probeert te krijgen.

De meeste van deze mensen en clubs staan direct of indirect op de payroll van de (Europese) overheid, of van subsidieclubs. Zaterdag in De Andere Krant kun je al mijn reportage lezen over deze juridische samenzwering van groene communisten tegen de democratische rechtstaat en het bedrijfsleven.

Klimaatactie

Staatsterreur met ngo’s en academia als voertuig
De ironie wil dat mijn eigen vrouw Afke Smit van achternaam heet, dus zij wordt Zeilmaker-Smit als ik haar ten huwelijk vraag. Alsof het lot dit zo heeft besloten. Omdat ik de enige en eerste journalist in Nederland ben die de 2030 Agenda onderzocht en de duistere consequenties van de vrome intenties voor vrijheid en nationale veiligheid.

Daarom is Interessante Tijden immers zeven jaar terug al opgericht.

Afke haar vader zaliger Evert Smit, onderzocht als jurist al een halve eeuw eerder de op handen zijn de coup van het wereldsocialisme. Blijkbaar heeft de Schepper van Hemel en Aarde het beschikt, dat ondergetekende Zeilmaker in een traditie mag staan.

‘Aansluiten bij Milieudefensie’, ze kregen via Milieudefensie subsidies: 13.000 ‘mede-eisers’ zijn 13 duizend mensen die een euro doneerden voor de campagne van de 80 duizend donateurs van Milieudefensie

Het lijkt dus alsof Milieudefensie procedeert, maar indirect is hier sprake van bedekte staatsterreur. Volgens artikel 83 a van het Wetboek van Strafrecht, kunnen Milieudefensie en al die klimaatcommunisten, met hun CO2-doelen (economie naar de steentijd verduurzamen) voldoen aan de definitie van ‘organisaties met terroristisch oogmerk’ uit artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht:

De bevolking ernstige vrees aanjagen (dangerous climate change) en de overheid wederrechtelijk dwingen iets te doen of te dulden (Klimaatzaken), danwel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of vernietigen. (De Transitie)

De Milieu- en Klimaatbeweging is kortom een kwaadaardig kankergezwel dat met wortel en tak uitgeroeid moet worden uit de Nederlandse samenleving.

  • Steun Interessante Tijden in haar onthullende onderzoekswerk en help mij dit subsidievrij mogelijk maken

2 Replies to “Vloedgolf Klimaatzaken dankzij Mevrouw Zeilmaker”

  1. Als je Agenda 2030 er op naslaat dan constateer je dat per SDG doel dat er een hele organisatie per doel om heen zit die structureel qua werkwijze vallen onder artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht. Als de rechtstaat nog functioneerde zou je dit kunnen koppelen aan artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Helaas kan ik niet anders meer concluderen in de tijdsgeest vanaf maart 2020 dat de rechtstaat failliet is. De in dit artikel genoemde Marie Tan- De Sonneville is een mooi voorbeeld van de teloorgang van de rechtstaat. Op “bestelling” even een uitspraak aanpassen van een collega kantonrechter in nog géén halve dag tijd. Alsof er überhaupt een spoedeisend belang was! Het diende alleen degene die de machtsovername in maart 2020 pleegde. Ditmaal niet door het land binnen te vallen met een leger, maar met een vastomlijnd plan waar ook nog een generale repetitie eind 2019 voor uitgevoerd werd. Ik kan niet wachten op de bevrijding van Nederland. Vorig keer duurde het vijf jaar, maar gezien de grote hoeveelheid “foute” Nederlanders die actief zijn voor de bezetters kan het nu weleens een lange zit worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *