Slavenland NL kent nog één fundamentalistisch geloof…

De wereld mooier door de grote transformatie…

In de week van de moderne slavernij vandaag: Na vernietiging van het christendom bleef in Nederland en de rest van de EU één fundamentalistische religie over: Geloof in De Zegeningen van De Overheid, die dankzij dat slavengeloof steeds verder uitdijt.

Economische afhankelijkheid via baantjes en subsidies speelt daarbij een rol, én de secularisatie. Ongelovigen zijn eerder controlfreaks, die van De Staat zekerheden eisen die het leven niet te bieden heeft, behalve de dood en steeds meer belastingen.

Wappies uit Aziatische dictatuur op bezoek

Steeds meer beroofd en voorgelogen
Onder ‘slaven’ verstaan we iedereen die zonder morren de mouwen opstroopte en de gifspuit zette, om maar aan het economisch verkeer deel te kunnen nemen. Al die NSB-derlanders met hun slavenmaskers op tijdens ‘corona’, die om 19:00 voor de buis zaten te kijken naar de persconferentie van Hugo en Mark, welke van de meest uitzinnige instructies op te volgen.

Geen alcohol meer kopen na acht uur, omdat het virus juist ’s avonds genadeloos toeslaat. Of toch die avondklok, omdat corona ’s nachts actief was. Of zoiets.

Dat ze nu bij duizenden doodvallen door hartfalen en trombose na een Astra Zeneca-injectie: Het lijkt een offer te zijn voor de religie van De Overheid is Go(e)d-fundamentalisten.

Ondertussen werkt een vijfde van de beroepsbevolking voor deze liegende, afpersende stelende Overheid haar instituties. Die overhead teert daarmee op de zak van de andere viervijfde. De lastendruk steeg sinds 2000 met meer dan 220 procent, en de staatsschuld groeide naar meer dan 500 miljard euro.

Gestolen geld niet teruggeven maar later alsnog aan onzin presenteren als ‘winst’..

Mooie dingen doen met gestolen geld
Om het fenomeen ‘geloof in de overheid’ (overhead) te kenschetsen en het heilig geloof daarin van ‘links’ tot ‘rechts’, citeren we slechts het ‘goede’ nieuws vandaag uit de gelijkgeschakelde pers en hun overheid. De overheid gaat sparen met van ons geroofd geld, nu tegen rente! Die goede overheid!

We zagen dat zowel de Friese staatsomroep melden, ook kwam het als voorpaginanieuws van de sterverslaggever Aan Dirk van der Meulen van de Leeuwarder Courant (in handen van het Belgische Mediahuis)

De provinciale overheid jubelt dat ze 39 miljoen euro minder uitgaven ‘dan verwacht’…Een gedeputeerde van Build Back Better (BBB) verkneukelt bij de Friese Staatsomroep, dat ze die meevaller aan de reserves toevoegen. Dat ze er ‘leuke dingen’ mee zullen doen.

Fractievoorzitter Abel Kooistra van de BoerBurgerBeweging vindt dat een goede zaak. “We hebben afgesproken dat dat geld naar de Vrij Aanwendbare Reserve, de VAR, gaat. De spaarpot van de provincie moet weer op niveau komen, zodat we na verloop van tijd weer mooie dingen voor Friesland kunnen doen.

In plaats van dat ze het gestolen geld teruggeven aan de mensen van wie ze dat roofden via de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Ik betaal nu al meer dan 300 euro per kwartaal, waarvan ongeveer 100 euro voor die prutsers op het provinciehuis met hun klimaatplannetjes.

Sandor Gaastra is de schuldige, een miljardendief die onze energievoorziening saboteert en energierekeningen opdrijft

Minister van Klimaat ‘vraagt extra bijdrage’
Het fundamentalistische geloof in de zegeningen van De Overheid leverde zelfs een Ministerie van Klimaat. Dat gaat zelfs met hun directeur-generaal (en jurist) Sandor Gaastra ‘de temperatuurstijging op aarde beperken tot 1,5 graden’. Dus ambtenaren draaien aan de thermostaat, alsof het om de CV op zolder gaat.

Lees dit persbericht over het halen van ‘De Doelen’ op 24 april, en zie hoe mensen die niet in God geloven in alles gaan geloven:

Klimaat- en energieminister Jetten heeft vandaag namens het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen.

Met dit pakket maakt Nederland in een keer de benodigde inhaalslag, worden de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld en de groene economie van de toekomst versterkt. Van alle sectoren wordt een extra bijdrage gevraagd.

Een ‘bijdrage gevraagd’ met een pistool er bij. At Gunpoint. Geweld tegen deze liegende en stelende overheid is legitieme zelfverdediging.

Het persbericht van april

‘De Grote Omwenteling’ via hogere lastendruk
Hoe kun je zulke warrige propagandataal als volk immers pikken. Tenzij je een willoze slaaf bent gemaakt:

De wereld (wie is dat???) staat voor de uitdaging om klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°, en bij voorkeur 1,5° Celsius. Op Nederland rust als welvarend land dat veel uitstoot heeft veroorzaakt ook verantwoordelijkheid om de uitstoot voortvarend omlaag te brengen

En zo zal de Roverheid ‘De Wereld‘ mooier maken, wanneer we niet meer zelfstandig nadenken maar als Collectief de schouders er onder zetten. Dat noemen ze de Grote Omwenteling (transitie, revolutie):

Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat Nederland deze uitdaging als creatief, innovatief en ondernemend land aankan. En dat het veel kan opleveren: de grote omwenteling zal Nederland mooier, schoner en innovatiever maken.

Kijk eens hoe veel ‘mooier’ Nederland door al dat grote omwentelen wordt, dwars door ‘Werelderfgoed Waddenzee’

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

‘Waarom Zekerheid bieden een taak van de overheid is’
 Wat verklaart dit onwrikbare geloof in De Overheid die De Betere Wereld brengt, en bijbehorende slavenmentaliteit. Na de vernietiging van de christelijke godsdienst, en het verdwijnen van ‘God zij met ons’ van de gulden, verdween het basale levensvertrouwen wat ‘gelovig’ in feite betekent.

Dus kan alleen De Staat de NSBderlander nog ‘veilig’ laten voelen, ze stropen hun mouw er voor op om de spuit te zetten en zetten er massaal hun slavenmaskers voor op.

Geloof in God is Vertrouwen. Heb je dat niet, dan wanhoop je eerder en heb je minder vertrouwen in Het Bestaan. De ongelovigen maken zich meer zorgen over morgen, maken minder kinderen en lijden sneller aan controledwang. Ze zijn meer op politiek gefocussed.

Urker Vishal en Israël, een lekker stel

‘Wat vroeger bij God/Het Leven hoorde’
Het tegendeel zie je nog op Urk, grote gezinnen, zelfregulering en eigen gemaakte welvaart. Wie daar Israëlvlaggen sloopt en in brand steekt, krijgt gewoon een pak slaag van de bevolking en kan verhuizen. Hoezo ‘geweldsmonopolie bij de overheid’.

Tijdens de Plandemie waren zij met enkele vrijhaarden de enige plek, waar Vadertje Staat het onderspit moest delven. De winkels bleven open. Die uitleg over de relatie ‘ongeloof-meer overheid’ kun je ook vinden bij de ongelovigen van de Humanistische Omroep in 2021.

Zij laten een filosoof met Arabisch klinkende naam aan het woord; Haaroon Sheikh:

Rondom de rol van de overheid spelen twee tegenkrachten, volgens Haroon Sheikh. “De ene kracht is dat we steeds meer zijn gaan vragen van de overheid om onze onzekerheid weg te nemen.

Heel veel dingen, waarvan we vroeger dachten dat het bij het leven hoorde, of dat het God was, daarover zeggen we nu dat het onzekerheid is die uitgebannen kan en moet worden. De overheid is dé partij om dat te doen,” vertelt Sheikh.

Ongelovigen eisen ‘zekerheid’ van hun godheid, De liegende, afpersende en stelende Overheid met haar gat in de hand

Ongelovige mensen zijn meer controlfreaks
Ongelovigen handelen uit het voorzorgprincipe, controledwang, en daar hoort een uitdijende staat bij met zelfs een Minister van Klimaat en een Minister van Veiligheid. Of instanties die miljarden euro’s aan toeslagen rondpompen van huursubsidie tot zorgtoeslag en kinderbijslag, een fokpremie in overvol Nederland met 18 miljoen mensen.

Volgens Sheikh is de verzorgingsstaat in Amerika kleiner dankzij een grotere religiositeit

Waarom zijn we daarvoor naar de overheid gaan kijken om onzekerheid uit te bannen?
“Dat heeft te maken met onder andere het verdwijnen van religie. Vroeger was God een soort ankerpunt: als mij iets slechts overkomt, is dat zo bedoeld.

Tegenwoordig is de staat een beetje die steun geworden. Het is niet voor niets dat Amerikanen veel meer onzekerheid aankunnen. Zij hebben een kleinere verzorgingsstaat omdat ze meer geloof in God hebben.

Voor meer verdieping van mijn punt, kun je ook het proefschrift Utopia en Gospel lezen van chemicus- en theoloog Jaap Hanekamp. Over het ontdekken van het Goede Nieuws in een voorzorgmaatschappij.

Gebruikte Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

Zonder Het Woord verliest de mens zijn Stem
Misschien krijgt de oprichter van de Anti Revolutionaire Partij (ARP) in 1878, Abraham Kuyper in zijn graf alsnog gelijk. Deze gereformeerde journalist werd premier van Nederland, en de oprichter van de Vrije Universiteit (1880) in Amsterdam. Kuyper is de aartsvader van het twintigste eeuwse Nederland.

De maatschappij was opgedeeld in zuilen waar iedere stroming in eigen kring een grote autonomie kende, van liberalen en socialisten tot katholieken. Dat is het beginsel van ‘soevereiniteit in eigen kring’.

Staatsbemoeienis met de doelen van bedrijven was in principe anathema, zoals nu met de 2030 Agenda en haar SDG’s.

Schaamteloze politieke propaganda vermomd als onderwijs

Het bedrijfsleven was vrijer, en in een poldermodel met vertegenwoordigers en ambtenarij kwam je er dan samen uit. Een andere ARP-erfenis is de vrijheid van onderwijs, dat je naast goddeloos staatsonderwijs ook je eigen schoolvorm kunt kiezen, van gereformeerd tot katholiek en vrije school.

Een verworvenheid waar de staatsaanbidders van D66 aan willen tornen.

De herinnering aan dat relatief vrije en gemoedelijke Nederland, waar je naar eigen geweten en overtuiging handelt, danken we dus niet zozeer aan liberalen maar aan godsdienstige mensen. De mannen van Het Woord zonder welke de mens zijn Stem verliest.

ARP beginselen over onderwijs uit 1961: Vrijheid va onderwijs, geen ideologische bemoeienis onderwijs en eigen verantwoordelijkheid ouders

Bescherming tegen mens die God wil zijn
Anti-Revolutionairen kennen de gevaren van een Staat die geen God boven zich duldt, en die De Betere Wereld denkt te kunnen maken. Van de ARP komt de stellingname dat van De Staat niet enig goeds kan komen.

De Betere Wereld is een religieus begrip, geen staatkundige technische aangelegenheid.

Heil verwachtte Kuyper alleen van de Allerhoogste, Jezus Christus, in zijn polder-protestantse wereldopvatting. Bij de ARP en hun geestesvaders als Groen van Prinsterer zat de atheïstische Franse revolutie nog fris op het netvlies en haar Terreur tegen godsdienstigheid (Ni Dieu Ni Maitre), de honderdduizenden doden door de moordpartijen in de Vendee.

Le Terreur was een term uit de Franse Revolutie. Van dat staatsgeweld komt ook het woord ‘terrorisme’… De ergste terreur komt altijd van de overheid die het geweldsmonopolie opeist.

Redhead met heuptasje in Villers la ville poseerde even, de na de Franse revolutie gesloopte Abdij

Dat was een voorbode voor de honderden miljoenen doden die het socialisme zou veroorzaken in nazi-Duitsland, China, Sovjet Unie, Cambodja. Deze overheid dient dus haar plaats te kennen als ‘God’s dienaresse’, met een duidelijke begrenzing van haar domein.

Zie ook nog de opgestelde partijbeginselen uit 1961, waar een duidelijkere begrenzing wordt gesteld aan staatsbemoeienis dan nu het geval is. En zie ook hoe laag toen de staatsschuld nog was, hoe laag de lastendruk. De overheidsbegroting in 1950 ging nog over 3 miljard GULDEN aan uitgaven….

Mijn succesvolle meisterwerk, zie www.lieverdooddanslaaf.com

Nu zijn die staatsuitgaven verduizendvoudigd, en er is nog maar nog 1 zuil over is: De Staat en haar Liberalisme, dat nondiscriminatie-gebod: Het verbod om zelf uit te maken met wie je wil omgaan of wat je van iemand mag vinden.

En natuurlijk is er nog een beetje Friezisme over, het motto Liever dood dan Slaaf, waarover je in mijn Meisterwerk kunt lezen.

Van uw Shockeer-Fries op Interessante Tijden.

 • Steun Interessante Tijden met een bijdrage die je kunt missen, of het nu een eurootje is of wat meer, als waardering van mijn schrijven

6 Replies to “Slavenland NL kent nog één fundamentalistisch geloof…”

 1. Hai Rypke en overige lezers,

  ik noem de inwoners die jij ‘slaven’ noemt, noem ik burgers, En de inwoners die niet trouw aan de overheid zijn, noem ik Mensen. Burgers en Mensen zijn inmiddels niet meer genetisch hetzelfde.

  StrijdT !

  De Kritische Patriot

  1. Ik ben ook geen ‘burger’, citoyen noemden ze dat bij de Franse Revolutie. Wij Friezen knibbelje allinich foar God

  1. @Bert, wat heb ik aan zo’n commentaar, leg uit wat je niet begrijpt aan de verbanden die ik leg…

   Ik heb het nergens over de NSB en leg ook geen verband tussen NSB en Kuyper: kijk, zo kan ik niks van je leren en ben je enkel verspilde tijd

   1. Burgemeesters maakten lijsten van Joodse inwoners
    Agenten haalden Joden uit hun huis, voor een premie.
    Notarissen verdienden fiks aan in beslag genomen Joods onroerend goed.
    Kranten schreven wat de Duitsers wensten.
    Rechters deden uitspraken in lijn met wat de Duitsers wensten.
    De Londense regenten gaven opdracht tot de spoorwegstaking, wat tot de hongerwinter leidde.
    De Londense regenten steunden het Engelse plan om gedropte agenten in Duitse handen te laten vallen (Englandspiel).

    Gelukkig waren er zondebokken beschikbaar.
    https://archive.org/stream/Kamptoestanden1944-45-48/Kamptoestanden-1944-45-48_djvu.txt

    WITBOEK betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
    http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO02:NIOD05_8493&role=pdf

    Kuyper was een calvinist.
    “I think it will appeal to Christians (like myself) and non-Christians alike. My goal is not to attack or defend Christianity, but merely to correct many errors in the accepted historical account of John Calvin’s life and origins, most of which are hiding in plain sight.”
    mileswmathis.com/cauvin.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *