Zonnezakkenvullers 8-10% Nederlandse grond nodig voor 2050

Sinneskyn is Belestingjild, Yn Bosk en Iepen Fjild

Met een SDE+subsidie van 9 cent voor een KWh aan zonneschijn- erfenis van het SER Energieakkoord van Wiebe Draijer (nu Rabobank)- is het geen wonder dat nu ook Chinezen zich melden om meer dan 100 hectare boerengrond met zonnepanelen te bebouwen.

Niet vanwege de zon, maar dankzij het bedrijfsmodel dat ambtenaar Meindert Smallenbroek faciliteert, Directeur Energie en Omgeving van de Rijksdienst voor de Ontwrichting van Nederland (RVO), woonachtig te Voorburg.

Zonnige Toekomst 🙂 Delfzijl heeft nu de grootste van 60 hectare

We vinden dat woordgrapje wel gepast bij Rijksdienst voor ‘Ondernemend’ Nederland: het ambtenarenapparaat dat alle ondernemingen die economisch niet uit kunnen kunstmatig op de been houdt, wanneer ze een groen gedicht opzeggen. RVO is het publieke miljardenlek van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat dat het SER Energieakkoord faciliteert van Wiebe Draijer (nu Rabobank).

Groene Stroom, deze foto vond ik erg geslaagd 🙂

Want je kweekt met de 73 miljard euro SDE+-subsidies (Algemene Rekenkamer 2015) een kaste van subsidiemiljonairs, zoals zonneschijnzakkenvullers. Van boeren hoorde ik dat je van een uitbater die je grond nodig heeft, wel 6000 euro per jaar kunt krijgen, en dat 15 jaar vast.

Welk landbouwgewas levert dat op, voor geheel niets doen dan achterover leunen? Iedereen die PvdA, Groen Links VVD, CDA, SP, Christenunie stemde, die stemde in met deze grootste publieke miljardenroof in de vaderlandse geschiedenis.

De nieuwe subsidieronde

Meindert Smallenbroek is persoonlijk verantwoordelijk voor het verdampen van een door de Algemene Rekenkamer geschatte 73 miljard euro subsidie. Die kapitaalvernietiging vindt plaats voor het in brand steken van bos in bomencrematoria (‘biomassacentrale), het vernietigen van historische landschappen als in het Noordbrabantse Land van Heusden met windturbines. En dat is voor slechts 14% ‘duurzaam’.

Bij 100 procent ‘duurzaam’ in 2050, met daarvan de helft bio-energie, dan heb je 3 maal Nederland nodig aan bio-plantages, 10 miljoen hectare zoals we voorrekenden. En daarnaast moet je 8-10 procent van het Nederlandse land(een kleine 3000 vierkante kilometer) met siliciumwoestijnen bedekken. (en iets kleiner oppervlak voor windturbines), wanneer je beide andere helften met zon en wind dekt.

Zo op daken verspil je niet ook nog landbouwgrond

In toenemende mate verschijnen die siliciumwoestijnen nu al in vruchtbaar boerenland. Ook op het boerenland van mijn geboorteplaats, waar je vroeger Grutto-nestjes vond bouwden ze al 15 hectare Siliciumwoestijn om subsidie op te wekken. Ze staan zelfs al in natuurgebieden drijvend op het water, of als zodanig gepland bij Texel.

Roep iets als ‘groen’ of ‘duurzaam’ of ‘innovatie’, en je maakt kans op de jackpot van Investeringskader Waddengebied (Waddenfonds) van Henk Staghouwer (VVD-gedeputeerde Provincie Groningen), EN daarnaast dus de SDE+-subsidie van Meindert Smallenbroek en zijn RVO-ambtenaren:

Innovatiewaard, 88ha zonnepanelen in een Waddenkwelder EN 3 Windturbines

De grootste van die siliciumwoestijnen vonden we al in Duitsland, waar het subsidieregime nog gunstiger is dan de 9 cent per KWh bij ons. Een ‘Einspeisegesatz‘ van 15 cent per KWh kweekt daar een eigen kaste van zonneschijnzakkenvullers, die op Steuerstrom binnenlopen. Complete heuvels in natuurpark de Eifel zijn er mee ingepakt, alsof modern kunstenaar Christo een opdracht kreeg.

Je kunt vrienden worden met duurzame Meindert 🙂

Hij woont in Voorburg, beste jongen 🙂

Betaald voor ongevraagde borderlinestroom
Je krijgt dus geld van Meindert Smallenbroek en zijn RVO om iets te leveren waarnaar geen vraag hoeft te zijn. Want je dumpt de stroom gewoon op het net naar gelang en hoeveel de zon schijnt. Een beetje zoals iemand zijn vuilnis over de muur gooit, wie dan leeft die dan zorgt. En dat aso-gedrag verbloem je dan met een groen gedicht over het Klimaat & De Planeet.

De onderste foto van de grafiek van een zonneweide in Huizingen (BE) zegt voldoende. Het weer en de mens….Borderlinestroom, zo zou je ‘duurzaam’ ook kunnen noemen, ieder uur is’t spannend of de stemming omslaat.

Meindert Smallenbroek betaalt de zonneschijnzakkenvuller dan per over de muur gegooide vuilniszak. En de netbeheerder moet maar zien hoe die plotse pieken en dalen oplost, dus al die vuilniszakken opruimt. Die netbeheerder (Tennet, Alliander enz) schuift de rekening voor dat op en afregelen dan weer door naar U, de energieconsument.

Strppm ongevraagd als vuilniszak over de muur gooien, netbeheerder red zich er maar mee….

En zo kom je dan in totaal op 107 miljard euro onkosten uit voor dat SER Energieakkoord van Wiebe Draijer. Wanneer je ook de netaanpassingen meerekent, nodig om de borderlinestroom te faciliteren van ‘duurzaam’.

Dus dan bezuinigen we maar op de verzorging van dementerende oudjes in het verzorgingstehuis. Die houden maar wat langer de luier aan, of ze kunnen gewoon verrekken. Want de zonneschijnzakkenvullers hebben voorrang, dankzij Meindert Smallenbroek van de RVO.

En natuurlijk al de clubs die bij de Postcode Loterij aan het infuus hangen als Greenpeace en Milieudefensie, die de klimaatmarketing in media en bij de politiek verzorgen voor Wiebe Draijer en Ed Nijpels.

Overal zie je ze in Duitsland opduiken, nu ook bij ons

Sociale Onlusten, wanneer?
Wanneer je zo’n grote zak geld neerlegt, 73 miljard euro SDE+-subsidie, dan verdampen vanzelf alle menselijke principes en kweek je een tweedracht in de maatschappij.

 • De subsidiekaste die grond bezit en de grondpachters die aan het subsdie-infuus mogen bij de ambtenarij van Meindert Smallenbroek.
 • En zij die deze planvorming in hun omgeving opgedrongen krijgen, zonder daar ooit iets over te zeggen te krijgen.

Terwijl ze daarvoor wel de rekening krijgen. Af en toe lijkt dat SER Energieakkoord dus wel door iemand bedacht, die bewust op sociale onlusten aanstuurt.

Je krijgt daarnaast nog meer grondschaarste, want HET kenmerk van Duurzaam is dat ’t zoveel groene ruimte eet. Dat kun je zien op de foto’s van nog maar een relatief kleine siliciumwoestijn, waarmee je nauwelijks een dorp van minder dan 1000 inwoners van energie voorziet.

‘Groene’ energie

Je vraagt je af wat er gebeurt, als de volkswoede opwelt, bij ons geuit als boos gemor op Facebook. Wanneer zo rond komend jaar de energie-rekening verdubbelt door de SDE-opslag, om al dat moois te betalen. Vooralsnog hebben Nederlanders 1 probleem; dat ze grosso modo veel te welvarend zijn, en je kunt daar moeilijk last van hebben.

Gele Hesjes-protest als in Frankrijk is een kansloze aangelegenheid bij de Nederlander, die geen burger is in een natie, maar consument in een onderneming. We stemmen hier gewoon doodleuk weer PvdA en VVD, de partijen die het SER Energieakkoord faciliteerden, met PvdA-‘er Marjette Hamer als Wiebe Draijer zijn opvolger.

Wiebe Graaijer.

Beehh, je moet het gras kort houden, het beste kan dat met schapen en niet met de gifspuit. Of gebeurt dat ook al?

Met uw Postcodelot speelt Greenpeace voor God
En iedereen die meespeelt als klapvee voor de TV met de Postcode Loterij, die betaalt mee aan de financiering van Greenpeace en andere clubs die roepen dat dit noodzakelijk  zou zijn voor ‘Het Klimaat’. De hebzucht en endorfine-behoefte van televisiekijkers zijn HET verdienmodel van de Non Profit Industrie haar grootfinancier.

Dus Nederlandse consumenten betalen graag voor hun eigen onderdrukking, een politiek bepleit door de vele stichtingen van de Non-Profit-Industrie die loterijmiljoenen vangen.. Met uw Postcode Lot speelt Greenpeace voor God.

Mensen zijn meer benieuwd hoe Jos Verstappen reed en hoe Ajax speelde, dan naar de vraag hoe ’t land bestuurd wordt. Of hoe de grootste publieke kapitaalroof uit de vaderlandse geschiedenis genaamd ‘SER Energieakkoord’ plaatsvindt onder hun ogen, onder (mede-)verantwoordelijkheid van Meindert Smallenbroek (RVO).

Nou, zo ziet ’t er best mooi uit

Pas wanneer het VVD-klapvee het in eigen portemonnee voelt worden ze wakker. Dat de partij waarop ze stemden vanuit een wazig gevoel van ‘dat is een rechtse partij’, de Vereniging Voor Dieven (VVD) juist de partij was die hiervoor verantwoordelijk is met Ed Nijpels, Pieter Winsemius en Robert Reibestein.

En dan is het al rijkelijk te laat, want alle contracten voor de tientallen miljarden euro’s subsidie die Meindert Smallenbroek nu aangaat, die blijven 15 jaar doorlopen.

…33-52 euro subsidie per MWh

Vroeger op de lagere school in Friesland leerden we een liedje, “it Feintsje fan Meneam’ (het ventje uit Menaldum’), dat eindigde zo:

‘No jaa, no jaa, Want Sinneskyn is mear as jild yn bosk en iepen fjild, Ieeen bosk en Iepen Fjild”. (Zonneschijn is meer waard dan geld in bos en open veld.)

Wen er maar vast aan

Aangepast bij deze Interessante Tijden zingen we nu ‘It Feintsje ut Voorburg’, over een ventje met ziekenfondsbrilletje dat Directeur Energie en Omgeving is bij het Ministerie van Klimaat;

‘Want Sinneskyn is Belestingjild, yn Bosk en Iepen Fjild.

Zodra de zon opkomt, moet je via de SDE-opslag over je energierekening betalen voor zonneschijn. Met de groeten van Meindert Smallenbroek (RVO) uit Voorburg. Je ziet aan dat D66-bekkie wel dat ie’ t niet zo kwaad meent, onze Meindert. En dat is misschien wel ZIJN grootste probleem. Dat valse zelfbeeld als ‘Goed Mens’.

Groene Energie

Overigens, voor de trage verstaander; wij hebben hier in het geheel niets tegen zonnepanelen, zoals we ook geen hekel aan zout water in de Noordzee hebben. Dat verandert, wanneer je 73 miljard euro gemeenschapsgeld besteedt – 10 maal de volledige Deltawerken- om dat zoute water in flessen te verpakken, en dat Nederlanders dat water dan verplicht moeten kopen….

Duur rotding 🙂

Zo kun je dus ook het economische model achter ‘duurzaamheid’ zien. Privaat gewin met staatsdwang. En daarvoor is Meindert Smallenbroek dus PERSOONLIJK verantwoordelijk, dat hij zich niet achter ‘het systeem’ verschuilt. Voor iedere korting op bejaardenzorg, iedere historische bomenlaan die voor een bomencrematorium gekapt wordt…. Voor alle gezinnen die de energierekening niet meer kunnen betalen, en afgesloten worden.

Voor dat alles, zal Meindert Smallenbroek voor het hemelse hekje staan.

3 Replies to “Zonnezakkenvullers 8-10% Nederlandse grond nodig voor 2050”

 1. mien beppe song eader altyd dat lietsje: noja noja, want sin en wille is mear al jild in bosk en iepen fjild.
  Zij kwam ut een boeren gezin uit Veenhuizen en waar ze het niet bepaald ruim hadden. Ook later toen ze met mijn pake hier de boerderij hebben opgebouwd op de arme zandgrond was het hard werken voor weinig. Ik kan de keus van boeren tegenwoordig wel begrijpen om de voordelen te pakken van onzinnig beleid. Tis toch vaak een kwestie van pakken wat je pakken kan. Maar om nou terug ter komen op het liedje. Als het niet een noodzaak is, dan ga ik liever voor zin en plezier. Heb je wel echt zin in een biovergister op je erf/ zonnepanelen op je land, of laat je je dat aanpraten door mooie verdien modellen.
  Nu kun je met veel geld ook best plezier hebben, maar of dat zou veel zin heeft…

 2. Duidelijk stuk, dank Rypke daarvoor!
  Toch word ik er soms nog triest van: al deze ongekende onhebbelijkheden over de ruggen van de medemens, zoals ouderen, zieken etc,
  Ben in de Eiffel na jaren en kijk mijn ogen uit al die monsterlijke windmolens zum kotzen….
  Ook de landerijen vol met idd silicium waar gaat dat heen hoe zal dat gaan…?
  Mens wordt wakker, sta op!

 3. Wat wordt de wereld toch verpest door een stel amateurs. Wie gaat nu kostbare grond vol zetten met glas? Dat kan nooit goed gaan. Grond is er voor de natuur, niet om techniek neer te zetten. Zo gebruikte techniek maakt de mensen en de natuur juist ongelukkig. Graag zou ik willen dat de mensen die zulke zaken doen persoonlijk levenslang aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen op langere termijn. En als ze er niet meer zouden zijn wegens dood, dan moet de familie daar maar verder voor betalen, net zo lang tot de schade hersteld is. OF dat nu geldt voor vliegtuigen, energiecentrales, scheepvaart, industrie, enzovoorts, er zou een wet moeten komen die er voor zorgt dat de schade altijd hersteld wordt.
  Zo zouden de bedrijven dus voor eeuwig (ook de aandeelhouders) verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de aangerichte narigheid. Voorbeeld: als er één persoon ziek is geworden van jouw handelen, dan kost je dat een miljoen. Als er één persoon is dood gegaan door jouw handelen: 1000 miljard. (Dan heb ik het niet over ongelukken of zo, maar in eerste instantie om handel en industrie, oorlogsgeweld, vervuiling, ziekmakende ‘medicijnen’e.d.)
  Dat op de eerste plaats. Ten tweede kan men hen straffen die achterlijke dingen maken om er zelf belachelijk rijk van te worden.
  Maar, om het geheel samen te vatten: Leef zoals Jezus van Nazareth je vertelde en straf degenen die zijn regels overtreden met gelijke munt als dezen gezondigd hebben tegen het leven, de natuur en de rechtvaardige gerechtigheid en tegen dat, wat God is: Liefde. De krachten zijn te sterk geworden. De hefboomwerkingen van het grote geld, de mega-industrie en de waanzin van de dag, zijn te gigantisch geworden (denk ook aan ‘de media’), de geestelijke indoctrinatie is te absurd geworden, de ontwikkelingen zijn te snel gegaan om bijgehouden te worden door de ethiek, de moraal en het leven.

  Dus: ga heen met je glaswerk op de weides, naarlingen. In je onwetendheid doe je zaken die moreel verderfelijk zijn, en bovendien technisch niet deugen ook nog. Je tunnelvisie leidt uiteindelijk tot niets dan ellende.

  We hebben tot zo een 100 jaar geleden zónder elektriciteit geleefd. Denkt iemand dat we nu niet meer zonder zouden kunnen? Dus om alleen met zo naar de zaken te kijken, laat de relativiteit zien. Elektriciteit brengt uiteindelijk je eigen gevangenis, vrees ik.

  Dat is het duivelse ervan: het paradoxale van goed en kwaad. Het kán goed gebruikt worden, die techniek. Maar als je het verkeerd gebruikt, dan is het je eigen einde.

  Maar ja. Wat doe je er aan? De uiteindelijke vraag blijft: Wil je een goed mens zijn, of wil je een ellendeling zijn. Ook al praat je nog zo mooi, woon je zo prachtig, drink je de mooiste wijn, bezit je de halve wereld, je blijft een ploert als je, ook al doe je het in je onwetendheid, als je anderen (of de wereld) verdriet doet.

  God (zegt men) schiep de wereld perfect. Wie die wil veranderen en verbeteren, die heeft van de appel gegeten en werkt aan zijn eigen ondergang. Kennis is leuk, maar kennis zonder ziel is van de duivel.

  (zie ook over woestijn weer levend maken: https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI&t=18s Heel mooi, denk ik.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *