Basisschoolboeken ‘natuur’ vol campagne-onzin milieuclubs

Maakt het wel erg bont

De basisschoolboeken van Noordhoff Uitgevers, Malmberg (Argus Clou) en Thieme Meulenhoff (Natuniek) bevatten nauwelijks leerzame feiten over natuur maar zitten bomvol suggestieve beweringen, normatieve stellingen tegen de agrarische sector, betekenisloos slap geouwehoer, en beweringen als ‘feit’ gebracht.

Die opinies zijn afkomstig van campagne-miljonairs als Dierenbescherming en WWF. Thieme Meulenhoff haar ‘Natuniek’ – hier besproken- is oa geschreven door Bart de Koning (06-42514888), de educatief ontwerper (1998-2012) van Natuurmonumenten, die nu buitenfeestjes voor kinderen organiseert. 

Die komaf van Natuurmonumenten is te lezen aan de wijze waarop De Koning de Rewilding (gesubsidieerde boerengrond-opkoop) verkoopt van schatrijk grootgrondbezitter Natuurmonumenten.

Ook krijgen kinderen het religieuze natuurbeeld opgedrongen van milieuclubs- ‘het natuurlijk evenwicht’ als iets werkelijk bestaands. In plaats van een hardnekkige mythe afkomstig van proto-nazi Ernst Haeckel (bedenker ‘ecologie in 1869, lid Thule Gesellschaft waaruit nazi-partij werd opgericht), ontleend aan Griekse religie.

‘Het Natuurlijke Evenwicht’…

Verder is de teneur in schoolboeken steeds suggestief en negatief tegenover de agrarische sector, met slechts 1 positieve uitzondering bij tientallen schoolboeken.

Dat blijkt uit de inhoud van basischoolboeken die Stichting Agrifacts kreeg toegestuurd, voor haar onderzoek naar negatieve kleuring over de agrarische sector in schoolboeken. Daarover hielden ze afgelopen zaterdag in Bunnik met visserij-actiegroep EMK een Persconferentie in aanwezigheid van Aalt Dijkhuizen (ex-WUR-Rector Maginificus), Jan Cees Vogelaar (Mesdag Zuivelfonds).

Uw Rechtse Hippie hoefde maar een paar boeken open te slaan bij het hoofdstuk ‘natuur’ om te constateren;

  • het is nog veel erger dan je dacht.

Vrijwel iedere bladzijde bij schoolboeken van tenminste 3 uitgevers is het raak.Verderop deze week gaan we verder in op de anti-boerenpropaganda/’het onderwijs voor uw kind’, en reclame voor Frans Vera’s natuurontwikkelindustrie bij Argus Clou van Malmberg. We beperken ons vandaag tot 1 boek, omdat ’t anders domweg te veel wordt.

‘Het Natuurlijk Evenwicht’, een hardnekkige campagne-mythe uit het pre-evolutionaire wereldbeeld

‘Ottergesnotter’
Ik sloeg bijvoorbeeld Natuniek open voor groep 8 van Thieme Meulenhof uitgevers, en huiverde:

Het gaat er niet om of het ‘voor kinderen’ is en dus simpel moet zijn, wanneer ik wijs op de anti-wetenschappelijke inhoud. Ik ben ook kind geweest en ben dus gepromoveerd in de kinderkunde. Wij kregen bij biologie niet zulke campagne-onzin.

Het gaat er dus om dat kinderen van 11 jaar (groep 8) niet 1 nuttig feit leren dat in een normaal biologisch-educatief verband is geplaatst, iets van classificatie, maar 1 onsamenhangende brei slap en politiek gekleurd geouwehoer. Er zit ook niet 1 degelijke bioloog in het schrijfteam.

Kindjes worden vooral gerekruteerd voor de belangen van WWF en Natuurmonumenten, wat je leest in paragraaftitels als ‘De Levende Planeet’, de campagne-slogan van WNF (The Living Planet).

Overgoten met suggestieve, normatieve en feitelijk onware sturing als ‘met groene energie stoppen we klimaatverandering‘, na de bewering dat ‘de zeespiegelstijging’ tot ‘overstromingen’ leidt; die zeespiegelrijzing is al 110 jaar constant hier (1,7 mm/jaar). En de afgelopen duizend jaar keerden we overstromingen niet met windturbines in het bos (Robbenoordbos Staatsbosbeheer, zie hieronder), maar met dijken….

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos, zo hou je klimaatverandering tegen! 🙂

Natuurlijk, met een bomencrematorium van Eneco (biomassacentrale), partner van WWF dat 1800 hectare bos per jaar verbrandt, stoppen we processen die al miljoenen jaren plaatsvinden als klimaatverandering. Of je van de pot gerukt bent of wat? 🙂

Thieme Meulenhoff doceert verder complete hoofdstukken over iets dat niet bestaat, noch ooit bestaan heeft: Het natuurlijk evenwicht. Met ‘zorgen voor een natuurlijk evenwicht’ zou je het uitsterven van soorten voorkomen. (…) Dat mysterieuze evenwicht is gedefinieerd als (zie hieronder) ‘planten en dieren die op gezonde manier samenleven’. Kortom uitzinnig geouwehoer, alsof de natuur een New Age-commune is.

Is het voor een hert gezond als die door een wolf aan stukken gescheurd wordt? Of mediteren ze samen?

Hersenspoeling milieuclubs

Direct duwen de schrijvers je kind in de richting van de natuurontwikkel-industrie. Wat geen wonder is, wanneer Natuurmonumenten zelf meeschrijft: Bart de Koning, de ontwerper natuureducatie voor Natuurmonumenten. (1998-2012) Samen met Karin Janssen (Meulenhoff) ReinTromp en archetypische Linksche Meneer Mart Ottenheim (IVN) in de redactie.

Bij ‘Wat ga je leren’, hameren ze dan weer het religieuze en statische natuurbeeld van milieuclubs er in, waar ‘de natuur’ gelijk staat aan ‘goed’, harmonie. Ook bekend als ‘naturalistische drogreden, we leggen het uit in ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (Nieuw Amsterdam 2017).

Hier citeren we Natuurmonumenten/Bart de Koning/Natuniek:

Dieren leven in evenwicht met hun omgeving (= slap geOH, populaties komen & gaan, schommelen op alle schalen RZ) Als het evenwicht is verstoord (….) kan een dier verdwijnen (slap geOH, uitsterven is natuurlijk, zie oppervlakte-afhankelijke extinctie-theorie waarop Conservation Science is gebaseerd RZ)

Goedkoop zijn ze ook al niet

We leren dat de met loterijmiljoenen en 40-50 miljoen euro subsidie overladen clubs als Natuurmonumenten eigenlijk mensen van een hogere ethische orde zijn:

Natuurlijk Evenwicht
De laatste otter ging dood in 1988.  Dit kwam door allerlei zaken. (nietszeggende bewering) Een otter heeft veel nodig om te leven (idem). Zo heeft hij een groot natuurgebied nodig (….Natuurmonumenten heeft heeel veel gesubsidieerde grondaankoop nodig RZ) met gezonde vis (wat is dat RZ) en schoon water (drie normatieve uitspraken zonder feitelijke grond)

Ook moeten er andere otters zijn (hij leeft meestal alleen RZ). De omgeving van de otter moet in natuurlijk evenwicht zijn (onzin, wat is dat?). Veel natuurbeschermers vonden het jammer dat de otter uitstierf (uw kind moet leren dat linkse meneren als Bart de Koning ‘betere mensen’ zijn.)

Een kind sturen naar Natuurmonumenten en de natuurontwikkel-industrie

Groen gelul in de ruimte
Vervolgens zou ‘gif’ de otter hebben doen uitsterven, wat op zijn best een voor discussie vatbare bewering is, gezien de voorkeur voor otters om als Roadpizza op de weg te gaan liggen. (ophoping PCB’s??). En even verderop suggereren ze dat ‘natuurgebieden groter maken en verbinden’ – kortom de gesubsidieerde opkoop van boerengrond voor natuurmiljonair Natuurmonumenten het – nooit bestaande- ‘natuurlijk evenwicht’ weer zou ‘herstellen.’

En verderop moet je kind dan de natuurontwikkel-industrie helpen als ‘project’ met een natuurontwikkel-maquette. Want ‘een otter kan alleen maar leven in een ottervriendelijk landschap’. (hij leeft overal waar vis zit, en stond tot 1947 nog als ‘schadelijk gedierte’ in de wet)

Bart de Koning promoot een religieus natuurconcept dat bij campagneclubs vandaan komt: het ‘natuurlijke evenwicht’ dat niets met serieuze biologie van doen heeft. De ‘balans van de natuur’ is afkomstig uit de Griekse mythologie (Zie Frank Egerton, Ecology from Antiquity to Haeckel, en Kricher 2009, die zich op Egerton baseerde) die bij milieuclubs nog steeds in zwang is.

Bij ‘Les 5 ‘Wat heb je Geleerd’ gaan ze helemaal los. Door het suggereren van verbanden met groen ‘gelul in de ruimte’, een onsamenhangende brei van woorden die een gevoel moeten opwekken:

Je hebt helemaal niets geleerd, behalve onzin

Mammoeten waren heeeel sterk maar ze konden niet tegen de klimaatverandering
Wat heeft het vanuit biologisch leer-oogpunt nu voor zin om iets in de ruimte te lullen over ‘sterk en zwak’, normatieve kreten? Het enige doel is hier: de suggestie van menselijke schuld wekken en de rampzaligheid van ‘de’ klimaatverandering die maar op 1 wijze voorkomen wordt; ‘met groene energie’. (….) Het staat er echt 🙂

Dus de mammoet stierf uit omdat ie geen windmolens had?

Mammoeten waren heeel sterk maar ze konden niet tegen de klimaatverandering‘. (…..)

Wat is ‘de’ klimaatverandering? Vertel dan dat het Pleistoceen overging in het Holoceen, de ijstijden in een warme periode door natuurlijke oorzaak zodat ’t 6-9 graden warmer werd en de zeespiegel met 30-100 meter steeg. Zoals in het Eemien (na de Saalien IJstijd die de Veluwe vormde)  het ook wel 2 graden warmer was dan nu, zodat hier zelfs nijlpaardjes leefden.

Vertel  dat het Holoceen zo genoemd wordt, omdat dit een tijdvak werd waar menselijke invloed al vroeg (8-10.000 kalenderjaren) overal meetbaar werd via ontginning en landbouw. Het is ^&*dorie Groep 8! Maar nee, het enige doel is een ‘verband’ suggereren met de campagnes van WNF.

🙂 Door Groene Energie stoppen we klimaatverandering 🙂

Dit lijkt letterlijk door een broedmoeder van het WNF geschreven, maar het zal Karin Janssen dan wel zijn hier:

Om bedreigde dieren en planten te behouden, beschermen we de natuur. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt ons klimaat warmer. Laaggelegen gebieden kunnen onder water lopen. Om dat te voorkomen werken we aan groene energie. 🙂 🙂 

en

‘Om dieren tegen uitsterven te beschermen moe je zorgen voor een natuurlijk evenwicht.

Ook de bewering dat er ‘1 miljard jaar flora en fauna op aarde’ leeft is betekenisloze en zelfs onjuiste non-informatie. De eerste vaatplanten ontstonden in het Siluur, dus ongeveer 400 miljoen jaar geleden. Maar cyanobacterieen, de eerste eencelligen die zuursstof maakten zijn er mogelijk al 2-3 miljard jaar.

Je krijgt de indruk dat het onderwijsniveau in de Derde Wereld onderhand dus beter is dan in het verjufte en ondraaglijk lichte Nederland.

Groenwasserette van de bomencrematoria van Eneco en Corporate BV.

Dus 1000 jaar lang bouwden Nederlanders dijken tegen overstromingen. Maar nu leren kinderen van de WNF-broedmoeder die Natuniek schreef dat je met windmolens een stormvloed keert. Want we lezen verderop nog weer ‘Met Groene Energie kunnen we de klimaatverandering stoppen’.

🙂

Dus dat je een stroomabonnementje bij WNF-partner Eneco neemt, zodat die per jaar 1800 hectare bos opstookt in Bioenergiecentrale Lage Weide’. Na 10 jaar is dan heel Utrecht kaal, en heb je mooi wel de klimaatverandering gestopt. En even later in het hoofdstuk ‘Kappen met Kappen’ worden kinderen direct naar het Wereld Natuur Fonds doorverwezen onder ‘Het oerbos beschermen’, en

‘Wil jij de bomen in de oerbossen ook beschermen, gebruik dan kringlooppapier. Dit papier wordt niet van bomen gemaakt maar van oud papier. Er is ook een keurmerk voor verwantwoord hout, het FSC-keurmerk. Als hout dit keurmerk heeft komt het niet uit oerbossen maar wordt het speciaal gekweekt:

Zelfs reclame voor het FSC-keurmerk

Dus ordinaire reclame voor 1 keurmerk dat WNF opzette, terwijl er legio andere keurmerken zijn als PEFC. Conclusie: Zulk lesmateriaal is van cabaretesk en gekleurd niveau, en dient ter voorkoming van jeugdbederf kortom direct van de markt gehaald, met excuses van Thieme Meulenhoff en schadevergoeding aan de ouders.

Of een groep ouders sleept Thieme Meulenhoff voor de rechter, al was dat maar als symbolische daad.

4 Replies to “Basisschoolboeken ‘natuur’ vol campagne-onzin milieuclubs”

  1. Jammer dat kinderen zo geïndoctrineerd worden met foute informatie!
    Maar ook jammer dat jullie over “miljoenen jaren” praten alsof dát waar zou zijn.

  2. Dat idee van “voor de rechter slepen” verdient nadere uitwerking.
    Onze stichting staat er voor open….
    (De Groene Rekenkamer beoogt op het onderwijs-vlak initiatieven te nemen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *