Succesvol verzet baseert zich op ‘waarden’…

Even speechen, was erg leuk om te doen

De boeren winnen hun strijd tegen een leugenachtige, corrupte overheid die de 2030 Agenda van banken, bureaucraten, ngo’s en multinationals uitvoert. Maar alleen als ze bepaalde onopgeefbare ‘waarden’ weten uit te spreken en verdedigen.

Zo betoogde ik vorige week bij het boerenprotest op De Deel in Emmeloord, en een dagje later bij een boerenprotest in Dronten.

En zo herhalen we hier nogmaals in gesprek met vee-arts en boerin Annemarie Olsman voor Blue Tiger Studio in onze opname met filosoof Tom Zwitser: ‘De Aanval van het Volk op Corporate Nederland’…

Boeren winnen het op waarden
Wat was mijn boodschap steeds: Benadruk welke Waarden je vertegenwoordigt en waarom deze overheid zich buiten die Waardengemeenschap beweegt, zodat je een onoverbrugbaar verschil van inzicht hebt. Je toont ‘hart’, dat je mens met hart en ziel bent tegenover een harteloze bureaucratie.

Niet voor niets nam ik de Friestalige Bijbel mee van mijn voorouders, om tegen Carola Schouten te getuigen, de publieke vrouw van Corporate Nederland. Zonder God, de Liefde ben ik niets dan holle woorden.

De Hel, dat is een Ambtenaar. ‘De Vijand’, dat zijn harteloze mensen die geloven de Hemel op Aarde te vestigen via ‘regels’, plannen, papieren doelen, getallen. Zij die hun theorie boven de realiteit en mensen stellen, met gebruik van staatsagressie. Zoals via de inzet van ME tegen de boeren, politie die haar pistolen trekt.

Zodra je in een rattenhol van detaildiscussie getrokken wordt, dan ga je het zeker verliezen. Dan praat je op basis van HUN voorwaarden, en de vraag HOE die uit te voeren. In plaats van de vraag te blijven stellen WAAROM en voor WIE die voorwaarden zijn gesteld, op basis van welke ethiek…

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Op basis van onopgeefbare waarden als rechtvaardigheid en menselijkheid, heb je een verschil van inzicht dat niet is af te kopen. Dat is wat we met filosoof Tom Zwitser, vee-arts, boerin en topwijf Annemarie Olsman voor deze Blue Tiger Studio aflevering nogmaals benadrukken.

Met een centje meer hier of procentje daar inspireer je niet, en ben je bovendien eenvoudig tegen elkaar uit te spelen. Zodra je in centjes en procentjes begint, dan staan de protestpleinen binnen de kortste keren ook weer leeg.

Dan denkt ook het publiek al snel ‘daar heb je die boze boeren weer te zeuren om geld, terwijl ze ook landbouwsubsidies krijgen’. De papieren media in handen van 2 rijke Belgen (Van Thillo en Leysen), gesubsidieerd door de overheid, doen alles om dat negatieve beeld te stimuleren. Net als de Staatsomroep (NPO), de ambtenaren van Carola Schouten en Frans Timmermans

Dan schrijven ze ‘er waren geen aanhoudingen’, in plaats van ‘fantastische sfeer bij demonstratie’…

De Grote Sprong Voorwaarts, ‘groene’ indoctrinatier in basisschoolboeken (2030 Agenda)

Wie wil je als mens, boer en mkb’er zijn?
Wie komt er nu zijn bed uit, wil risico’s nemen voor 5 cent melkgeld er bij? Binnen de kortste keren kan de overheid je dan via verdeel en heers-subsidies uit elkaar spelen. Of met ‘angst voor straf’ smoor je direct ieder verzet. Want voor een centje of procentje vecht je niet.

De onderhandelbare zaken- is het 1,2 of 1,3 stikstof, of is het 2 euro of 3 euro- daar draait het protest niet om. Dat is ook niet waarom het gros van de Nederlandse bevolking de boeren steunt. Waarom gingen de foto’s van trekkeroptochten de wereld rond?

Waarvoor je met elkaar de strijd aangaat, dat is wanneer een tegenpartij je streken flikt die fundamenteel ingaan tegen wie je als mens wilt zijn, in welk land je wilt leven…Daarom stonden de pleinen ook vol trekkers. Daarom steunt het publiek de boeren nog steeds massaal.

Omdat de boeren in deze almaar meer totalitaire en technocratische EU nog bepaalde waarden (lijken te) vertegenwoordigen als familiebedrijven met de voeten in de klei, ingeklemd door een Sovjet-achtige regeldruk, staatswillekeur enerszijds en de ngo’s en grootbedrijf plus de banken anderszijds.

…geen kritiekloos supporter
Sinds Pim Fortuyn werd doodgeschoten door sheepdip Volkert voor de valse elite (bv belangen Joint Strike Fighter van het Ministerie van Oorlog), weet iedereen min of meer wel dat de boven ons gestelden ons naaien waar we bij staan. Zeg je ‘nee’ bij een referendum, dan krijg je er twee. Blijf je ‘nee’ zeggen, dan schaffen ze dat referendum gewoon af.

Beledig je een ambtenaar, Bouwe de Boer in een artikel over zijn corrupte praktijken, dan staat een arrestatieteam bij je op de stoep. En krijg je van de rechter een hogere straf opgelegd, dan de linkse terroristen die Pim Fortuyn met kots-en stronttaarten in het gezicht sloegen.

Mestinjectie-industrieterrein

Je hoeft zeker geen kritiekloze supporter te zijn van alles dat boeren doen. Maar bepaalde kernwaarden die zij verdedigen als de wens tot zelfbeschikking kun je van harte onderschrijven.

Die dode mestinjectie-industrieterreinen, strakgetrokken zodat er een Tigertanktractor overheen kan racen met drie maaiers voor en twee achter, opzij opzij daar ben ik geen fan. Dat je voor ‘het gemak’ het land straktrekt en egaliseert. Lekker makkelijk is geen waarde, maar waardenloosheid.

Het geloof van de overheid haar personeel in systemen waarachter ze kan schuilen is ook ‘lekker makkelijk’. Het geloof dat alsmaar meer ‘techniek’ via gemak tot een heilstaat leidt, heel makkelijk. Maar op een gegeven moment kom je tot ‘de afschaffing van de mens’.

Zoals Tom Zwitser benoemt in ons gesprek, ‘lekker makkelijk’- even al die Middeleeuwse kreken rechttrekken en egaliseren- klinkt als een vrouw die het haar er afknipt als er twee kinderen op de wereld zijn gezet, lekker makkelijk. Minimalisme.

Lekker makkelijk

Wat geldt er nu voor iedereen?
Met ‘wij vinden natuur ook best leuk, maar’… straal je ook dat minimalisme uit. Of dat je voor de vorm wat mee-ouwehoert met groene ngo’s zo van ‘nou, dan doen wij ook iets met die biodiversiteit, is het nu eindelijk eens afgelopen met dat gezeur’.

Herken nu dat ‘de tegenpartij’ met ‘de natuur’ het zelfde bedoelt als ‘wij zijn goed, hebben de moraal in pacht’. Dus zodra je benadrukt, ‘ja maar de economie’, dan help je hun morele superioriteit benadrukken. Dus hebben zij gewonnen.

Je kunt juist de wederpartij verslaan op het gebied van natuur: dat jij voor minder euro meer resultaat haalt en dus ook moreel beter bent. Anders hou je de aanleiding in stand, en dus hou je de flank open waarop zij je steeds in staat van beschuldiging stellen.

Kortom: Je kunt natuurlijk benadrukken dat je zo praktisch bent ingesteld. Al dat intellectuele gedoe en gelul…

Maar iedere goede praktijk begint bij eens rustig de tijd nemen, nadenken over wat je doet en zegt.  En waarom… Niet nadenken over valse vanzelfsprekendheden, wat je uit de massamedia gewend bent als ‘waar’ te nemen, is niet het zelfde als ‘nuchter’. Dan loop je het risico kip zonder kop te zijn, en dus instrument van anderen.

Doe dus vooral je voordeel met wat we aandragen, en toets in de praktijk wat vervolgens voor jouw het beste werkt.

Droge Stalmest uitrijden

Als je dus ook maar niet de zelfde denkfout maakt als velen. Het feit, dat niet 1 mens het zelfde is, dat is nog geen bevestiging dat dus ook ieder zijn eigen ‘waarheid’ of ‘waardenpatroon’ heeft, alles even gelijk, zoals ‘smaken verschillen’.

Dan tuin je in de gedachten-val, waarmee de overheid je in haar greep houdt. Vanuit dat slordige (moderne) ‘denken’, telt uiteindelijk alleen ‘De Macht’ als waarheid. De ‘mening’ of het smaakje met de wapens in de handen.

Immers, wie ben JIJ om hun mening te weerleggen, als alle meningen maar gelijk zijn, smaakjes. Je kunt je dan nergens op beroepen, dat boven jouw persoon, belangen dus (niveau 1 en 2 van mijn cursus Bullshitdetectie) en de tegenpartij staat, waaraan ook de tegenpartij zich moet onderwerpen. Hoe machtig deze ook is.

Maar waarden als zelfbeschikking, vrijheid in eigen verantwoordelijkheid, menselijkheid overstijgen smaakjes en persoonlijke meninkjes, Niveau 3 van de Cursus. Dan sta je voor iets groters dan jezelf, waarmee je ieder ander mens aan kunt spreken op zijn mens-zijn. Daarmee doe je de gewapende mening er beschaamd op staan.

Het is lekker op de trekker

Waar het nu om draait:
Er is een fundamentele – tot hier en niet verder- grens aan regeldruk, staatswillekeur, communistische praktijken en uitzuiging door een kartel van Niet Gekozen Organisaties (ngos), die door de overheid en Postcode Loterij gefinancierde overheids-verlengstukken als WNF/Natuurmonumenten/Milieufederaties en de multinationals met wie zij samenwerken.

Zie over ‘de vijand’ , door Jan Cees Vogelaar wel ‘De Groene Khmer’ genoemd, ook mijn artikel voor Elsevier Weekblad, ‘Hoe Multinationals en Milieuclubs samenwerken’. Het is niet ‘Jesse Klaver’ of ‘Rob Jetten’, nee, het zijn juist de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van multinationals, de Rabobank op de ‘groene’ toer, en miljardairs waar je last van hebt en ons Koningshuis.

De ‘groene’ agenda is niet ‘links’ maar juist zeer elitair, en zowel Groen Links als CDA en VVD zit bij hen op schoot.

Wat je nu ziet is hoe ze de 2030 Agenda opleggen. Zodra je over ‘duurzaam’, CO2 en ‘toekomstige generaties’ begint te OH’en, dan praatje dus in de taal van je tegenpartij.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

We voelden ‘de tijd’ goed aan toen we drie jaar terug dit nieuwe web-tehuis als studiecentrum begonnen: het zijn Interessante Tijden. Je wordt nu uitgedaagd om karakter te tonen. Te koop lopen met ‘de juiste standpunten’ of de juiste politieke stroming, dat kan iedereen wel.

Like ons en steun ons

Maar de juiste mentaliteit, die heb je van nature, of daar ging je over beschikken door in je leven weerstand te overwinnen. Of zoals de boeren, door dagelijks hard werken, en gewoon NORMAAL doen. Hoeveel mensen zijn er in modern Nederland nog normaal, in de zin van ‘volgens klassieke normen’, wie vertegenwoordigt nog klassieke deugden?

Je kunt je met alle bizarre gedragingen van deze leugenachtige, corrupte overheid en haar media laten intimideren. Of je voelt je uitgedaagd om voor Het Goede, Ware en Schone op te staan, je te verenigen met geestverwanten, ego-kwesties opzij te zetten.

Neem daarin je eigen verantwoordelijkheid, ieder met eigen talenten. In plaats van te wachten tot ‘anderen’ (bv ‘de politiek’) dat zouden doen, terwijl je enkel wat ‘boeh’ roept op Facebook.

Zonder uw Postcode Lot, had de CO2-zwendel niet zo’n groot marketingbudget gehad

Het kwaad regeert wanneer goede mensen niets doen. De boeren lijken nu in de frontlinie van Het Goede te staan tegen Het Kwaad, De Leviathan: een almachtige Staat van mensen die als God willen zijn… De tractoren werden zo een symbool voor strijdbaarheid en moed.

Die klassieke en tijdloze deugden, kunnen hier een inspirerende kracht zijn.

Wie had ook maar durven dromen deze rare tijden te zullen meemaken, waarin fundamentele grondrechten net als honderden miljarden euro’s met het grootste gemak door het CO2-/Corona-toilet gaan…. Waarbij je als boodschapper van die extremiteit zelf als extremist wordt weggehoond, en met Censuurwetten gecriminaliseerd.

 • Kortom: deze leugenachtige corrupte overheid is een instrument van satan. En de duivel kan naar de hel lopen.

We geven ook les in kippen slachten

PS: dit betoog is geen vrijbrief voor allerlei wazige New Agers en Complot-spirituelen met hun Nieuw Bewustzijn om me te stalken. Zo ik 1 publiek wil bereiken, dan zijn dat blonde danwel rossige jonge dames met een mooi klein kontje. Waar zijn de groupies potverdorie… 🙂 

4 Replies to “Succesvol verzet baseert zich op ‘waarden’…”

 1. Mooi en duidelijk! Voor en met elkaar in het
  Goede, Ware en Schone daar draait het om.
  Er is geen enkele macht opgewassen tegen schoonheid, heelheid, juistheid.
  Fijne dag!

 2. Zo ik 1 publiek.
  Er mist een u.
  En dank voor je inzet.
  De menselijke waarde lijkt steeds verder zoek.
  Ik heb trouwens het idee dat de eiwit maatregel meer een soya verbod is dan een regel tegen ammoniak emmisie. We mogen wel zo veel eiwit als we willen voeren als het uit tarwegist consentraat( uit de bio etanol fabriek) komt. Of uit andere bijproducten zoals bierbostel. Maar niet een losse grondstof als soya schroot of raap schroot.

 3. PS: dit betoog is geen vrijbrief voor allerlei wazige New Agers en Complot-spirituelen met hun Nieuw Bewustzijn om me te stalken. Zo ik 1 publiek wil bereiken, dan zijn dat blonde dan wel rossige jonge dames met een mooi klein kontje. Waar zijn de groupies potverdorie… 🙂

  Misschien moet je dan toch echt je geweldige schrijvers talent gaan bundelen onder een populaire noemer zoals bijv “interessante tijden voor blonde meiden” of tijdens een boerenprotest gaan rappen met je kruis tussen je knieën.Muzikaal hoeft het allemaal niet te kloppen want sterke teksten dragen de muziek, zoals bij Bob Dylan.
  Hoewel sommige teksten volslagen krankzinnig waren en onbegrepen zoals in “my back pages “.
  Maar huh, volgens mij heb je fans genoeg al begrijp ik het punt dat je hier wilt maken.

 4. Tja, als de rode bnn.vara het zegt via joop.nl dan zal ’t wel…. Zoiets zeggen ze niet van acties in Amsterdam door linkse meuten die zich verbergen achter allerlei gezichtsmaskers. De linkse stromingen weten hoe belangrijk solidariteit en verbondenheid is. Dus proberen ze solidariteit onder de boeren te slopen. Kunnen ze eigenlijk Agenda 30 gaan uitvoeren om een miljoen “nieuwe Nederlanders” binnen te slepen en de boerengronden in te pikken om onze samenleving ‘te verrijken’. Boeren vast….sta schouder aan schouder….
  interessantetijden.nl/2020/07/…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *