Reformatorisch Dagblad = Vals Getuigenis

Tijd om het Reformatorisch Dagblad eens op google te vergezellen

De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad blijft liegen over de geldigheid van de PCR-test, waarvan massamedia de uitkomst consequent vals als ‘besmetting’ rapporteren. Die test zou na een kort belrondje ‘de stortvloed van kritiek’ doorstaan.

Zo verplaatsen ze op een valse wijze een ‘wat’-discussie (technisch, economisch, moreel en politiek) over de deugdelijkheid van het gevolgde wetenschappelijke proces, naar een ‘wie’-discussie tussen ‘de onfeilbare overheid’ en ‘beschuldigers’, die ze als paranoïde gekken framen (‘complottheorie’). 

Als belijdend christen roep ik alle waarheidslievende christenen die nog lid zijn van het Reformatorisch Dagblad op deze krant vandaag nog op te zeggen. Dat kan via 055 5390498. Iedere opzegging beschouwen we hier als godsgeschenk, een daad tegen deze dienaren van De Leugen die De Staat verafgoden.

Gij zult geen vals getuigenis geven

Flatten the Curve die nooit exponentieel steeg na maart
De term ‘complottheorie’ verraadt in zichzelf al in welk kamp het RD zich bevindt: die van de staatspropaganda. Het woord zelf geeft al aan dat waarheidsvinding ondergeschikt is aan politieke propaganda. Het woord is afkomstig uit een CIA-campagne uit 1967, die alle kritiek op het overheidsrapport over de moord op Kennedy in diskrediet moest brengen. De historie hangt van complotten aan elkaar, samenzweringen zijn de norm.

Meestal bedoelt men hier: iedereen die de officiële samenzweringstheorie van De Staat weerspreekt, die mensen zijn gek. De aanname van het RD is dus: politici liegen nooit. 🙂

Bedenk dat de Anti Revolutionaire Partij van Abraham Kuiper nog stelde: ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’. Bij het RD is de Staat zelf God geworden, onfeilbaar. Ze zijn dus liberalen, goddelozen, want verafgoding van De Staat is klassieke idolatrie. En dat is ook waar als je Romeinen 13:4 beslist uit context wilt trekken. (het theologisch argument bij verstokte refo’s)

Bovendien helpt het Reformatorisch Dagblad zo bij de moord op duizenden mensen, die sneuvelen door de gevolgen van coronamaatregelen. (Cost Induced Fatalities) Bijvoorbeeld behandelingen voor kanker of andere ziekten die nu niet kunnen doorgaan. Of stress van ondernemers, die door de overheid worden gedupeerd.

Zoals we al lieten zien, werd ten onrechte de hoeveelheid extra positief getesten opgevoerd als ernst van het aantal ‘besmettingen’. Zo ontstond het ‘flatten the curve’-verhaal op basis waarvan Lockdowns werden afgekondigd.

De misleiding was eigenlijk kinderlijk. Want als je meer test, vind je ook meer positief getesten. Waar het om draaide was natuurlijk het aantal positief getesten per bijvoorbeeld 100 duizend inwoners. Plots was er dan na maart-april geen exponentiële stijging te zien.

Liegen is het Nieuwe Normaal

Met een belrondje langs belanghebbende deskundigen als Marion Koopmans (30 november) meent het Reformatorisch Dagblad met hun medisch redacteur Maarten Costerus al scherprechter in een wetenschappelijke discussie te kunnen zijn. ‘PRC test overleeft stortvloed kritiek’. Waarna ze een ‘serie van 12 artikelen over ‘complottheorieen’ afronden.

Zo gaat bij het RD het deksel op een inhoudelijke discussie, over de onderbouwing van de meest fundamentele ingreep in onze mensenrechten sinds ’40-’45. Door iedereen die de aantoonbaar liegende overheid (voorbeeld; mondmaskers geen enkele medische werking virus) niet blindelings gelooft als ‘gevaarlijke gek’ te framen.

Aanleiding is de Retraction Paper van Pieter Borger en collegae over het Corman-Drosten-Review Rapport. Drosten is de alarmist van het Duitse RIVM, die het Duitse regeringsbeleid hielp verkopen. Duitse juristen olv dr. Fuelmich dagen Drosten nu met Tedros van de WHO voor de rechter in Californie, omdat hun misleiding tot misdaden tegen de menselijkheid leidde.

Borger et al willen dat Eurosurveillance die Corman-Drosten-publicatie intrekt. Op die publicatie leunde het testbeleid dat de ‘tweede golf’ creëerde, waarop mondkapjes en lockdowns werden gebaseerd.

De essentie in twee plaatjes

Borger et al stellen:

The published RT-qPCR protocol for detection and diagnostics of 2019-nCoV and the manuscript suffer from numerous technical and scientific errors, including insufficient primer design, a problematic and insufficient RT-qPCR protocol, and the absence of an accurate test validation.

Neither the presented test nor the manuscript itself fulfils the requirements for an acceptable scientific publication. Further, serious conflicts of interest of the authors are not mentioned.

Finally, the very short timescale between submission and acceptance of the publication (24 hours) signifies that a systematic peer review process was either not performed here, or of problematic poor quality. 

We provide compelling evidence of several scientific inadequacies, errors and flaws. Considering the scientific and methodological blemishes presented here, we are confident that the editorial board of Eurosurveillance has no other choice but to retract the publication.

Sigrid Kaag komt aan met roversmasker

Corona Vals Alarm
Om te lezen hoe het echt in elkaar steekt, informeer je zo breed mogelijk. En kijk dus ook niet enkel naar de argumenten van virologen, want net als bij klimaat is de kern hier een risico-debat. En een kosten-baten-verhaal, dus ook een economisch debat. En daarnaast een moreel debat en politiek debat, dus precies volgens het vierstappenplan van mijn Cursus Bullshitdetectie.

In een technocratie poogt men steeds om een breed democratisch debat te versmallen tot een technische ingreep van een afgeschermd clubje ‘deskundigen’.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat ‘Corona’ dit jaar alle normale griepdoden claimt. Daaraan zouden nu in Nederland 6500 bejaarden zijn gestorven, terwijl normale griep (influenza) volgens het RIVM dit jaar maar 404 slachtoffers claimt. Normaliter claimt griep het aantal dat nu aan ‘corona’ wordt toegeschreven.

In de VS is het eender, Corona lijkt plots alle Influenza-doden voor zichzelf te claimen. Hoe kan dat nu?

Zo zijn er meer bizarre details. Wanneer je positief getest bent, en je zou overlijden aan een auto-ongeluk. Dan ga je de boeken in als ‘coronadode’. Maar volgens het RD moeten wij De Staat altijd geloven, want anders zijn we gek. Maar we mogen dus eigenlijk ook het RIVM niet geloven. We dienen blindelings het WHO op te volgen, en zo heb je direct de sluitende verklaring voor de mondiale gekte.

De WHO beveelt en landen volgen. Van wie is de WHO?

Aldus het RIVM

Het RIVM stelt zelf dat mondkapjes in het dagelijks leven niet werken. Alleen in de buurt van ernstig zieke patiënten hebben mondkapjes zin. Maar dan dus wel de medische, niet die slappe mondluiers. Maar wat schetst onze verbazing. Bezoekers van die patiënten in ziekenhuizen, die hoeven niet een werkend medisch mondkapje te dragen. Die mogen volstaan met een niet werkend mondlapje.

RIVM geeft zelf toe dat je als coronadode geregistreerd wordt, wanneer je aan onderliggende aandoeningen sterft maar je was positief getest.

Om over de maatregelen nog te zwijgen. Sinds wanneer kan een virus klokkijken? Dus dat je als maatregel tegen besmettingen een avondklok instelt. Alsof het virus na 8 uur ’s avonds extra actief zou worden…Of de verkoop van bier en wijn, slaat het virus toe wanneer je bier drinkt en het gezellig hebt?

Koop het boek ‘Corona Vals Alarm’? bij Blue Tiger Studio. Dan lees je van gekwalificeerde medici hoe de vork in de steel zit. In plaats van dat je de staatspropaganda van het RD via een belrondje voor je laat beslissen.

Zij zullen waarschijnlijk ook met een belrondje hebben geoordeeld dat Karina Ress en Sucharit Bhakdi gekke gerrit zijn waarnaar je niet mag luisteren.(?)Want dat heeft hun overheid ze net zelf verteld! 🙂 Of wie ook daar middels baantje van afhankelijk is.

Laat het vraagteken maar weg, of het alarm moet gaan over de enormiteit van corruptie. Bestel via www.deblauwetijger.com

Journalistiek, een samenzwering van domheid
Het RD laat Borger slechts leeglopen als alibi om zo objectiviteit te veinzen. Terwijl ze de technische argumenten vervolgens met een belrondje menen te kunnen neutraliseren. Andermaal blijkt het bij het RD dus niet te draaien om waarheidsvinding maar overheidspropaganda. Overigens is dat bij alle ‘journalistiek’ het geval. Sociale autoriteit bepaalt bij ‘de journalistiek’ wat waar is.

Zoals bij alle propaganda naar het motto van spindoctor-godfather Edward Bernays: ‘de kern van propaganda, is dat je me meer gelooft als ik me Doctor Bernays noem’. Eigenlijk zou op ieder dagblad een gezondheidswaarschuwing moeten staan, net als op een pakje sigaretten. ‘De leugens in dit medium kunnen uw (geestelijke) gezondheid ernstig schaden’.

Momenteel is men bezig om alle wetenschappelijke kritiek die niet in het beleidsstraatje past weg te moffelen. Of zoals Youtube doet , Linkedin en Facebook: domweg wissen. Dat gebeurde ook bij het meest succesvolle YT-filmpje van Blue Tiger met huisarts Rob Elens, die zijn succesvolle behandeling met HCQ toelichtte. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verbood per 1 april dit werkende geneesmiddel voor te schrijven. Nog nooit is een verbod uitgevaardigd op een werkend geneesmiddel.

De tactiek bij journalisten (mislukte politici) en hun politici is steeds het zelfde. Een ‘wat’-discussie (technisch) wordt geframed tot een ‘wie’-discussie.

En dat is ook het euvel van ‘de journalistiek’ in zijn algemeenheid. Niet WAT er gezegd wordt bepaald wat waar is, maar WIE, de autoriteit, ‘de meeste mensen’ of ‘de regering’. Zoals bij alle propaganda.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Bij ‘de journalistiek’ is vooral een samenzwering van domheid de oorzaak, dat zij dagelijks de bevolking voorliegen. Of eigenlijk dien je wat het Reformatorisch Dagblad doet als ‘bullshitting’ te categoriseren, naar mijn cursus Bullshitdetectie. Ze hebben geen achting voor waarheid. Het maakt ze domweg niet uit. Het zijn tweedehands-mening-verkopers.

Ze schilderen consequent positief getest met PCR als ‘besmetting’ af. Of je corona-besmet bent en daadwerkelijk ziek wordt zodat je ook besmettingsbron wordt, moet je na positief testen eerst medisch valideren.

Vergelijk de presentatie van ‘feiten’ in media, met die ‘miljoenen huishoudens’ die op windfarms zouden worden aangesloten. Consequent blijven kranten in ‘huishoudens’ schrijven. Een theoretische energiehoeveelheid per molenpark wordt zo als daadwerkelijk geleverde grootheid gebracht, echte stroom die huishoudens afnemen.

Die suggestie wekken ze dan, en dat is intentioneel. Maar… Die windfarms dumpen met voorrang hun wiebelstroom op het net. Netbeheerders moeten dat net vervolgens stabiliseren via het op- en afschakelen van gas- en kolencentrales.

Netto is geheel niet bekend of windmolenfarms dus wel de hoeveelheid aan fossiele energie besparen, die ze op papier zelf met wind zouden opwekken. Immers, het rendement van het totale energiesysteem daalt met tientallen procenten, wanneer je backupcentrales steeds op en af schakelt.

Alle overheidsorganen maken zich schuldig aan die misrepresentatie van de opbrengsten. Ook TNO. Instituten kunnen corrumperen, bijvoorbeeld omdat ze anders in subsidie worden gekort.

Windmolenprop door TNO, niet 1 huishouden neemt wiebelstroom af, Bovendien giert de energierekening door het plafond

Politiek bepaalt wat waar is?
Er zijn nog vele andere redenen, waarom de Borger-paper en haar verzoek om retractie mogelijk niet worden ingewilligd. De enorme politieke belangen die hiermee zijn gemoeid. Valt de onderbouwing voor wijze waarop de PCR-test is gebruikt voor corona-besmettingsdetectie, dan vallen regeringen.

Dat het RD dus triomf zal kraaien wanneer Borger et al geen formeel gelijk halen, hoeft dus geen indicatie te zijn van het waarheidsgehalte van hun kritiek. Maar van politiek. En dat is waar het uiteindelijk om draait. Maar andermaal: bij ‘de journalistiek’ geldt: waarheid is wat de partij zegt.

Even naar de partij bellen: ‘is die paper betrouwbaar’. ‘Nee’ zegt de partijleider. RD: ‘zie je wel, het overleeft de stortvloed van kritiek’. 🙂 En dat heet dan ‘kwaliteitsjournalistiek’. Hoe beroerd moet gewone journalistiek dan wel zijn.

Conclusie: De Nederlandse Pers is de vijand van het Nederlandse volk. Maar de oplossing is eenvoudig. Mopperen op de media heeft geen zin. Het is net als boos worden op het weer, zinloos. Wat wel helpt? Krant opzeggen, tv de deur uit. En steun de alternatieve media die wel moeite doen om zich buiten gekochte ‘deskundigen’ en de overheid te informeren.

Zeg ‘de krant’ vandaag nog op, abonneer je op Epoque

De nieuwe media hebben de toekomst al. Lees in de komende Gezond Verstand ook mijn artikel ‘Geen vrijheid zonder grenzen’. Ze hebben in 2 maanden tijd al bijna 10 duizend abonnees. Ook de nieuwste Epoque ‘Kroniek van een Machtsneurose’ met mijn artikel over politiek filosoof John Gray en het transhumanisme- ‘De Dood Digitaal overwinnen’ – moet al bijgedrukt worden.

 • Mogelijk is de hoofdredactie van het RD omgekocht door De Staat. Dit bolwerk van conservatisme was 1 van de weinige dammen tegen het liberalisme-fundamentalisme, en met een liegende RD als staatspropagandist (voor een regering met de kindermoordenaars van D66) verliezen die nu een betrouwbaar papieren platform. Of dat zo is, tips over de netwerken van de RD-hoofdredactie zijn zeer welkom. 
 • Bewijs van mijn ongelijk op technisch, economisch, moreel en politiek niveau is zeer welkom!

16 Replies to “Reformatorisch Dagblad = Vals Getuigenis”

 1. Jullie hebben denk ik een punt dat het RD een cruciale fout heeft gemaakt wat betreft hun standpunt. Ik vind het wel erg jammer dat jullie het RD nu gelijk wegzetten als leugenaar en mensen opruien door te adviseren de krant direct op te zeggen etc. De Bijbel wijst een andere weg.

  Eerst de dialoog. Probeer ze te overtuigen dat ze geen geloofwaardige keuze hebben gemaakt.

  Vind je geen gehoor dan kun je altijd nog beslissen of dit standpunt van het RD een breekpunt voor je wordt. Maar ga niet anderen negatief beīnvloeden. Zelf vallen jullie nu ook in de fout door zo’n opstelling te kiezen. Wat is het grote gebod? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan mag je verkeerde keuzes van anderen die grote gevolgen hebben wel aan het licht brengen, maar kies je een andere route en ga je niet hatelijk doen.

  1. Ze geven zelf toch vanaf dag 1 aan dat dialoog over het ‘wat’ het laatste is dat ze willen, het enige dat ze willen is het ‘wie’ devalueren

   Iemand die de term ‘complottheorie’ gebruikt is per definitie van gesloten geest, slechts er op uit de wederpartij te framen en zichzelf te verheffen

   Die begaat de zonde van hoogmoed, net als bij ‘vroomheid’. Geloof in jezelf

   Hier gaat het dus niet om een ‘standpunt’, is virus a zus of zo, het gaat hier om een HOUDING, met betrekking tot het grootste bedrog in de geschiedenis van de mensheid

   Het Reformatorisch Dagblad is daarbij MOREEL diep gezonken, en zij verdienen hun gerechtvaardigde straf. Een goede straf is ‘lezersleegloop’, laat die het conservatief alternatief omarmen en Nederland helpen redden uit de klauwen van het satanisch globalisme

  2. Els Verloop zij willen volstrekt geen dialoog. Ik heb tot tweemaal een artikel ingediend bij het RD en de eerste keer werd het afgewezen omdat zogenaamd de discussie voorbij was. De tweede keer kreeg ik geeneens antwoord. Het is de redactie van het RD er alles aan gelegen om het refovolk in bedwang te houden met van God vervloekte leugens en staats propaganda. Het RD bestookt en demoniseert voortduren gemoedsbezwaarden die geen voorbehoedsmiddelen (zoals condooms, de pil, mondkapjes, vaccinaties, verzekekeringen) willen gebruiken vanwege hun christelijke bijbelse geloofsovertuiging ten aanzien van Gods voorzienigheid.

   Ze gaan in het artikel niet werkelijk in op de door wetenschapper (met relevante expertise op het gebied van pcr testen) Peter Borger genoemde tien punten waarin bewezen wordt dat er grove fouten zijn gemaakt die de pcr test qua specifiteit ook onbetrouwbaar maken los van het door Marion Koops en Jaap van Dissel erkende feit dat pcr testen slechts de aanwezigheid van een gedeelte van het rna van sars-cov-2 virus kunnen aantonen. En dat dit op geen enkele wijze een bewijs is dat een positief getest persoon op dat moment is geinfecteerd en daadwerkelijk het virus kopieert in de longcellen en dus besmettelijk zou zijn en daarmee een gevaar voor anderen.

   Helaas hebben heel veel mensen in complot kringen geroepen dat de pcr test niet werkt zonder het zelf inhoudelijk te bewijzen. En dat is een kwalijke zaak. Ik ben dus blij dat wetenschappers met inhoudelijke argumenten een bewijzen komen om dit aan te tonen. Daar hebben we wat aan. Jammer dat het Reformatorisch Duivelsblad niet het fatsoen heeft om daar op een oprechte en eerlijke manier aandacht aan te wijden en de feiten voor zich te laten spreken. De vruchten maken openbaar van welke boom ze zijn.

 2. Het Reformatorisch Dagblad is verworden tot een stelletje Afhoereerders met Baäl.
  Dat zij moogen branden in de Hel, tot in den Eeuwigheid.
  Amen!

 3. Dus: Iedereen is nu wel zo een beetje wakker.Bewijzen ten over!!
  21 maart, lente, alles weer terug naar NORMAAL!!

  HET IS GENOEG GEWEEST !!
  KOM OP MENSEN! MET Z.N ALLEN STAAN WE STERK!!
  WEG MET DIE ONGEZONDE MONDKAPJES EN DIE ANDERHALVE METER!

 4. Mijn abonnement op ‘De Week’ van het RD heb ik niet meer. Dat was dan een maal per week de meest interessante zaken uit het RD. Weerman Reinier Van den Berg mocht daar gaan vertellen hoe erg klimaatverandering was. Die zomer was er net een zeer lokale hagelbui op een tuinderij gevallen in Brabant. 100 meter verderop was er niets aan de hand. Dikke pech!
  Maar dat konden we vaker gaan zien door klimaatverandering het was een duidelijk teken dat kwam 50 jaar gelden veel minder voor. Maar nee hij zij niet dat die bui door klimaatverandering was gevallen. Als het puntje bij het paaltje komt heeft hij niets gezegd maar de associatie is al wel gemaakt.
  Zo’n bui is ook heel lokaal wat als dat ergens midden in het bos valt waar niemand loopt? En hoe zit het met het bebouwde oppervlak in Nederland tussen nu en 50 jaar terug? Meer schade door dit soort buien zegt wellicht meer over de toename van bebouwd oppervlak dan de toename van dat soort buien. Maar ook daarover niets. Voor dat soort praat weinig ik dus te betalen.

  Het RD is er wel trots op dat ze in de opinie mensen “klimaatskeptische” geluiden laat horen. Maar zo’n interview als Reinier kreeg heb ik niet kunnen vinden met b.v. Marcel Crok of Guus Berkhout.

  Opzeggen hoefde niet want ‘De Week’ hield op te bestaan en voor een alternatief abonnement heb ik bedankt.

  In hun verhaal over de PCR test staan wel twee interessante cijfers. Die in elk geval een licht werpen niveau 2: “Hoeveel goed doen we voor deze testeuro’s”.
  De kans op een vals negatieve uitslag buiten China is 6%. Ik ga er even vanuit dat hij het complement van een juist negatieve uitslag bedoelt, dus het complement van de specifiteit (het aantal juist negatieven). (Eigenlijk is dat gewoon wat er staat dus ik ga nergens vanuit, maar hé dit zijn bèta onderwerpen en dat is niet aan journalisten besteed dus ze zullen toch zo maar eens wat anders bedoelt hebben)

  6% van de negatieven dus onjuist (en 94% is juist, dat is de specifiteit).
  De kans op een vals positief is 0,5% tot 4%. Zeg 3%. De kans op een juist positief (sensitiviteit) is dan 97%.

  In week 49 zijn er 320.205 tests gedaan waarvan 37.267 positief zijn. Daarvan is 97% juist of te wel 36.149 personen.
  282.938 uitslagen waren negatief, veel meer. Maar 6% daarvan klopt niet en die mensen hebben toch Corona (al dan niet echt ziek of resten virus van een eerdere verkoudheidsperiode of erger). Dat gaat dan 16.976 personen.
  Dus dan hebben in totaal 53.125 personen Corona waarvan 16.976 (32%) denken dat er niets aan de hand is.

  Dat zal het OMT zich terdege realiseren maar de journalist die dit heeft opgepent ook? Een sensitiviteit en specifiteit van rond de 95% klinkt indrukwekkend maar dat is vrij waardeloos als diagnostische test op dit soort populaties. Ja altijd lastig, het Theorama van Bayes. Het vergoot mijn vertrouwen in de maatregelen niet, en in de journalistiek nog minder.

  Nog even kort de gegevens en berekeningen
  Gegevens:
  Kans vals positief: 0,5% tot 4%. Daar maken we 3% van.
  Kans vals negatief: 6%
  Aantal testen week 49: 320.205
  Aantal positieve testen: 37.267

  Berekeningen;
  Kans juist positief: 100% – 3% = 97%
  Kans juist negatief: 100% – 6% = 94%
  Aantal negatief: 320.205 – 37.267 = 282.938
  Aantal vals negatief = 6% * 282.938 = 16.976
  Aantal juist positief = 97% * 37.267 = 36.149

  Aantal Corana = juist positief + vals negatief = 36.149 + 16.976 = 53.125.
  % Corona niet gevonden: 16.976/53.125 = 32%

  Dus wat heb je aan die testen als dit de uitslagen zijn? Dus hoeveel goed doe je per euro? Maar zo ver komt het artikel niet. De PCR test kende ik al dus daarvoor hoef ik het artikel niet te lezen. Alweer geen reden om een abonnement op het RD te nemen.

  Het probleem van overvolle IC’s blijft reëel en de meest draconische maatregelen helpen maar zeer mondjes maat. De daling van het aantal Corona IC patiënten lijkt zich uit te bodemen op 500 wat veel te veel is. Vergelijk dat met de zomer toen er minder maatregelen waren en het probleem bijna verdwenen leek gewoon door het weer. De maakbaarheid van de maatschappij is weer ver weg wat Stoffer (SGP) ook al noemde in zijn bijdrage in het Corona debat deze middag.

 5. RD misleidt werkelijk zijn lezers. Zie onderstaand… Antwoord bleef uit…. Reformatorisch Dagblad vind kindermoordenaar GEEN schurk en kroont hem tot profeet

  Geachte heer De Bruijn.

  Bij mij thuis ligt een boekje, een heel dun boekje uit 1975 met het opschrift “Was Karl Marx een satanist”. Misschien kent u het; het is een geschrift van Richard Wurmbrand, destijds een gevluchte dominee uit Roemenië die het communisme aan der lijve ondervonden had.

  In het boekje legt Wurmbrand verband tussen satanisme en communisme. Reeds in het begin schrijft hij: “Marx was antigodsdienstig omdat de godsdienst de vervulling in de weg staat van het communistische ideaal”.

  Even verder ontleed hij in een paar woorden Marx’s gedicht Oelanem dat een omkering van Emanuël is en wijst er terloops op dat omkering kenmerk is van satanisme dat doorgaans diep geworteld is in het communisme.

  U merkt het; het is even een korte aanloop op weg naar een antwoord op uw schrijven.

  Het thema waarover het in onze brieven (en de betrokken artikelen) over gaat is, laat ik het zo noemen, Corona.

  Laten we eens even nagaan wat er in grote lijnen aan de hand is, zonder op allerlei nuances en afwijkingen te letten.

  Sinds half maart zijn er over zo ongeveer de gehele mensheid in mindere of meerdere mate vrijheidsberovende maatregelen afgekondigd met als voorwendsel een wereldwijde pandemie.

  De eerste vraag is: door wie? Door de WHO. Zoals bekend heeft ongeveer elk land in de wetgeving staan dat, wat de WHO inzake een pandemie voorschrijft ook dient te worden opgevolgd en uitgevoerd. Eigenlijk hebben we hier dus met een situatie te maken dat een niet-gekozen organisatie zijn wil oplegt, thans dus aan de wereldbevolking.

  Ten tweede: wie is, of, wie zijn de WHO. Wie er allemaal posities hebben binnen de WHO weet ik ook niet allemaal. Maar wel kennen we ondertussen ene Tedero Tedros. Maar wie is hij precies?

  1. Tedros was de derde meest machtige persoon binnen TPLF, een communistische extremistische partij in Ethiopië. Vanaf 1990 staat deze partij al op de lijst van terroristische organisaties, opgesteld door de Verenigde Staten. De ‘’Global Terror database’’

  2. Human Rights Watch schreef in 2010 een rapport hoe ontwikkelingshulp zoals voedsel en bemestingsmiddelen werden weggehouden bij de Amhari. De Amhari kregen geen noodhulp in het ziekenhuis. Aids medicijnen werden weggehouden, waardoor in deze regio veel meer mensen aan aids overleden. Tedros was in deze tijd inmiddels minister van Volksgezondheid en direct verantwoordelijk voor deze beslissingen. Ook waren er in 2010 volgens Human Rights Watch 2 miljoen Amhara mensen verdwenen.

  https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/ethiopia

  3.Daarvoor, In 2007, heeft Tedros als minister van Volksgezondheid een enorme cholera uitbraak verborgen gehouden, terwijl de United Nations ter plaatse positief getest hadden op cholera. Internationale organisaties werd echter verboden om deze uitbraak als een cholera uitbraak te bestempelen en moesten het ‘’water diarree’’ noemen.

  https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia

  4. In 2012 werd Tedros minister van buitenlandse zaken en begon met het arresteren en vervolgen van journalisten en politieke opponenten in het land. Sommige westerse journalisten kregen zelfs de doodstraf.

  5. Toen er vanwege een politieke beslissing in Ethiopië een opstand uitbrak, omdat 15.000 etnische minderheden hun land en huis kwijtraakten aan de overheid, werd deze opstand zeer gewelddadig neergeslagen. Er werden 70.000 mensen gearresteerd en meer dan 600 mensen gedood volgens Human Rights Watch.

  https://www.bbc.com/news/world-africa-39619979

  6. Na zijn aanstelling als WHO leider, nomineerde Tedros onmiddellijk Robbert Mugabe, verantwoordelijk voor 20.000 moorden in Zimbabwe, als goodwill ambassadeur van de WHO.

  7. Ethiopie scoort volgens de Human Freedom Index in 2018 zo belabberd, dat ze een van s’werelds grootste mensenrechten schenders zijn. Tedros was hier als minister -op z’n minst- mede verantwoordelijk voor. Al in 2016 was de noodtoestand in Ethiopie afgekondigd. Deze noodtoestand zorgde voor massa arrestaties, vele mishandelingen en martelingen en het onderdrukken van grondrechten. Uiteraard zijn hierdoor ook weer talloze mensen in Ethiopië gestorven of vermoord.

  https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/ethiopia

  Deze man, deze misdadiger, deze Tedros, is momenteel directeur van de WHO. Een organisatie die niet kon wachten om een pandemie uit te roepen, terwijl er slechts 45 gevallen van Corona bekend waren buiten China. Doordat deze misdadiger een pandemie heeft uitgeroepen gelden er ineens andere wetten in de wereld.

  Let wel!! Niet lang tevoren heeft de WHO de definitie voor het uitroepen van een pandemie gewijzigd zodat een bepaalde ziekte eerder tot pandemie kan worden uitgeroepen dan voorheen.

  Dus, Een misdadiger, waar wij in Nederland nog nooit van gehoord hadden, bepaalt nu wat er hier in Nederland gebeurd.

  Denkt u daar eens even over na.

  En daarbovenop: Tedros is een overtuigt Marxist.

  Kijken we verder waar de WHO voor staat en wat zij wil.

  En “wat zij wil” moet aldus worden gelezen dat “hetgeen zij de aangesloten (dus nagenoeg alle) landen oplegt”.

  Seksuele voorlichting aan kinderen vanaf vier jaar waarbij kinderen vanaf die leeftijd moeten leren zichzelf te bevredigen (masturberen).

  Abortus als vrouwen-mensenrecht, en de lijst is nog lang niet compleet.

  Wie maar enigszins met een Bijbelse bril op naar het verlanglijstje van de WHO kijkt, ziet een afschuwelijk scenario opdoemen waarbij opgemerkt dient te worden dat de H voor Horror staat.

  Tot zover de WHO. De WHO waar wij indirect onze huidige situatie aan te “danken” hebben.

  En dan, wanneer we goed doorzien wat er plaats vindt, zien we allerlei demonische kenmerken.

  De kerken, in praktische zin, werden gesloten.

  Afstand moet als sociaal beschouwd worden (maar dat is ze, per definitie, niet) Hier geldt het omkeren van de waarheid.

  Mijn medemens en mijzelf beschouwen als potentieel gevaarlijk.

  Het gevolg: een enorme tweedeling in de samenleving (ook een kenmerk van demonische bezetenheid).

  En dan: door wie kwam Tedros terecht bij de WHO? Het antwoord is kort en duidelijk: door (althans op voorspraak van) de heer Gates.

  U vroeg om feiten: ziehier.

  Met deze feiten in het achterhoofd lees ik nogmaals de artikelen over complotten van de krant waarvan u de hoofdredacteur bent. Ga ik voorbij aan het eerste gedeelte van uw schrijven omdat mij de relevantie ervan ontgaat; waarom het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden veelzeggend is.

  Maar om nog wat feiten naar voren te halen, verwijs ik naar de nauw met de WHO verbonden organisatie: de Verenigde Naties.

  U weet wel, de organisatie (net trouwens zoals de WHO) regelmatig Israël schoffeert en die de zogenoemde agenda 2030 letterlijk in het vaandel draagt. Een agenda met doelen waar menig reformatorisch christen niet blij van wordt. Strikter: de doelen klinken mooi, maar zijn zonder uitzondering dezelfde doelstellingen waar Marx en zijn volgelingen voor gepleit hebben. Een van de doelstellingen is, bedekt geformuleerd, het sluiten van kerken en andere gebedshuizen omdat dit alle andere doelstellingen in de weg staat.

  Aan het einde van de eerste alinea lijkt een vermeende tegenstelling te zitten: U schrijft: “Wij baseren ons op wetenschappelijke bronnen en we gaan niet uit van artikelen in sidestreammedia” waarmee u aangeeft dat bij de sidestreammedia geen wetenschap te vinden zou zijn. Maar die stelling is onjuist. Met name onjuist voor christenen, want wanneer we de wetenschap consequent volgen dan is christen zijn geloven in een complot! Wetenschappelijk volstrekt absurd wat een christen gelooft. Die moet daar meteen mee ophouden! Opstanding van de doden: onzin! Niet bewezen! Bidden? Volstrekte idioterie, wetenschappelijke nonsens.

  Een reformatorische krant zou juist zéér beducht moeten zijn om te varen op louter wetenschap!

  Afgezien daarvan is hetgeen u opmerkt onjuist omdat u met de keuze uit de beschikbare wetenschap uiterst selectief te werk gaat.

  Alleen wetenschappers die de lijn van de overheid voorstaan komen in het RD aan het woord, maar wetenschappers als emeritus-hoogleraar Pierre Capel (wetenschapper), professor Michaela Schippers(wetenschapper) van de Erasmus-universiteit, moleculair geneticus Peter Borger(wetenschapper), Patrick Savalle, Koert van Rijn(wetenschapper), verzekeringsarts die een klacht heeft ingediend tegen Jaap van Dissel (arts op een zwarte lijst), Drs Mario Ortiz Buijsse (biochemicus en dus ook wetenschapper) (o.a. in https://youtu.be/flsF7trvq2c), Lars Admiraal, de Duitse advocaat dr. Fuellmich (wetenschapper) die onder andere het Duitse dieselschandaal aan de orde heeft gesteld en thans, na rijp beraad, reeds spreekt over “het coronaschandaal” en met een grote groep rechtswetenschappers dit wereldwijde schandaal bij een Amerikaanse rechtbank aanhangig maakt en nog vele, vele andere wetenschappers komen in het RD NIET aan het woord. Integendeel, enkele maanden geleden werd ruim podium geboden aan een in- en in corrupte Ab Osterhaus, en niet eens een echte wetenschapper op het gebied,

  Ergo: de krant geeft louter een voorgeschreven werkelijkheid weer en misleid daarmee een groot deel van het lezerspubliek en dat reken ik de redacteuren en verslaggevers van het Reformatorisch Dagblad zwaar aan. Immers kan ik mij niet voorstellen dat u niet bekend bent met in ieder geval één van deze wetenschappers die zich baseren op de door u genoemde wetenschap.

  De lijst is lang: keer op keer werd in het RD het geneesmiddel HCQ als niet-werkend weggezet en terwijl de Lancet een afwijzend artikel over HCQ moest intrekken werd daar op geen enkele wijze in de krant aandacht aan besteed. Zelfs nadien bleven onjuiste en onware berichten in het RD verschijnen en pas laat, heel laat, kwam de krant met andere berichten, berichten die in de door u kennelijk als onbetrouwbare sidestreammedia al maanden bekend waren. Het is zonder meer schandalig dat het RD de lezers hieromtrent maanden lang foutief heeft over bericht.

  Ditzelfde geldt voor de uiterst onbetrouwbare PCR-test die eigenlijk geen enkele besmetting constateert. Ook hier plaatst het RD dagelijks misleidende berichten.

  In de tweede alinea: Soros en Gates. Het geld van Soros vindt via allerlei omwegen zijn weg naar heel wat gewelddadige organisaties, zoals black lives matter, maar, genoeg daarover. Hetgeen u weet hoef ik immers niet bij u nader de duiden, maar wel is het merkwaardig dat het toegestaan wordt dat ds. Belder in uw krant hem onverkort een filantroop noemt. Hoewel het lidmaatschap geheim is en ik er ook geen bewijzen voor heb, sluit ik (en anderen met mij) niet uit dat hij banden heeft met het satanisme en wellicht daar zelfs een onderdeel van is.

  Met betrekking tot uw opmerking Bill Gates en Mark Rutte merk ik het volgende op.

  Zoals we weten, althans kúnnen weten, is Gates al jaren bezig met sterilisatie-programma’s en heeft daarmee in onder meer India een spoor van verwoesting achter gelaten. De filmpjes en video’s die daar getuigenis van gaven zijn ongeveer twee jaar geleden van het youtubeforum verwijderd en Gates heeft zich door middel van omkoping weer de toegang tot India verschaft waar hij een paar jaar tevoren niet meer welkom was. Maar met betrekking tot uw artikelen heb ik mij gericht op de directe financiering van zijn Abortusprogramma’s.

  En daar gaat uw vergelijking mis, want dat kan van Rutte niet worden gezegd. Weliswaar draagt een zittend kabinet (waaronder thans twee partijen met de C van christelijk in de naam) een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beleid en zijn ze wellicht indirect er aan schuldig; iets anders is het direct uit eigen middelen dit financieren.

  Bekend dat Gates (en voorheen pappa Gates) de organisatie Family Parents Hood bestuurd, of althans ook daar een vinger in de pap heeft en we weten (feiten dus) dat juist deze organisatie zo zijn eigen kijk heeft op familieplanning zoals sterilistatie en abortus. Ik vernam zelfs 20% tot 25% van alle abortussen ter wereld. Daarbij steunt Gates financieel zo ongeveer alle abortusklinieken ter wereld, ook Nederlandse. Dit is openlijk te vinden wanneer de lijst met donaties van de Gates foundation goed bestudeert.

  Bijzonder is daarbij dat Gates ook diverse kranten (Guardian en andere) en media (zoals de Bertelmansgroep waar, naar ik meen, ook RTL bij zit) doneert. Vraagt u zich nooit eens af: waarom?

  Trek ik uw redenatie door, zal blijken dat ze onjuist is, want met uw redenatie kunnen we ook Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem, geen schurk meer noemen, maar een aardige filantroop omdat hij toch maar een mooie tempel voor de Joden bouwde.

  Trouwens, in een artikel in Schreeuw om leven bekritiseerd een Afrikaanse dame ook het absurde beleid waar onder meer de Gates en de WHO voor staan.

  Verder bevreemd het mij, dat, nadat ik de redenering van Gates heb weerlegd, dat u wederom met het hetzelfde komt. De redenering is door mij genoegzaam weerlegd in mijn eerste bericht.

  Dan nog uw laatste opmerking over de video van mw. Broeksma die ik overigens niet kan terugvinden; vermoedelijk wederom verwijderd zoals tegenwoordig zoveel berichten worden gecensureerd. Overigens een nogal langdradig verhaal waarin ze inderdaad opmerkt dat de testen (pcr) niet juist zijn (en dat is een vaststaand feit) en dat de regering op basis daarvan beleid maakt. Tevens stelt ze vast dat er lui zijn die graag een nieuwe wereldorder zien. Daar is geen enkele onjuistheid aan en de Canadese Trudeau alsmede Claus Schwaab pleiten hier openlijk voor en willen de zogenoemde corona-epidemie daarvoor misbruiken. Of ze het in de video noemt, herinner ik mij niet meer, maar ook Mark Rutte is hier een voorstander van en zo zijn er vele globalisten die dit voorstaan. Daar is niets geheim aan. De gevolgen voor de gewone burger zullen niet bepaald aangenaam zijn omdat dit globalistische principe gestoeld is op, en daarmee zijn we weer aan het begin van dit artikel gekomen, Marxisme.

  Terug naar het genoemde filmpje: zoals ik zelf schreef: eerst een langdradige aanloop, dan noemt ze stuk voor stuk feiten waaruit niet één steen kan worden uitgetrokken. Daarna trekt ze conclusies waarvan ik heb geschreven dat dit wellicht mogelijk is. Alleen daarin was en is ze speculatief.

  Daarbij wil ik een paar symbolische opmerkingen plaatsen. Vlag na de oorlog was de roep: “dit nooit weer”. Thans echter zitten we er weer middenin. Elk kritisch geluid moet worden gesmoord. Hadden we voorheen de Hiltlergroet, thans bestaat de samenleving uit een DUBBELE Hitlergroet van anderhalve meten. Umwertung aller Werten; sociaal wordt asociaal genoemd en een ieder dient een -voor-teken voor het aangezicht te dragen. En wee je gebeente wanner je je aan deze dictatuur niet onderwerpt. Rutte, de jonge en consorten hebben zich verlaagd tot ”leiders” van bedenkelijk niveau.

  Handen schudden als misdaad, kan het gekker?

  De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn!

  Merkwaardig genoeg kwam nooit het -gratis!- boek van Cultuur onder vuur in de krant onder de aandacht van de lezer, een geschrift dat haarfijn aanwijst dat de huidige klimaatideologie zijn wortels heeft in het marxisme en gebaseerd is op onjuiste aannames. Zo vermoed ik dat u ook nooit het boek (reeds buiten Nederland een bestseller!) Corona, vals alarm van De blauwe Tijger, en waarin de geplande coronacrisis wordt ontmaskerd, onder de aandacht van uw lezerspubliek zult brengen.

  Daarom kom ik tot mijn droevige conclusie dat het Reformatorisch Dagblad zijn en haar lezers zoet houdt met onjuiste berichten en aldus ook misleid.

  Het is verworden tot een Groen-Links krant overgoten met een godsdienstig sausje.

  Vroeg of laat zult u hier rekenschap over moeten afleggen.

  Met vriendelijke groet’

  Willem Grünbauer van willemdeschaker.blogspot.com

  Van: Hoofdredactie
  Verzonden: donderdag 26 november 2020 20:05

  Onderwerp: FW: Volgens de schrijvers van het Reformatorisch Dagblad is een kindermoordenaar géén schurk maar een respectabel persoon.

  Geachte heer Grünbauer,

  Hartelijk dank voor uw mail. U heeft zich goed in dit onderwerp verdiept en we stellen het op prijs dat u daarbij de artikelen in het RD allemaal gelezen heeft. Bezien vanuit uw visie zult u dat vaak hebben ervaren als onjuiste en stemmingmakende artikelen. Toch vond u nog de energie en inspiratie om ons onderstaande mail te sturen – waarvoor nogmaals dank. Daarom wil ik u ook een serieus antwoord geven.

  Ik heb uw betoog gelezen. Het is niet erg doenlijk om gedetailleerd op al uw punten in te gaan. Staat u me toe u een enkele tegenvraag te stellen.

  – U stelt dat onze artikelen nergens op “werkelijke feiten” ingaan. In úw mail zie ik zeer veel bijvoeglijke naamwoorden in de trant van ‘vieze’, ‘inferieure’, ‘luchtigjes’, ‘abjecte’, ‘idiote’, ‘drog’ et cetera. U zult deze termen in onze artikelen niet aantreffen – dat lijkt me al veelzeggend. Kunt u eens aangeven waar er in uw betoog feiten staan? En waarom u denkt dat het feiten zijn? In onze artikelen proberen we steeds met weblinks aan te geven waar we ons op baseren en daarbij gaan we niet uit van artikelen in sidestreammedia, maar van wetenschappelijke bronnen.

  – U noemt iets over Soros en Gates waarmee u aangeeft dat ze zich bezighouden met praktijken die de lezers en de redactie van het RD afwijzen. Dat is correct, in elk geval voor een deel van hun praktijken. Maar, als ik u vragen mag, kunt u aangeven waarom lezers van het RD (waar ik u ook toe reken) iemand als Gates een kindermoordenaar moeten noemen? Mogelijk verwijst u naar de steun die Gates geeft aan gezondheidszorgprogramma’s waar ook abortus onderdeel van uit maakt – en zelf. Inderdaad, ik vind dat verwerpelijk (en we hebben dat ook geschreven in het RD), maar met datzelfde recht kunt u premier Rutte een kindermoordenaar noemen? Nogmaals, ook ik ben kritisch over deze programma’s van Gates (als ik iets lees als: https://decorrespondent.nl/11010/wat-er-gebeurt-als-bill-en-melinda-gates-zich-niet-op-software-maar-spiraaltjes-storten/2436819793650-cd5e4602) maar dat betekent nog niet dat ik hem ervan verdenk om dodelijke vaccins te ontwikkelen om de wereldbevolking te decimeren.

  – Overigens hebben we Gates helemaal niet gekroond tot profeet o.i.d. Wat de citaten uit de TEDTalk betreft over geboortebeperking en kindertal – heeft u het artikel gelezen waar naar gelinkt werd (https://www.snopes.com/fact-check/bill-gates-vaccinations-depopulation/)? Daar staat de toelichting achter de redenering, aan de hand van citaten van Gates en zijn vrouw: “Melinda: Saving children’s lives is the goal that launched our global work. It’s an end in itself. But then we learned it has all these other benefits as well. If parents believe their children will survive — and if they have the power to time and space their pregnancies — they choose to have fewer children. Bill: When a mother can choose how many children to have, her children are healthier, they’re better nourished, their mental capacities are higher — and parents have more time and money to spend on each child’s health and schooling. That’s how families and countries get out of poverty. This link between saving lives, a lower birthrate, and ending poverty was the most important early lesson Melinda and I learned about global health.”

  – Laat ik er verder één punt uitpakken, waar ik zelf het meest bij betrokken was, nl. het artikel over de video van mw. Broeksma. U refereert naar het artikel van onze collega’s (https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/is-de-coronacrisis-het-begin-van-een-nieuwe-wereldorde-1.1709082) waarin zij geciteerd wordt. Dat is iets anders dan dat de auteurs het daarin met haar eens zijn. Dat kan ik er tenminste nergens lezen. En inderdaad, in dit artikel (https://www.rd.nl/opinie/straks-kunnen-we-niet-meer-kopen-en-verkopen-1.1709092) heb ik haar filmpje doorgelicht en bekritiseerd, met tal van verwijzingen naar webbronnen. Daarom verbaast het me dat u haar beweringen betitelt als feiten, evenals haar conclusies. Als er één steen uit dit bouwwerk van redeneringen getrokken wordt, valt het geheel om, lijkt mij.

  Ik realiseer me dat ik uw vragen en opmerkingen met deze mail niet bevredigend heb beantwoord. Toch hoop ik dat ik u enig inzicht heb gegeven in onze motieven en werkwijze en van me wilt aannemen dat we integer om willen gaan met de moeilijke vragen op dit terrein.

  Met vriendelijke groet,

  Steef de Bruijn

  Reformatorisch Dagblad

  hoofdredacteur

  Postbus 613

  7300 AP Apeldoorn

  Laan van Westenenk 12

  7336 AZ Apeldoorn

  http://www.rd.nl

  T

  (055) 53 90 222

  E

  hoofdredactie@rd.nl

  Van: willem Grünbauer
  Datum: zaterdag 14 november 2020 om 10:09
  Aan: Redactie Reformatorisch Dagblad
  Onderwerp: Volgens de schrijvers van het Reformatorisch Dagblad is een kindermoordenaar géén schurk maar een respectabel persoon.

  Reformatorisch Dagblad vindt kindermoordenaar geen schurk en kroont hem tot profeet.

  En hoe het RD zelf complotten smeedt.

  Begin oktober heeft het Reformatorisch Dagblad gemeend er goed aan te doen om een aantal keren een dubbele pagina te wijden aan wat zij benoemen als complottheorieën met betrekking tot corona.

  Met deze suggestieve aanhef suggereert dit blad in beginsel reeds dat, hoewel ze er wel even naar willen kijken, wat er wordt gedacht en beweerd buiten de zogenoemde meanstream media, toch doorgaans niet al te serieus moet worden genomen. Dat blijkt vervolgens ook wel uit de artikelen die er over zijn verschenen waarin nergens, maar dan ook nergens op werkelijke feiten wordt ingegaan en de artikelen louter en alleen bedoeld lijken te zijn om elke kritische benadering over corona en de daaruit aan ons opgelegde maatregelen te bagatelliseren of als nepnieuws af te doen.

  Laten we er eens een paar doornemen,

  Het eerste artikel, 17 oktober, zet meteen al de toon: “crisis snelkookpan van broodjeaapverhalen” Al snel valt het op dat kennelijk iedereen die de reguliere media wantrouwt niet is te overtuigen van zijn eigen ongelijk. Op geen enkele wijze worden cruciale vragen die er worden gesteld inzake de huidige (gecreëerde?) crisis beantwoord en ook naar buiten gekomen feiten worden niet weerlegd.

  Er wordt wat gemompeld over die idioten die geloven in een deep-state en weer anderen die geloven in een platte aarde. Alsof iedereen die een andere mening heeft dit veronderstelt. Verder is het artikel dermate inferieur dat er niet veel woorden aan besteed kunnen worden en aan het slot haalt men ene volksverhalenkenner prof. Theo Meder aan. Uiteindelijk, na het lezen van het artikel, kreeg ik er wel een hele vieze smaak van in de mond. Overdrijven, kleineren en “Oh wat zijn het toch een domme mensen”-idee. Aan het einde wordt ook nog enkele namen genoemd, en opvallend is dat hier door deze krant, die fundamentele christelijk zegt te heten, zo luchtigjes over wordt gedaan. Zo schrijft Meder dat er “complot”-mensen zijn die beweren dat Soros en de familie Rockefeller in een groot Joods complot zitten.

  Of ze in een groot Joods complot zitten weet ik niet, maar wel dat meneer Soros zijn filantropisch kapitalisme gebruikt voor doelen waarmee menig lezer van het Reformatorisch Dagblad zich niet zal kunnen verenigen. Merkwaardig dat dit blad hier geen aandacht aan besteed.

  Het tweede artikel, 20 oktober, laat het blad de Duitse theoloog Kai Funkschmidt aan het woord. Nadat hij eerst gewezen heeft op het feit dat in een crisissituaties samenzweringstheorieën ontstaan noemt hij als voorbeeld dat in de middeleeuwen doorgaans de Joden de schuld kregen van de pest. En hier gaat het al meteen mis.

  Waarom? Omdat juist in de tijd van de pest een grote meerderheid(!!) overtuigd was van de schuld van de Joden. Vergelijk je dat met de huidige tijd zou je dus vergelijkenderwijs moeten vaststellen dat je corona en dus iedereen die in de coronapandemie “gelooft” een samenzweringsdenker moeten noemen.

  In het vervolg van het artikel haalt hij er nog de twintowers bij waarvan inmiddels wel is vastgesteld dat in ieder geval het verhaal wat naar buiten is gebracht, van Osama bin Laden en de zeven rovers, niet juist kán zijn. De Delftse ingenieur en vliegtuigdeskundige Coen Vermeeren heeft m.i. onomstotelijk aangetoond dat de vliegtuigen die in de toren zijn gevlogen nooit een dergelijke schade hebben kunnen veroorzaken. Dit heeft dus NIETS met een complot of samenzwering te maken, maar heeft te maken met een juiste vaststelling van zaken.

  Dat er vervolgens dan op los gefantaseerd kan worden is evident. Als de werkelijke waarheid onder de pet wordt gehouden geeft dat inderdaad voeding aan een veelkleurigheid van vermoedens.

  Eveneens wat er staat in het artikel over ene Bil Gates. Dat Gates zelf of in zijn opdracht het virus heeft losgelaten beweerd ook nagenoeg niemand! Dus hier wordt een hele groep mensen die werkelijk willen nadenken onredelijk en onjuist weggezet. Echter bekend is dat meneer Gates wel iets met vaccinaties heeft; een voorstander is om de hele wereld te vaccineren. Wel eigenaardig dat deze Duitse theoloog, die je toch wel enige hersens zou mogen toedichten, dit allemaal buiten zijn beschouwing laat.

  Op 25 oktober verscheen er een artikel met in grote letters ”Gates’ plan met een vaccin” Nadat eerst een aantal zinnen van Lange Frans worden geciteerd waarin wel enige speculatie uit op te maken valt, gaat de krant er toe over om Bill Gates tot profeet te kronen én een abjecte drogredenering van hem te volgen.

  In de eerste plaats is het wat vreemd dat juist deze krant het profetische inzicht van Gates adoreert, want hij zou al in 2015 hebben geprofeteerd dat er een pandemie op komt was. En als er dan om ons heen woorden klinken dat we ons vooral moeten verlaten op wetenschappers: Gates is geen medicus en ook op elk ander gebied buiten misschien slim of sluw zaken doen is hij niet deskundig of een wetenschapper.

  Dus is er een terechte vraag: wat wist hij wat anderen niet wisten? Maar fnuikender is zijn idiote rekenmethode die het blad klakkeloos, zonder enige kritiek, overneemt! Gates zette in een TEDtalk een flinke drogredenering neer die als volgt luidde: De vrouwen in de arme streken van Afrika krijgen veel kinderen, wel 8 of meer in de wetenschap dat door allerlei ziekten er doorgaans niet meer dan twee overblijven. Wanneer we deze vrouwen en kinderen gaan vaccineren tegen allerlei ziekten, dan zullen ze geneigd zijn niet meer dan twee kinderen te nemen waardoor de bevolking zal krimpen. Iedereen met een beetje boerenverstand moet hier toch wel het bedrog inzien, want per saldo blijft het aantal kinderen gelijk en dus is de redenering van Gates gebaseerd op onzin dewelke niet waar is.

  Aan het eind van het artikel lijkt het blad wel wat kritischer te worden waarmee ze uiteindelijk toegeeft dat Gates met zijn financiële invloed wel erg veel macht naar zich toetrekt en dat niet alle beweegredenen van deze man strookt met het christelijke gedachtengoed. En dan eindigt de schrijver, Pieter Beens: “Er is daarom, met de kennis van nu, geen reden om hem een schurk te noemen.” Dan knipper ik toch wel met de ogen. Dat een seculier blad dit schrijft, is tot daar aan toe.

  Maar wie door een reformatorische bril kijkt, kan niet anders dan met de kennis van nu tot een andere conclusie komen.

  Menig lezer van het Reformatorisch Dagblad zou dan toch wel eens willen weten hoe de schrijver van het artikel, Pieter Beems, aankijkt tegen het feit dat de Bill en Melinda-gates Foundation zo ongeveer alle abortusklinieken, ook Nederlandse, met financiële middelen sponsort en dat is toch iets dat de gemiddelde lezer van dat blad niet bepaald welgevallig is. Sterker nog, abortus is, zo menen de meeste lezers én de redactie van het Reformatorisch Dagblad, gewoon moord.

  Gaat hier dan ook de (drog)redenering van Pieter Beens op dat niet alle beweegredenen van Gates strookt met het christelijk gedachtegoed, maar dat dat toch geen reden is om hem een schurk te noemen? Ergo: mogen we (in de ogen van de RD-redactie en haar lezers) een moordenaar geen schurk meer noemen? Of, zoals de predikant van een zeer rechtzinnige richting (Gereformeerde Gemeente ds. Zondag) enkele weken geleden in een column de volgens de principes van het Reformatorisch Dagblad de kindermoordenaar Gates een respectabel man noemt?

  Tot slot eindigt het artikel met een ingelast schrijven van een onbekende onder een kopje “lasterpraat” met een uiterst bedenkelijke slotzin. Vooraf wordt nog wel vermeldt dat Gates toch wel veel invloed -kan- uitoefenen op geopolitieke afwegingen, en dan: “Maar beweren dat Gates vaccins ontwikkeld om mensen afhankelijk te maken van een nieuwe wereldorde of om hen te doden, is even lasterlijk als onjuist” Als we hier “of om hen te doden” weg laten, blijkt het allerminst lasterlijk te zijn wanneer we de interviews van Gates bestuderen waaruit naar voren komt dat we misschien niet zozeer te maken hebben met een schurk, maar met een volstrekt waanzinnige idioot zonder medische kennis die de hele wereld ten minste twee keer per jaar wil laten vaccineren en zich daarbij niet afvraagt of de mensheid dit eigenlijk wel wil!

  En wanneer we de zinsnede “of om hen te doden” er bij betrekken, zou het sieren wanneer de redactie van het reformatorisch dagblad zich eens gaat verdiepen in de eugenetica waarvan Gates een aanhanger van is.

  Het vierde artikel van 28 oktober 2020 heeft als titel dat het virus ontsnapt zou zijn uit een Chinees laboratorium. Dat zou dan iets zijn wat door complotdenkers is bedacht. Op zich genomen is het niet bijster interessant om precies te weten vanwaar het virus zijn oorsprong heeft. Maar het artikel zelf maakt er een geheel eigen complot van. Het komt met een uit de lucht gegrepen redenering dat de persoon die de naam Yan (uit Wuhan) heeft valselijk verklaarde dat het virus uit een lab ontsnapte en vervolgens vluchtte deze Yan naar Amerika. En dan komt, aan het einde, het RD-complot: “De theorie over het ontsnappen van het virus past naadloos in de politieke agenda van beide heren (Trump en Bannon). Hun plan is geslaagd, velen geloven er in,,,,” Kortom, het Reformatorisch Dagblad staat toe dat één van haar schrijvers een complottheorie componeert als argument tegen, wat zij noemt, complotdenkers. Zoiets als de pot en de ketel. En en-passant wordt in het artikel ook nog even president Trump zwart gemaakt. Respect voor Gates en Soros, maar lasterpraat over een Amerikaanse president lijkt voor dit blad geen enkel probleem te zijn.

  Het vijfde deel kreeg als titel mee: “Corona als start van iets anders”.

  Een groot deel van het artikel wordt geweid aan een filmpje van Els Broeksma, ééntje die ik ook bestudeerde. Na een lang voorwoord verteld ze enkele feiten. De feiten die ze opsomt zijn te achterhalen en kloppen met de werkelijkheid. Daarna trekt ze uit de feiten conclusies die zij wederom als feiten behandeld.

  Niet geheel juist, als je het mij vraagt, maar wél dat het in de loop der tijd wel zo zou kúnnen gaan. Bijzonder aan het artikel is dat de schrijver het niet weerspreekt; hij lijkt het zelfs wel met haar eens te zijn! Dit in tegenstelling tot een in dezelfde editie van de krant ene Steef de Bruijn die de videoboodschap van Els volledig afbrand!

  Maar dan, wederom venijn dat in de staart zit. “Zo worden Bill Gates en George Soros duistere idealen toegedicht, maar de vraag is of dat is gebaseerd op zorgvuldig luisteren of inlegkunde” Het is werkelijk verbijsterend; je mag toch verwachten dat een krant als het Reformatorisch Dagblad hier dan eens zelf onderzoek naar doet? Beide heren maken er geen geheim van in hetgeen zij beogen en doen (In hun duistere idealen zijn ze volstrekt open!!). Beiden steunen en sponsoren op velerlei gebied partijen en instanties waar de gemiddelde RD-lezer een grondige (met name om principiële redenen) afkeer van heeft.

  Het zesde deel met de titel: “Gechipte mensen volgen met 5G, kan dat?” verscheen op 4 november 2020.

  In deze kwestie zou je wel mogen stellen dat het niet allemaal zo eenvoudig is als sommigen stellen. Maar toch: is het technisch mogelijk om mensen met een vaccinatie te chippen en ook mogelijk ze dan te “volgen” en het antwoord daarop moet toch ja zijn. Overigens hoor ik niet veel berichten van mensen die menen dat dit op korte termijn en verplicht zal worden gerealiseerd. Of het G5-netwerk hier een rol kan spelen is mij niet bekend, anders dat ik hier zelf alleen wat geruchten over lees en hoor. Het artikel geeft inzicht wat diverse wetenschappers over vermeende complotten te vertellen hebben; een niet bijster interessant artikel als het over complotten zou moeten gaan.

  Het zevende artikel van 7 november heeft als opschrift: “Is corona gewoon een griepje?” Dit zullen echter maar weinig mensen willen beweren. Beter is op zoek te gaan waar de vergelijking aan voldoet. Wat diegenen aangeven, dat corona niet erg veel meer dan een griepje is, is dat het dodenaantal welzeker te vergelijken is. Zelfs nieuwe cijfers van de WHO geven dit ook aan. Ene Rozendaal zegt in het artikel: “Zonder maatregelen hadden tien keer zoveel mensen corona gekregen”, een wat loze kreet die niet veel zegt omdat corona krijgen nog heel iets anders is dan er ziek van zijn. Bovendien valt een dergelijke bewering ook niet met feiten te staven en is het slechts een aanname. De bewering zou evenzo goed kunnen luiden dat we zonder de maatregelen vier keer minder mensen corona hadden gekregen.

  Uiteindelijk geeft de schrijver ook toe dat het sterftecijfer flink lager ligt dan waar de WHO in eerste instantie van uitging. Maar nergens aan de hand van ook deze cijfers de vraag of de daaraan verbonden maatregelen dan wel proportioneel zijn en de conclusie moet dan ook zijn dat volgens dit artikel die mensen, die zogenaamd in complotten geloven, het hier bij het rechte eind hebben. Die wordt echter in het artikel niet getrokken!

  Op woensdag 11 november verscheen het artikel: werkt HCQ nu wel of niet tegen Covid-19?

  Daarvoor enkele opmerkingen. In vorige berichten werd in het Reformatorisch Dagblad steevast het medicijn als kwakzalverij gekenmerkt. Ook Hugo de jonge sprak zich in gelijke bewoording uit (de zogenoemde kwakzalvermotie). Wie vervolgens het artikel van het RD leest, komt tot de conclusie dat het middel uitstekend werkte, precies zoals de Brabantse huisarts Rob Elens al in april naar buiten bracht. Zoals hij zelf zegt, werd hem verboden het middel nog voor te schrijven en het middel werd alom in de negativiteit gebracht. De schrijver van het artikel vertelt hoe als eerste de Amerikaans-Joodse arts dr. Zelenco het middel voorschreef en dat ook de Franse professor en nobelprijswinnar Didier Raoult op het middel wees dat succesvol tegen corona kan worden ingezet. Het artikel verteld zelfs dat dr. Raoult doodsbedreigingen kreeg nadat hij eind maart (!!) vertelde over HCQ als effectief coronamedicijn.

  Het artikel schrijft vooraf dat er mensen zijn die denken dat HCQ niet werd toegestaan omdat farmaceuten de werking van HCQ onder tafel geveegd hebben voor eigen gewin. Maar dan volgt het meest slechte stukje journalistiek dat ik ooit van mijn leven heb gelezen. De schrijver, Maarten Costerus, gaat voort met als laatste opmerking dat dit slechts een suggestie is, met andere woorden; dat dit niet bewezen is. Welnu: het had op de weg van deze journalist en schrijver gelegen om daar een grondig onderzoek naar te doen. Door iedereen die een verband vermoed tussen het verkwakzalveren van HCQ en de farma-industrie weg te zetten als aanhangers van een niet bewezen suggestie en dus als complotgekkies minacht hij deze mensen en misleidt hij menig lezer van de krant waar hij voor schrijft. Maarten Costerius vraagt zich zelfs niet af waarom dit werkend middel tot op heden nog steeds voor huisartsen verboden is voor te schrijven!!

  Maar wat erger is, is dat het Reformatorisch Dagblad deze misleiding toestaat.

  Woudenberg, Willem Grünbauer.

 6. @Willem Grünbauer. Dank voor het delen. Weer wat wijzer geworden. In deze ‘corona-crisis’ lang gedacht dat de SGP uiteindelijk de vinger wel op de zere plek zou leggen. Niets is echter minder waar. En dat de SGP niet te keer gaat over het RNA-vaccin is me een compleet raadsel, terwijl ze abortus wel te vuur en te zwaard bestrijden.

Laat een reactie achter aan Aart Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *