Nieuw onderzoek: ‘Kwaliteitsjournalistiek maakt geestesziek’

Jazeker, door de krant te lezen en te geloven

Nieuw onderzoek dat bureau Demotivaction hield onder 146 deelnemers aan de NPO-media-enquete van Interessante Tijden, toont dat 99 procent de NPO beschouwt als gevaar voor de Nederlandse samenleving, met miljardenschade tot gevolg.

Deze spindoctoring-truc van ‘het gecreëerde feit’ uit ‘nieuw onderzoek’ met schijnbaar nauwkeurige percentages die ‘exactheid’ fingeren, is 1 van de meest gebruikte vormen van propaganda die je in ‘de krant’ tegenkomt. ‘Onderzoek zegt’ is ook 1 van de meest gangbare debattrucs.

De definitie van ‘kwaliteitsjournalistiek’ is dan ook ‘schuilen achter de juiste sociale autoriteit die het eigen wereldbeeld bevestigt’. Zo starten we de ‘kwaliteitsjournalistiek’-week op Interessante Tijden, als opvolger van de spindoctoring-week.  

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

De vraagstelling luidde aldus:

De NPO (Nationale Propaganda Organisatie)-‘Journalistiek’ maakt de bevolking geestesziek, en beschadigt Nederland voor miljarden euro’s per jaar:
A. Eens
B. Oneens

Mediapark NOS

‘Nieuw onderzoek van de Volkskrant zegt’…
Je ziet hier, hoe de vraagstelling al een antwoord afdwingt. Nu leggen wij het er hier extra dik bovenop, maar al dat andere ‘nieuw onderzoek’ waarin x-percentage van ‘de bevolking’ iets ‘vindt’ is van gelijke waarde.

Het zegt natuurlijk hoe een doelgroep met voorkeuren voor een overweldigende bevestiging van je gewenste antwoord zorgt. Wanneer je de vraag maar in het juiste frame plaatst.

Het ‘onderzoek van de Volkskrant’ waarnaar Kajsa Ollongren verwijst (Minister van Waarheid)

In haar lezing voor de KNAW op 18 januari over ‘desinformatie’ verwijst Kajsa Ollongren naar ‘onderzoek van de Volkskrant’, dat zou bevestigen hoe 30% van de bevolking door desinformatie in verwarring zou zijn achtergelaten, ‘niet meer zou weten wat nog waar is’.

Maar wat was dat ‘onderzoek’?

Het ‘onderzoek van de Volkskrant’ met angst voor sprookjesfiguren die onder ons zijn

Een enquete uit 2017 met sturende vragen onder eigen abonnees van De Volkskrant haar vroegere ombudsvrouw Annieke Kranenberg. Daarin verschenen zelfs ‘Russische trollen’ en andere sprookjesfiguren ten tonele.

Zo zie je ook hoe vooringenomen Ollongren naar ‘kwaliteitsmedia’ kijkt, versmald tot ‘wat in ons politieke straatje past’ (2030 Agenda, internationaal socialisme). En dan vooral: ‘datgene waaraan wij sociaal prestige toekennen’. Onthoudt die twee vet geschreven woorden.

Zo gedroeg ook Ollongren zich als een typische ‘kwaliteitsjournalist’: vandaag gaan we dat begrip helderder proberen te definiëren als oud-publicist voor ‘de kwaliteitskranten’…die nu onder de Persgroep vallen (DPG Media)

Klakkeloos overschrijven van vals onderzoek: De Volkskrant

Vind jij jezelf ook een goed mens?
Een zelfde kun je zien bij ‘nieuw onderzoek’ waaruit zou blijken dat jongeren voor CO2-politiek zijn. Vraag je:

– Wil jij ook de planeet redden, je goed over jezelf voelen? (vind jij jezelf ook een goed mens?)

Als dan 99 procent niet ‘ja’ antwoordt, is er iets mis met ‘de jongere’. Tel daarbij op, dat ze op school en via de media continue worden gedwongen om CO2-politiek te associeren met ‘dan ben je goed mens’.

De Volkskrantische Beobachter, partijkrant van de Klimazi’s

Maar laten we nu de eerlijke vraag stellen:

 • Wil jij voor 10-15 duizend euro per persoon de zakken van multinationals, ngo’s en bankiers vullen voor een theoretisch temperatuurverschil van 0,000000x graden in het jaar 2100, je welvaart opofferen, je bewegingsvrijheid halveren voor 2030, terwijl de atmosfeer de aarde meetbaar vergroent door CO2-verrijking en terwijl anderhalf miljard Chinezen van die politiek zijn uitgezonderd tot 2030?

Hoeveel jongeren zouden dan nog de CO2-politiek steunen van het Rutte-regime en Frans Timmermans?

Het is notabene het Rutte-regime zelf dat in verweer tegen Urgenda bevestigde dat Nederlandse CO2-ijver 0,000000x graden verschil zou maken. Waarom is dat feit geen uitgangspunt bij de verslaggeving?

Dat is heel simpel: omdat ‘kwaliteitskrant’ niet duidt op feitelijkheid of waarheidsliefde bij ‘de journalistiek’ (meestal PvdA-of-erger), maar politieke vooringenomenheid.

Kamerbrief Hoger beroep Klimaatrechtszaak Urgenda IENM/BSK-2016

De Wetenschap zegt het (onze deskundige die ons wereldbeeld bevestigt)
De gretigheid waarmee ‘de kranten’ dus zo’n onderzoek afdrukken door de afzender als ‘betrouwbare autoriteit’ te propageren, verraadt dus uitsluitend hun eigen politieke positie. De meeste kranten met ‘kwaliteit’-zelfbeeld zijn randstedelingen van de PvdA of erger.

Het is geen toeval dat de voormalige hoofdredacteur van De Volkskrant Pieter Broertjes vervolgens PvdA-burgemeester van Hilversum werd. Kwaliteitsjournalistiek = Communisme in slow motion, ‘De  Waarheid’ zijn als een Joodse messias (naar de titel van CPN-partijkrant) in plaats van haar achterhalen.

Zo komen we dan tot een helderder definitie van ‘de kwaliteitsjournalist’:

 • een progressieve nep-intellectueel uit Amsterdam en/of de PvdA-salon die zich met een politieke voorhoede wil identificeren.

Fakenews-fabriek De Volkskrant aan de Jacob Bontiusplaats 9, bij Tsaar Peterstraat (Centrum Oost)

Doorwrocht onderzoek van broeders in het goede Marcel Crok en Rob de Vos over de ‘correcties’ van hittegolven voor 1950 door het KNMI, of het onderzoek van Stichting Agrifacts en Jaap Hanekamp dat de stikstofmodellen ondergraaft van het RIVM, daar willen ze dan uitsluitend in afkrakende zin aandacht aan besteden.

Omdat van die onderzoekers het sociaal prestige – vanuit de politieke vooringenomenheid van ‘de kranten’ – niet hoog genoeg is.

En omdat journalisten domweg te dom zijn om werk uit de exacte wetenschappen zelf op waarde te beoordelen. (terwijl dat met de Wildawsky-methode goed mogelijk is van onze Cursus Bullshitdetectie) Ze moeten bij gebrek aan beta-vaardigheden ‘de deskundige’ om raad vragen. Om zich daar achter te verschuilen.

…Stiekem fluistert hij in wat we hier moeten schrijven met orders van Boze Poetin 🙂 Aldus ‘Kwaliteitskrant’ de Volkskrant

‘Kwaliteitsjournalistiek’ (Onze deskundige zegt nee dus hebben ze ongelijk)
Zoals reeds onderstreept in de spindoctoring-week: ‘Sociaal Prestige’ = waarheid bij ‘de massamedia’ en alle vormen van propaganda. Journaille moet zichzelf veilig kunnen verschuilen achter ‘de autoriteit’, en dat noemen ze dan ‘objectiviteit’.

Dus vragen ze dan een bevriende ‘expert’ die ‘neuh‘ zegt.

En dan roept de objectieve kwaliteitskrant dat na: ‘neuh, zie je wel huhu gekkies/complotties/klimaatontkenners/viruswappies/boerenterroristen.’ Door de wederpartij in sociaal prestige te devalueren hebben ze dan ‘kwaliteitsjournalistiek’ bedreven. Dan noemen ze zichzelf zelfs ‘factchecker’ 🙂

De conclusie van een verhaal in een ‘kwaliteitskrant’ is dus: het sociaal prestige van de onderzoekers die ons wereldbeeld ter discussie stellen is lager, dan het prestige van de mensen die wij lieten uitspreken in plaats van hinderlijk in de rede vielen.

Dat noemen ze dan ‘kwaliteitsjournalistiek.’ Dat is dus ‘schuilen achter de juiste autoriteit’.

Maar een labiel Zweeds kindmeisje dat iets geks over CO2 roept, die hijsen ze wel op een schild/chocoletters op de voorkant. Plots spelen academische credentials dan geen enkele rol. Andermaal: Sociaal prestige is bij ‘kwaliteitsjournalisten’ (narcisten) het waarheidscriterium.

NOS = Fakenews, de geest is uit de fles

Nieuw onderzoek, de kwaliteitsjournalistiek-week
De truc ‘nieuw onderzoek’ lift meestal mee op het sociaal prestige dat academie-onderzoek heeft in een technocratische oligarchie als Nederland. Terwijl onzin met Prof.Dr. er voor natuurlijk nog steeds hooggeleerde onzin kan zijn.

En zo gaan we van de spindoctoring-week van afgelopen dagen over in de week van de ‘kwaliteitsjournalistiek’, om te tonen dat alle ‘journalistiek’ een vorm van (politieke en commerciële) propaganda is.

We gaan leren hoe deze industrie te werk gaat, en welke trucs mijn vroegere collegae bij NRC Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant en Algemeen Dagblad gebruiken om de bevolking in een psychose te houden.

De Staat financiert organen die de nieuwsconsumptie moeten versmallen tot de gecontroleerde pers, zoals past bij een totalitair regime

Zonder de massamedia geen smetvreesmaatschappij
Al die dwangneurotische handelingen die je moet verrichten onder #-Samensterk, en waarvoor je in het Oude Normaal psychiatrische behandeling zocht, die zouden ondenkbaar zijn zonder de medewerking van de massamedia van mijn vroegere ‘collegae’. Door dagelijkse herhaling en bezwering in de massamedia leven we nu in een door de staat verplicht massa-psychose.

Terwijl de Covid-hoax leunt op twee door herhaling en bezwering ‘waar’ gemaakte leugens, op gezag van prestigieuze autoriteit WHO:

 • A. Dat er een pandemie zou zijn geweest (Klasse A virus, grote oversterfte)
 • B. Dat PCR-tests een ‘besmetting’ aantonen (de tweede golf, derde golf, straks vierde en vijfde golf enz)

Prik door die twee leugens en het COVID-kaartenhuis valt ineen, alle genomen maatregelen tegen natuurlijke sociale verbanden, horeca en MKB zijn van politieke aard (2030 Agenda, decade of action/Great Reset). Wanneer de Volkskrant een journalistiek medium was, dan hadden ze die lijn gekozen.

Dat is niet ‘mijn mening’ maar waarheid. Daarmee zeg ik niet dat ‘ik’ de waarheid ben. Ik ben geen Joodse messias. Ik wijs er naar, en daag iedereen uit mij te weerleggen. Een propagandist hoopt dat hij gelijk heeft. Ik hoop dat ik ongelijk heb en gek ben: dat zou me enorm gerust stellen.

De smetvreesmaatschappij met verplichting tot dwangneurotische handelingen, zonder ‘De Kwaliteitsjournalistiek’ ondenkbaar

De Volkskrant, verkopers voor Astra Zeneca en Moderna
Een ‘besmetting’ kan alleen door een arts worden aangetoond, en dan vallen Covid-verschijnselen als longontsteking in het spectrum dat normaliter werd toegeschreven aan ‘De Griep’. Die werd traditioneel veroorzaakt door influenza, maar ook rhino- en corona-virussen die al jaaaaren onder ons zijn.

Maar De Volkskrant is inmiddels klaar voor de Derde Golf onzin (het voorjaars-griepseizoen ge-reframed tot voortzetting ‘pandemie’) Wie bij de Volkskrant werkt is dus moreel zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van de smetvrees-maatschappij en de verwoesting van de jeugd van een hele generatie

Kinderen die moeten opgroeien in een maatschappij die via ‘Angst’ bijeen gedreven moet worden, de slechte raadgever die in de Bijbelse traditie ‘satan’ heet. Zijn angstfabriek heet ‘De Kwaliteitsjournalistiek’

De Volkskrant is – dankzij de vorige week besproken spindoctoringtruc van Edward Bernays– de marketing-afdeling geworden voor de publiek gefinancierde miljarden-omzetten van Astra Zeneca en Moderna.

De Volkskrant is nu een verkoper voor de publiek gefinancierde miljardenwinsten van Moderna en Astra Zeneca

Wij maken het betere alternatief
Ik schreef mijn allereerste krantenartikel ooit (als Wagenings Bosbouwstudent, en stagiair bij een Brabants valkenier, 1996, ja Opa vertelt!) voor De Volkskrant: “Aaibaarheid dier bepaalt protest tegen jagen.’ Nu zou je er dood (in rouwadvertentie) nog niet in willen staan.

Ieder studentenhuis, dus ook bij ons op Droevendaal had ‘de krant’ nog. Ieder beginnend journalist wilde voor de Volkskrant werken, of NRC. Voor je sociaal prestige als journalist, dan blijf je natuurlijk niet bij de provinciebode hangen. (toen De Gelderlander, bijbaan, prachtige tijd gehad overigens)

Ik ging voor NRC publiceren (vanaf 2003), en dan kon je niet meer voor ‘de concurrent’ publiceren. Dus heb ik daar nooit reportages voor gepubliceerd.

Bestel het betere alternatief, zodat je echt begrijpt waarom het Rutte-regime zo handelt

Sociaal prestige oude media verbonden aan Rutte-regime
Wij bouwen ondertussen aan het betere alternatief; Koop ook Epoque nr 11 bij Uitgeverij de Blauwe Tijger, waarin je een half jaar onderzoeksjournalistiek over de 2030 Agenda over de 17 SDG-doelen vindt, als verlengstuk van de SDG- reeks voor Blue Tiger Studio.

Uniek in het Nederlandse taalgebied, niemand heeft dat zo uitgezocht als wij, zonder 1 cent staatssubsidie. Dan begrijp je waarom het Rutte-regime handelt zoals het doet, voor wiens belangen (volg het geld en de poppetjes!).

Van de ‘kwaliteitsjournalistiek’ hoef je nu niets meer te verwachten. Nadat ze zich op gezag van de Corona Gedragsunit (spindoctoring-orgaan RIVM maart 2020) en de leugens van Tedros (WHO) zichzelf gelijkschakelden met De Staat, zitten ze nu met hun sociaal prestige verbonden aan het Rutte-regime.

Je fout erkennen is einde prestige, en de ineenstorting van je ‘gezag’ als krant. En dus vallen ze de oppositie van het Rutte-regime aan. Zoals de media bij ieder totalitair regime doen. Het zijn dan ook Interessante Tijden!

6 Replies to “Nieuw onderzoek: ‘Kwaliteitsjournalistiek maakt geestesziek’”

 1. Vrijwel alle Nederlandse kranten zijn in handen gekomen van twee Belgische uitgeverijen. Beide hebben sterke banden met banken en hebben een duister oorlogsverleden. Hun overnamen op de Nederlandse dagbladenmarkt zijn mogelijk gemaakt met Belgische staatssteun. Het gaat hier om het Mediahuis van Thomas Leysen en DPG Media (voorheen De Persgroep) van Christian Van Thillo. Deze families staan vooral bekend om hun onvoorwaardelijke steun tijdens WOII aan de bezetters. Na de overname hebben zij een flink aantal journalisten de laan uit gestuurd, kennelijk diegenen die nog journalistiek durfden te bedrijven. Ik denk dat, net zoals bij de politie, mensen worden geselecteerd die voldoen aan het criterium dat de werkgever wenst n.l. niet denken en doen wat ik je opdraag. En dat alles in het belang van het handjevol superrijken die momenteel uw laatste spaarcentjes willen. Willy van Damme heeft hier nog een mooi stuk over geschreven, te vinden op zijn website.

 2. Dat klopt, want Thomas Leysen is zelf bankier en voorzitter geweest van een 2030 Agenda-promotieclub van de UBO’s van het grootbedrijf.

  1. “De vraag van hun kinderen: Wat heb jij voor ONZE toekomst gedaan?”

   Media-pappa kwam buiten en merkte uit welke hoek de wind waaide. En mamma voelde de windrichting als vanzelf aan haar rokje.
   En daarop hebben zij precies dat gedaan, wat het nageslacht de beste overlevings-kansen zou gaan bieden. Cheaters always win.
   M.a.w., die vraag gaan hun kinderen, vanwege een cognitieve dissonantie, niet stellen; die vraag zul jij van JOUW kinderen horen.

   “De rekening wordt altijd gepresenteerd!
   Vroeg of laat!!”

   Waar heb jij deze voorkennis vandaan?
   Dit wordt stelselmatig her en der beweert. Steeds weer door de machteloze.
   Doorgaans hopen zij met deze roep om gerechtigheid een duister noodlot af te wenden: die zogenaamde rekening, die betaald moet worden.
   Maar misschien schuif jij die rekening ook wel weer door naar bijv. een werkende belastingbetaler, of iemand, die anderszins op de barricades de kogels opvangt.

 3. Die IC-opnamen zijn wel een reëel probleem bij COVID-19 natuurlijk. Momenteel nog meer dan 500 mensen terwijl het hele land al tijden op slot zit.

  Die Epoque 11 heb ik meteen bestelt! Dat er in andere media veel minder tot geen aandacht voor is, is erg opvallend. Zeker omdat alle Nederlandse wetgeving aan die SDG’s getoetst moet worden.

  Die serie ‘Century of Self’ was ook interessant. De mensen laten zich 100% leiden door emoties uit het reptielenbrein en moeten daarom bevoogd worden door een elite. Een elite die natuurlijk wel rationeel en zich natuurlijk bewust is van het onderbewuste.
  Water Lipman die na het lezen van het werk van Freud vond dat de democratie een gevaarlijke bestuursvorm was en dat de massa gecontroleerd moest worden is daar een mooi voorbeeld van. Een primaire, angst gedreven reactie op een eenzijdig spookverhaal waarmee hij bewijst geen haar beter te zijn dan de ‘normale burger’ waarvan hij vindt dat die door zijn klasse gecontroleerd moet worden.
  Alsof je iemand bij het autorijden je stuur pakt omdat je een ongeluk zou gaan maken en vervolgens al spookrijdend een enorme ravage aanricht om daar dan jou weer de schuld van te geven.

 4. Not that there is anything new about the risk of being cured to death.
  The term iatrogenesis , from the greek meaning ‘caused by medical treatment ,is as old as Hippocrates.

  Interessant book.
  High Tech Holocaust. Dr.James Bellini.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *