60 vierkante KM visgrond voor 160MW wiebelstroom

Oud IJzer naar zee dragen

Onder het motto ‘oud ijzer naar zee dragen’ werkt een Duits bedrijf (uit Cuxhaven), vanuit de Eemshaven nu aan windfarm Bard Offshore 1, liefst 100 km varen op dieselolie uit de kust. Daarnaast werkt Wagenborg mee aan bebouwing van visgrond.

Voor 400 MW nominaal vermogen aan wiebelstroom, dus 160 MW bij de gangbare productiefactor van 0,4 (vollasturen per jaar), ontneemt die in 2013 geplante windfarm met 80 turbines dan 60 vierkante kilometer visgronden van onze (garnalen)vissers. En dat is nog maar het begin. 

Eemshaven, machtige plek om te fotograferen

Oud IJzer naar zee dragen
De turbines nemen zelf een oppervlak van 60 vierkante kilometer in. Maar daar omheen moeten vissers ook nog een halve kilometer afstand houden.  Dus dan komt er nog 17 vierkante kilometer visgebied-verlies bij (77 KM2).

Vergelijk dat dan met kernenergie. Dan zou je voor een vijf maal groter nominaal vermogen (2000 MW) maar 77+ hectare, of in die ordegrootte nodig hebben. Met de berging er bij iets hoger. Voor betrouwbare stabiele levering van elektriciteit.

Dus reken een factor 500 minder ruimte-verkwisting als conservatieve schatting, voor CO2-loze stroom: wanneer dat het doel zou zijn. (nee dus)

Al die turbines komen in Habitat H1110b, permanent overstroomde zandbanken, de ondiepe visgronden (rond 20 meter diep). Een stalen Atlantikwall in de Noordzee in de klimazi’s hun ‘strijd tegen klimaatverandering’ (privaat gewin op publieke kosten)

Naast dat Duitse bedrijf zag je Wagenborg een graantje meepikken. Die helpt mee aan het bebouwen van de beste visgronden van de Noordzee. Werkt Wagenborg mee aan Gemini, en die andere windfarms boven Schier?

Er lag ook nog een JUMBO-schip, de Fairmaster uit Rotterdam in de haven, dat oud ijzer naar zee mag dragen.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Dankzij ambtenaren Sandor Gaastra (RVO, Ministerie van Klimaat, oud hoofd van de Gestapo/politie) en Meindert Smallenbroek (nu Unie van Waterschappen) bouwen ze ook boven Schiermonnikoog grote offshore-windfarms.

Die worden met kabels door natuureiland Schiermonnikoog, en mosselbanken in de Waddenzee met het vaste land verbonden, zonder noemenswaardige weerstand van (eigenaar van het Nationale Park) Natuurmonumenten.

De voeten van de windmolens op zee

Pieter van Geel van ‘groen’ CDA
De Energietransitie is allereerst een werkverschaffingsproject voor de grote bedrijven van de UBO’s (bovenbazen grootbedrijf), en dat op publieke kosten. Het is bankensubsidie, 15 jaar lang SDE+ subsidies cashen, dus de staat garant stellen voor niet-renderende investeringen.

In Duitsland heet die subsidie Einspeise-gesatz, daarop heeft UBO-beschermer Pieter van Geel (CDA) destijds de SDE-regeling afgestemd.

Alle politici die zich in het bestuurlijk circuit van Nederland opwerkten, de Pieter van Geel/Ed Nijpels/Hans Alders-multicommissarissen zijn wat je noemt UBO-beschermers. De miljardairs-lakeien, die de UBO’s in het zadel helpen houden. In ruil daarvoor krijgen ze hun baantjes.

 • Van welke UBO is Wagenborg?

Windfarm bij Helgoland

Als Carola Schouten haar werk goed heeft gedaan (boeren met stikstofleugen kapot en vissers kapot maken), wie weet wacht een mooi Rabo-commisssariaatje. Of zelfs een carriere bij World Economic Forum, de club van Sigrid Reset Kaag.

Van Geel maakte RWE (eigenaar kolencentrale Eemshaven, en eigenaar Amercentrale) spekkoper van de MEP-regeling (Milieukwaliteit Energie Productie), voorloper van de SDE-regeling. Mochten ze bomen voor in brand steken.

Iedere zelfhatende boer die CDA stemde, die stemde voor de subsidie-zwendel waarbij je bos uit Amerika in de brand steekt om ‘groene’ doelen te halen voor Brussel.

Daarover ging mijn verhaal ‘De Vervuiler wordt betaald‘ in het Financieele Dagblad (juni 2014)

Viskotter tussen kermisverlichting windfarms op zee

Zij (de UBO’s) zijn lang niet gek
Bij vissers en boeren merk je nog wel het sentiment ‘ze zijn gek geworden’. Of het woord ‘hypocriet’ wordt van stal gehaald in de zin van ‘dat is nie groeeen’…. Jahaa, zucht. Ze zijn gek noch hypocriet.

Die UBO’s en hun lakeien zijn gewoon mensen die buiten de normaal menselijke morele waardengemeenschap staan. Deze mensen weten precies wat ze doen.

Maar ze werken niet in jouw belang, maar dat van hunnie. ‘Publiek Belang’ bestaat niet. De term ‘publiek belang’ komt alleen uit de kast wanneer de UBO’s (bovenbazen grootbedrijf) U de rekening presenteren. (‘onkosten socialiseren’/blended finance/publiek-private partnerschappen)

Het is hun systeem, het is hun politie, hun advocatuur, hun notariaat, het zijn hun banken, en het is hun regering. Hou nu eens op met naïef zijn, mediasprookjes geloven over ‘democratie’, zand in de ogen.

Alles is mega aan die molens, qua staaltje techniek is het prachtig

Alles is van hun, behalve de kosten. Het is ONZE rekening. Je moet je houdjemondkapje op doen en dokken, anders mept de politie op je in, of ze zetten een politiehond in je keel. Of had je wat?

Windfarm Gemini boven Schiermonnikoog kostte maar liefst 4 miljard euro aan publieke gelden. Alleen wanneer overheden en bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank garant staan, en wanneer 100% Staatsbedrijf Tennet de aansluitkosten dekt, dan willen investeerders inspringen.

Bij Bard 1 nam een investeerder Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) de eigenaar Ocean Breeze over (2019), zo meldt NS Energy Business. MIRA is een investeringsvehikel van (niet genoemde) investeerders voor 385 miljard dollar.

De nieuwe eigenaar van Bard offshore 1, een investeringsfonds (wie is de UBO?)

Wie is de Ultimate Beneficiary Owner van MIRA funds? Hoe komen die aan hun geld? Ze zijn ook eigenaar van de Thames-windfarm, maar investeren ook in landbouw. Daar zit dus de macht. Zij regeren. Niet wij.

Financial details about the deal were not disclosed. Claimed to be the first commercial-scale offshore wind farm in Germany, it began operations in 2013. The project was subsequently named as the country’s most productive offshore wind farm.

Wind Lift Cuxhaven (DE)

Liegen en duurzaam Siamese tweeling
Liegen en ‘duurzaamheid’ zijn een Siamese Tweeling. Ze roepen dat 463 duizend ‘Duitse huishoudens’ hun wiebelstroom afnemen. In werkelijkheid is er geen 1 echt bestaand Duits huishouden dat ook maar 1 KWh wiebelstroom direct afneemt. Alle netstroom is grijs, met verwaarloosbaar aandeel andere stroom.

Noch zal ooit 1 huishouden stroom afnemen van die megafarms boven Schier.

Ze voeren steeds een theoretische reken-eenheid ‘huishouden’ op als echt bestaand feit. Dat doen ze om ‘de onkosten te socialiseren’ zoals de baas van Airtricity dat noemde, oftewel: de rekening bij het publiek neer te leggen.

Het CDA haar groene ambitie begon al bij Ruud Lubbers. Het staalbedrijf van de familie Lubbers casht nu op de kabel-aansluitingen van offshore. Kortom, ‘groen’, het is gewoon een verkooppraatje om op kosten van het belastingvee je zakken te vullen.

Iedereen met 3 of meer hersencellen weet dat, behalve Groen Links-gedeputeerde Nienke Homan. Die gelooft het groene sprookje echt, kun je zien, als een kind in Sinterklaas.

Kolencentrale RWE met aankleding windmolens en zonnepanelen

Aflatenhandel is doel windfarms
Geen van de geinstalleerde MW’s zal ook maar 1 MW conventioneel vermogen vervangen. Steeds moet evenveel conventioneel vermogen standby blijven. Zoals je in de Epoque 11 kunt lezen (SDG13 ‘klimaatactie’), worden windfarms voor geheel andere doeleinden gebouwd: de CO2-zwendel op papier.

Bedrijven worden via Carbon-Commissarissen verplicht om papieren CO2-uitstoot af te kopen. Denk ook aan de Rabo Carbon Bank van Barbara Baarsma.

Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld op papier uitgespaarde CO2-tonnen van een windfarm als Bard Offshore 1 in te kopen. Nee, of er ook maar 1 gram CO2 minder is uitgestoten maakt niet uit. Het gaat er om, dat het op papier zo lijkt.

Denk aan Amazon die windmolenstroom van Eneco koopt, dat zijn enkel ‘groene’ certificaten, papieren. Ze nemen stroom van het net. ‘Vergroening’ is het in omloop brengen van wat in de bancaire wereld een ‘fiat currency’ heet. Een nieuw waardepapier in tonnen CO2.

wij sparen 800 duizend ton CO2/jaar (….) = wij brengen tonnen CO2-certificaat in omloop/aflaten

Nul vervanging opgesteld vermogen conventioneel
De windfarms leveren gelijkstroom die in wisselspanning moet worden omgezet. Die wisselspanning wordt dankzij de conventionele kolen, gas en kerncentrales van het Europese net op een frequentie van 50 Hertz gehouden. Daar mag hij niet te ver onder zakken of boven komen.

Dat kunnen windfarms en zonnefarms niet, alleen conventionele centrales kunnen hun stroom op die stabiele frequentie aanleveren.

Met wiebelstroom maak je dat net enkel minder stabiel, dus de kans neemt steeds meer toe dat blackouts dreigen. Omdat de netbeheerders steeds meer moeite krijgen om die frequentie stabiel te houden.

Zakt die frequentie op het Europese net doordat er plots veel vermogen wegvalt, of bij komt, dan schakelen die windfarms op zee juist direct af van het net. Bij zonnefarms werkt dat eender, uit veiligheidsoverwegingen.

De werkelijke stroomleverancier rookt door op de achtergrond

Stroomnet als auto in stadsverkeer (remmen en optrekken)
Oftewel: je zult voor iedere Megawatt op zee op land een conventionele MW aan (bruin)kolen, gas en kernenergie standby moeten houden. Dat betekent ook grootschalig rendementsverlies voor al die centrales die steeds moeten op- en afschalen, en dus meer CO2-uitstoot.

Kernbegrip uit de natuurkunde is daarbij Arbeid (W), zoek het maar op in je BINAS (bijlage natuurkunde scheikunde voor Havo/VWO)

Arbeid, je ziet het zelf wanneer je met je auto in stadsverkeer rijdt, en je moet steeds optrekken en afremmen. Dan gaat je diesel/benzine-verbruik omhoog. Terwijl je netto veel langzamer rijdt en minder afstand aflegt dan wanneer je op de grote weg met constante snelheid rijdt.

Dus ‘verduurzaming’ maakt van het stroomnet als het ware een stadsauto die 1 op 7 slurpt, in plaats van een zuinig rijdende snelwegauto die 1 op 15 of meer rijdt. (mijn diesel doet 1 op 20!)

Machtig terrein voor foto’s

Conversie-verliezen
Maar de Nienke Homans van deze wereld- bestuurders met het groene vuur in de ogen- die hebben nooit natuurkunde op school gehad, laat staan begrepen. Zulk mensen geloven bijvoorbeeld dat waterstof (H2) een brandstof kan zijn.

Dat is niet waar. Waterstof is een energie-drager. Je moet eerst langs andere weg energie opwekken, voor je bijvoorbeeld via elektrolyse van water aan je waterstof komt. Echter, bij iedere conversieslag (bv wiebelstroom wind > transport naar land via 100 km kabel > elektrolyse > waterstof > waterstof in je autotank) gaat energie verloren.

Daarnaast moet je waterstof dan opslaan dicht tegen het absolute nulpunt van – 273 Kelvin. Dat betekent dat je dus energie nodig hebt om je brandstof op te slaan. We herhalen: dat betekent dat je energie nodig hebt om je brandstof op te slaan.

Bijvoorbeeld omdat je onder druk van honderden Bars moet opslaan.

Kolenbergen RWE

Een zelfde gebrek aan energie-economie zie je bij houtpellets. Eerst laat je de plantsoendienst in een dieselwagen-park uitrukken met dieselolie slurpende kettingzagen. Vervolgens zaag je al je gemeentegroen naar de filistijnen.

Dan komt de dieselolie aangedreven tractor met de dieselolie aangedreven groen-versnipperaar. Vervolgens vervoer je al dieselolie stokend die houtsnippers naar een depot. En dan moet je die snippers nog drogen, wat ook weer (fossiele) energie kost.

Zo kun je ook de energie-economie beschouwen van een windfarm op 100 kilometer uit de kust in een corrosief (roestig) milieu als de onstuimige Noordzee. Met 80 turbines, heb je tachtig faalkansen en een reparateur die met helikopterteam alleen in de zomer langs kan komen. Hoeveel kost zo’n team per uur?

Met drie hersencellen of meer snap je al: dat kan nooit uit, tenzij je op grove wijze publieke gelden rooft.

Machtige reus van een installatie, de kolencentrale van RWE

Waterstofsprookje voor Shell?
Niet alleen dat: omdat waterstof zo’n vluchtig molecuul is (het kleinste van allemaal, kleiner dan Helium), dat maakt de zoektocht naar materialen waarin je H2 opslaat al een eeuw een chemisch-technologische uitdaging. Denk verder aan de Zeppelins: zodra het lekt en ontsnapt ‘poef’…

Dus wanneer je zou stellen: wij gaan waterstof maken met windenergie.

Wat is dan je energie-economische plaatje ten opzichte van gaswinning? U kunt het al raden. Uit geïnformeerde kringen hebben wij vernomen, dat Shell van Belastingdienst Grootzakelijk/Ministerie van Financien (koningshuis) een belastingvoordeel is voorgehouden, in ruil voor het waterstofsprookje.

Het waterstofsprookje voor Shell

 • Kan iemand dat bevestigen of ontkrachten? Ik ga zo’n voorlichter niet bellen. Zou je dat wel doen: je krijgt toch een non-antwoord.

In dat geval krijg je nu in de Eemshaven een waterstofshow opgevoerd, en 1 van de UBO’s van Shell, de Familie van Oranje vaart daar vervolgens weer wel bij. Uiteindelijk zijn zij immers de eigenaar van dit land.

Koelwater RWE op de Waddenzee

Failed State NL; een maffiacratie
Wanneer zij iemand willen beroven die niet tot de UBO-kliek behoort (belastingdienst) staat er op het aanslagbiljet ‘In naam van de koning’.

Dus we concluderen;

 • hou nu eens op met naïef zijn, mediasprookjes over ‘rechtstaat’ en ‘democratie’ geloven.

Immers, wie is nu de toezichthouder op Stemwijzer-uitgever Pro Demos (opgericht 2010 met oa geld van George Soros), het door het Ministerie van BZK gefinancierde ‘Huis voor Democratie en Rechtstaat’ (huis voor D66 en Politiestaat): Ed Nijpels, de Oranje-lakei.

De UBO’s regeren, zij bezitten de posities van invloed, en de kleur van publiek geroofd geld is ‘groen’. Dat is niet hypocriet. Hooguit dalen je vermogens tot moraliteit en menselijkheid recht evenredig met de grootte van je miljardenvermogen.

Zij hebben gewoon schijt aan ons, dat noemt hun lakei Ed Nijpels ‘onafhankelijk’.

Het energetisch nut loopt recht evenredig achteruit met de zichtbaarheid

Het is de tooon meneer Zeilmaker de toooon ooh de toon’
Ze zullen ook nooit op de inhoud van je werk reageren, of enige acht slaan. Nee het is ‘de tooon, ooh de toooon die ons zo hevig….’. Ik beeld me nu al weer zo’n justitieshow (rechtszitting) in bij hun juridische gokkast van D66 (De Rechtbank).

Zo’n arrogante tr*t van D66 met een rechtenstudietje, die even een strafblaadje moet fixen:

“Meningsvrijheid is zo’n groot goed in onze democratie, vind ik van D66 zooo’n groot goed. Maar de toooon van uw artikelen meneer Zeilmaker, de toooon’.

Hamertje er op, feit gecreëerd en voortaan je bek houden.

Anders mag je van Kajsa Ollongren het internet niet meer op. Wij hebben in Nederland nog 1 recht: het recht onze bek te houden. Anders mept hun Gestapo (‘de politie’) je in elkaar. Mensen zonder menselijkheid, denken enkel in winnen/verliezen, juridisch en regels.

Er is dus geen morele, noch legitieme reden dit maffiose regime nog 1 seconde serieus te nemen, noch om 1 uitspraak van hun juridische gokkast (‘rechtstaat’) te vertrouwen.

Bekhouden, aldus Minister van Waarheid Ollongren

Waar een kwade wil is, daar is een kwade weg
Wie ook te bang is dit bericht te delen vanwege ‘de toon’, distantiedrang dus, die snapt het nog steeds niet. Mensen die kwaad willen, het gaat ze om toon noch inhoud.

Het gaat ze net als bij een reptiel alleen om winnen/verliezen, het gevoel van victorie wanneer ze een weerloze kunnen vertrappen. D66 = satanisme. (a)sociaal darwinisme, materialisme, zelfaanbidding, moreel relativisme. Je ziel verkocht hebben.

Voor al die ingenieurs en bouwers op zee, is het installeren van die turbines gewoon knap technisch werk. Die hebben zo gewoon een baantje, dat zijn normale lui. Maar het gaat hier dus om wie deze schijn-economie in het leven riep om daar vervolgens op te cashen.

Alleen duivelse slechtheid lijkt mij de afdoende verklaring voor het gedrag van zij die zich boven ons stelden. En juist dat is tegelijk hun zwakte. Op moraliteit winnen wij, niet op technische argumenten (hoewel die ook belangrijk zijn)

Of gesmeek op fluistervoeten van ‘zie ons eens netjes doen wat jullie van ons vragen, sla je ons nu asjeblieft minder hard?’…

6 Replies to “60 vierkante KM visgrond voor 160MW wiebelstroom”

 1. Doodzonde en een gemiste kans om de voor de natuur zo waardevolle stof koolstofdioxide te beletten terug te keren naar de atmosfeer. Het gehalte koolstofdioxide is op geologische tijdschalen zeer laag en een stijging van een paar honderd ppm zou zeer welkom zijn!
  Stook er – op voorwaarde van volledige verbranding – zonder zorgen op los!

 2. Arbeid (W) staat er in je artikel. Ik wilde naar je toe rijden voor een donatie vooral je goede werk. Maar zo’n fout stoort me wel eerst.

 3. Sorry je bedoeld de grootheid arbeid (w) met als eenheid de joule
  Dan is er nog de grootheid vermogen (P) met als eenheid de Watt (W) (= joule per seconde).
  Mijn fout

 4. Dictatuur66.

  Wat je ons geleerd hebt Rypke: als het over de ‘wie’ gaat in plaats van over de ‘wat’, kap dan maar met de discussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *