Zo ziet ‘verduurzaming visserij’ er uit bij hun Rijksoverheid…

Voor een succesvolle sloopsubsidie-aanvraag moeten visser een foto meesturen dat de brug is ingedeukt, hier van de UK197 ‘Noorderlicht’

‘Pure kapitaalvernietiging’, zo omschreven vissers de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gefaciliteerde sloop van bijna 80 kotters.

Meest van vissers die financieel met de rug tegen de muur kwamen door hoge brandstofprijzen, lastenverzwarende regels en het verbod op de pulsvisserij, waarmee ze nog de helft aan brandstofkosten uitspaarden. De Andere Krant besteedt er deze week haar hoofdartikel aan.

Ondergetekende ging op de Dag van de Arbeid zelf een kijkje nemen bij deze planmatige vernietiging van traditioneel werkend Nederland.

De onthoofde Lunar, de UK 148 van Ekofish Group

Op het sloopterrein liepen nog diverse vissers rond, die op 1 van de te slopen schepen hadden gevaren. Eén van hen nam nog een onderdeel van een radar mee, of was het een sonar, dat volgens hem nog wel 100 euro waard was. ‘Pure kapitaalvernietiging dit, en ze hebben dit al 20 jaar terug in gang gezet’. De kajuit van de UK148 Lunar van Louwe de Boer is al los gesneden en op de kant gezet. In februari 2022 had de UK148 nog nieuwe gieken op zijn schip gezet in de haven van Harlingen.

In augustus dat jaar was de UK148 al uitgevist en sloopkandidaat.

De UK 152 Solar (bouwjaar 1989) van Quotter ligt nog voor de kade, klaar om uit het water getild te worden om daar ontmanteld te worden. Verderop staat Maria uit Urk al opengewerkt op de kant. Het hele ‘huis’ van de mannen op zee is van buiten zichtbaar met de losgerukte isolatiematerialen over het terrein uit gewerkt. De UK19 Marja Netty, ook van Urk ligt er uiteengereten naast.

Verderop staat eenzaam op de kant het restant van de Simon Senior uit Den Helder. Zou Senior zich in zijn graf omdraaien? Diverse vissersfamilies kwamen voor de sloop nog afscheid nemen, als vorm van rouwproces.

De familieziel ontmanteld bij Maria en Marja Netty van Urk

De Urker heeft een punt, met zijn observatie dat deze vlootafbraak al twintig jaar terug in gang werd gezet. Dat de visserij niet langer telt als in de glorietijd (jaren ’80) bij de Rijksoverheid stamt al tenminste uit 2003. Toen verdween de V van ‘visserij’ uit LNV om in ‘voedselkwaliteit’ te veranderen.

Tegelijk verdween visserijonderzoeks-instituut RIVO, dat veranderde in ‘Imares’ waarmee ook visserij-vijandig onderzoek werd uitgevoerd. Zoals inventarisaties voor gesloten gebieden. Imares heet nu Wageningen Marine Research in de taal van het globalisme van international finance, multinationals en hun ‘blue economy’.

Was bij RIVO visserij de prioriteit, ‘merien riesurtsj’ betekent het aan de praat houden van een blauwe bureaucratie van ‘meer onderzoek’, of dat nu voor bouwers van windfarms op zee is of het sluiten van visgebied voor ‘biodiversiteit’ in opdracht van het LNV-Ministerie. Een ministerie dat weer de 2030 Agenda van international finance uitvoert en hun ‘voedseltransitie’…

Urk ontmoet Amsterdam, twee uitersten van het Nederlandse spectrum, EMK actie 2018 voor behoud visserij

De naam is aangepast op de internationale koers van Wageningen UR en haar 2030 Agenda met ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) Nu is ook die ‘visserij’ bij LNV samengevoegd met ‘natuur’ tot ‘natuur en visserij’ onder 1 directeur-generaal, Donné Slangen. Vissers zien de bui al hangen, nu Brussel voor 2030 een verbod op bodemvisserij voorbereidt in alle Natura 2000-gebieden.

In de Green Deal van Frans Timmermans in Brussel is vastgelegd dat 30 procent van alle huidige visgebied gesloten wordt.

Het lijkt er op dat het LNV-ministerie op die fors krimpende visruimte alvast anticipeerde, en daarom 78 visserijbedrijven expres failliet liet gaan. Zodat ze geen kant op konden, anders dan bloedgeld aannemen. De Rutte-regering reserveert liever ruimte op de Noordzee voor windmolens en zandwinning, en steunt liever de Oekraïne met militair materieel.

Als compensatie voor industrialisatie van visgronden, sluiten ze dan delen van de Noordzee voor de visserij en dat noemen ze dan ‘natuurbescherming’…

Medewerker van Hoeben met gouden Urker oorbellen, zelf met Urkse getrouwd uit vissersfamilie

De ambtenarij bij RVO wil de Nederlandse vissersvloot fors verkleinen, en boorde een Europees potje met 150 miljoen euro aan voor sloopsubsidies. Waar het Ministerie van LNV eerder brandstofsteun weigerde uit een ander Europees steunpotje, om de vloot door tijden met hoge dieselolie-prijzen te loodsen. Van die mogelijkheid maakte de Franse regering bij haar eigen vissers wel gebruik als overbrugging.

Dat het Nederlandse LNV-ministerie dit weigerde te doen, lijkt een aanwijzing voor het intentionele karakter van deze vlootvernietiging.

Door de Brexit verkleinde het visgebied van de vloot verder, en krimp leek de enige koers. Daarvoor opende de RVO een compensatiepotje van 12 miljoen euro, de Subsidie Inkomens Verlies (SIV), waarmee kotters 300 duizend euro compensatie kunnen krijgen aan inkomstenderving uit het eerste kwartaal van 2021 door Brexit. Doekjes voor het bloeden.

Een prachtig stuk Nederlandse maritieme techniek wordt nu vernietigd, dat bij de meesten nog 20 jaar in de vaart had gekund. Wat ook gesloopt wordt, dat zijn de levens van vissersgezinnen, die geen andere uitweg meer zagen dan het bloedgeld van RVO-ambtenarij aan te nemen.

De hele brug moet er af als ‘bewijs’ dat de schepen nooit meer hergebruikt zullen worden

Zoals medewerkers van Hoeben vertelden, moeten ze van RVO de hele brug indeuken, zodat deze nooit hergebruikt kan worden. Over duurzaamheid gesproken, de schepen – behorend tot de beste kotters ter wereld- mogen dus niet verkocht worden aan andere landen om daar opnieuw ingezet te worden voor de voedselvoorziening.

Van die ingedeukte brug moeten de vissers dan een foto naar de thuis achter hun beeldschermen ‘werkende’ RVO-ambtenaren opsturen voor hun subsidie-aanvraag. Het duurt dertien weken voor ze horen of ze de sloopsubsidie kunnen krijgen.

En daarvan moet dan ook weer een x-bedrag weer overgemaakt worden naar de Belastingdienst. ‘Ze hoeven maar 1 letter verkeerd te zetten in de aanvraag, en dan kunnen ze zo weer opnieuw de molen in en 13 weken wachten’, zo merkte een Hoeben-medewerker op. Hij droeg zelf gouden Urker-oorbellen en is getrouwd met een vrouw uit een vissersfamilie.

Opstomen, de Armada die nog actie voerde in Rotterdam

Ook hij deelde de gemengde gevoelens , zag de zelfde ‘kapitaalvernietiging’, maar doet aan de andere kant zijn werk. ‘We proberen er voor de vissers de beste deal uit te slepen.’ Veertig kotters zouden uiteindelijk bij Hoeben worden gesloopt, de grootste en zwaarste kotters van 2000 pk of meer zouden in België ontmanteld worden.

Ik moest even huilen. Na twaalf jaar met de vissers mee te werken, mee te varen op de tochten naar de haven van Rotterdam en later Amsterdam met hun actiegroep EMK, de vissers voor een vrije zee. Is alles dan voor niets geweest? Zoals de Hoeben-medewerker vertelde, hadden ze bij aanvang van de sloop naar alle traditionele media een persbericht gestuurd. ‘Maar er kwam geen enkele reactie, ze weigeren er aandacht aan te schenken’.

Aan de andere kant, er zijn ook vissers die niet gingen slopen, maar juist nog een extra boot gingen kopen. Omdat ze ondanks alles hun Geloof behielden en de toekomst tegemoet durfden gaan in deze Interessante Tijden. Wanneer we even Bijbels worden, lijkt de visserij als Job: Juist de mensen die nog traditioneel geloof deelden worden het zwaarste getroffen…

6 Replies to “Zo ziet ‘verduurzaming visserij’ er uit bij hun Rijksoverheid…”

 1. En daarna verdwijnt de visverwerkende industrie en -transport uit Nederland.
  Vervolgens de boeren en de voedselverwerkende industrie en -transport.
  Dan kunnen we in het buitenland bedelen om eten en we hebben bijna niets (ook geen aardgas) in ruil.
  Dat noemen ze “beleid”.
  Het beleid is dus willens en wetens Nederland in een ravijn duwen.

  1. Ik begreep dat het *kuch* transitie fondslandbouw *kuch* ook echt alleen is voor het uitkopen van boeren. De aanhangende industrie en bedrijven worden totaal genegeerd. Dus de schade wordt nog veel groter en zal vooral buiten de randstad (geen verassing) te merken zijn.
   De Rotterdamse haven, Schiphol en de kassen in Westland zullen nooit zo behandeld worden. Wanneer Schiphol 10% minder vluchten uit moet voeren kunnen we met enige regelmaat in de krant lezen hoe belangrijk Schiphol wel niet is en hoeveel indirecte werkgelegenheid ermee samenhangt. Maar over de indirecte werkgelegenheid van de landbouwers die nu gesaneerd moeten worden horen we niets.

   Dat wekt nogal wat woede van zelfs kaderleden van CDA, D66 en VVD. Mensen die in de gemeenteraad zitten/zaten voor deze partijen of in allerhande commissies. Van een aantal heb ik la gehoord dat ze dit kabinet, inclusief hun eigen partij, helemaal zat zijn. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik ze dat hoorde zeggen. Ze blijven helaas wel op die partij stemmen helaas en daarmee is voor de bovenbazen in Den Haag de kous af vermoed ik.

 2. De overheid is de brug die van het Brusselse schip in droogdok afgesloopt moet worden.
  “Onze” ‘regering’ heeft al genoeg WEF-deuken in hun eigen brug geslagen, onder uitvoering van al die ambtenaren die zich hebben gedragen als piraten op land. Ordervolgers in het Milgram experiment die letterlijk over lijken gaan.
  Het is aan het Europese volk om Brussel te saneren en in stukken te snijden.

  Terug naar republieken met een waterdichte constitutie voor een vrije samenleving.
  En toch ruimte voor cultuur verschillen met wederzijds respect.
  Terug naar Gods wetten [niet doden, -stelen, -dwingen en -liegen] en de rest in overeenstemming van wilsverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *