‘Groene’ Esther de Lange (EPP, CDA) stéunt juist duur voedsel

Schijnoppositie van Timmermans, het CDA is DE protagonist van het onbetaalbaar maken van energie en (dus) en voedsel

Op twitter profileert CDA-Europarlementariër Esther de Lange (CDA, EPP) als vice-voorzitter van de European Peoples Party (EPP) zich plots als kampioen voorvechter van de voedselvoorziening, de antagonist van Frans Timmermans en zijn Green Deal.

Terwijl ze Timmermans en zijn Green Deal twee maanden eerder nog ruimhartig steunde, door de CO2-emissiehandel te helpen stimuleren, en in te stemmen met een nieuwe topzware subsidie-bureaucratie, het Sociaal Klimaatfonds. (87 miljard euro)

Het CDA kun je beter CO2DA noemen, zo toont bijgeleverd overzicht van de belangen van partijprominenten, trouw steunpilaren van actieclubs tegen burgers, boeren en vissers, en het onbetaalbaar maken van het levensonderhoud uit naam van Mr Global en zijn Planeet. De Lange lijkt slechts even flink te doen, nu de BBB haar partij leegzuigt.

De schijnoppositie zoals die bestookt werd door gesubsidieerde activisten als Annemarie Pronk en hun #Restore Nature

Going Green does not come out of the Blue
De EPP hielp afgelopen donderdag de bijl zetten in de EU-Natuurherstelwet, die bij de milieucommissie met 44-44 ternauwernood overleefde na eerder afschieten door de Agrarische Commissie en de Visserijcommissie. Met die wet lag de weg open voor de koppeling tussen ‘biodiversiteit-offsetting’ (rewilding, conservation capital, natural capital, ecosystem services) en CO2-compensatie/True Pricing uit de Klimaatwet van Timmermans zijn Green Deal.

In werkelijkheid zet De Lange in haar stemgedrag actief in op het CO2-emissiehandelsysteem waardoor CO2-beprijzing op voedsel volgt, waarmee dierlijke producten kunstmatig duurder worden gemaakt, maar ook transportkosten met lastenverzwaringen door de hele voedselketen, en daarnaast een exponentiele stijging van de woonlasten, plus de afhankelijkheid van een topzware subsidie-bureaucratie.

Zij bood namelijk twee maanden eerder met die zelfde EPP nog ruimhartige steun aan De Green Deal van Frans Timmermans. Dat kun je nog uitgebreid lezen op haar Linkedin-pagina onder de kop ‘Going Green does not come out of the blue’, waar ze etaleert hoe wij allemaal offers zullen moeten brengen voor Mr Global/WEF/Blackrock/VN en hun CO2-zwendel:

Afgelopen week vond de Plenaire stemming in Straatsburg plaats over een groot deel van het Europese Green Deal klimaatpakket, die ik heb mogen coördineren als Vicevoorzitter van de EVP. Het pakket is met brede steun aangenomen.

Het CDA had daarbij twee uitgangspunten: 1) iedereen moet mee kunnen in de energietransitie, niet alleen de ‘happy few’ en 2) ademruimte voor Europese industrie en verbeteren van hun concurrentiepositie.

Om onze (…) klimaatdoelen te bereiken, is de implementatie van het emissiehandelssysteem voor wegtransport en gebouwen essentieel. Het CDA vindt echter dat er sociale maatregelen (lees: nog meer subsidies) moeten worden genomen om mensen te helpen bij deze overgang.

Nee Esther, je fopt mij niet, afgelopen vrijdag bij BLCKBX

‘Sociaal Klimaatfonds’- alles aan het subsidie-infuus
Zoals windmolenaars en energiemultinationals hun onkosten laten ‘socialiseren’ (afwentelen op belastingbetaler die hun durfkapitaal financiert), zo gaf De Lange steun aan een nieuwe subsidiebureaucratie ter waarde van 87 miljard euro, en de algehele prijsopdrijving van het levensonderhoud die ‘klimaatbeleid’ in essentie is. Wanneer je de consequenties bekijkt, en niet blijft hangen in de intenties waarmee politici hun carriérebehoud verkopen.

Immers, aan wie anders dan de inwoners van Europa berekenen die bedrijven vervolgens de CO2-lastenstijgingen door:

Het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat er een noodrem in het nieuwe emissiehandelssysteem zit als de energieprijzen te hoog zijn. Bovendien maken het maximumprijsmechanisme voor dit emissiehandelssysteem en het Sociaal Klimaatfonds van €87 miljard het mogelijk dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar blijft.

Ook is er een triloogakkoord bereikt over CBAM, een koolstofgrensheffing gekoppeld aan het emissiehandelssysteem voor de industrie. Binnen dit systeem moeten Europese bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2. Om onze Europese industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa en om de vergroening van de wereldwijde industrie aan te jagen, moeten bedrijven van buiten Europa een koolstofgrensheffing betalen om de uitstootrechten te compenseren die Europese bedrijven betalen.

..en dat vindt Esther de Lange van het CO2DA prachtig

En in een interview voor de krant die de CO2-zwendel met Herman Wijffels (CDA) al sinds de ‘Duurzame 100’ actief promoot: Trouw. Daarin roept ze hoe ‘de zwakkeren’ hulp krijgen van Vadertje Staat, Groene Robin Hood die steelt van de rijken en ‘geeft’ aan de armen.

Zoals dat een ware CO2munist betaamt van het CO2DA. Ze beweert daar dat de plannen 10 euro per maand extra kosten. Terwijl de CO2-zwendel tientallen miljarden euro’s per jaar kost, enkel al in Nederland, zonder enige effect op klimaat of natuur, met prijsopdrijvende werking voor alle huishoudens die de door het CDA ontworpen SDE-subsidies mogen ophoesten via de energierekening…

En dan Rusland vervolgens de schuld geven van eigen politieke keuzes.

..’de zwakkeren’, daar heb je de stropop weer om een nieuwe subsidiebureaucratie op te tuigen met morele chantage

En dat is nog maar het begin, wanneer je onderschrijft volledig af te willen van betaalbare en betrouwbare energie voor 2050. Hoewel de meeste boeren nog maar half-wakker zijn, begint bij steeds meer van hen het inzicht te dagen dat zij juist het meeste gepakt zijn door de partij, die zichzelf altijd als hun steun profileerde: het CDA.

Selfhating farmers vote CDA

Het CDA, vijand van boerenverstand
De Lange past in het rijtje van typische CDA-machtspolitici zonder achting voor waarheid, zoals:

Herman Wijffels, nu dementerend en in ruste als duurzame deeltijdindiaan en ecologische ziener voor ‘hooooger bewustzijn’ op zijn landgoed bij Maarn, gaatie lekker Herman?
Cees Veerman (Nationaal Groenfonds-bestuurder samen met Jolande Sap van Groen Links, bestuurder bij Postcode Loterij, liet de pulsvisserij zinken in Brussel)
Pieter van Geel, 1 van de ontwerpers van de SDE+-subsidieregeling windindustrie en biomassa, eerder MEP waarmee de biomassastook in kolencentrales haar hoge vlucht kreeg
Niek Jan van Kesteren (CDA-senator, VNO-NCW- lobbyist Stichting De Noordzee tegen visserij voor wind-industrie),
Cees Oudshoorn, oud VNO-NCW-directeur
Jan Peter Balkenende: Voorzitter ‘groene’ multinational-coalitie Dutch Sustainable Growth Coalition met DSM, Unilever (van de WEF Food Hub op Wageningen UR-campus) Philips en Shell. Laatstgenoemde casht nu op de klimaatmiljarden van Rob Jetten voor het ‘groene’ waterstofsprookje
Hugo de Jonge: ‘van arm tot arm, deur tot deur’, nu ‘de verbouwing van Nederland’ (boeren weg, huizen, zonnefarms, ‘klimaatbuffers’ en windmolens er in)
Corien Wortmann-Kool, ‘CEO’ ABP, voert met klimaatextremisten de Divestment-campagne, zodat energie onbetaalbaar wordt door onderinvestering olie- en gasexploratie
Wytske Postma, oud CDA-Kamerlid de nieuwe directrice van pro-windmolenclub en anti-vissserijlobbyclub stichting De Noordzee, de zusterclub van Natuur & Milieu, die met Ark Rewilding Nederland en WNF windmolens op zee groen helpt verven sinds 2020 met Eneco in de raad van toezicht.
Clarissa Buma de ‘groene’ zus van Sybrand van Haersma Buma, toezichthouder bij Rewilding Nedderland en WNF, de partijen die azen op vrijkomende boerengrond langs de grote rivieren
Henri Bontenbal, eerder adviseur in ‘duurzaamheid’ nu CDA Kamerlid
Jules Kortenhorst, oud CDA-Kamerlid, de oprichter van de European Climate Foundation (ECF) in Den Haag, Europa’s grootste klimaatagitatie-geldsluis voor het CO2-establishment die jaarlijks 30 miljoen euro van activist-miljardairs uitdeelt aan ngo’s die tegen boeren, vissers en burgers campagne voeren. Vergelijkbaar met miljardair Chris Hohn en zijn Childrens Investment Fund, grootsponsor van Extinction Rebellion…

En zo voort. Het CDA = CO2, je kunt ze beter het CO2DA noemen.

Veerman is/was bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs, net als Pieter van Geel

BBB wind uit de zeilen nemen
Notabene het ‘linkse’ Euronews noemde al de BBB-zege in Nederland als stimulans voor de EPP om eens ‘flink’ te doen voor de achterban. In werkelijkheid heeft het CDA via mensen als Annie Schreijer 1 van de weinige politici, waar de boeren en vissers iets aan hebben. De rest van CDA’ers zit volledig op het CO2-gaspedaal, waarmee het leven voor 2030 meer dan de helft onleefbaarder en onbetaalbaarder wordt.

En dat zitten ze al sinds Ruud Lubbers.Het staalbedrijf van de Familie Lubbers was lachende derde bij zoveel ijver voor windmolens. Aan ‘klimaat’ is niks ‘links’ in de zin van sociaal, het is eerder iets van extreem rechts, een speeltje van Mr Global en de belangen van Blackrock, aka ‘de planeet’, en alle bedrijfsbelangen waaraan die pseudo-conservatieven gelieerd zijn.

Daarvoor schreef Ruud Lubbers van het International Green Cross het Earth Charter,  samen met Steven Rockefeller, in het bijzijn van het Koningshuis in het Vredespaleis (2000). En dat Earth Charter werd de religieuze basis onder de huidige 2030 Agenda, die nu ook juridische tanden krijgt door het ‘Global Pact for the Environment’ dat in december 2018 in dat zelfde vredespaleis werd gesloten.

De juridisering van de openbare ruimte, dat ‘de’ natuur ‘rechten’ zou moeten krijgen, of zoals tijdens de Karen Amstrong-lezing aan CDA-universiteit de VU al werd gesteld in april: Heilig verklaard…Onaanraakbaar, tenzij je dus je CO2-aflaten inkoopt bij de Groene Kerk. Een kerk die staatsreligie werd met steun van het Koningshuis.

2 Replies to “‘Groene’ Esther de Lange (EPP, CDA) stéunt juist duur voedsel”

 1. This is what they call “The Muppet show!”

  Openingslied Muppet show

  https://m.youtube.com/watch?v=hEinCgoA48E

  Hollandia Kloos (Lubbers) heeft ook de stalen schuiven van de Oosterscheldekering geleverd. Was er een onzichtbare hand aan het werk achter de mosselvisserij lobby om de Oosterschelde open te houden? Ruud Lubbers was minister president in juist die periode. Hij was van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994 minister-president van Nederland
  Toevallig? Je zou haast in complotten gaan geloven . Welterusten naïef volk. Is/was onze welvaart via handarbeid en vakmanschap niet juist door agenda’s van de puppetmasters te spekken en als onze redding te slikken? In één van de Star Wars films zijn drie wezens die roddel verspreiden. Een sterke uitspraak van hun was “You humans are so gullible”(even uit het hoofd)

  Het schijnt inderdaad dat we veel slikken op goed vertrouwen juist daar zit onze zwakke plek. Zolang je overtuigend overkomt met de juiste zwaartekracht/media spektakel/politieke invloed kan je wit als zwart verkopen van Jezus de duivel maken en van een man een vrouw. Is het niet gewoon een groot ontwaken wat er bezig is en ben jij één van de mensen die ‘opstaan wakker worden!’, roept in de duisternis?

  Jordan Peterson over naïeve mensen, hij heeft meer op YouTube over naïviteit.

  https://m.youtube.com/watch?v=1e97FNLk1Lw&pp=ygUaWW91IGh1bWFucyBhcmUgc28gZ3VsbGlibGU%3D

  Andersom zie ik een een ander mechanisme in werking in landen waar men al generaties lang weet dat de regering corrupt is. Namelijk dat door teveel wantrouwen er bijna niks van de grond komt. Een leven zonder vertrouwen maakt klusters alleen de avontuurlijke geest gaat het onbekende tegemoet, of de onwetende.
  Een uitspraak van mijn Vader was
  ‘Zonder enige kennis van zaken gingen zij dapper op pad ‘
  Inderdaad Interessante tijden.

  1. Als we kijken naar het wereldwijde handelsprotocol zoals (uiteindelijk) is vastgelegd in de Universele Commerce Code (UCC), dan zijn een aantal handelsvoorwaarden onmisbaar. Dit geldt ook voor rechtshandelingen.
   Bovenaan het lijstje staat ‘waarheid’ als voorwaarde om zaken te kunnen doen. Dan is het nodig om elkaar vertrouwen te geven (Trust) om afspraken vast te kunnen leggen.
   Om te kunnen handelen moet dus vertrouwen worden gegeven, net zoals men een hypotheek geeft aan een financier als onderpand voor het vertrouwen.

   “Vertrouwen is goed, maar controle is beter” is een uitspraak tot het controleren van feiten om waarheid vast te stellen.
   Kijken we naar de definitie van naïviteit, -‘kinderlijk, kortzichtig, onbevangen, onbezorgd, onervaren, onnozel, onschuldig’- dan is dat een eigenschap die pas aan het licht komt als psychopaten het zichtbaar maken, door misbruik daarvan.
   Dit is waar Jordan Peterson het over heeft.
   Naïviteit is wat elk mens in zich heeft om open te staan voor het leven en daarvan te leren. De psychopaat maakt het leven hard, door de naïeve mens daartoe te discrimineren.

   In complotten geloven we niet, die stellen we vast na het verlies van vertrouwen. Onwaarheid maakt elk (rechts-)handelen nietig.
   Ester de Lange is zo’n voorbeeld van een psychopaat. Als je naar haar ogen kijkt, dan zie je al dat er iets in de embryonale fase is blijven hangen. Die is niet goed voltooid.
   Al die politici kijken met angst uit hun ogen. Angst voor hun poppenspelers die hen onder druk zetten om opdrachten uit te voeren, anders loopt het slecht af. (cancelcultuur, strafvervolging, plotseling hartfalen)

   Ontwaken is slechts een eerste stap van naïeve mensen. De blinde meelopers onder ‘autoriteit’ zijn niet te ontwaken, omdat ze niet wakker wíllen worden. Desnoods spelen ze dat ze diep slapen.
   Slapen is een recht. Net zoals het recht om te sterven. Dat brengt het leven nu eenmaal met zich mee.
   De keuze hierin is vastgelegd in de ‘openbaring van de wilsverklaring’ in contractrecht als onderdeel van handelsrecht in de UCC. De kunst is om binnen deze jurisdictie te blijven en zich niet te laten verleiden om een andere jurisdictie -met valse autoriteit- te betreden.
   De ‘politicus’ staat gelijk aan ‘psychopaat’. Verklaar je wil aan je medemens in overeenstemming en wees je eigen autoriteit over jezelf.
   Dat heet vrijheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *