LNV huurt organisatiecoach Ardis voor beter zelfbeeld

Het Kankergezwel van NL, Rijksoverheid punt NL en de VNO-NCW olv D66-coryfee

LNV-ambtenarij blijkt zo onzeker over het eigen nut, dat ze therapie krijgen onder de vlag van een ‘Talent Camp‘, en ‘Jezelf als fundament’.

Daarom huurde LNV een organisatiecoach van Ardis in die ambtenarij (‘young potentials’) in tien maanden tijd het zelfbeeld van ‘Waarmakers’ moet aanpraten. Die leert onderzoeken wat hun ‘energievreters’ zijn. Terwijl die vakinhoudelijk incompetente procesmanagers zelf energie vreten van de productieve restanten van NL.

Die waarmakers bekokstoven enkel beleid dat juridische bezwaarmakers kweekt. Al eerder gaven we een opsomming van de schrijftafelmoordenaars van de Visserij bij het LNV-ministerie

De visserij na 25 jaar afbraakbeleid door LNV

25 jaar afbraak van gezonde sector
Daar kwam ik toevallig achter door de namen van ambtenaren na te trekken, die Martin Scholten (Imagro) inhuurden om de resterende visserij in de 2030 Agenda en haar SDG’s te duwen. Innovatiepraatjes die alleen uit kunnen met gestolen geld. (subsidies) En ‘internationalisering’, oftewel Amerikaanse kretologie en opgeslokt worden door multinationals.

Terwijl de traditionele visserij in een museum wordt geduwd voor toerisme, na de sloop van 50 kotters voor Brexitsubsidies.

Christianne van der Wal stopt tegelijk de groenwasserette van de wind-industrie op zee 150 miljoen euro toe. En dan wil het LNV-ministerie ook nog eens tienduizenden hectares visgebied van Zeeuwse en Stellendammer garnalenvissers afpakken, ter compensatie van het industrieterrein Maasvlakte 2.

Daar volgen ook juridische procedures op. Maar wat is vervolgens dus de aanpak bij LNV en hun liegende stelende, corrupte R(ijks)overheid: Ze werken aan hun I MA GO, hun ZELFBEELD dat je er mag zijn… Dat je vanzelf ‘goed’ wordt wanneer je maar gelooft in jezelluf. In plaats van dat je werkt aan vakinhoudelijke competentie, en niet de zoveelste procesmanager bent zonder enige kennis van zaken.

Restanten prooi maken van multinationals en afschaffing baantjes voor Urkers

Tussen droom en daad staat een Bureaucraat
De subsidieverstrekking uit het LNV-Ministerie naar de Amerikaanse kretologie van Martin Scholten zijn Imagro, dat vond plaats door drie LNV-ambtenaren. Daarvan heeft geen enkele enige inhoudelijke kennis van het visserijvak, ze zagen nog nooit een vissersschip en kunnen geen schol van een tong onderscheiden ;

  • Fabian W. Die is senior beleidsmedewerker LNV. Hij behaalde na zeven jaar studie een Bachelor Internationale Betrekkingen. Eerder werkte hij als taalcoach bij Humanitas: “Vluchtelingen / nieuwe Nederlanders geholpen met het leren van de Nederlandse taal.”

Hij werkte als klantadviseur voor wasmachineverkoper Cool Blue, en blijkt zelf de Nederlandse taal nauwelijks machtig. Want werkzaam bij het Kenniscentrum Europa Decentraal waren zijn functies “Meewerken aan een E-learning tool omtrent Betere Regelgeving, en “ondersteunende werkzaamheden voor een lid van de REFIT-platform Stakeholdergroup.”

Hoe kun je asielavonturiers en potverteerders uit de Derde Wereld hier Nederlands leren, als je zelf Engelse taalvervuiling bedrijft?

Het nut van een inburgeringscursus is per definitie dubieus. Wie zich hier economisch kan redden burgert vanzelf wel in. En wie dat niet kan heeft hier niets te zoeken. Dan hoef je nog niet te weten wat een pond kaas kost in het Nederlands.

Visafslag Stellendam met Leugenbank

Talent Camp ‘met zichzelf en elkaar aan de slag gaan
Het andere talent aan het LNV-visserijfirmament dat dit plan van Scholten hielp subsidiëren is Jeroen L. Hij volgde een Master innovation and Business creation in Zweden. Maar Loog had volgens zijn CV zelf nooit een onderneming. Hij ging wel werken als beleidsondersteuner bij de directie zorgverzekeringen van het VWS-Ministerie.

Dus die heeft nog nooit een visserschip gezien en kan nog geen tong van een schol onderscheiden. Maar hij bepaalt wel mede de toekomst van een hele sector. Om mensen als Loog -tegen beter weten in- in zichzelf te laten geloven, huurde dat ministerie een organisatiecoach in, Johan Lievens van Ardis. Die liet ambtenarij deelnemen aan een ‘Talent Camp’, zodat ze ‘waarmakers’ worden.

Begin deze week vond de tweedaagse Talent Camp plaats van een nieuwe groep #Waarmakers Met z’n veertienen zijn ze, deze ambitieuze young potentials van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de komende tien maanden met zichzelf en met elkaar aan de slag gaan.

Thema’s waarond we werken #Jezelf als fundament, wat zijn energiegevers en energievreters? Hoe kan je jezelf als instrument gebruiken?

En er was nog een jong broekie bij LNV betrokken bij dit 2030 Agenda-plan van Martin Scholten: Jeroen F., die ook iets globalistisch deed, de vicevoorzitter CDA-Jongeren met een master in ‘public policy.’ Als dat ‘m is, want die werkt sinds vorig jaar april voor de R(ijks)overheid.

De middengeneratie van Zoutkamper vissers

Ambtenarij RVO en LNV= Energievreters
We hoeven slechts de vergaderstukken na te slaan van de Visserbond over de garnalenvisserij haar toekomst op 15 maart, en we zien hoe het daadwerkelijk HANDELEN van die Rijksoverheid in de praktijk gaat. Daar kan geen zelfbeeld of imago iets aan veranderen, enkel een betere opstelling naar de mensen die zij op kosten jagen met hun beleid, en die zij TEN DIENSTE zouden moeten staan als uitvoerders die belastinggeld verdampen.

Uit naam van stikstofmodel Aerius- een keiharde leugen- dwingt het LNV-ministerie vissers nu in de stikstoffuik. Daarvoor moeten ze dan een katalysator inbouwen van een ton euro, en wekelijks Ad Blue bijkopen. LNV beloofde een subsidie ter tegemoetkoming. Maar bij slechts maar een vormfoutje krijgt een gedupeerde visser niks, terwijl ze in onzekerheid worden gehouden en onkosten maakten:

De vaststelling en bijbehorende uitbetaling van de subsidie voor SCR katalysatoren verloopt traag. Durk van Tuinen benoemt dat RVO haar termijnen in veel gevallen ruim overschrijdt en daarnaast zeer kritisch is op de uitvoering waardoor reeds circa 5 subsidievaststellingen volledig zijn afgewezen. Dat betekent dat de betreffende ondernemer de SCR katalysator wel heeft geplaatst, betaald, maar niet de toegezegde 50% subsidie ontvangt.

De meest voorkomende reden waarom er niet wordt uitgekeerd in deze gevallen is dat ondernemers eerder zijn begonnen met de investering dan dat de subsidie was aangevraagd. Dit was een harde voorwaarde binnen de regeling, wat ook door de Nederlandse Vissersbond meermaals is gecommuniceerd, maar desalniettemin leidt een dergelijke futiliteit tot grote gevolgen.

Zicht op Ieper. Hoeveel vissers kregen door alle frustraties al geen visioenen van mitrailleurs

Wat te doen met deze Masters of Disasters
Daar ga je voor een halve ton het schip in, door muggenzifterij uit kwade wil. Deze waarmakers van kwade wil leiden slechts tot bezwaarmakers.

Durk van Tuinen stelt dat vanuit de Nederlandse Vissersbond minister Adema is geïnformeerd om nogmaals te kijken naar deze afgewezen subsidie aanvragen. Ondanks dat er wellicht te vroeg begonnen is, is deze afwijzing disproportioneel.

Zeker in het licht dat deze ondernemers zo snel mogelijk met SCR katalysator wilden varen, daartoe investeringen hebben gedaan, extra kosten hebben gemaakt (wekelijks Ad-blue) en geen voordeel hebben genoten ten opzichte van ondernemers die nog niet hebben geïnvesteerd op basis van de verlengde gedoogbeschikking.

Wanneer het antwoord van minister Adema onvoldoende is worden vervolgstappen overwogen.

Met wat imago en bouwen aan je zelfbeeld kom je er niet, of ‘rekening houden met gevoelens.’De oorzaak van frustraties bij vissers en boeren is namelijk op rede gebaseerd, en een besef van recht/onrecht. De Nederlandse overheid is een kwaadaardig kankergezwel geworden.

  • Iets opgestoken of het van harte eens. Steun dan Interessante Tijden in haar strijd voor minder overheid/overhead, inperking van de macht van multinationals & milieuclubs, en vrijer mkb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *