2030….. (Actualisatie George Orwell’s 1984, deel 2)

Historisch: Kameraad Eric Wiebes adopteert eisen van Wijnand Duivendak (Klimaatwet Groen Links) voor Geleide Planecomomie volgens 3 jarenplannen met CO2/Het Kapitaal als meetlat voor al onze waarden

Deel 1, zie HIER. …

….Het Ministerie van Klimaat/Waarheid bevatte, naar men zei, bovengronds drieduizend klimaatneutrale kamers, en beneden overeenkomstige vertakkingen.

Verspreid over Den Haag waren er precies nog drie andere gebouwen van soortgelijk voorkomen en grootte. Zij maakten met de reusachtige windturbines de omringende architectuur zo volkomen dwergachtig, dat je van het dak van het Future-Flatgebouw ze alle vier tegelijk kon zien.

Het waren de gebouwen van de vier Ministeries, waartussen het hele bestuursapparaat werd verdeeld van de Klimaat Socialistische Partij (KLIM-SOC).

  1. Het Ministerie van Klimaat/Waarheid, vallend onder het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties van Paul ‘Pol Pot’ Polman. Dat hield zich bezig met het afstemmen van de economie en haar cultuur op De Klimaatdoelen van Parijs, de bestrijding van Nepnieuws, opvoeding en schone kunsten voor het Welzijn en de Veiligheid van Aarde en haar Toekomstige Generaties.

Raad van Kinderen van Laurentien de Rode Oranje, Haar Klimaat-Jugend

2. Het Ministerie van Diversiteit en Inclusiviteit, belast met de taak van kinderopvoeding tot Verantwoordelijke en Klimaatbewuste Wereldburgers via de Raad van Kinderen, bestrijding van racisme, haat en discriminatie. Zij leidt Toekomstige Leiders van De Transitie op tot ecologisch bewuste systeemdenkers volgens het Earth Charter.

3. Het Ministerie van Voedselkwaliteit, Klimaatslimme Landbouw en Welvaart, dat de dagelijkse koolstof-bonkaarten van haar Climate Smart-citizens afstemt op het Koolstofbudget van Aarde haar Toekomstige Generaties.

2030 Agenda in Humboldt Universiteit Berlijn: iedere overeenkomst met Karl Marx is hier uiteraard Volstrekt Toeval 🙂

4. Het Ministerie van Veiligheid, dat wet en orde handhaafde.

Het Ministerie van Veiligheid was bepaald het meest angstwekkend. Er zaten helemaal geen ramen. Willem Smit was nooit binnen in het Ministerie van Veiligheid geweest, zelfs niet binnen een halve kilometer afstand er van.

Het was een gebied dat ‘tegen het internationale terrorisme’ was afgezet, waar je alleen binnenkwam bij officiële aangelegenheden. En dan nog alleen door te dringen via een warnet van prikkeldraad-versperringen, stalen deuren en gecamoufleerde mitrailleurnesten.

Willem Smit wendde zich eensklaps om. Hij had zijn gezicht die uitdrukking van rustig klimaatoptimisme en inclusieve tolerantie opgegeven die een mens liefst moest vertonen, wanneer hij zijn gezicht aan het Smartscreen blootstelde. Nog even en zijn brainchip zou veranderde endorfine-levels registreren, en in zijn dag-database opslaan.

Groene Pravda 13-12-2017

Smit liep door de kamer heen naar het keukentje. Door op dit uur van de dag weg te gaan uit het Ministerie had hij zijn klimaatneutrale lunch in de kantine geofferd, en hij was zich ervan bewust dat er in de keuken geen voedsel was behalve een homp klimaatneutraal gebakken brood, dat bewaard diende te blijven voor het ontbijt van morgen vroeg.

Hij pakte van de plank een fles met kleurloos vocht en een helder wit etiket, waarop stond Tolerantie-Thee.

Kamerbrief Kameraad Wiebes 7-12-2017: Die Philosophen haben die Welt nur Verschieden interpretiert, es komt er an auf Die Transition zu Sicheren

Het Oxytocine-houdende mengsel riekte kwalijk en olieachtig, als biologische muntthee van Amsterdamse koffiebars waar strijders samenklonterden tegen Nepnieuws van Partijkrant De Waarheid (Fusie Trouw, Volkskrant, NRC, NPO), de Serieuze Kwaliteitsjournalisten.

Het hormoon werd door het Ministerie van Voedselkwaliteit ook aan drinkwater toegevoegd, om Nederlanders meer Tolerantie te doen voelen bij jaarlijks toestromende Klimaat-vluchtelingen, die de Klimaatsocialistische Partij zo ruimhartig in hun huizen opving. De Tolerantiethee bevatte daarnaast Soma met drogerend effect.

Willem Smit schonk er bijna een theekopje vol van in, bereidde zichzelf voor op een schok, en goot het naar binnen als een dosis medicijn.

Prompt werd hij vuurrood in zijn gezicht en het water liep hem uit zijn ogen. Het goedje leek wel Unilever-Sojamelk (omdat koeien methaan-scheten laten, wat slecht is voor het klimaat, was veehouderij verboden).

En bovendien kreeg je, als het het inslikte een gewaarwording alsof je een klap op het achterhoofd kreeg met klimaatneutraal gebakken biologisch brood.

Grote Sprong Voorwaarts in de Transitie; Groen =  het Nieuwe Rood

Smit ging terug naar de zitkamer en nam plaas aan een tafeltje, dat links van het Smartscreen stond dat al zijn behoeften registreerde om hem ‘nog beter van dienst te kunnen zijn’. Uit de tafellade haalde hij een pennehouder, een flesje inkt en een dik boek van kwarto formaat met blanco papier, een rode rug en een gemarmerd omslag.

Net als Mao, zelfde terminologie

Om de een of andere reden bevond het Smartscreen in de zitkamer zich op een ongewone plaats. In plaats van dat het, zoals gebruikelijk was aangebracht in de achtermuur, wanwaar het de hele kamer kon beheersen, zat het aan de langere muur tegenover het raam.

‘Groen’ gebruikt zelfde terminologie als Mao. zie www.mvonederland.nl, advertentie in Elsevier Weekblad voor De Transitie

Aan de ene kant er van was een ondiepe nis, waarin Willem Smit nu zat en die, toen de klimaatneutrale flats werden gebouwd, waarschijnlijk was bedoeld als ruimte voor boekenrekken. Door in de nis te zitten en zich stijf achteruit te houden, was Willem Smit in staat buiten bereik van het Smartscreen te blijven voor zover het om het beeld ging.

Hij kon natuurlijk worden gehoord, maar zolang hij in zijn huidige houding volhardde, kon hij niet worden gezien. Het was ten dele de ongewone indeling van de kamer, die hem op de gedachte had gebracht te doenm wat hij nu van zins was.

Het einde van betaalbare energie, toegejuichd in de Groene Pravda: Dagblad Trouw

Maar die gedachte was ook bij hem opgekomen door het boek, dat hij net uit de lade had gehaald. Het was een bijzonder mooi boek. Het zachte roomkleurige papier, ietwat vergeeld van ouderdom, was van een soort die tenminste in veertig jaren niet meer was vervaardigd.

Toch kon hij wel raden dat het boek nog veel ouder was. Hij had het zien liggen in de etalage van een vervallen tweedehands-winkeltje in een achterbuurt van Den Haag (in welke buurt precies, kon hij zich niet herinneren, het kon de Sharia-wijk zijn…).

Klimaat Socialistische Partij, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66 onder Klimaatwet Kameraad Wiebes en Marx Rutte

En Willem Smit was meteen bekropen door een dwingend verlangen om het te bezitten. Van leden van de Klimaat-Socialistische Partij (KLIMSOC)werd verwacht, dat zij niet naar gewone winkels gingen; ‘Kopen op de vrije markt’ werd dat genoemd.

Maar aan deze regel werd niet streng de hand gehouden, omdat er verschillende dingen waren zoals surrogaat-leren veters en bio-plastic scheermesjes, die je op geen enkele andere wijze kon bemachtigen.

Om ons nog beter te surveilleren voor onze Veiligheid, kun je subsidie krijgen van de EUSSR

Hij had schielijk de straat naar weerszijden afgekeken, was toen naar binnen geglipt en had het boek gekocht voor twee en een halve Euro. Op dat moment was hij zich niet bewust, dat hij het voor een speciaal doel wilde hebben. Hij had het met een schuldig gevoel in zijn canvas-tas mee naar huis genomen. Zelfs terwijl er niets in stond geschreven, was het zonder twijfel een bezit dat zijn Koolstofbudget deed overschrijden.

IJver en Offers voor de Revolutie van Kameraad Wiebes

En nu stond hij op het punt een dagboek te beginnen. Dat was niet illegaal (niets was illegaal omdat er alleen nog De Klimaatwet bestond), maar bij ontdekking kon hij er vrijwel zeker op rekenen, dat hij tenminste 25 jaar Inclusiviteits-training zou krijgen, om zijn geest vrij van haat, seksisme, Islamofobie en racisme te maken, en respect te leren voor Toekomstige Generaties.

 Partij van Nationale Eenheid want ‘falen is geen optie’: Groen Links + VVD, Wiebes met de wet van Maoist Duivendak, bron Dagblad Trouw 13-12-2017

De pen was een verouderd instrument uit het analoge tijdperk. Hij had er heimelijk en met enige moeite 1 aangeschaft, alleen uit een soort gevoel dat het mooie, roomkleurige papier diente te worden beschreven met een echte pen. Eigenlijk was hij niet gewend om met de hand te schrijven. Hij plachtte alles via spraakherkenning te dicteren via zijn Smartphone aangesloten op het door De Nederlandse Staat gecontroleerde Inclusieve Smartnet.

En dat was natuurlijk uitgesloten voor wat hij van plan was.

Multinationals en Milieuclubs in 1 bed voor publieke afpersing klimaatmiljarden, net als in Nazi-tijd met IG-Farben, en niet bezorgd om de mensen maar het ‘draagvlak’ voor de Revolutie/Transitie bron; Groene Pravda 13-12-2017

Hij drukte op de achterkant van de balpen, en weifelde toen een seconde. Er was een rilling door zijn binnenste gegaan die hij voor zijn geimplanteerde chip direct moest zien te onderdrukken. Een teken op papier zetten, dat was de beslissende daad. Met kleine onbeholpen letters schreef hij;

4 April 2030.

Grote BOER zegt dat het kan als de Politieke Wil er maar is 🙂

Hij leunde achterover….een gevoel van volslagen hulpeloosheid had zich van hem meester gemaakt. Om te beginnen had hij geen enkele zekerheid dat het inderdaad 2030 was. …tot de volgende aflevering. Het zijn Interessante Tijden! 🙂

Kameraad Eric Wiebes van de Partij van Nationale Eenheid (Groen Links/VVD) want ‘falen is geen optie’. Het Nationaal Klimaat Socialisme

One Reply to “2030….. (Actualisatie George Orwell’s 1984, deel 2)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *