Wolf (Canis timmermans) voetsoldaat PvdA-agropolitiek…

Wanneer je hond losloopt krijg je een bekeuring, loopt de wolf los dan krijg je subsidie

Uw Rechtse Hippie ontmoette schaapherder Bart Kemp van Facebookpagina ‘No Wolves‘, die ‘eerlijke informatie’ over de wolf in Nederland wil verspreiden. Een bijna kansloze onderneming tegenover de met miljoenen-subsidies gestutte Rewilding-tak ( = cultuurvernietiging) van de PvdA-of-erger die internationaal opereert.

Die gebruiken Habitatrichtlijn-soort de wolf als voetsoldaat om hun greep op het platteland te versterken

Ze jagen de collectivisering van grond na met publieke middelen, cultuurvernietiging en de ontmanteling van het cultuurlandschap. Dat schreven ze immers zelf in 1987. En zo werken ze nog steeds, nu als miljoenenbedrijven van de Non Profit Industrie.

10 miljoen euro oorlogskas met subsidie

Loopt uw hond los? Bekeuring. Loopt de wolf los? Subsidie
Dat wolven bij ‘terugkeer’ het als eerste op de gemakkelijkste prooi hebben voorzien, de herder en zijn schapen, bijgestaan door PvdA-of-erger-ambtenarij: dat beschreef uw Rechtse Hippie al in 2005 voor NRC Handelsblad (‘Buurman Wolf’ 29-08-2005). Toen we nog ‘kwaliteitsjournalist’ waren, althans, de sociale bevestiging daarvan ontvingen.

Wanneer je opbelt en zegt ‘voor NRC Handelsblad’ dan was het bij hoogleraren en academici allemaal handen en voeten. Kluste je bij voor Het Parool dan hadden ze plots ‘geen tijd’. Wanneer ik nu over Interessante Tijden vertel- een webmagazine dat op donaties bestaat- moet je jezelf bijna verdedigen.

Bij massamensen telt 1 ding: HOEVEEL mensen je lezen, niet WELKE mensen je bereikt. Laat staan WAT je te zeggen hebt…of dat logisch, rationeel en bewijstechnisch goed in elkaar zit.

Keutel van ‘Der Gigant’, de Alfaman van de wolvenroedel, achtergrond Gesa Kluth

Toen in 2005 bezochten we voor het NRC Damesblad (nu van Rood mediamagnaat Derk Sauer, maatje van Boudewijn Poelman Postcode Loterij) biologe Gesa Kluth in Spreewitz bij Ober Lausitz (onder Dresden). Daar had de eerste Duitse wolvenroedel zich gevestigd. Schapenboeren raakten in 1 nacht een stuk of 5/6 kwijt, wanneer een wolf op bezoek kwam.

Toen voorspelden we al dat ’t een kwestie van tijd is (5 jaar) voor de eerste schapenvreters deze kant uit komen. En zo geschiedde. Want hoewel de wildernis-beweging de wolf als icoon claimt, is het bij uitstek een cultuurvolger. In het rijtje ooievaar, korhoen, kraanvogel enz….

Ook voorzagen we bijbehorende soapserie met ‘managementplannen’ en ‘deskundigen’ die voor zichzelf baantjes regelen, dieractivisten die met wolven dwepen. Dat ze ’t een mooi gezicht vinden als een wolf een ree aan stukken scheurt. Terwijl ik liever met schietmasker zou overlijden als koe/schaap/hert, dan dat een wolf mijn lenden van ’t lijf scheurt.

Je hoeft geen Nostradamus of ‘deskundige’ te zijn, om die soap te voorzien met Canis lupus in onze Totalitaire Bureaucratie. Boerenlogica is afdoende. En als je een hond hebt weet je ook wat een wolf graag doet. Vreten, 5kg per dag is ’t belangrijkste, daar zit geen greintje mystiek aan. En sociale rangorde vinden ze belangrijk.

Het zijn net mensen. Homo homini lupus. Iets waar je selectief mee omgaat.

Een herder aan de bedelstaf

Denkfout op ‘rechts’ : ‘het zijn idioten die terug naar vroeger willen’
Zoals de Achse des Guten, de online-journalistiek van Michael Miersch en Dirk Maxheimer al bericht, vindt de Duitse wolf nu overal zijn weg. Zwart gedrukt de passages die op het gebrek aan strategisch denken bij ‘rechtse’ media’ en hun politici duiden:

Maar zelfs dat kan de wolf zonder grote inspanning zodra hij in Duitsland is. Hij mag erop rekenen dat dwaze ambtenaren hun beschermende hand over hem houden.

Volgens de wet is de wolvenjacht verboden. De dieren zouden zich moeten kunnen vermenigvuldigen. Het succes van dit beleid spreekt voor zich. De roedels groeien snel. 73 roedels zijn er op dit moment.

Christian Wulff zei ooit: “De islam is een onderdeel van Duitsland”. En de groene Priska Hinz, Hessisch Minister van Milieu, Klimaatverandering, Landbouw en Consumentenbescherming verklaarde op 2019/12/06: “De wolf is in Hessen niet ongebruikelijk meer, hij is een onderdeel van Hessen”.

Net een valse hond….

Dat hij af en toe een of ander schaap neerlegt, soms meerdere tegelijk, kan hem niet worden voorgehouden. In plaats daarvan wordt de herder beschuldigd, die niet voldoende zijn kuddes beschermt om de predator zijn neus van het makkelijke voedsel weg te houden. “De meeste dieren worden verscheurd als een weide niet goed is beveiligd.”

De herders kunnen nog veel leren van de juf in de ministeriële klasse. 31 euro per hectare, “kuddebescherming plus” moet worden gebruikt voor het bouwen van elektrische afrastering van ten minste 90 cm hoogte of vaste afrastering van 120 cm hoogte. Voor de wolf meer dan een sportieve uitdaging, een training die bijdraagt ​​aan de verbetering van het ras.

Het principe van landbouwsnackbar voor roofdieren blijft gelijk. Elke wolf die erin slaagt om naar Duitsland te emigreren, heeft geluk. Nergens is hij veiliger dan in de infantiele ecologische samenleving, tussen de idioten die terug dromen naar de wereld van gisteren in hun kantoren met airconditioning.

En de herders, wat zal er overblijven van hun omzet ? Dat is geen vraag voor Minister Priska Hinz. Ten slotte zullen de “graasdiereneigenaren” worden gesteund door de staat.

Hoe je, menende zo ‘nuchter’ over te komen de plank radicaal kan misslaan. Wij hanteren een andere lezing: de wolf die meehelpt als voetsoldaat van collectivisme en een geleide planeconomie. Zeker PvdA! Althans, hij is een bouwsteentje in beleid dat een dergelijk effect heeft (Natura 2000), dat door PvdA-of-erger werd opgetuigd in Europa.

Rewilding Europe

Goed georganiseerd op internationaal niveau
Dwazen, infantielen, idioten. Zulk soort onderschatting van de juist PROGRESSIEVE tegenstander inclusief denkarmoe is schering en inslag, bij wat tegenwoordig voor ‘rechtse media’ moet doorgaan. Seculier liberale Islam-vrezenden met geestesarmoe. Rewilding is juist reuze progressief, het komt uit technocratisch en modernistisch denken voort.

Dat je via strakke staatsgeleiding je landbouw aanstuurt. (Sicco Mansholt, zeker PvdA!)  En de gronden die ‘vrijkomen’ voor andere functies benut via staatsplanning, of voor braaklegging: hartstikke modern, niets ‘terug naar vroeger’. Zo’n wolf met juridisch staartje als Habitatrichtlijnsoort in ‘Ongunstige Staat van Instandhouding’ komt bij ‘Rood’ vermomd als ‘groen’ hooguit handig van pas.

Schaapherder Bart Kemp, onze vissers en boeren moeten juist opboksen tegen een goed georganiseerde, ideologisch gedreven en rijk gefinancierde tegenstander, verweven met het ambtelijk en academisch apparaat. Alles behalve infantiel. Slim gecoördineerd halen ze voor een zeer klein minderheidsbelang een meerderheid van hun doelen binnen, overgoten met Loterij-miljoenen en LIFE+-subsidies van PvdA-partijbons Hemmo Muntingh.

Uit het marketingplan voor ‘Nationaal Park Oostvaardersplassen’ opgetekend door ARK/Staatsbosbeheer: de landbouwgrond staat voor de ‘verbindingszone’ staat al geclaimd

In de jaren ’80 kreeg de Duurzaam-beweging ( = Wereldsocialisme) politiek de wind mee onder Rode Ruud Lubbers (CDA, Club van Rome) en de ‘Rode’ Koningin Beatrix. En zo is nu Laurentien van Oranje protagonist van Rewilding Europe.

Waar Mabel van Oranje de pion is van globalist-miljardair George Soros, die de nationale rechtstaat en nationale tradities wil vernietigen uit naam van ‘mensenrechten’.

Socialisten als Jan Pronk (zeker PvdA!) wilden – net als de Club van Rome- een ‘Nieuwe Internationale Orde’, zo heette ook een stichting van ze in Nederland in de jaren ’70. Dus dat je bijvoorbeeld de Westerse landbouw een handicap geeft, zodat ontwikkelingslanden van Chimpanzenia tot Gorillarije ze kunnen bijhalen, deels met overgesubsidieerde ontwikkelingshulp en ngo’s als  Novib, Oxfam, Hivos. Nivellering en morele zelfverheffing, zeker PvdA!

Klimaatbeleid is nu de nieuwe jas van ontwikkelingshulp. Er worden zelfs windmolens in Kenia geplant met Nederlands belastinggeld, en men gaat met kindsoldaten de strijd tegen klimaatverandering aan in Burundi. Zeker PvdA!

De ‘wraak’ van de derde wereld’. Centrale planning (zeker PvdA!) moest Bretton Woods vervangen. Uiteindelijk kwam via ‘duurzaamheid’ van Brundtland (1984-87) dit socialistische document toch in effect, terwijl tegelijk neo-liberalisering het economisch denken beheerste

Die stichting Rewilding Europe van de oprichter van ARK, Wouter Helmer, ( 6 ton LIFE+-subsidie per jaar van Europa) die stelt dat wel 1miljoen hectare landbouwgrond ‘vrij’ komt.

Dus nu willen Helmer en zonen op dat door de PvdA-of-erger uitgeholde platteland hun oerpaardjes loslaten, om de gevolgen van Rood technocratisch denken groen te wassen. Leuk, zo’n hobby. Maar van belang is hier: hoe krijgen ze ’t voor elkaar dat De Staat al hun plannetjes goedkeurt en financiert. Wie steunt ze? Dat zijn niet de minsten op aarde…

Bijvoorbeeld de 4de grootste ‘filantroop’ van NL, de Addessium Foundation. Daarnaast krijgt de Rewilding-branche geld van het Gieskes-Strijbisfonds. Daar zit PvdA-propagandist Thilo Wallaert nu bij, ex-Natuurmonumenten.

Rewilding = ‘braaklegging’, bedacht door oa Mansholt2 als reactie op Mansholt1

Rewilding Europe vertelt bij dat ‘vrijkomen’ van landbouwgrond niet, dat de voorafgaande vernietiging van plattelandsgemeenschappen (leegloop) mede is veroorzaakt door het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (Sicco Mansholt sinds 1968). Sicco’s geleide planeconomie vernietigde de kleine boerenbedrijfjes en holde de sociale infrastructuur uit.

Andere oorzaak is globalisering, waarvan de PvdA-of-erger (Timmermans) met hun Eurofiele politiek voorvechter zijn.

Dat zijn ook niet trends die spontaan uit de lucht vielen. Ze werden van bovenaf opgelegd, bedacht vanuit een ideologie van internationaal socialisme, dat een ‘Nieuwe Internationale Orde’ nastreefde (zo heette de Nederlandse stichting). Ook ‘Duurzaamheid’- die andere naam voor ‘Geleide Planeconomie’- is een begrip dat de internationaal socialist Gro Harlem Brundtland met ‘Our COMMON Future’ (1987) populariseerde.

Welvaartsherverdeling, waarin onze economische groei (2%) voor de zieligerds onder de evenaar bestemd zou zijn. Dat die zich daar in de rondte kunnen fokken om hun (zand)neger-surplus met ngo-bootjes aan onze kust te brengen.  Brundtland is zeg maar de Noorse PvdA.

Roodsjaaltje en de boze wolf

Rewilding = braaklegging
De harde kern van Rewilding wil de HELFT van de gehele aarde tot reservaat maken (Zie E.O Wilson, de bedenker van ‘Biodiversiteit’ in  Half Earth 2018), zo las je al bij Eugene en Howard Odum. En de rest moet dus samengepakt in een intensieve mensenhouderij (‘Smart Cities’) onder totalitaire controle (2030 Agenda van Verenigde Naties). Zie daar het technocratische denken terug.

Lekker topdown de wereld besturen, ambtenaren die de wereld redden, drammen, nivelleren. Zeker PvdA!

De bekendste protagonist van cultuur(-land)vernietiging, die nu ook het Wolven-evangelie bezingt is dus Ark Natuurontwikkeling (Wouter Helmer & zn), met in 2017 liefst 4,7 miljoen euro subsidie te besteden voor grondopkoop en Rewilding.  Dat non-profit-grondbedrijf van de PvdA-of-erger werd in 1989 opgericht door Helmer &zn.

…20 procent landbouwgrond met publiek geld wegkopen

Dus 2 jaar nadat PvdA-partijtijgers als Europarlementarier Hemmo Muntingh (hielp Habitatrichtlijn invoeren op 21 mei 1992) besloten dat 10-20 procent van de agrarische grond- ook de vruchtbare- met publiek geld uit de markt gekocht moest worden.

Dit in reactie op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)-debacle (mestoverschotten, boterbergen) van hun Sicco Mansholt (Zeker PvdA!). Die Mansholt stelde vervolgens voor om maar even 10-20 procent van de landbouwgrond met publiek geld uit de markt te kopen. Of dat nu ‘rewilding’ heet, ‘braaklegging’ of ‘verduurzaming’ of ‘natuurinclusief’. Het effect en de praktijk zijn gelijk; vernietiging van het sociale DNA van het platteland.

ARK Subsidie-ontwikkeling. Schatrijk, die ‘idioten’ die allesbehalve idioot zijn….

En ook op lokaal niveau, Portemonnee van de Ander…(PvdA-of-erger)
Die herders en boeren zijn reeds bekneld in allerlei natuur- en milieuregels (het PAS-debacle). Gemuilkorfd en gefragmenteerd georganiseerd. Ze vinden bij hun kritiek op Halleluja huilende wolvenbrigades, een overgesubsidieerde grondopkoop-industrie tegenover zich. Waarvan de ideologie achter de schermen internationale steun vindt van de grote ‘groene’ Ngo’s, academici, overheden en de Verenigde Naties (2030 Agenda).

In Amerika heet rewilding ‘Wildlands’. (Michael Soule, godfather van Conservation Biology, de discipline die ‘biodiversiteit’ verzon)

Die industrie is op lokaal niveau verweven met de PvdA, D66 (Stientje & Co) en Groen Links-politici en de Provinciale Milieufederaties. Die federaties vangen allen jaarlijks ook meer dan 1 miljoen euro subsidie, ze zouden zonder subsidie ophouden te bestaan. En niemand slaagt er in die subsidies af te nemen.

Voor schapen breken andere tijden aan…

Zo werkt de voormalige directeur van ‘rewilding’-club ARK-Natuurontwikkeling, Petra Souwerbren, nu bij de Gelderse Milieufederatie als directeur. Waarmee ze nu eigenlijk een Provinciaal topambtenaar van de PvdA-of-erger is geworden, die een slordige ton euro binnenharkt om ongevraagde ‘adviezen’ te geven. Tenminste: Als ze net zoveel salaris krijgt als de PvdA-of-erger-man die de Friese Milieufederatie bestiert, Hans van der Werf (110 K).

En hoezeer iemand als Fleur Agema (toen LPF, nu PVV) al die subsidies voor Milieufederaties bestreed (2004-2006 als Statenlid Noord Holland): 15 jaar later zitten ze nog even stevig in het zadel met evenveel, zo niet nog meer subsidie. Dit zijn geen ‘infantielen’ en ‘idioten’ maar slimme mensen – vaak met Wageningse achtergrond- die het goed voor zichzelf regelen.

Ark heeft oud-Staatsbosbeheer-directeur en secretaris generaal LNV (2002-2007) Chris Kalden in de Raad van Toezicht en Han Olff. Geldwolf Olff vervult met Louise Vet die zelfde functie bij WNF. Chris Kalden is zeker PvdA! Net als zijn matje Andre van der Zande bij LNV. Zeker PvdA!

Ex Ark, nu weer Gelderse Milieufederatie

‘Natuurontwikkeling grootste bedreiging cultuurlandschap’
In 1989 – 2 jaar na het PvdA-pact om boerengrond weg te kopen- kwam toen al Frans Vera zijn Natuurbeleidsplan, toen werkzaam als LNV-ambtenaar. Het wetenschappelijk omstreden idee dat ‘verbinden’ van natuurgebieden het panacee is werd staand beleid op basis van de reeds lang achterhaalde Eilandtheorie.

Een theorie die nog wat nagalmt in ‘metapopulaties’ (Hanski), maar die staand beleid werd en DE subsidie-cashcow in Nederland via ‘natuurontwikkeling’. Maar je herkent in die ‘verbinding’-strategie duidelijk het ‘netwerk’-denken in van de Club van Rome en Cybernetici.

Hebbes, het staat er letterlijk, PvdA-partijcongres 1987

Men mijmerde in 1987 al over ‘natuurlijke processen’ die ‘hersteld’ zouden moeten bij de PvdA-of-erger. Maar wat is dat, wanneer je logisch doordenkt? Behalve iets dat intuïtief aardig klinkt.

Alles is een natuurlijk proces, veroudering, het voortgaan van de tijd, de erosie van een berg, het uitsterven van soorten. Men bedoelt hier dus wel hele specifieke ‘natuurlijke processen’, namelijk de processen die de PvdA-of-erger subsidie, macht en grond opleveren.

Men bedoelt: weg met de Westerse (christelijke) en nationale cultuurhistorie. Niet voor niets schrijven Barends et al in ‘Het Nederlands Landschap, een historisch-geografische benadering’ (Matrijs 1986, tiende druk 2010) dat de nieuwe grootste bedreiging, die voor het cultuurlandschap opduikt ‘natuurontwikkeling’ heet. De creatie van leugenlandschappen, alsof het ‘oorspronkelijk’ is om je cultuurgeschiedenis weg te vagen.

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis

Wie het cultuurlandschap aanvalt, daarvan de geschiedenis wil uitwissen, die valt de cultuurgeschiedenis aan en haar sociale zeden. EN: Je kunt het landschap niet verwilderen, zonder ook de sociale zeden te verwilderen.

Zou je 50 jaar terug voorstellen, om met bloed zweet en tranen veroverde landbouwgrond te her-verwaarlozen (Rewilding) tot distelland en Pools Prozac-paardje met erectie, dan zou men tegen je hoofd tikken. Nu krijg je daar miljoenen-subsidie voor. Dat ‘draagvlak’ kan alleen ontstaan wanneer eerst de ‘geest’ van mensen verandert. Bijvoorbeeld na 25 jaar gedram met Postcode Loterij-miljoenen.

Toon mij uw tuin, en ik zeg wie U bent. Je landschap is een uiting van je filosofie en denkwijze. Rewilding maakt een geestdood passantenland, waar de mens geen verantwoordelijk deelnemer is maar toeschouwer/recreant. Een beetje zoals iedereen anno nu is geworden.

Ark en Staatsbosbeheer met provincie Flevoland willen Nationaal Park Oostvaardersplassen verkopen

Natuur ontwikkeling = braaklegging
Pseudo-onderzoek over ‘ecosysteemdiensten’ en astronomische opbrengsten van natuurrecreatie dienen dan die verwildering economisch te rechtvaardigen.

Alsof iedere euro die een horecabezoeker uitgeeft, NIET zou worden uitgegeven wanneer het gebied in handen van een andere eigenaar zou zijn, of anders zou heten… Zie verder ARK haar begroting hier beneden uit het Europese transparatie-register. 4,79 miljoen euro nationale subsidies. (LNV van Geile Carola dus, en van de provincies)

ARK Natuurontwikkeling volledig met belastinggeld betaald

Natuurontwikkeling is een eufemisme voor gesubsidieerde opkoop van landbouwgrond, precies zoals de PvdA-partijtijgers in 1987 uitdachten. Of je het nu ‘braaklegging’ noemt, of ‘extensivering’ of ‘natuurinclusief’ of ‘duurzaam’ of natuurontwikkeling’. In essentie doe je steeds het zelfde. Je holt de rentabiliteit van de economische dragers van de middenklasse en het platteland uit met regulering.

Intussen potten de Ark Rewilders al 10 miljoen euro belastinggeld op voor hun oorlogskas. En daar sta je dan tegenover als schaapherdertje met bedelstaf.

De beweringen van hun ‘Rewilding Europe’-afsplitsing- goed voor 6 ton euro LIFE+-subsidie per jaar, dat wildernis miljoenenbedragen en ‘verrassende inkomsten’ zou opleveren weerspreken ze zelf. Zodra de Provincie Limburg niet ook nog eens de herinrichting van het gebied wil financieren (lees, de vernietiging van cultuurelementen), dan lijden ze naar eigen zeggen meteen verlies:

….Jaarverslag ARK 2018: ‘eigen middelen’., zo noemen ze het met geweld bij MKB afhandig gemaakte subsididegeld dat ze inzetten voor ‘strategische aankopen.

Homo homini lupus
Ark geeft in haar jaarverslag ook aan dat ze ‘strategische’ aankopen doen. ‘Vanuit deze positie starten wij AAN DE UITBREIDING en kwaliteitsverbetering in samenwerking met de provincie Gelderland (let op, met advies van Gelderse Milieufederatie als ‘onafhankelijk’ adviseur op publieke kosten)

Dus ze kopen met subsidie snippertjes gebied tussen boerenland aan. Die geef je dan ‘natuur’-bestemming. En vanuit die ‘natuur’-bestemming kun je dan omringende grond belagen met milieuregels. Wee de gene, die op zijn via Natura 2000 juridisch onteigende grond een Habitatrichtlijn-soort heeft, met een ‘staat van instandhouding’ die door 1 of 2 ecologen van Alterra (nu Wageningen Research) als ‘ongunstig’ is bestempeld.

Dan regent het al snel met publiek gefinancierde ‘herstelmaatregelen’. Die  leiden er meestal toe, dat het tot probleemzone verklaarde gebied meer hectares gebruikt voor ‘kwaliteitsverbetering’. Zo werken ze ter land en ter zee met ‘Stichting Rugvin’. Op de Noordzee werd de bruinvis al gebruikt om vissers te wieberen.

Met hulp van de bruinvis en ‘ongunstige staat instandhouding’ claimt hij ook stukken zee van onze vissers

Zie ook de Loosdrechtse Plassen, waar Natuurmonumenten op 600 hectare resterende landbouwgrond aast voor 2024. Zie hoe Ark met Staatsbosbeheer voor ‘Nationaal Park Oostvaardersplassen’ nog steeds de boerengrond claimt in Zuid Flevoland voor de ‘verbindingszone’, in een plan opgesteld met de Provincie Flevoland. Al die braaklegging, waarmee de prijs van resterende landbouwgrond wordt opgedreven.

“Ongunstige Staat van Instandhouding’ betekent dus ‘publieke geldpot voor grondopkoop’. De Habitatrichtlijn-soort wolf heeft in Nederland (en Duitsland) automatisch een ‘ongunstige staat van instandhouding’.

Omdat zijn populatie niet zo groot is als hij zou kunnen zijn zonder 17 miljoen mensen. Kortom, de wolf verschaft werk voor zelfverklaarde deskundigen en hun ambtenaren. Wanneer je dat politiek geaccepteerd krijgt, en niemand slaagt er in je subsidies stop te zetten: dan ben je geen ‘infantiel’ noch ‘idioot’. Dan heb je het slim gespeeld.

Rood, iets gunstigs (de populatie keert terug) aangrijpen om greep op grond te krijgen

Maar de wolf doet dus meer. Hij werkt ook als politiek instrument. De dreiging van de wolf als zijnde in ‘Ongunstige Staat van instandhouding’ brengt nationale verplichtingen mee die lokaal doorwerken. Die status kun je ook op dit kaartje zien van de Europese Sovjetunie over Habitatrichtlijn-soort Canis lupus. De zich stormachtig uitbreidende Duitse populatie wolven- ecologisch gezien dus een gunstig teken- die staat knalrood aangegeven.

Dus zodra zo’n wolf voor je deur verschijnt, belt Hugh Jansman (Alterra, Wageningen UR) ook direct aan. Of ie keutels mag pluizen, zendertjes plaatsen en iedere wolvenbeweging volgen voor een ‘managementplan’. Je krijgt ge- en verboden om die wolf tot ‘gunstige staat van instandhouding’ te brengen als Habitatrichtlijnsoort.

Kortom; bij komst van de wolf op je grondgebied, verlies je netto dus iets van je eigendomsrechten en zelfbeschikking. Daar hadden ze ’t bij de PvdA-of-erger toch al niet zo op. Je zou Canis lupus in Europa dus beter Canis timmermans noemen 🙂

One Reply to “Wolf (Canis timmermans) voetsoldaat PvdA-agropolitiek…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *