Een eigen kruidenvrouwtje voor de doorspoeling

Mellie Uyldert met nachtschade

Dankzij een lezer van Interessante Tijden die spontaan op bezoek kwam, een afgekickte alcoholist, semi-tovenaar en minstens zo vaag als ik, kregen we het boek ‘De Taal der Kruiden’ (2005) van Mellie Uyldert in handen. Zelfs aderlatingen worden weer voorgeschreven. Heerlijk zo’n boek. 

Hardgekookte eieren zijn goed voor je ballen, zoals hazelnoten dat ook zijn. Vanwege hun vorm.

Welkom bij de signatuurleer, het idee dat de vorm van een vrucht en van een plant ook de werking op het menselijk gestel bewerkt. De hartvormige bladeren van de Linde (Tilia vulgaris) maken haar traditioneel tot de liefdesboom die geluk brengt, vandaar dat je overal Lindelanen kreeg aangeplant van de geknotte linden in de ‘Buorren’ van Langweer tot Unter den Linden in Berlijn.

De kerk van Langweer met meer ‘gothic’-achtige aanblik en grote lindes

Wij citeren:

De linde Tilia leeft, met de vlier van alle bomen wel het nauwst met de mensen samen! Vooral met de gemeenschap der mensen. onze voorouders waren gewend als middelpunt van een nieuwe nederzetting een linde te planten, een gewoonte die nog voortleeft in het planten van Wilhelmina-linden en gedachtenislinden. Die boom was dan de schutsboom van het dorp.

Zoals Donar zich graag in de eiken neerliet, zo was de linde de geliefde plaats van Freya. De lindebladen zijn hartvormig en de linde is de boom der liefde!

Je vraagt je wel eens af: hoe kreeg de man het voor elkaar bij Friese plofkippen met gemakskapsel, Attilah de Gorilla en variaties daarop toch een kind te verwekken. Die rucksichtloze potentie. We hebben hier veel lindes.

Je hebt ‘maankruiden’ (zilver) en zonnekruiden (goud)

Een klassiek kruidenvrouwtje, onze Mellie; ze noemt kerken ‘donkere gebouwen’, maar het donkere bos is weer heilzaam. Alles dat het christendom bracht is op zijn best een verdraaiing van een soort ‘oude’ kennis van die dekselse Wijzen, die vroeger zo in harmonie met de natuur zouden levenzzzzzz.

Waar hebben we dat eerder gehoord? Oh ja, bij Al Gore met zijn Wijze Indiaan Seattle en zijn door een nobele wilde theaterwetenschapper bedachte redevoering. Je krijgt de indruk dat kruidenvrouwtjes en milieufanaten het christendom- al dan niet doelbewust- de schuld geven van iets dat vooral De Verlichting’ bracht sinds Descartes met haar zielloze 3D-beeld van mens en natuur.

Waarin dieren geen ‘anima’ (bezield) waren maar automata werden, machines.

Hop in de achtertuin bij volle maan

En wisten die oude Romeinen werkelijk zoveel van de natuur en geneeskunst, dat ze daar zo van opknapten? Laten we eens Plinius de Oude (23-79) raadplegen in zijn Naturalis Historia, zoals gedaan in ons artikel ‘Verkouden? Kus de neus van een muilezel’. Hoe genees je van maagklachten dankzij die ‘oude wijsheid’ van die mensen in harmonie met de natuur

Met praecordia vatten wij in 1 woord alle ingewanden van de mens samen. Als deze ergens pijn doen en men een jong hondje dat gezoogd wordt tegen de plek legt en stevig aandrukt, gaat de kwaal op het dier over, zegt men. Men kan dit vaststellen door zijn ingewanden er uit te halen en met wijn te overgieten. Omdat het orgaan waaraan de mens pijn lijdt, bij het dier dan afwijkinigen vertoont.

De honden die wij Meliteers noemen verlichten maagpijn, als we ze regelmatig op de buik leggen. Dat ziektes op hen overgaan kan men concluderen uit het feit dat ze ziek worden en meestal doodgaan.

Heb je bij modernisten het dogma ‘nieuw is beter’, bij kruidenvrouwtjes en natuuraanbidders geldt ‘hoe ouder hoe beter’. Ook daar kun je wat in doorslaan.

Die hadden we al, van Prof van Os en z’n vrouw van de Kruidhof in Buitenpost, dependance van RUG Groningen

Tel daarbij dat sinds Berendien Uut Wisp van Koot & Bie eigenlijk alles al gezegd is over kruidenvrouwtjes (‘met dille tuss’n de bil’n sal’t wip’n weer wil’n) en je zult het boek bijna opzij leggen. Temeer omdat je meer van het vlees bent dan kruiden, salades en groente. Zo’n natuurreservaat hoort buiten met zo’n ‘Verboden Zone Broos Vaatwerk’ bordje er bij van de Postcode Loterij, niet op je bord.

Het is wel echt iets voor de vrouwtjes zeg maar, al die kruiden. Ieder z’n eigen domein, dat je elkaar niet voor de voetjes loopt.

En zo lazen we stug door bij onze kruidenheks Mellie, al was het maar omdat het goed voor de doorspoeling zal zijn en zo. Want je moet de verbeelding niet vermoorden. Er schuilen in dit aardse tranendal al zoveel monsters genaamd ‘Afstomping’ , dat je een zo breed mogelijk palet gebruikt aan middelen om daaraan te ontsnappen. Zonder dat je tezeer afhankelijk bent van anderen.

Kruidenvrouwtjes helpen daarbij.

Vingerhoedskruid, steek de bloemen niet in de mond. Ze bevatten de digitalis (=vinger)-glycosiden die je hartritme kunnen beïnvloeden…

Je maakt zo weer kennis met de mogelijkheid van een totaal andere wijze van kijken dan je gewend was. En het tegendeel van ‘afstomping’ is immers ‘open stellen’. Tegelijk leer je voor het botaniseren allemaal ezelsbruggetjes, je leert bij een plant een geneeskrachtig verhaaltje en ziet ze vervolgens ook eerder in de berm groeien. Zo ontdekten we ook de nachtschade, die we bij het boek legden.

Mocht je iemand willen omleggen met een valse thee, zoals je dat ook met Doornappel kunt doen, de duivelstrompet. Of de waterscheerling, voor mensen die 89 windturbines willen bouwen voor 1,2 miljard euro subsidie in Friesland’s mooiste buitengebied (de Zuidwestkust)

… na 2000 jaar nog steeds actueel

Bij Plinius zag je het idee van ‘energie-overdracht’, ook wanneer je een muilezelneus moet kussen om van verkoudheid te genezen. Daarbij is een kwaal een onbalans in energie, die je het liefst op iets anders overdraagt. En dan ben je het kwijt. Bij Uyldert komt een zuiverheidsleer terug die al tot de Oude Grieken en Hippocrates terug gaat, waarbij je het lichaam steeds moet ‘reinigen’ van ‘onzuiverheden’.

De reiniging van ‘zonden’ wordt hier heel lichamelijk opgevat, wat logisch is wanneer je ‘Mater’, materie, Moeder Aarde aanbidt, los van God de Vader.. Een zuiverheidsleer krijg je dan, die ook de basisopvatting over natuur is van de milieubeweging. Maar ook Paus Franciscus in zijn Groene Encykliek ‘Laudato si’. (2015)

  • dat natuur ”gezond’ is wanneer deze ‘in balans’ is, zoals de lichaamssappen bloed, gal, slijm en zwarte gal in evenwicht zouden moeten zijn.

Kerstrede 1988 van Groene Bea

De Hippocratische en dus ook Middeleeuwse geneeskunst -voortgezet in Abdijtuinen en daarna universitaire Horti- ging uit van lichaamssappen die ‘in balans’ moesten zijn, zoals ook de basiselementen ‘vuur, bodem, water en lucht’ met elkaar ‘in balans’ moesten zijn. Wie teveel ‘gal’ heeft is ‘melancholisch’ (zwarte gal), wie te opvliegend is heeft ‘teveel bloed’.

Vier lichaamssappen moeten in balans zijn. Uit die opvatting komt ook het aderlaten voort, het idee dat wat bloed kwijt raken je geneest van een ziekmakende ‘onbalans’. Uyldert belijdt geen andere wereldvisie dan Al Gore en WWF, maar dan met minder marketingmiljoenen en welgemeender.  Zo hebben we hier in De Abdij uiteraard Valeriaan in de tuin. Wat doet dat?

Haar lading van zonnekracht maakt de valeriaan in het volksgebruik tot een voorbehoedmiddel tegen boze heksen en tovenaars.

Kijk, altijd handig 🙂 Dat Kajsa Ollongren hier niet aan de deur komt met haar Klimaat-Stasi en me weer 30 dagen van sociale media blokkeert vanwege ‘kwetsende uitlatingen’. Of dat ze die overbewapende borderlinecowboys van ze weer sturen. (‘De Politie’)

…de duivel op afstand houden, altijd handig hier

Op valeriaan volgt een ‘zonnekruid’ als IJzerhard, zo’n paars bloempje dat hier ook bij iedereen in de tuin staat.

De Oude Germanen offerden dit kruid bij het verklaren van oorlog en het sluiten van vrede. Dit wijst er op, fdat dit kruid kracht verleent kracht om te strijden en kracht om in evenwicht te brengen. Raakte men het kruid met ijzer aan dan verloor het zijn kracht. Daarom moest men het met goud uitgraven. (ander tuinschepje kopen dus! RZ)

Het gold ook als aphrodisiacum. IJzerhard werd dus beschouwd als een verzamelpunt voor levenskracht. Daarom staat het bekend als een middel voor milt en lever. De laatste is de bewaarplaats der vitaminen (de moderne naam voor levenskrachten) en men vindt ook in andere talen het verbgand tussen leven en lever (leber); levertraan geeft levenskracht! De milt is onze voorraadschuur van levensfluide, energie, warmte’

Het is een groeizaam jaar op De Abdij

We hebben hier dan twee zogenaamde ‘Toverplanten’ besproken, die de ‘beroemde occultist Cagliostro’ (wie kent hem niet!? 🙂 RZ) gebruikte voor zijn verjongingskuur. Dankzij de TV-reclame weet je wel ‘ Frosties geven tijgerkracht‘, en wat multinationals dicteren mag je als Westerling wel klakkeloos geloven zonder ridiculisering.

Je wordt geacht alles tussen haakjes te zetten, dat dus eigenlijk niets er werkelijk toe doet. Zolang je maar brave ‘consument’ blijft en hun rotzooi blijft kopen voor De Economie en haar Heilige Groei.

Zo is Mellie niet, het is geen modernist-nihilist. Een streepje voor dus. Dus hoe doet IJzerhard dat met Moedertje Natuur? Hoe werken die magische en ‘anti-magische’ kruiden eigenlijk?

De eerste doen het magnetische veld, de uitstraling of de gezondheidsaura van het slachtoffer verzwakken en invallen. Terwijl de tweede groep de uitstraling (ook genaamd leukokythos) versterkt, de spanning ervan verhoogt en een stevige schil geeft, waarop alle aanvallen afketsen, waardoor dus het weerstandsvermogen wordt vergroot.

Hazelnotenoogst

Dus nu de hazelnoten hier in de bosranden van Langweer ‘welig tieren’, het is een groeizaam jaar. Ik gisteren als een eekhoorn aan het hazelnoot peuzelen, ze groeien nu en ‘have the guts to go Nuts’. Die nootjes in je chocoreep, ze komen gewoon hier in de natuur voor hoor…

Laten we dan eens lezen wat Uyldert over de hazelaar weet:

De hazelaarkatjes zijn alweer door de Voorzieningheid (Providence = to provide RZ) juist met die eigenschappen begiftigd, welke de mensen in hun bloeitijd het meeste nodig hebben. Door hun zweetafdrijvende (????RZ) werking vormen zij een beste medicijn tegen griep en influenza.

De hazelnoot is een bekend voedingsmiddel, rijk aan vet en eiwit en bovendien geneeskrachtig. De Helderziende Abdis Hildegard von Bingen beschrijft de bloeddrukverhogende werking van hazelnoten, en het is merkwaardig dat de Spaanse geleerde Dr. Munuoz het zelfde gevonden heeft. Een matig gebruik van hazelnoten zal wel niemand schaden. De Heilige Hildegard beveelt ze aan bij bloedarmoede en voor de potentie.

🙂

En dan gebruik je nog een moraalloze roodharige Hildegard-heks die je weer van je erectie geneest, als je daar de halve nacht mee wakker ligt. Dat kan ook eventueel zonder kruiden gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *