Cursus Journalistiek voor ‘Docent Journalistiek’ Karel Smouter

Rypke Z.

In plaats van het bericht ‘Journalist gearresteerd dankzij publiek machtsmisbruik’ te noemen, schrijft (ex-)docent journalistiek aan Hogeschool Windesheim Karel Smouter in voormalig kwaliteitskrant NRC ‘Blogger aangehouden voor bedreigen Friese Ambtenaar’. In de krant die ik 2010 opzegde, na er van 2003-2008 fotoreportages voor te leveren.

Vandaag analyseren we dit bericht van 30 januari dat we gisteren pas lazen. Daarin portretteert Smouter mij zonder enig wederhoor als dader van een misdrijf. In een stukje van slechts 290 woorden, zonder enig wederhoor, vinden we 5 journalistieke misstappen, inclusief 3 vormen van smaad/laster in 1 zin.

Smouter weigert rectificatie. Ook stichtelijke vermaningen gericht aan zijn christelijke pretenties als kandidaat-politicus van de Christenunie slaat Smouter in de wind.

Heldin van NRC Handelsblad

Het Proces van Kafka: een inleiding
De Sterke Arm der Staat gooide mij vorige week met 3 agenten op de vloer in mijn eigen huis in de handboeien, voor DIT artikel ‘Astroturfer Bouwe verbouwt Friese Landschap. Daarbij rukt men een cabareteske uiting van boosheid, beeldend proza, een verwensing, met beeld uit context om er iets strafbaars in te zien

Vervolgens bepaalt dan ‘het gevoel’ van iemand of iets 2 jaar cel kan opleveren en/of 20 duizend euro boete. (artikel 285/1) Dat krijg je wanneer je een Orwelliaanse naam als ‘Ministerie van Veiligheid’ in Nederland opricht, een subjectief iets waar je als ‘gezondheid’ nooit genoeg van krijgt.

Alsof De Staat- De Leviathan van Thomas Hobbes- het goede gevoel van mensen kan bewaken. Je hoeft mij niet te geloven. Informeer je! Kijk zelf. Ik schaam me niet voor wat ik schrijf.

De Leviathan volgens Gustave Dore

Oordeel zelf wat een uitstekend artikel het verder was, over publiek machtsmisbruik voor private agenda’s en private zelfverrijking. Wie hoort er hier nu achter de tralies? In Nederland anno 2020 is dat: Een wetenschapsjournalist die gewoon de waarheid schrijft. Maar die niet op prozaïsche wijze uiting mag geven aan gevoelens, opgewekt met confrontatie met feiten van machtsmisbruik en ecologische destructie…

Omdat ‘gekwetste zelfbeeldjes’ dan in arrestatie worden omgezet. Bijvoorbeeld omdat degene die aangifte doet korte publieke lijntjes heeft. Wie heeft hier nu de moraal in pacht?

Mijn dementerende oma moet bijbetalen als ze een koekje bij de thee wil, dat heet ‘iets extra’s’. Er is ‘geen geld’ voor ‘de zorg’. Maar er is wel 11 miljard euro subsidie om bomen te stoken in biomassacentrales die de klimaatactivist in kwestie in Friesland helpt promoten, met misbruik van zijn publieke positie.

Er zijn wel duizenden miljarden om de zakken te vullen van ‘groene’ bankiers, om met windmolens ons Friese landschap te slopen.

De Literatuur voor vandaag: bij het O.M en de politie konden ze ‘Kafka’ niet spellen…

Dit is mijn kant van het verhaal, oordeel zelf!
Bij arrestatie had ik geen flauw idee WIE ik bedreigd zou hebben. Heb je dan wel iemand bedreigd, een concreet persoon? Dus daarom haalde ik Kafka ook aan bij het politieverhoor, en George Orwell. Helaas kenden de agenten Kafka noch George Orwell, dus moest ik ze helpen bij de spelling. We hebben vervolgens maar nagelaten om Thomas Hobbes en De Leviathan aan te halen 🙂

Als er iemand zich bedreigd mag voelen na op gewelddadige wijze uit zijn huis te zijn gesleurd door publiek machtsmisbruik: wie is dat dan?

Maar… uiteraard is dat MIJN kant van het verhaal. Je moet ook de andere kant analyseren. Als ik maar wel de kans krijg mijn verhaal te vertellen. Zeker, wanneer iemand je wegzet in een krant met historisch imago van geloofwaardigheid, de krant die D66/Het Openbaar Ministerie en overheidsambtenarij ook als ‘waarheid’  leest: NRC Handelsblad, hier wel gekscherend NRC Damesblad genoemd.

En hier ging Christenunie-politicus Karel Smouter als voormalig blogger van De Correspondent volledig door het ijs. Dat hij dat expres deed, en vervolgens liegt van niet, dat tonen we hieronder aan:

Trudy, Christenhond

BLOGGER (ipv ‘journalist’) aangehouden voor bedreigen Friese Ambtenaar
Je komt net uit de cel, na met geweld te zijn opgehaald voor wat je schrijft op internet als wetenschapsjournalist, die ook jaren voor NRC Handelsblad schreef. Die avond ben ik vervolgens bij vrienden op bezoek, die me met vloeibare versnaperingen en veel vlees opvangen. Dat zijn vrienden!

De volgende dag trakteert een oude bekende van je uit de muziekwereld (toen ik voor De Gelderlander editie Ede/Wageningen schreef), domineeszoon Karel Smouter je op dit lasterlijke stukje in de krant waar je ooit zelf voor schreef, NRC. Toen het nog een kwaliteitskrant was. Dat artikel leidt tot citatie door Geenstijl dat mij als ‘dreigblogger’ wegzet.

Ik had het bericht tot gisteren nog niet gelezen, omdat ik geen MSM consumeer. Ik lees boeken, geen partijdige fantasieën van PvdA-of-erger-pretpakketjes. Smouter bevestigt andermaal waarom je NRC beter opzegt zoals ik in 2010 al deed. Bovendien wil ik niet reageren op laster.

De belangrijkste prestatie in dit artikel, is dat Smouter zoveel partijdige modder in zo’n kort stukje weet te proppen, met het oogmerk je te ‘framen’ tot gewelddadige dader. Hij gaat in 290 woorden 5 maal journalistiek over de schreef.

Daarbij kiest Smouter openlijk partij voor de klimaatactivist die zijn gekwetste eigen gevoelens tot ‘strafbaar feit’ weet om te zetten. Door korte lijntjes met de overheid. Het begint al bij de titel-kwalificatie. Smouter zet me daar niet neer als journalist maar in de titel als ‘blogger’. Om me niet als collega te hoeven portretteren.

Hij verzuimt ieder wederhoor, maar verschaft zich slechts via een smsje een alibi, dat ik pas dinsdag 3 februari opmerkte, 4 dagen na zijn journalistieke misstap:

30 januari 18:22, Smouter verschaft zich alibi om zonder wederhoor laster te publiceren

Fout 1: wederhoor hangt niet af van mobiele telefoon maar persoon
Met dit bovenste SMSje als alibi voor ‘wederhoor’, schrijft hij vervolgens letterlijk dat ik iemand bedreig, schuldig ben. En daarbij doet hij via woordkeus en formuleringen zijn best om onze prachtige en informatieve webzijde Interessante Tijden door het slijk te halen.

En passant hangen ze je dan nog als associatieve last aan de collegae van Blue Tiger Media, die ‘conservatieve’ vijanden van zijn Linkse partij (Christenunie).

Het SMSje van Smouter merkte ik pas dinsdag 3 februari op. Met de mobiele telefoon hebben we een LAT-relatie. We zijn mobieler dan de telefoon. Op vrijdag 6 februari om 12:09 heb ik gereageerd, omdat men mij attendeerde op het bericht en de lasterlijke implicaties. Toen had ik Smouter’s bericht nog niet gelezen. Nu wel…

Dus we gaan ons nu verwonderen hoe je in 290 woorden tekst zoveel lasterlijke aantijgingen en journalistieke fouten kunt stoppen:

Journalist, Karel weigert dat aan te passen

Op de website is onder meer te zien hoe Z. in „Vikingstijl in strijd tegen de duurzamen” met een bijl in de hand voor zijn eigen camera poseert. „Jullie Klimaatleugenaars en geschiedsvervalsers kunnen daarom een bijl in je harses krijgen en verdienen het om door een boze menigte naar de hel gestuurd te worden.” (lasterpoging 1: die cabareteske verwensing in een cabaret-stukje heeft  niets met deze kwestie te maken RZ)

In een ander bericht (Lasterpoging 2: Smouter wekt de suggestie van recidive tegen de zelfde persoon) is te lezen hoe hij een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden bedreigt. (lasterpoging 3: schuldig door verdenking RZ) Zo poseert hij in dreigende houding met een riek, gericht op de betrokken ambtenaar. Die wil tegenover NRC niet reageren „uit angst voor nieuwe bedreigingen”.

Partijgenoot Smouter: ook belanghebbend?

 • Journalistieke fout 1: Waarom moet wederhoor hier afhangen van Smouter zijn gewenste deadline? Geen wederhoor bij kwesties waarvan 2 jaar cel afhangt/20 duizend euro schade en advocaatkosten = geen publicatie…Alsof ik altijd de mobiele telefoon bij me moet dragen, zodat Karel Smouter zich voor laster kan legitimeren…

En neem dan de wijze waarop het artikel besluit: Dus je kunt zelfs zo bang zijn dat je bang bent voor bedreigingen (????)Smouter doet met deze uitsmijter extra zijn best om het ‘daderprofiel’ van het OM te versterken. Alsof mijn leven door de mij volstrekt onbekende activist/ambtenaar beheerst zou worden.

 • Journalistieke fout 2: Smouter liegt, om de aanklacht te versterken. Als ‘de ambtenaar’ niet wil reageren ‘uit angst voor nieuwe bedreigingen’, dan heeft hij dus wel gereageerd…Of ben ik nu gek
 • Journalistieke fout 3: Smouter haalt een volledig ander artikel dan het verhaal waarvoor ik werd opgepakt, een stukje Vikingcabaret met bijl er bij, met als oogmerk om de aanklacht van ‘bedreiging’ te versterken.

Dat doet hij expres. Hij had ook de vele doorwrochte onderzoeksartikelen kunnen citeren, om juist de aanklacht van bedreiging te relativeren. Hij had best mogen noemen, dat ik voor NRC vele betere verhalen schreef dan hij ooit uit z’n toetsenbord zal krijgen.

Maar bij Smouter zijn we al ‘schuldig door verdenking’ a la Kafka. Dus zoekt hij selectief naar (cabareteske) beelden die zijn poging tot laster en smaad kracht bij zetten.

Rechtse Hippie: ‘een Riek tussen de ribben van Bouwe‘ schreef ik in prozaische zin als uiting van ‘wat is dat voor waardeloos achterbaks gedrag’. Ik ben niet zo stom om te zeggen ‘ik ga je dat aandoen’, zoals linkse twitteraars tegen Baudet en Wilders continue doen, ik heb wel wat beters te doen. De activist-ambtenaar is als persoon voor mij totaal onbelangrijk

Drie lasterpogingen om mij als ‘dader’ van een misdaad te framen in een stukje van 290 woorden
Wanneer Smouter dus wilde slagen in het tonen waarom je geen NRC Handelsblad meer moet lezen voor waarheidsvinding, dan is hij daar meer dan in geslaagd. Hoe kun je anders in 1 simpel stukje van slechts 290 woorden zoveel sturende taal en lasterlijke beschuldigingen proppen, zonder enig wederhoor te plegen.

Vikingstijl in strijd tegen ‘de duurzamen’, lachen toch! 🙂

Dat Vikingcabaret met Heavy Metal-proza (over smaak en humor valt te twisten) is een geheel ander artikeltje, een column. Waarom zou alle humor even braaf en lief moeten? Dat had in het geheel niets met de betreffende klimaatactivist te maken, die mij met een arrestatieteam liet oppakken. Smouter bedrijft zo wat in het Engels Willfull Misrepresentation heet.

Smouter wekt de suggeste, alsof meerdere verhalen op Interessante Tijden slaan op de zelfde in zijn gevoelens gekwetste ambtenaar/activist, die ik op 23 november betrapte op publiek machtsmisbruik voor private doelen. Alsof ik die betreffende persoon belangrijk zou vinden, terwijl het draait om mediahuizen, banken en multinationals.

En: Terwijl ik op 23 november schreef in het gewraakte (inhoudelijk sterke!) artikel, tot besluit:

Zo’n Bouwe de Boer kan weinig meer zijn dan een bruikbare idioot. Daarvoor geldt eerder ‘Vergeef hem Heer, hij weet niet wat hij doet’.

Als een klimaatactivist zich bedreigd wil VOELEN ligt er meteen een arrestatieteam op je

Oftewel, die hele persoon interesseert mij nulkommanul. Het gaat mij om de belangen die hij behartigt met misbruik van een publieke positie en de corruptie daar achter. Waarom zou ik zo stom zijn iemand te bedreigen in de zin van ‘ik ga je vermoorden’….zoals ettelijke mensen bij Geert Wilders deden die niet vervolgd, noch gearresteerd werden na aangifte.

Wat is mijn eigenbelang nu bij stupiditeit? Zo achterlijk zijn we hier nu ook weer niet.

Een veel opvallender feit: welke rechtercommissaris zet de handtekening onder een gewelddadige arrestatie, en wat kost zo’n arrestatie de gemeenschap? Wat kost het veroordeeld krijgen van een wetenschapsjournalist, zodat je met een gefingeerd ‘strafbaar feit’ deze prachtige webzijde uit de lucht kan halen? Wie profiteren daarvan?

En wat levert dat voor smadelijkheid over mijn naam, wat doe je zo mijn lieve ouders aan? Want reken maar dat ze bij bv de NDC Mediagroep ( = PvdA + Rabobank) in de rij staan, als het hamertje valt over het varkentje Rypke Z. Die willen immers gezamenlijk met de klimaatactivist van 1/13 juni 2020 klimaatcampagne voeren…

Dan doen ze niets, mij gooien ze met drie agenten in de boeien, terwijl ik niemand bedreig

We zien hier: Smouter heeft me op voorhand al veroordeeld. Hij weigert zich in de diepgravende inhoud van het ‘strafbare’ artikel te verdiepen. Nee, hij shopt wat cabareteske foto’s bij elkaar die hij aan 1 en de zelfde aanklacht hangt. Hij verklaart mij al ‘schuldig door verdenking’ en winkelt daar beeld bij.

Drievoudige laster in 290 woorden van Christenunie-domineeszoon Karel Smouter
Dus tot slot samengevat:

 • 1. Het citaat uit een stukje cabaret, dat hij winkelt uit een geheel andere column, die niet met de aanklacht van doen heeft: ‘Jullie Klimaatleugenaars en geschiedsvervalsers kunnen daarom een bijl in je harses krijgen en verdienen het om door een boze menigte naar de hel gestuurd te worden.” Die cabareteske verwensing in een geheel ander cabaret-stukje heeft niets met deze kwestie te maken.
 • 2. ‘In een ander bericht’:Smouter wekt de suggestie van recidive tegen de zelfde persoon om zijn eigen verhaal smeuig te maken.
 • 3. We citeren Smouter ‘is te lezen hoe hij een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden bedreigt.’ Zo poseert hij in dreigende houding met een riek, gericht op de betrokken ambtenaar. Die wil tegenover NRC niet reageren „uit angst voor nieuwe bedreigingen”.

Met name punt 3 is zuiver laster en smaad. Smouter beschrijft mij hier reeds als schuldig aan een strafbaar feit. En hij stelt zelfs dat ik die riek op de ambtenaar zou richten. Hiervoor kan ik Smouter toch aanklagen?

Wie fondsen voor een goede advocaat in het potje wil doen: doneer, via het banknr op deze site ovv ‘Agressieve Zuidashaai’. Per definitie heb ik nu een goede advocaat nodig, want met een aanklacht van ‘doodsbedreiging’ kunnen ze me ruïneren…

De gehele artikeltekst. In 290 woorden 5 maal journalistiek over de schreef

Ben je boos over onrecht, dan word je gearresteerd
Ik had Smouter op vrijdag 6 februari gevraagd de titel de rectificeren, ik ben wetenschapsjournalist, geen ‘blogger’, maar dat weigert hij te doen.Tenzij de hele redactie van zijn vroegere werkgever De Correspondent ook ‘blogger’ is als dat zo uitkomt.

Hoewel Smouter ontkent, en daarmee zichzelf meer voor de gek houdt dan ondergetekende: De titel is hier diskwalificerend bedoeld, en dat weet Karel ook best. Want ‘journalist opgepakt’ dat klinkt als ‘collega opgepakt’ en Smouter wil duidelijk aangeven dat hij van geheel andere orde is.

Al kun je dat natuurlijk ook als compliment zien.

Ik ben hier als ‘blogger’ (in plaats van professioneel wetenschapsjournalist) neergezet om het maar niet uniek sinds 1945 te doen lijken, dat een journalist is opgepakt. Voor wat hij schrijft over publiek machtsmisbruik voor privaat gewin, het verdienmodel van ‘de duurzamen’.

Eigenaar NRC Handelsblad voorman Vlaams klimaatindustrieel complex

Feitelijke onjuistheid en valse diskwalificatie
Dat Karel lobbiet voor zijn broodheren is voor te stellen, maar blijft journalistiek laakbaar. De voormalige kwaliteitskrant is sinds 2015 eigendom van KBC-bankier en Bilderberger Thomas Leysen met zijn groene businessclub ‘The Shift’ (Waarvan nu de havendirecteur van Antwerpen president is, als opvolger van Leysen). We schreven al dat de Nederlandse media niet langer ‘de macht’ controleren maar haar opposititie.

Smouter troost zich alvast meer moeite om mij als gek en verdachte weg te zetten en om Interessante Tijden te diskwalificeren, dan zich in feitelijke juistheden te bekwamen. We citeren:

Het blog is een samenraapsel (diskwalificatie, alle kranten zijn dan ook ‘samenraapsels‘) van onderzoek, fotografie, religieuze overpeinzingen en commentaren, waarvan de strekking luidt dat westerse landen de welvaart van hun bevolkingen op het spel zetten vanwege een „verzonnen” klimaatcrisis.

We zien een feitelijke onjuistheid: De term ‘verzonnen klimaatcrisis’ komt niet van Interessante Tijden. Dat is ‘Ecologie voor de 21ste Eeuw. De term komt van Climategate.nl waar ik al 3 jaar niet meer aan verbonden ben, noch voor schrijf. Hans Labohm beheert Climategate.nl nu verdienstelijk voor zijn doelgroep, sceptische gepensioneerden en heeft de site voor die doelgroep vakkundig uitgebouwd.

De ‘samenraapsel’-aanduiding is hooguit onvriendelijk. Dat zijn we allemaal wel eens. Maar alleen als je Linkse meneer bent laat je iemand dan met overbewapende cowboys in eigen huis op de grond smijten en in de boeien slaan, om hem met 2 jaar gevangenisstraf te bedreigen. Zo kleinzielig zijn wij hier niet. Hier zien we verder hoe Smouter zich poogt in te dekken, voor het verzuim van enig wederhoor:

Hij gelooft zichzelf…

Dus ik moet maar thuis zijn, na gewelddadig te zijn opgesloten in de cel. Want Smouter heeft haast om je verdacht te maken voor zijn klimaat-campagnekrant. Ik heb ‘m nog bewogen tot rectificatie, maar krijg alleen ambtenaar-antwoorden, van iemand die diep van binnen best weet dat hij fout zit. Zodat hij zich een alibi verschaft, als deze:

Toevallig ligt net bijpassende literatuur op het bureau

Conclusie; Dominee Karel Smouter is geen journalist maar politicus
Wanneer Smouter mijn freelance-werkzaamheden voor Het Parool wel wil noemen, waarom dan niet dat ik van 2003-2008 een tiental prachtige natuurhistorische reportages schreef voor NRC Handelsblad?

Hoe het ook zij: Dankzij Smouter is dus de Bijlfoto in omloop gekomen, die een column illustreerde getiteld (met smiley) ‘Helemaal Klaar voor het Klimaatakkoord’. De overheid kan je vrijheid beroven met pistolen, tanks, soldaten. Wat hebben wij burgertjes wanneer wij ons recht op zelfverdediging aanwenden… wanneer De Staat totalitaire trekken krijgt zoals de klimazi’s nu met hun Klimaatwet?

Niet meer dan f***ing tuingereedschap. Vervolgens heb ik de domineeszoon aangesproken op het geloof dat hij met zijn vader Smouter als EO-man zegt aan te hangen:

God zal Smouter oordelen

Ik sta volledig achter de krachtige verwensing aan het adres van de klimazi’s, waarvan Smouter met zijn voormalige kwaliteitskrant slippendrager is.

Mijn arrestatie, en de lasterlijke beschrijving daarvan door de krant van bankier Thomas Leysen (NRC), beide onderstrepen de misdaad die ik aankaart:  publiek machtsmisbruik, door mensen die zich achter systemen, woordenbrei en procedures verschuilen, voor de roof van miljarden euro’s belastinggeld.

Bijvoorbeeld om bomen te stoken in biomassacentrales, voor 11 miljard euro. Maar als mijn dementerende oma een  koekje bij de thee wil, dan moet ze bij betalen. Te weinig geld voor ‘de zorg’… voor zulke luxe. Net iets voor een domineeszoon om voor te zijn.

Een ‘journalist’ die ‘de kiezer wil helpen’

Maar ja, volgens het PR-Bureau van de PvdA, Wallaart en Kusse wil Smouter van het blog De Correspondent ook ‘de kiezer helpen’… Thilo Wallaart was speech-schrijver voor de PvdA en hoofd PR van Natuurmonumenten.

Het via criminalisering smoren van geinformeerde kritiek op averechts klimaatbeleid, dat komt de klimaatlobby (waarvan Wallaart ook deel is via het Gieskis Strijbis-fonds) wel erg handig uit, politiek gezien.

Och wat zijn we vroom met z’n beiden

Tot slot citeren we vrome Karel en vrome pappa nog even:

In huize Smouter is altijd veel gediscussieerd. Over de grote dingen: politieke omwentelingen, oorlogen, aanslagen. En dat bleef, ook toen Karel uit huis ging. ‘De laatste keer, toen Trump verkozen werd, ben ik nota bene bij je langsgegaan’, zegt Karel. ‘De hele nacht had ik me voorbereid op een feestje. En toen kwam de kater.’

Willem: ‘Ja, en toen hadden we ineens verrassend weinig te zeggen.’

Karel: ‘Alles aan Trump straalt dedain voor de waarheid uit, voor alles wat belangrijk is.

Er valt me een citaat van Jezus Christus in, iets met ‘balk’ en ‘splinter’…

8 Replies to “Cursus Journalistiek voor ‘Docent Journalistiek’ Karel Smouter”

  1. Rectificeer aub ook de lasterlijke beschuldiging, dat ik daadwerkelijk een strafbaar feit zou hebben gepleegd en herstel je fouten, zodat ik niet langer als gekke henk op het web circuleer

   Het is meer dan ‘jammer’ dat je mij in een daderprofiel duwt waarvoor ik 2 jaar cel kan krijgen Karel, je zult toch echt meer je best moeten doen, dan je eigen ego redden

   Moet ik naar jouw twitteraccount surfen om te zien hoe jij je straatje schoonveegt, en zo help je jezelf er dan vanaf?…Dus samengevat:
   a. je betoont je een slecht en onprofessioneel journalist
   b. je liegt over mij
   c. je toont geen zondenbesef
   d. je toont geen enkele manieren

   Kortom, typisch Christenunie/EO, Waarden-loze mensen die normaliter je energie niet waard zijn. Jammer Karel, gemiste kans… Met je slinkse gedrag bewijs je echter wel mijn punt. Jouw genre- de Linkse Medemens- aka de goddelozen, zijn ethisch niet in orde, en onze vele duizenden lezers zijn daar getuige van. God’s zegen Karel

   Kijk, die naamsverwisseling, die corrigeer IK wel direct… Verder ben je mijn energie niet waard

   1. Stap gerust naar de Raad voor de Journalistiek! Zie hun beslissing tegemoet.

    Intussen, ook namens mijn oom en naamgenoot, bedankt voor een komische persoonsverwisseling. Het gebeurt ons vaker, maar nog niet eerder in de context van iemand die er op uit is mij als journalist de les te lezen.

    1. Raad voor de Journalistiek… hahaha, wel erg synisch (en vast en zeker zonder het zelf door te hebben als krantenkotsvullend hoernalistje…)
     RvJ, een eender gedrocht als zovele onrechtshoven, onraden en wat al niet…

    2. Heer Smouter, u had ook kunnen onderzoeken of het werk van de heer Zeilmaker hout snijdt en dit in uw artikel kunnen vermelden. Als het om een samenraapsel gaat was dat toch makkelijk te doen? Maar u toont dat niet aan in uw artikel. Want wat als zou blijken dat de heer Zeilmaker wel een punt heeft? Waar zijn u en uw lezers dan beter bij af? Als u dit door zou denken komt u wellicht tot een heel ander beeld dan wat u nu heeft.

 1. Hallo Rypke,

  Laat Karel toch links liggen.
  Hij heeft je precies waar hij jou hebben wil.

  De media controleert toch de oppositie?
  Jij bent een eenling die een gevaar is voor het collectief dat de Nederlandse burger verraad.

  Zie vandaag weer het PBL…..kosten klimaatakkoord hoger dan verwacht……Jesaja 57:14

  Operatie Rypke Z. kaltstellen is in volle gang.

  Groet, Jan

  1. @ Jan, dank, daarom had ik er eerder anderhalve week geen aandacht aan besteed. Alleen wist ik niet dat hij er zo’n lasterlijke puinzooi van had gemaakt.
   Dus wilde slechts een experimentele bevestiging dat Smouter geen christen is maar een leugenachtige godslasteraar.

   Bij deze. Het is een proef van satan. Wanneer mensen als Karel Smouter zich voor christen uitgeven, en het zijn overduidelijk satansdienaren, of je dan ook je geloof wilt opgeven omdat ‘christenen’ zo lasterlijk zijn. Nou mooi niet dus.

 2. Raad voor de journalistiek…laat mij niet lachen,allemaal “gekochte hoernalisten”.
  Wiens brood men eet wiens woord men spreekt is het toch?
  Ze hebben hun ziel aan de duivel (brussel) verkocht.Het kan geen toeval zijn dat de Nederlandse media vrijwel helemaal in Belgische handen zijn en deels betaald zijn met Belgische (europese?) subsidies.
  Dries Van Langenhove,Belgisch parlemetariër,verteld dit in een lang interview met Jensen.Zie onderstaande link:

  https://jensen.nl/belgie-is-verraden-door-eigen-leiders-de-jensen-show-76

  Met dit soort Karels heeft het geen enkele zin discussies aan te gaan want als er “brood” in het spel is, is alle hoop op een breder inzicht in de materie niet te verwachten wat zijn dienen hun “meesters”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *