Stijgt CO2-concentratie aarde wel door mens?

Bron. NOAA Global Monitoring Laboratory Manua Loa Metingen van de NOAA, mondiaal maandelijks gemiddelde

Een van de weinige feiten over klimaat die voor mij keihard overeind stonden tot nu, is dat de CO2-concentratie stijgt door menselijke activiteit. In 2020 tikte het meetstation op Manua Loa (Hawaii) de 410 aan. Maar verloopt die stijging van 2-3 ppm per jaar wel 1 op 1 met menselijke activiteit?

Zowel bovenop de vulkaan van Manua Loa, als elders aan de grond zijn meestations waar ze maandelijks de CO2-concentraties meten. Die tonen allen de zelfde gemiddelde stijging.

Op Manua Loa werkt een Nederlander, Pieter Tans, die alles van de korte- en lange koolstofcyclus weet. Ook andere deskundigen als Guido hebben me overtuigd: de netto-stijging moet wel komen door de meer dan 9 Gigaton C die mensen de atmosfeer in blazen.

Dat kunnen de vulkanen niet zijn, waar ongeveer 1 Gigaton jaarlijks van afkomstig is. Volgens de onderzoekers zelf werkt de precisie van hun metingen als volgt:

We observe that CO2 is increasing at about the same rate everywhere it is measured. Because CO2 is a long lived gas in the atmosphere, emissions anywhere will, in about one year, contribute to higher CO2 everywhere.

One cannot “hide” CO2 emissions from the MBL sites for more than about a month. Thus the MBL gives probably the best low-noise representation of the ongoing global increase of CO2

Oftwel: je moet de CO2-stijging dus jaarlijks en zelfs maandelijks direct ook met menselijke activiteit kunnen correleren.

Maar…

Bron. NOAA Global Monitoring Laboratory Manua Loa

Als de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer lineair samen zou hangen met ‘CO2-uitstoot’ uit fossiele energie, EN ze claimen jaarlijks nauwkeurig de toename in onze productie te meten: waarom zie je afgelopen jaar op Manua Loa – met economische implosie en stop vliegverkeer- of per maand dan geen verschil met alle voorgaande jaren?

Dat is vraag 1. Vraag 2 is: hoe kan de CO2-grafiek nagenoeg lineair zijn, terwijl het verbruik van fossiele energie mondiaal jaarlijks exponentieel groeide?

De stijging van 2-3ppm per jaar blijft nagenoeg constant, en de metingen zijn wel hypergevoelig voor de seizoensvariatie van het plantengroeiseizoen op het Noordelijk Halfrond…

Oftewel: de natuurlijke cyclus is groot genoeg van omvang om wel direct meetbaar te zijn in DeltaCO2 (de seizoens-sinus). Wanneer CO2 nu zo’n goede graadmeter van menselijke (economische) activiteit zou zijn, dan zou variatie daarin ook direct zichtbaar moeten zijn in de CO2-grafiek.

For a fantastic plant growth

Lineair of exponentieel
Kijk je op langere termijn, dan kun je de opkomst van China gek genoeg niet onderscheiden met een exponentiële stijging. China haalde de VS inmiddels in qua CO2-productie.

Maar bij een exponentiële economische groei (en dito fossiel energieverbruik) dan had je geen nagenoeg lineaire grafiek gehad, jaarlijks 2-3ppm vanaf 1990 (355)naar 410 in 2020, dus 45ppm in 30 jaar

Van 1960 tot 1990 stijgt hij van 310 naar 355, dus 45 ppm in 30 jaar, terwijl India, Brazilie en China nog nauwelijks meededen. Iemand een idee?

Zie ook dat het global monthly mean een lineaire grafiek is sinds 1980, terwijl economische groei (en dus groei in energieverbruik) een exponentiële aangelegenheid is.

‘….sinds de metingen begonnen’. Die begonnen in de koudste periode van het Holoceen, de Kleine IJstijd

De alternatieve verklaring voor de stijging in afgelopen 200 jaar is er ook: namelijk dat de oceaan met het uitspuwen van CO2 reageert op de Warme Middeleeuwen. (800-1200)

Uit de Vostok-ijskern (CO2/temperatuur-archief uit ijstijden) blijkt immers dat CO2 een slaaf is van de temperatuur. Die CO2-stijging loopt er 850 jaar achteraan, omdat de oceaan vervolgens bij opwarming CO2 loslaat.

In de Warme Middeleeuwen koloniseerden de Vikingen Groenland, en je vond wijngaarden tot in Suffolk (East Anglia). Nu pas komen ook in Noorwegen Viking-attributen onder ijs vandaan, die in de Warme Middeleeuwen daar zijn achtergelaten.

East Anglia staat nog steeds niet bekend als de wijnstreek van Europa. Dus nogmaals: ik was heilig overtuigd, dat de CO2-stijging door mensen zou komen. En dat de oceaan van alle CO2 die wij produceren 1/3de opneemt.

For a fantastic plant growth

Je hoeft me de officiële theorie van koolstof-cyclus niet uit te leggen. (verschil korte en lange) Ik ben daar goed mee bekend, net als met het werk van oceanograaf Richard Zeebe over CO2 in de oceaan, de evenwichtsreacties met HCO3, CO3.

Lees daarover mijn bijdrage aan Marcel Crok’s ‘De Staat van het Klimaat’.

Maar wat als de koolstof-cyclus-mensen een veel grotere bron over het hoofd zagen, namelijk CO2 diep uit de immense oceaan, die middels oceaancirculatie nu na eeuwen aan de oppervlakte kwam…

Dan praat je over hoeveelheden, waarbij zelfs de lange koolstofcyclus waarop wetenschappers focussen in het niet kan vallen. Wanneer je dan maar sinds 1958 meet (62 jaar), wat is zo’n periode op een tijd van eeuwen.

Dan kan een nu lineaire stijging wel onderdeel zijn van een grotere sinus.

Aldus Van Allen, waar de Van Allen Belt naar is vernoemd in een ander declassified document

Manua Loa, erfenis Koude Oorlog
Het zal niet de eerste maal zijn dat ‘de meeste wetenschappers’ iets volledig over het hoofd zagen, of in een tunnelvisie verkeerden. Een visie die ook de enige werd waarvoor je nog onderzoeksbudget kon krijgen.

Omdat CO2 het strijdgas van de technocratie van Klaus Schwab en z’n vrienden werd. Die bestaan net als de NOAA ook 50 jaar. Maar correlatie, gelijktijdig optreden (of oprichten) hoeft nog geen RE-latie te zijn, zo leerden wij vroeger, en zo leer ik mensen bij de Cursus Bullshitdetectie.

Het CO2-meetstation op Manua Loa werd overigens opgericht voor de Amerikaanse Marine. Die wilde in 1958 openlucht kernproeven doen (Operation Hardtack), en de fallout van C14 meten via CO2, en meteoroloog Harry Wexler liffte daarop mee.

Klimaatmodellering kreeg hoge vlucht door CIA

Het verhaal dat Al Gore vertelde over de idealistische wetenschapper Roger Keeling die de opwarmingsramp aan zag komen, dat lijdt dus mogelijk aan ‘willfull ommission’.

De CIA en het Amerikaanse Militair Industrieel Complex deden daarnaast decennialang experimenten voor ‘weer-modificatie. Dat kun je zelf zien in na 50 jaar geopenbaarde documenten van die CIA, hier bijgesloten.

En zo kunnen er na 50 jaar bedrog wel meer zaken boven tafel komen, waarvan je was verteld dat dit nooit mogelijk zou zijn.

Trust us we’re ‘The Experts’ (shut up and vaccinate)

Nabericht Cees Le Pair:

Waarde collega’s

Deze plaatjes laten geen conclusies toe over de menselijke invloed via fossiel. Althans wanneer je ze bekijkt zonder over de zelfde periode verzamelde gegevens van de fossiele brandstof.

Tegenwoordig moet je daar misschien ook die van biobrandstof bij tellen.
Dat COVID in Mauna Loa niet te zien zou zijn, is niet anders dan wat wij verwachtten.
Fossiel was de laatste jaren goed voor ~4 ppM per jaar toevoer aan de atmosfeer. Daarvan bleef ~2,5 in de atmosfeer achter. De rest werd door de natuur opgnomen. En die opname groeit naarmate de atmosferische concentratie toeneemt, zie:
In vgl. met de Indiase en Chinese expansie in fossiel verdwijnt COVID in de ruis.

Dat COVID de klimaatridders niets oplevert, is goed voor een zuur lachje. Zuur omdat het alleen vaccinmakers miljarden uit onze zak oplevert.
Kees

Dus andermaal, zonder een andere grotere bron van CO2-outgassing, staat de ‘CO2 stijgt door de mens’-hypothese nog steeds overeind. Aldus fysicus Le Pair, die er grondig studie van maakte, net als Pieter Tans en de experts waar ik eerder me door liet overtuigen.

12 Replies to “Stijgt CO2-concentratie aarde wel door mens?”

 1. De ontkenning van het principe van de foto-synthese en haar gevolgen

  Wat is de essentie van deze wet? God heeft in zijn schepping gelegd dat bomen, struiken en al wat groen is CO2, onder werking van het licht, uit de lucht halen als voedsel voor hun welzijn en als dank daarvoor O2 afgeven voor al de schepselen die dit nodig hebben. Wat gebeurt er nu wanneer “domme” mensen denken dat er teveel CO2 is en flink hun best doen die hoeveelheid substantieel te reduceren. U raadt het al? Ja! Het groen krijgt gebrek aan CO2 en zal uiteindelijk afsterven. Door dit proces wordt er dus minder O2 afgegeven, met op termijn ook bedenkelijke gevolgen voor ons mensen. Nu lopen mensen graag met een mondkapje voor, dan misschien met een zuurstofmasker.

  Wanneer dit proces significant wordt, dan zal dit ook voor de voedsel productie grote gevolgen hebben. Uiteindelijk zal blijken dat op enig moment een punt is bereikt van no return, en dan is dat het einde van onze planeet. Maar dan zit inmiddels onze elite in hun zelf gebouwde steden onder de grond. Waar zij hun voedsel en zuurstof vandaan willen halen is mij een raadsel omdat hun buitenwereld een wereld is die woest en ledig zal zijn. En zo komt ook deze elite aan haar eind.

  Tijdens één van mijn ochtend wandelingen, ontmoette ik in een park een ambtenaar met een ‘tablet’ en inspecteerde de bomen, het struikgewas enzovoort. Ik maakte een praatje met hem en liet op enig moment het begrip “fotosynthese” vallen. Stom verbaasd keek hij mij aan. Ja, dat leerden wij vroeger al op school. Maar de geleerden en politici in het land zijn echt stommer dan stom. Om die reden heeft de elite – de bezitters van het geld – hen daar ook neergezet om hun agenda uit te voeren voor een wereldregering – als zijnde “nuttige idioten.”

  In dit licht is het voor mij volkomen onbegrijpelijk dat christelijk politieke partijen, dat kerken enzovoort, rustig op het schip van alle leugens en ongerechtigheid mee varen. Ik begrijp zeer wel dat er nog genoeg mensen zijn die wel begrijpen wat er gaande is en op hun manier proberen om de samenleving leefbaar te houden.

  Een andere vraag is nu of God wederom genoodzaakt zal zijn om deze – onze – wereld te vernietigen vanwege het feit dat de barmhartigheid alsmede de rechtvaardigheid bezig is te verdwijnen. De christelijke bijbel anticipeert hier meer dan eens op.

  Hier de uitleg van de fotosynthese. Het is het proces waarbij planten, bomen enz, water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose. Deze glucose wordt vervolgens verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose.

  Ik heb overigens al lang het geloof afgezworen in de wetenschap met al hun zogenaamde bewijzen. Ieder mens kan toch van die leuke grafiekjes tekenen.

  1. @ Gershom Mooi verhaal, maar ik stelde hier nu een technische vraag (niveau 1 cursus bullshitdetectie), terwijl je antwoordt op niveau 3 (levensbeschouwing, moraal).

   Technische vragen dien je louter technisch te behandelen, anders krijg je enkel oeverloos gelul.

 2. Hm, de grafiek is toch niet echt lineair, anders dan wordt beweerd in het artikel. De concentraties die bij de jaartallen worden genoemd kloppen niet helemaal. Als je nl. naar de brondata van de grafiek kijkt, zie https://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt, dan zie je als concentraties voor 1960 316,91ppm, voor 1990 354,39 ppm en voor 2020 414,01ppm. Dus van 1960-1990 is de concentratie met 37,49 ppm gestegen, en van 1990-2020 met 59,62 ppm. Toch een behoorlijk verschil, je kan dan ook niet echt praten over een lineaire stijging.

  1. Hartelijk dank voor de inbreng, ik hoopte al dat ik fout kon zitten, ik leidde mijn begin en eindpunten af uit de grafiek.

   Blijft de vraag open, of je het imploderen van economische activiteit in 2020 uit de CO2-curve zou kunnen afleiden, terwijl deze wel nauwgezet de seizoensvariatie weergeeft. Zo nee: dan roept dat interessante vragen op over de bron van C02-stijging

   1. @Xavier, @Rypke

    Ik zit ook even te kijken naar die cijfers maar de CO2-concentratie stijgt bijna lineair over de tijd wanneer ik het in een grafiek zet. Een exponentiele trendlijn door de CO2 naar tijd concentratie geeft een R^2 van 0,99, een lineaire lijn 0,98.

    Ik heb ook even de CO2 toename van jaar op jaar naast de toename in temperatuur gezet. Dat wordt een mooie ronde punten wolk en deze reeksen hebben een correlatie coëfficiënt van 0,33. Erg laag.

    Maakt niet uit verder, wij hebben toch geen klimaatmodel op een super computer met peer reviewed resultaten gefinancierd uit subsidie.

    Ik ben wel benieuwd naar CO2-uitstoot cijfers van de industrie over die periode. Het is interessant om te zien of dat nog een beetje samenhangt met de concentratie toename van CO2 in de atmosfeer. Ik heb ook overzichtjes gezien van schattingen van de CO2 stromen tussen atmosfeer en oceaan. Wat de mens uitstoot waren afrondingsfoutjes.

    In elk geval is het even leuk om zelf naar de cijfers te kunnen kijken!

   2. Als ik u allen een tip mag geven, schaf uzelf ook een CO2 meter aan, en ga daar eens mee experimenteren. Kort en goed, ondergetekende meet regelmatig in de buitenlucht van mijn achtertuin, CO2 waarden van ruim boven de 500 ppm.
    Dat de huidige geringe recessie terug zal zijn te zien in de wereldwijde jaarlijkse CO2 stijging, daar geloof ik niet zo in, lijkt mij meer dat de gaande klimaat verandering, nu inmiddels een autonoom proces is geworden. De toendra’s smelten immers gewoon nog gewoon steeds door, en die schijnen ook flink CO2 af te geven. De hoeveelheden koud water rond de beide Polen, nemen ook sterk in oppervlakte af. Terwijl koud water oppervlakten juist heel veel CO2 kunnen opnemen. In warme zeeën die toch al niet zoveel CO2 kunnen opnemen, sterft het koraal in de nodige gebieden. En de eencellige algen die hierop leefden, en die een immense oppervlakte vertegenwoordigen in de CO2 en zuurstof kringloop, zijn dus daarmee ook verdwenen. Doordat veel CO2 in de lucht ook zure regen tot gevolg heeft, sterven de nodige bossen, en raakt in het algemeen het plantenleven zodanig verstoord, dat de groei eruit gaat. En de fotosynthese daardoor op een lager pitje komt te staan. Met andere woorden! de situatie is ernstig.

    1. @Leo, hartelijk dank voor uw inbreng.

     De mooiste zin van U: ‘klimaatverandering is inmiddels een autonoom proces geworden’. Inmiddels? De afgelopen miljoenen jaren ook. Klimaat IS verandering, zoals natuur ook verandering is

     Regen is van nature zuur, idd door CO2, een pH van 4 kun je nog als ‘normaal’ beschouwen

     Huidige opwarming sinds de koudste periode van het Holoceen in Europa, de Kleine IJstijd valt nog steeds gewoon binnen de natuurlijke variatie van het Holoceen waarin de vroege bronstijd en het Holocene Optimum het warmst waren. De Alpen zijn nog steeds niet gletsjervrij

     In een stedelijke omgeving en ook in een schoolklas met al die uitademende kinderen komt de CO2 ver boven de 500ppm

     Stervend koraal? El Nino-schokevenementen veroorzaken als natuurlijke reactie ‘bleaching’ maar overall is er geen afname op bv het Great Barrier Reef. Of het moet in de buurt zijn van sterk vervuilde kusten (bv Caribean) waarbij bevissing een rol kan spelen.

     Maar goed, ik kan hier ook enkel afgaan op de literatuur, ik ben er zelf niet geweest

     Het zou ook onlogisch zijn, voor een symbiotisch levend organisme dat bij CO2-gehaltes van 2000ppm en temperaturen ver boven nu floreerde

     De fotosynthese gaat juist sterk omhoog door het fertilisatie-effect, de vergroening is ook per satelliet meetbaar

     Wat niet wegneemt: het is evident op de gehele aarde hoezeer mensen invloed hebben op de natuur. Daarom (opkomst landbouwende mens) heet dit tijdvak ook Holoceen met ‘een’ (een geheel nieuw tijdvak), anders had het Holocien geheten net als Eemien, een warm bliepje tussen ijstijden in

     En nogmaals: de idee dat mensen het CO2-gehalte doen stijgen, stond bij mij altijd vast als feit. Ik beschouw dat echter als een zegen voor de aarde, die daardoor meetbaar vergroent en productiever wordt.

     In zijn algemeenheid:

     De ‘klimaat’-discussie gaat over risico-perceptie en voorzorg, niet over klimaat, alsof alleen domeinexperts met wat klimaatmodelletjes of een theorie over de toendra weten wat goed zou zijn voor de gehele maatschappij. Daarover kunnen mediaconsumenten discuzeuren tot de hel bevriest

     De centrale vraag heeft geheel niets met CO2 van doen, maar alles met: hoe willen wij leven op aarde. Ik wil niet leven onder een technocratisch juk, dat al mijn bewegingsvrijheid inperkt. Liever wat opwarming dan een dictatuur en abjecte armoe.

     CO2-zwendel (klimaatpolitiek) heeft dan ook niet enig effect op natuur en temperatuur, zoals de regering zelf ook toegeeft in de Urgendazaak. 0,000000x graden voor economische en humanitaire zelfmoord en duizenden miljarden uitgaven.

     Als je afvraagt: hoeveel goed kunnen we doen per euro, dan weet ieder rationeel mens dat je dat niet steekt in mitigatie (CO2-zwendel) maar in aanpassing (adaptatie)

     Vergelijkbaar dus met huidige corona-politiek. Voor een handvol bejaarden die nu misschien een jaar later dood gaan aan influenza help je het hele land naar de knoppen en verwoest je de toekomst van een hele jonge generatie.

     Daarbij spelen geheel andere (massapsychologische) processen en machtspolitiek een rol.

     1. Rypke, dank voor je uiteenzetting.
      Nog even een aanvulling, CO2 heeft een belangrijke functie in de gaswisseling cyclus van de mens. De naam daarvoor is citroenzuurcyclus. Daarin is CO2 een belangrijk afstromend gas vanuit het lichaam, echter het nu veel te hoge percentage CO2 in de vrije atmosfeer, werkt blokkerend op deze cyclus. Per saldo blijft er daardoor een verzuring van de longen over, en dit juist bij een pH waarin Covid 19 zich extra goed kan vermenigvuldigen. Woon je dan ook nog eens in een omgeving waar ammoniak veelvuldig de lucht vervuild, dan komt in die pH verandering ook nog een extra schepje bovenop te liggen.
      Dus iedereen die zijn organen behorende bij de gaswisseling niet meer op orde heeft, en dat hoeven echt niet alleen de stokoude mensen zijn, kan zo in de problemen komen. Ook overdadig CO2 gebruik doormiddel van koolzuur houdende dranken, heeft dit ziekmakende effect al laten zien. Evenzo zal stevig blowen, ook de longfunctie ernstig benadelen. In mijn visie, dient het CO2 percentage en NH3 percentage in de vrije atmosfeer dus hard naar beneden gewerkt te worden.

     2. @Leo, hartelijk dank voor je zeer bijzondere wereldbeeld, waarin je een opmerkelijke risicoperceptie aan de dag legt 🙂

 3. Een hogere gemiddelde temperatuur van de lagere atmosfeer zorgt ook voor meer bodemrespiratie. Dit is dus ook een temperatuursgedreven effect, vergelijkbaar met dat wat oceanen doen.

  ps. Rypke, dank voor al jouw interessante artikelen! Wordt hogelijk gewaardeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *