Waterschappen matsen Natuurmonumenten bij nitraatnorm (KRW) oppervlaktewater

De kundige (wetenschaps)journaliste Geesje Rotgers beet zich in het milieu- en landbouw-dossier vast. Gesteund door Mesdag Zuivel Fonds toont Rotgers hoe natuurbeheerders als Natuurmonumenten bij N-emissies in water ( Kader Richtlijn Water KRW) aan een factor 11 minder strenge norm moeten voldoen dan boeren. Enkele waterwingebieden hoeven zelfs Verder lezen…