Lesmethode ‘Nieuwsbegrip’ deze week: ‘kind astma van boeren’

Protestboeren zouden de CED Groep (‘Als leren je lief is’) een bezoekje kunnen brengen die lesmethode ‘Nieuwsbegrip’ maakt vol Groen Links-indoctrinatie.

Niet gehinderd door chemische kennis leren kinderen met ‘Nieuwsbegrip’ dat ‘goede’ en ‘slechte’ stikstof zou bestaan, en waarom ‘milieugroepen’ (goed!) ‘naar de rechter gingen’ en waarom boeren (slecht) zielige kindjes aan een longkwaal helpen in de aflevering van deze week. 

Nou ‘de rechter’ is neutraal, zo’n rechtenstudentje van D66 snapt alles van chemie en ecologie 🙂

Boeren van Farmers Defence Force kwamen er mee aanzetten, nadat een nichtje van ze er mee thuis kwam. Moet je dit lezen wat voor normatieve en suggestieve onzin:

Er is gewone en er is slechte stikstof ( 🙂 ) Slechts stikstof komt vrij door uitlaatgassen. Deze gassen komen uit auto’s. Maar ook uit vliegtuigen en fabrieken. Ook op het platteland is slechte stikstof. (…) Want daar zijn veel dieren (…) En al (…) die dieren poepen. (…)Er is dus heel (….) veel mest. En uit die mest komt slechte stikstof vrij. (….)Dat is ook zo bij kunstmest.

Teveel slechte stikstof is een probleem. Daarom gingen milieugroepen naar de rechter.

In slechts 1 korte alinea al zeven normatieve uitspraken die kinderen niets leert, behalve dan dat de milieubeweging- die linkse maatschappijparasieten aan het infuus van de Postcode Loterij-  ‘goed’ is. En boeren- familiebedrijven die ons voedsel leveren- slecht.

Ze beweren in deze aflevering van ‘Nieuwsbegrip’ zelfs dat kinderen astma krijgen van ‘slechte stikstof’ en ‘dat er een goed plan moet komen’. 

Als ‘leren je lief is’ kunnen Boeren beter de de verantwoordelijke voor deze agitprop een lesje leren:

Linkse tuthola vergalt het brein van je kind met normatieve en feitenvrije indoctrinatie

Nieuwsbegrip werkt ook samen met het Groen Links-Jeugdjournaal, waar vrijwel iedere dag de (sterk in populatie gegroeide) ijsberen van de ijsschots glibberen, voorzien van de Klimaatdoem van Al Gore. Is er 1 aflevering waar kinderen eens niet Greta ’t Klimaatstakkertje als rolmodel krijgen opgedrongen?

…klimaat-massage. De oorlog in Syrie komt door CO2 🙂

Groen Links = Goed, Gij Zijt Slecht = Basis-‘onderwijs’…
We besteedden- na de zomeractie van Stichting Agrifacts over Linkse schoolboeken- al aandacht aan de linkse lesboeken van Natuniek, die je kind donateur pogen te maken van het Wereldnatuurfonds, consument van hun FSC-keurmerk en steunpilaar van de Rewildingbeweging van Stichting Ark, donateur van Natuurmonumenten haar Ottergesnotter.

Die waren geschreven door de educatiemedewerker van Natuurmonumenten, Bart de Koning.

De Stichting Agrifacts toonde al hoe de lesboeken op de lagere school vol zitten vol suggestieve flauwekul van belangenclubs, waarmee de boerenstand negatief wordt afgeschilderd als vervuilers die uitsluitend ‘groot’ willen zijn uit winstbejag.

De natuurlessen zijn al evenzeer een links drama, ze leren geen enkele neutrale feiten.. Uit naam van biologie krijgen ze een soort religie bijgebracht met verdeling in ‘goed’ en ‘kwaad’. Daarbij is God zijn plan voor de wereld vervangen door ‘Het Natuurlijke Evenwicht’ dat “Verstoord’ zou zijn door ‘de mens’. De Zondeval-versie van Groen Links.

Je hebt helemaal niets geleerd, behalve onzin bij Natuniek

Deze aflevering van ‘Nieuwsbegrip’ (lees ‘linkse indoctrinatie’) is weer zo’n geval met ‘goede’ en ‘slechte’ stikstof. Het meest verontrustende is dat kinderen geen enkele neutrale feitenkennis of systematiek bijgebracht krijgen over biologie of chemie. Zodat kinderen een neutraal referentiekader van kennis hebben, waaraan ze sturende en ideologische flauwekul kunnen scheiden van waarheid.

Nu worden kinderen vooral op morele en suggestieve wijze een politieke richting opgeduwd, waarbij Groen Links en haar Postcode Loterij-soldaten staan voor ‘goed’.

Satellietbeeld NOx-uitstoot verkeer: waar wonen die asthma-sneeuwvlokjes?

Goede en Slechte Stikstof (….) De tirannie van goede intenties
De verdeling in ‘goede’ en ‘slechte’ stikstof is daarvan een archetypisch voorbeeld. Beter leren kinderen de regel van Paracelsus: Giftigheid zit in de dosis. De hele natuur zit immers vol gif, nicotine is immers het gif dat tabaksplanten zelf maken tegen insectenvraat, morfine evenzo bij de Papaver.

En dan: Zonder stikstofbemesting geen oogst om de wereld te voeden. Er is geen ‘betere’ stikstof dus dan die uit mest, dus in moreel opzicht. (puntje 3 uit mijn Cursus Bullshitdetectie)

Laat kinderen maar kiezen: heb je liever dat dat 6 miljard mensen van honger sterven?… Is het vlindertje van 4 Wageningse wollensoksuelen aan de LNV-subsidie belangrijker dan de toekomst van duizenden familiebedrijven? Als die Linkse eigengeilers weer eens de Moral Higher Ground innemen, of ‘de’ wetenschap in pacht claimen, zijnde hun versie.

1 of ander Heideblauwtje in het Bargerveen

Hun tirannie van Goede Intenties volgepompt met subsidie en Postcode Loterij-miljoenen. Dus: Wat is ‘te’ veel? Er zijn teveel linkse mensen die teveel geld krijgen om zichzelf op te dringen aan de overgrote meerderheid die een broertje dood heeft aan communisme in groene vermomming.

En dan…

Die Linkse sneeuwvlokjes die in de Randstad wonen en de hele dag binnen zitten op hun mobieltje te gluren. Geen wonder dat die snel asthma krijgen. In die extreem geïsoleerde en slecht geventileerde huizen wemelt het van de huisstofmijt, de binnenhuis-biodiversiteit. Om eens een voorbeeld te noemen.

….

Cola drinken is ook giftig bij het huidige geaccepteerde gebruik, al dat zuur dat gebitten ruïneert en suiker dat Diabetes helpt veroorzaken. Daarnaast krijgen ze een Posttraumatisch Stress-syndroom van alle Apocalyptische flauwekul die het Jeugdjournaal ze leert.

Stel vervolgens de vraag: wat is ‘de lucht die weer schoner wordt?’ De lucht is nu juist veel schoner dan 30 jaar geleden en zelfs als dat zij in eeuwen is geweest, toen kolendampen boven de steden hingen, en de stook van biomassa (turf, hout) de mensen vroegtijdig aan longziektes hielp (zoals nu nog in Afrika).

Dit zijn de mensen die je kind met linkse onzin indoctrineren, mensen met vals zelfbeeld/aka ‘goede bedoelingen’. Aan goed bedoelde onzin heb je niks

Hoe het ook zij. Boeren kunnen op 1 oktober bij Geile Carola (LNV) wel 1 of andere wollige petitie aanbieden van ‘vindt ons een keer lief’, hoewel de optocht van duizenden boeren lovenswaardig is en indruk zal maken. Sussende taal in een wollige petitie heeft verder een logische reden: zoveel mogelijk organisaties aan je binden, in plaats van afschrikken.

Maar alleen aardig zijn tegen Carola, terwijl haar ambtenarij je met een compleet publiek gefinancierd circuit ondermijnt…. Het is oorlog en je overleving als familiebedrijf is in het geding. Het Ministerie van Geile Carola is zelf de veroorzaker en financier van boerenhaat.

Twee zaken dienen nu direct te gebeuren door boerenbelangenclubs

  • contact opnemen met Margeke Hogenkamp (010 4079 599)  en openbare rectificatie afdwingen of anders naar de rechter voor smaad
  • Een volledige subsidiestop op alle clubs aan het Postcode Loterij-infuus eisen bij Geile Carola( LNV). Het is LNV die boerenhaatclubs aan financiering helpt, dik 200 miljoen indoctrinatiegeld euro per jaar, nu vooral via de provincies
  • INFORMEER JE, dus niet via de massamedia (pretpakketjes van de PvdA) maar met echte kennis

Volg de Bullshitdetectiecursus, de eerste aflevering over ‘stikstof

En de nieuwe aflevering van vandaag, zie HIER

Kennis is Macht
Anders dweil je slechts met de kraan open. Niet ‘de politiek’ bepaalt wat in Nederland gebeurt, bedrijfslobby en netwerken bepalen dat.  Zodra een Kamerlid sjeest en wachtgeld opstrijkt, dan komt zo iemand ook dat baantjescircuit in, waar de echte invloed wordt verdeeld. Let maar op waar Geile Carola straks terecht komt, of bij welke internationale bank Mark Rutte straks via een commissariaatje bonus opstrijkt.

Nederland is al lang geen representatieve democratie meer (sinds jaren ’90), het is een Oligarchie en Totalitaire Bureaucratie. Wanneer je nog werkelijk in het zand-in-de-ogen-sprookje gelooft dat massamedia je leren, dan heb je een serieus probleem. Je kent je eigen land dan niet, kent je vijand niet, en kent dan ook jezelf niet.

Boek de Rechtse Hippie als Bullshitdetector via Rypke @ Interessantetijden.nl

De Hel, dat is een (nVWA)-ambtenaar
Daarom dien je het eigen kennisniveau op te vijzelen, dat je niet ‘ooeh aah boeh‘ roept en wat boze dierengeluiden maakt. Maar dat je ook weet waarover je praat. Laat je niet het moeras van spraakverwarring in trekken, waarin de tegenpartij je via de Moral Higher Ground weer glorieus inmaakt. Dat ze pretenderen ‘de’ wetenschap in pacht te hebben, terwijl ze hun wereldvisie als ‘feit’ verkopen, en als enige toekomstalternatief.

Formuleer dus ook je eigen waarden, je gedroomde toekomst, in plaats van dat je re-ageert met ‘wij zijn NIET-zo’. Dan ben je dus een Nietzo, oftewel in hun tang. Je verdedigt dan morgen waar je gisteren nog tegen was, zeg maar de LTO-strategie van afgelopen 25 jaar. Of nog erger, je probeert in HUN wereldvisie het beste jongetje van de klas te zijn, voor een aai over de bol van Juf Carola Tuthola.

Dat ontsnappen aan die spraakverwarring kan je leren via mijn cursus Bullshitdetectie, die je boekt via Rypke @ interessantetijden.nl, voor boeren doe ik dat samen met een veearts. Zie ook de aflevering vandaag, over WELKE natuur bedreigd zou zijn, en hoe WOT Natuur & Milieu (Wageningen UR/LNV) een kaartenhuis bouwt dat vooral op suggestie en meningen leunt, niet op metingen.

Mensen, het is oorlog. Dus geen tijd meer voor zoete broodjes bakken, theedrinken, goedbedoelde ‘petities’. We moeten de milieubeweging en haar Totalitaire Bureaucratie met wortel en tak uit ons midden uitroeien tot de laatste metroman. En de opdringerige overheid – die Leviathan- (huh, de wie? Precies: vijzel je kennisniveau op en boek de cursus) terugdringen uit ons leven.

De Hel, dat is een ambtenaar…

One Reply to “Lesmethode ‘Nieuwsbegrip’ deze week: ‘kind astma van boeren’”

  1. Complimenten voor het artikel.

    Je staat als ouders gewoon machteloos. Ik heb mijn zoon verteld hoeveel Stikstof er in de lucht zit en wat 100% lucht is. Met de mededeling dit aan je juf te vertellen. Die wist niet eens dat er 78/79 % Stikstof in de lucht aanwezig is. Als een juf het al niet weet, wat is dit dan voor lesstof. Kijk ook eens hoe groot dat CED groep is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *