PBL/WUR/CBS (CLO.nl) verdoezelt leegloop Natuurmonumenten

Lies, Damn Lies, CBS, Natuurmonumenten (blauw lijn) zou geen leden verliezen sinds 2010 🙂

In deze aflevering van de Online Cursus Bullshitdetectie: Hoe het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op het Compendium voor de Leefomgeving via geknoei met getallen het ledenverlies bij milieuclubs helpt verzachten.  Sinds 3 oktober proberen ze de club van hun Jeroen Dijsselbloem een hart onder de riem te steken, het in sneltreinvaart (+ 50% sinds 2002) leden verliezende Natuurmonumenten, de groenwasserette van onze corrupte overheid (LNV) en haar Natura 2000-directie.

Natuurmonumenten knoeide in 2016/17 met haar jaarverslag  om incidentele kinderdonateurs die ze bij acties werven tot ‘volwaardig lid’ te verheffen. Zo draaiden ze op papier een ledenvlucht van tienduizenden mensen om in een ledenwinst. Bijna alles dat op de website CLO.nl staat met ‘feiten en cijfers over natuur & milieu’ van Wageningen UR, PBL en CBS is misleidend, of het nu over ‘stikstof’ of ‘biodiversiteit’ gaat. (Zie ‘Sjoemelnatuur’)

Ondertussen kregen we een non-antwoord van Ruud Bink (Teamleider WOT Natuur & Milieu) over het CLO-gesjoemel met ‘Heidefauna’ waar men een verband tussen een gefabriceerde trend in ‘fauna’ suggerereert en ‘stikstof’, dus via vergrassing.

Natuurmonumenten als Greenwash voor Rijkswaterstaat en Boskalis met zwijggeld voor Lelystad Airport

Natuurmonumenten halveerde in ledental sinds 2002
Bij PBL/WUR/CBS lezen we nu dat ‘9% van de huishoudens’ ze steunt, en dat ze afgelopen jaar zelfs in ledental zouden zijn gegroeid naar 713 duizend. Dat is dus niet zo, want de OERR-kindjes zijn van gezinnen die al lid zijn, en die in 2016 nog meetelden als ‘donateurs’.

Zoals we aantoonden knoeit Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten met de jaarverslagen en de definitie van ‘lid’ om die leegloop te camoufleren. Dus maakten ze van OERRR-kindjes, die eerder niet meetelden plots volwaardige leden vanaf 2017. Zo kon een leegloop van tienduizenden leden plots worden omgebogen in winst.

Het aantal donateurs nam af in 4 jaar tijd (2013-2017) met 23 procent van 92.000 naar 73 duizend. Het aantal ingeschreven Oerrr-kinderen decimeerde van 157 duizend in 2013 naar 61 duizend in 2017. Dus zie je hoe het CLO.nl pretendeert dat het ledental sinds 2010 bijna stabiel boven de 2010 bleef, terwijl de realiteit een dramatische leegloop is. Gecamoufleerd door incidentele kinderdonateurs plots tot ‘lid’ te verheffen.

De officiele cijfers van Natuurmonumenten

Na aftrek van 201 duizend OERR-kindjes als volwaardig lid in 2018, zakt het aantal volwaardige leden voor het eerst sinds de jaren ’90 ver onder de half miljoen. Op gelijke wijze dokterden ze vorig jaar met het jaarverslag. Toen werd een VERLIES van 13 duizend leden (tabel 1) opgepoetst tot een winst van bijna 50 duizend, door alle 61 duizend OERR-kindjes plots tot volwaardig ‘lid’ te verheffen.

Zodat ze een stijging vermeldden van 584.765 leden (tabel 1) naar de 632.622 in tabel 2 (rechtsonder)

Jaarverslag 2018, tabel 2

Oerrkindjes worden  bijvoorbeeld via internet gerekruteerd, om zich daar in te schrijven met een ‘de bijen sterven uit, doe mee’-actie.  En dan denkt Bjorn van den Boom met zijn PR-personeel: kind ik heb je, en telt je kind mee als volwaardig lid.

In weerwil van de meer dan 719 duizend leden die het CLO.nl voor HUN blauwe subsidiedief claimt voor 2016, waren het er in 2016 al minder dan 600 duizend en die daling zette door.

Hier zie je dus opnieuw hoe Wageningen UR (waar Dijsselbloem tegenwoordig in het bestuur zit) met de Natura 2000-industrie van Alterra/WOT en CBS samenwerkt om zo de publiek gefinancierde boerengrondroof door te kunnen zetten van de Ecologische Hoofdstructuur, door Sharon Dijksma (PvdA) tot Natuurnetwerk Nederland omgedoopt. Het CLO werkt als marketingapparaat voor de publiek gefinancierde boerengrondroof.

‘Het Natuurlijke Evenwicht’…

Aan de lobby van Natuurmonumenten zal het alvast niet liggen, die rekrutering van OERRR-kindjes. Zo schreef hun educatiemedewerker Bart de Koning de lesmethode Natuniek voor de lagere school. Vol met semi-religieuze onzin, waarbij ze leden pogen te werven voor milieuclubs via schoolboeken.

Toen ik dat op Facebook aankaartte liet Bart de Koning mij door FB liefst 30 dagen blokkeren. Zo ver reikt de arm van ‘Het Linksche Thuigh’.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen: 035 6559911

  • Wie Natuurmonumenten/de Blauwe Subsidiedief en boerengrondrover op publieke kosten van Jeroen Dijsselbloem en Hans Wijers nog niet had opgezegd: bel 035-6559911. Ondergetekende ging U in 2010 al voor, na jaren vol overtuiging lid te zijn en ze als vrijwilliger te steunen met excursies in het Naardermeer.
  • Natuurmonumenten is door Pieter Winsemius, Herman Wijffels, Cees Veerman en Hans Wijers verpest tot corporate vehikel waar ‘natuur’ onderaan de prioriteitenlijst bungelt en ‘geldpolitiek’ op 1 staat. Een groenwasserette voor de PvdA of erger, ontzettend jammer en Jac P Thijsse draait zich om in zijn graf.

De grafiek van deze aflevering

Vervolg Bullshitdetectie-cursus ‘Fauna Heide’
Ondertussen een update van de Cursus Bullshitdetectie over ‘Heidefauna’, hoe CLO (Arco van Strien van CBS, Ruud Bink van WOT/Wageningen UR en milieuclubs) tenminste 3 van de meest gebruikte fouten toepast, om wetenschappelijkheid te veinzen. Zodat ze een academisch excuus hebben voor belangenmarketing, en de discussie over ‘hoe richten we de groene ruimte in’ versmallen tot een kleine kliek belanghebbenden die zich ‘expert’ noemen.

Zij zijn dan de bok op de haverkist van ‘data’, maar niemand die controleert hoe deugdelijk die data zijn (Netwerk Ecologische Monitoring, Gegevensautoriteit Natuur)

Nog geen technisch antwoord, wel een non-antwoord

Ik heb inmiddels een (non-)antwoord per email van Ruud Bink gekregen, de WOT (wettelijke onderzoekstaken)-teamleider bij Wageningen UR, betaald door het Ministerie van LNV. Bink weigert mijn technische vragen te beantwoorden en verwijst nogmaals naar de xsl-data. Inderdaad staat daar een greep van 36 soorten vermeld die ik eerder niet had gezien, dus had ik de ‘gouden greep’ genomen uit het Natuurwaarde 2.0-rapport van WOT Natuur & Milieu.

Volg de cursus HIER

De essentie blijft het zelfde. In die tabel geven ze index-getallen, zonder te vermelden hoe die verzameld zijn met welke kwaliteit data en dat wil Ruud Bink ook niet zeggen.

Niettemin blijft dus staan dat hier sprake is van Rotzooi (data) er in Rotzooi er uit, (Fout 2) valse exactheid (fout 3) en kersen plukken (fout 4), het gaat nergens over wanneer je lukraak wat reptielen, vlinders en vogeltjes door een statistische blender gooit en vervolgens claimt dat er een ‘trend’ uitrolt die ook maar IETS zinnigs zegt in biologische zin.

Pseudoscience….

Ruud Bink (WUR) en Arco van Strien (CBS) begaan 3 van de 4 hoofdzonden bij wetenschap
Voorbeeld: wanneer de grondbroedende wulp (soort 35) sterk achteruitgaat door bijvoorbeeld nestpredatie van vossen, dan heeft dat weer niets van doen met ’t heideblauwtje. Laat staan dat die wulp door ‘vergrassing’ zou weggaan, want het is ook een weidevogel. Kent iemand het probleem van ‘vergrassende weilanden’? 🙂

Haal je het reeds bijna uitgestorven korhoen uit de reeks, en die ruil je voor de sterk toegenomen kraanvogel in, dan krijg je plots weer een andere ‘trend’. Een zelfde wanneer je die vlindertjes er uit gooit en de vos, bunzing en bruine rat er in doet. Kortom, Ruud Bink en Arco van Strien doen aan data-gerotzooi (fout 2), valse exactheid (fout 3) en kersen plukken (fout 4), drie van de vier hoofdzonden in wetenschappelijk bedrijf.

Kraanvogels bij gevangenis Veenhuizen, nemen sterk toe, staan er niet bij

Het doel van Ruud Bink en Arco van Strien hun grafiek is dus: een vooropgezet beeld schetsen voor politiek-financiele doeleinden van hun clientele (SOVON, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Natuurmonumenten), neigend naar wetenschappelijke fraude. Maar om juridische redenen mag je het geen ‘fraude’ noemen.

Sjoemelnatuur, PBL manipuleert natuurlijke historie voor ‘draagvlak’ miljarden euro’s schuldbeleid, voor 1990 andere rekenmethode dan na 1990 geeft de ‘trend’ 🙂

En zo geldt dat voor het meeste dat PBL met CBS en Wageningen UR produceert op het Compendium voor de Leefomgeving, gefinancierd door het Ministerie van LNV, waarvan Wageningen UR een stichting is waarvan ze de statuten mag veranderen.

Ruud Bink is weer afkomstig van het Ministerie van LNV, waar hij zich eind jaren ’90 al inzette voor ‘natuurontwikkeling’: het op publieke kosten braakleggen van boerengrond (reeds 110 duizend hectare) voor de winst van Arcadis en Rabobank.

Een oplossing is hier: de bezem door het Ministerie van LNV haar Natura 2000-directie, een directe stop op alle subsidies aan milieuclubs (die al Postcode Loterijgeld krijgen), de sluiting van het Planbureau voor de Leefomgeving en een onafhankelijke audit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)door deugdelijke statistici uit het buitenland. We kennen er wel een aantal, die dat klusje kunnen klaren.

One Reply to “PBL/WUR/CBS (CLO.nl) verdoezelt leegloop Natuurmonumenten”

  1. Vraagje: in het tabelletje aan het begin worden donateurs bij de leden opgeteld. Zitten die donateurs niet in de ledenlist? M.a.w. dubbeltelling??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *