Privatisering publiek domein via ‘netwerkregering’…

Hier huizen tientallen ngo’s die met subsidie van De Vierde Macht de netwerkregering vormen

In de Failed State NL-week op Interessante Tijden kijken we vandaag naar het werkelijke bestuur van Nederland: een crimineel netwerk. Dat bevindt zich niet in de Tweede Kamer, maar in netwerken van boardrooms, stichtingen en de achterkamers van de Vierde Macht. Die privatiseren gezamenlijk de publieke ruimte met publieke middelen.

Politici zetten slechts hun handtekening onder wat in die niet politiek af te rekenen netwerkstructuren is voorgekookt. We worden door een crimineel netwerk bestuurd.

 Die politiek niet afrekenbare Netwerkmacht bedrijft een samenzwering tegen de Nederlandse bevolking, met als hoofddoel: zelfverrijking op publieke kosten ten koste van de gehele sociale structuur en de natuur van Nederland. 

MVO Nederland is de groen geverfde evenknie van de SER, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht. Netwerkmacht

Datahandel onder eufemisme ‘kennisdeling’
Als voorbeeld kun je kijken naar publieke organisatie Het Kadaster. Die club werd onder Dorine Burmanja (bestuurder van 2004-2019) verbouwd van nationale organisatie voor grond- en vastgrondtransacties tot een databank waar de Verenigde Naties in kan winkelen voor hun 2030 Agenda. Ik besteedde al aandacht aan die rol, toen Kadaster hoofdsponsor was van een 2030-event in India

Samen met… Google en de Bill en Melinda Gates Foundation, de vaccinazi’s die ook uw lichaam en uw kinderen opeisen als bezit van Big Pharma.

Kadaster is sponsor

Kadaster voegde aan hun takenpakket nu de boerengrondroof toe (‘stikstofproblematiek’) en het volbouwen van het platteland met windmolens. Die opdrachten voor globalisten noemen ze nu ‘maatschappelijke opgaven’ in hun meerjarenplan 2021-2025:

Kadaster helpt bij privatisering publieke ruimte en onteigening van eigendom

Oftewel: Het Kadaster is helemaal klaar gemaakt voor de privatisering van de publieke ruimte op publieke kosten, bonnetjes zoek genaamd ‘2030 Agenda’. Ook de ‘woningopgave van 1 miljoen huizen’ waarvoor het CDA campagne voert, dus Tristate City en de instroom van nog honderdduizenden asielzoekers voor het Marrakech Immigratiepact is al afgekaart.

RVO is meer bij ngo’s in Kenia betrokken dan eigen MKB, dat mag op de fles gaan

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalige Senter Novem = Dienst Regelingen LNV/EZ) is meer bezig met subsidie voor projecten in Zimbabwe (Vrouwenrechten en Land At Scale) en Kenia, terwijl ze onze horeca en MKB op de fles laten gaan.

Zie ook dat Barbara Baarsma, die ‘topeconoom’ van HerstelNL, zich als “CEO’ van de Rabo Carbon Bank volledig gaat toeleggen op de CO2-zwendel/klimaatstoelendans (55% papieren CO2-reductie voor 2030) over de ruggen van boeren. Je moet straks bij iedere aankoop een extra CO2-credits kopen, waarmee bankiers dan goedkope grond in Afrika opkopen, groen geverfd als ‘bomenplant voor kleine boeren’.

Voor idealist Barbara. Om te ontdekken hoe die zwendel van de groene maffia in elkaar steekt: bestel de Epoque 11, hij verschijnt bijna.

SDG 9

Surveillance Capitalism (SDG 8 en 9)
Recent trad voorzitter van de commissarissen van de Nederlandse Bank (DNB) Wim Kuijken bij Kadaster toe tot de raad van toezicht, eerder regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Kijk, dat zijn nu de mensen die de macht in Nederland hebben. Die hebben invloed op de plaats waar de publieke gelden rollen.

Niet die kleuterjufjes en krullenbollletjes in de Tweede Kamer, met slechts 1 politicus met nog enige rechtstatelijke kennis: Kees van der Staaij (SGP, stemde ik op).

Voor het Surveillance Capitalism van SDG doel 9 en de afschaffing van eigendom (SDG Doel 12) koppelen ze alle persoonlijke gegevensbestanden aan elkaar om in uw data te kunnen handelen, en uw gedrag te bespioneren. Voor de ‘duurzaamheid’, net als ‘milieuzones’ een excuus voor onbeperkte spionage, registratie, controle.

Daartoe hebben ze ook al een publiek-privaat platform ‘Data for Good’.

Voor het beslag op je persoonsdata en eigendom ontwierpen ze voor de 2030 Agenda een puntensysteem met CBS, dat claimt de ‘voortgang’ te kunnen meten in percentages tot achter de komma. Die brengt het CBS dan jaarlijks als gecreerd feit uit sinds 2017 als SDG-voortgangsrapportage. Samen met dat andere niet politiek afrekenbare netwerk, de ‘Vereniging Nederlandse Gemeenten.’

Die kregen het foldertje van de Unit Sociale Stabiliteit waarin ‘Ultraconservatieve’ Uitgeverij Blauwe Tijger ook is vermeld, met Jensen en Weltschmerz

‘Complotdenker, Drugscrimineel, Dreigblogger-gekkie’
Die controle- en registratiedwang zou nodig zijn voor het halen van ‘de doelen’, de bij Blue Tiger Studio besproken SDG-doelen: de wereldregering onder vlag van de Verenigde Naties (2030 Agenda), waarvoor Sigrid Kaag de SDG-minister is. Niet voor niets maken ze reclame voor ‘verkiezing van de eerste vrouwelijke premier.’

De term ‘complotdenker’ wordt door hun media niet voor niets zo agressief op iedereen geplakt, die de werkelijke macht bestuderen wil. Zo word je ontmoedigd om te kijken hoe Nederland en de wereld nu werkelijk is georganiseerd.

Je mag de vinger niet op de zere plek leggen, want agressie, hoon en spot is in zowel media als de politiek je deel. In plaats daarvan krijg je dan dagelijks het democratisch theatergenootschap ‘De Tweede Kamer’ opgevoerd. Grappen en grollen daar.

Het Rode Pil-schema: Zoals Nederland nu is georganiseerd

Wie nog twijfelt dat ZIJ de media sturen (de kerntaak van oa NCTV van Pieter Jaap Aalbersberg de pedobeschermer), kijk alleen al hoe Fred Teeven plots een 20 jaar oude koe uit de sloot haalt in De Telegraaf om staatsoppositie (Viruswaarheid) te demoniseren, en zo dus een ambtsmisdrijf pleegt (je mag als OM-officier helemaal geen dossiers op straat gooien).

Wanneer het de netwerkmachten uitkomt, dan verschijnen plots overal artikelen over ‘de drugscrimineel’ Jeroen Pols, jurist voor Viruswaarheid. Terwijl de term ‘samenzwering/complot tegen de bevolking’ eigenlijk de juiste term is, voor de wijze waarop Nederlands ‘bestuur’ plaatsvindt:

 • via netwerkmacht.

Je kunt niet 1 hoofdpersoon aanwijzen die ons naait. Haal Mark Rutte weg, het programma blijft. En dat is nu juist de kracht van ieder crimineel netwerk. Immers: wie controleert de 10 samenzwerende (ongekozen) regioburgemeesters onder aanvoering van ongekozen communist Femke Halsema?

‘Governance-tekort’ = ‘meer corruptie nodig’

Corruptie idealistisch uitgelegd
Wat Mariette Hamer (SER-voorzitter) een ‘multistakeholder-aanpak’ noemt (SDG17) in het SER-IMVO-rapport, dat zou mijn grootvader nog ‘corruptie’ noemen. Dat je door ongekozen multi–commissarissen en De Vierde Macht geselecteerde ngo’s als Urgenda laat delen in de mogelijkheid om met misbruik van staatsmacht het eigen belang te dienen.

Voor de planeet uiteraard. 🙂 Zo werd in september 2020 een publiek-private entiteit met volstrekt onduidelijke bestuursrechtelijke status in gang gezet, een ‘Mission Control’-team dat weer samenwerkt met de Stichting SDG Nederland (spinoff NCDO van Prins Claus) van oa bankier en Oranje-acoliet Herman Mulder.

Dat clubje is het verkooporgaan van de 2030 Agenda van de Vierde Macht, ngo’s en multinationals. Ze noemen de (via flankerend beleid) onteigening van prive-bezit en energiesabotage (‘verduurzaming’) als volgt:

De eerste SDG-missies zijn uitgedeeld! Vrijdag 25 September 2020, heeft het mission control team (wat is daarvan de bestuursrechtelijke status?RZ) in samenwerking met SDG Nederland (niet politiek te verantwoorden stichting van BuZA RZ), Ruud Koornstra (‘Energiecommissaris’/verkoper voor ongekozen macht),

Karin van IJsselmuide, Kelly Ruigrok (Data-for-Good.com) en diverse ministeries (De Vierde Macht), meer dan 200 brieven bezorgd aan parlementsleden, ministers, burgemeesters, staatssecretarissen en burgers in Nederland met hun eigen missie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te bereiken.

De eerste levering vond plaats aan de Koninklijke familie van Nederland.

Handel in persoons- en eigendomsdata = ‘data for good’ = SDG 8 & 9. Arcadis is hoofdsponsor van De New Urban Agenda van de Verenigde Naties haar World Urban Campaign

‘Mission Control’ moet je letterlijk lezen: controle over alles en iedereen, met per SDG-doel een actiecoordinator/lobbyist.

Jesse Klaver’s ‘Klimaatnoodtoestand‘-voorstel komt rechtstreeks uit dit circuit borrelen, namelijk van Stichting SDG Nederland, zeg maar ‘Stichting Kaag’.

Het Human Development  ( = transhumanisme) Report van de Verenigde Naties, dat werd door Stichting SDG Nederland (dus door Kaag’s acolieten) uitgebracht. Wie Klaver hoort praten, die hoort dus dat bovenstaande netwerk haar eisen opleggen.

De Bron van Jesse Klaver’s ‘klimaatnoodtoestand’

Vaste lezers begrijpen al:

De familie Van Oranje is de aanstuurder van al dit kwaad. Nederland is een ceremoniële democratie, met een absolute monarchie die als hoofd-UBO (eindbaas grootbedrijf) met andere miljardairfamilies hier de hoofdlijn bepaalt. Ik bedoel, wat hebben wij als burgers nu te maken met ‘Ruud Koornstra’, who the F is ‘Kelly Ruigrok’.

Van wie is ‘Data-for-good’, en wie van U heeft bij de verkiezingen ooit iets over de 2030 Agenda gehoord? Dat maakt ook niet uit, want Data For Good, doet het zelfde als het CBS: pretenderen dat je ‘voortgang’ kunt meten in de SDG’s.

Ondergetekende was de eerste die over de 2030 Agenda in 2017 in de Nederlandse media over berichtte (Elsevier Weekblad). Men doet of het niet bestaat, die internationale machtsovername door ongekozen krachten, boardrooms, stichtingen en de Vierde Macht.

De SER kan als eerste ontmanteld worden bij ‘Make Holland Great Again’

We citeren verder:

De historische data op de landelijke dashboards wordt in Nederland door o.a. het CBS, Kadaster, Urgenda etc. gefaciliteerd, de nieuwe data halen we op met het ecosysteem van mensen, organisaties en overheids organisaties zodat de data accurater wordt en je als land daarop kunt schakelen ( = handel in persoonlijke data, en misbruik daarvan voor tirannieke technocratie RZ).

Andere partners van SDG Mission Control in Nederland zijn o.a.:

NEVI, Stichting SCO, Global Sustainable Enterprise System, Sustainable Brand Index, MVO Nederland, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Kadaster, TenderBirds, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Project 625, het Groene Brein en Duurzaam-Ondernemen.nl etc.

Wat hebben wij als burgers in Godesnaam met Urgenda van doen, die favoriete club van Raad van State-lid Tan? MVO Nederland is net als al die andere ‘groene’ stichtingen een met subsidie door ministeries in leven gehouden verlengstuk van De Vierde Macht.

Maar dan dus opnieuw: niet politiek afrekenbaar. Want daartoe zijn al die lobbyclubs gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht groot gesubsidieerd van IDH Sustainable Trade tot de windmolenlobby.

Socialistische Betonkolos SER aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover LTO

Een netwerk rond burgers
Net als bij de hier beschreven Waddenoligarchie, word je als burger met een hybride van publiek-private belangen geconfronteerd, die zichzelf op de bestuurdersstoel neerzetten. Echter, wie voor welk besluit ten nadele van burgers en grondrechten de beslissing nam is volstrekt onduidelijk, en politiek niet afrekenbaar.

Je wordt zo dus niet geregeerd door afrekenbare personen, maar door een ‘netwerk’ dat zich rond burgers sluit. Die regeerstructuur (SDG17) is afkomstig uit de netwerktheorie van organisatiemanager Peter Senge (MIT), die ook het voorbeeld is voor Pieter Winsemius (A Thousand Shades of Green)

Je kunt zo’n netwerkregering ook wel Poldermodel 2.0 noemen. Netwerkcorruptie met nog minder politieke verantwoording dan voorheen. Politici zijn er vooral nog, om handtekeningen te plaatsen onder de lobby-documenten die uit deze netwerkregering rollen.

Nu plots Corona-deskundige van De Vierde Macht. De Topmanagementgroep kan volledig ontmanteld

‘Governance’ = niet afrekenbaar bestuur
Dat privatiseren van het publieke bestuur- hier uit naam van het redden van abstracties als ‘De Planeet’, en ‘Toekomstige Generaties- noemen ze bij IMVO dan ‘governance’. De mogelijkheid om nog meer oncontroleerbare private en publieke instanties meer greep op burgers te doen krijgen, dat noemt Mariette Hamer (SER) in dit IMVO-rapport (2019)dan een ‘Governance Gap’. 

Niemand heeft ooit om dat Mariette Hamer gevraagd, die PvdA-dinosaurus. Maar ze werd dan ook door De Kroon benoemd, en SER-‘adviezen’ kun je vervolgens als beleidsdictaten zien. Denk aan het SER Energie-‘akkoord'(dictaat 2013 ), dat vooralsnog de grootste miljardenuitgave (104) behelst uit de geschiedenis van het Nederlands staatsbestel.

SDE+Subsidies voor het in brand steken van bos in biomassacentrales, het volbouwen van de natuur met windmolens, het offeren van kostelijke landbouwgrond voor zonneweides. Er zijn voor dat ‘akkoord’ nog dik 30 miljard euro subsidies uit te delen (erfenis RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek) om de publieke ruimte te vernietigen.

Om de resterende openbare ruimte in kaart te brengen, daartoe benutten ze dan weer het Kadaster. Die rekende uit dat ongeveer 30 procent van de bebouwde kom openbaar toegankelijk is.

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Netwerkregering dus…
Netwerkregering, dat is de organisatie die al sinds Bretton Woods (1944) in Nederland werd opgetuigd via clubs als de SER, haar privaatrechtelijke evenknie de Stichting van de Arbeid, werkgeversverenigingen en vakbonden. Zo werkte de maffia in New York ook. Via vakbonden kregen ze controle over bedrijven, hun personeel en bedrijfsleiders.

Zo zie je plots allerlei entiteiten als paddestoelen uit de grond schieten, waarvan de bestuursrechtelijke status onduidelijk is. Zoals een ‘terrorismecoordinator’ (NCTV), dat vooral een spindoctoringkanaal is dat reclame maakt voor meer staatscontrole, zoals over de media. Of een ‘regioburgemeester’ met ‘veiligheidsregio’s’, of een ‘RIEC’-overlegorgaan voor ‘ondermijnende’ (….) criminaliteit met het OM, De Belastingdienst, burgemeesters, waar zelfs de rechterlijke macht bij aanschuift.

Of je krijgt plots een ‘Energiecommissaris’, een ‘duurzame’ ondernemer als Ruud Koornstra of het groene oogappeltje van de VNO-NCW-Noord hier, Bouwe de Boer. Het is volstrekt onduidelijk wat de bestuursrechtelijke status is van dergelijke personen.

Nog 30 miljard euro publieke gelden rond te strooien voor windmolens, terwijl horeca en middenstand op de fles mag…

Maar ze eigenen zichzelf en hun vriendjes wel allerlei privileges toe met misbruik van staatsmacht. En wanneer je ‘houdt de dief’ roept, zoals bij Bouwe de Boer: dan krijg je een arrestatieteam op bezoek die je met geweld tegen de grond smijt, in de boeien slaat en afvoert naar de cel.

Voor de biomassacentrale

En daarom is het vandaag de week van Failed State NL. Er is geen morele, noch legitieme reden om dit door en door rotte, leugenachtige en corrupte regime nog 1 seconde serieus te nemen. Noch is er een morele of legitieme reden dit leugenachtige corrupte regime te gehoorzamen. We worden ‘bestuurd’ door een crimineel netwerk, dat de publieke ruimte en op publieke kosten privatiseert en via ‘flankerend beleid’ uw grondrechten en eigendomsrechten uitholt.

Dat programma heet de 2030 Agenda. (IMVO, ‘verduurzaming’)

Voor oplossingen verwijzen we naar ‘Make Holland Great Again’ van begin deze week. Vooralsnog gaat de Nederlandse bevolking ten onder aan de eigen luiheid, gemakzucht en domheid. Niet verder kijken willen dan je televisie plat is. Ik bedoel: het ligt allemaal open en bloot op straat wat ze doen.

Je hoeft enkel de eindjes aan elkaar te knopen.

4 Replies to “Privatisering publiek domein via ‘netwerkregering’…”

 1. Hallo Rypke, ik weet het, om moedeloos van te worden, als die engerd van Kaag inderdaad president wordt is alles gelopen…..! heb dat ook voorspeld, al in dec. vorig jaar, toen ze op tv geplugd werdt door v. Nieuwkerk en Talpa Linda deSnol.

 2. (SGP, stemde ik op)…….
  tja, tijden veranderen.
  SGP is Reformatorisch Dagblad, die had een tijd terug een mondkapje als bijsluiter……
  mijn broek zakte er toendertijd vanaf , en dacht het reformatorische deel van nederland is ook reddeloos verloren.
  of ze hebben massaal hun lijfkrant opgezegd, dat kan,

 3. Dat laatste stukje, luiheid, gemakzucht en domheid, zegt genoeg en is eerlijk gezegd
  helaas de reden dat het nooit meer wat wordt, hier in dit Colombia aan de Noordzee.

 4. Ter info, net zelf gelezen.

  IFLA = Stichting SIGL zit op hetzelfde adres als de Kon. Bibliotheek in het Koninklijke Bibliotheek gebouw in DenHaag. 37,5 miljoen $ in 12 jaar tijd van oom Bill 😉
  https://t.co/GgIiVt3ZAR IFLA
  https://t.co/P7hWAKudWz GatesFoundation https://t.co/ilq7y0KHpz

  Waarom zou #BillGates wereldwijd bibliotheken ondersteunen? Natuurlijk, hij controleert Google Books al en via de biebs worden Agenda 2020 SDG’s erin gepompt bij de kids.
  (Note: over 10 jaar “denkt” u zelfstandig te lezen maar het is slechts Gates info 😉)
  https://t.co/b1PDK5bx7I https://t.co/35C2aTDXgO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *