Visser bedreigde diersoort, erkenning nodig als erfgoed!

Zelf een vis slachten, hoort standaard bij de opvoeding

Niet ‘de biodiversiteit’ is bedreigd in Nederland, dat bankiersproduct van de ASN-Bank, maar de menselijkheid en natuurambachten des te meer. Erken de familiebedrijven en zelfstandigen daarom als cultureel erfgoed, dragers van het Nederland waarvan je kon houden.

Wanneer we voor hun behoud pleiten, dan dus niet als gesubsidieerd museumstuk: maar als gezonde bedrijven met (educatieve) voorbeeldfunctie.

Binnenbrengen van de vangst

Het Wereld Negativisme Fonds (WNF)
In rap tempo verliezen we anders onze visserij-vaklieden dankzij bureaucratisering en haar evenknie globalisering, een erosie van het sociaal-ecologische DNA van ons landschap. Dat er geen jeugd meer is die straks nog weet hoe je een fuik zet, hoe je vis opspoort, laat staan fileert en bereidt.

Mensen met een (natuur-)ambacht, die vanuit de praktijk weten dat je nat wordt als het regent: vissers in familiebedrijven, die je kinderen nog kunnen leren slachten, of samen met een chefkok leren hoe je een mooi filetje snijdt. Hoe waardevol, zie de foto’s van de Werkwinkel waar we met tientallen randstedelingen het eigen natuurvoedsel van vangst tot pan leerden verwerken.

Ook zie je hoe rijk de binnenwateren aan vis zijn, die bovendien heerlijk eetbaar is.

Alarmerende verhalen over Panda-paling die fondsenwervende Non Profit-bedrijven verspreiden als het Wereld Negativisme Fonds (WNF), ze stemmen niet overeen met de realiteit. Die Postcode Loterij-propagandisten van de PvdA-of-erger verjagen mensen uit de natuur met hun ‘Kwetsbaar Verboden Broos Vaatwerk’-negativisme, ze bederven de jeugd. En ze schetsen in media een vertekend beeld, dat onze vissers graag helpen corrigeren.

Die vissers geven dan tegelijk het voorbeeld voor ‘zie, hier heb je nog een normale vent’.

Neem als tegenpool het Jeugdjournaal/De NPO.  Waar zo’n androgyn heliumstemmetje met dubieuze voorkeuren- Genderneutrale Gerrit- iedere uitzending het Groen Links-partijprogram doceert, je kind bekeren tot Klimaat-marcherende LBGT-voetsoldaat.  Wie heeft daar nu werkelijk om gevraagd? Doe normaal.

Snoekie

Sociaal Kapitaal
Waar op de verjufte basisscholen krijgen jongetjes nog een echte normale vent als voorbeeld te zien, iemand die weet wat hard werken is, zoals hier afgebeeld. Binnenvisser Blokland. Of iemand die kennis overdraagt. Zulke ambachtsmensen zijn nu een met uitsterven bedreigde diersoort, die over 10-20 jaar verdwenen kunnen zijn. Op iedere school hoort een Urker kottervisser les te geven, geen schoolklas kan nog zonder bezoek bij de boer.

Wanneer een ambtenaar meeleest: allereerst moet dus een fundamentele erkenning komen van hun waarde. Niet met 1 of andere ‘draagvlak-campagne’, maar in het actief elimineren van averechtse regulering en openbare spijtbetuiging door de veroorzaker van alle ellende; de overheid en haar ‘Bureaucratisch Academisch Complex’ (BAC).

Deskundigen…. Is er onderhand een grover belediging denkbaar dan dat je voor ‘deskundige’ wordt uitgescholden. Iemand die in theorie werkzaam is.

Of dat nu geldverspilling voor stikstofbeleid is of fosfaarechthandel, het gedrocht dat Natura 2000 heet en andere tijdrovende internetvervuiling. Positieve discriminatie van het natuurambacht staan we hier voor. Iets dat nu juist door de overheid en Geile Carola (LNV) wordt uitgehold.

Gezellig! Werken bij Deutsche See, een bedrijf van P&P

Er blijft wel een gesubsidieerde mega visserij-industrie over in glas, beton en golfplaatloodsen. Met een sfeer die ’t houdt tussen crematorium en concentratiekamp. Een branche waar het Amerikaanse taalvervuiling regent van ‘global food fishery feed the world in 2030 high potential sustainable efficiency‘-blabla. Maar waarom die onpersoonlijke molochs aan nog meer macht en krediet helpen?

Zij dragen – vergeleken met kleine zelfstandigen- veel minder bij aan lokale gemeenschappen hier, de menselijkheid (sociaal kapitaal), consolideren vooral grote winsten in de handen van enkelen. En de meeste ‘vissers’ worden daar veredelde productie-slaven. Ze laten ons met hun globalisten geloven dat er geen alternatief is buiten groter en onmenselijker…

Hun zelfvervullende profetie, begeleid en versterkt door een totalitaire bureaucratie. (lees ook ‘Tom Zwitser zijn boek Permafrost)

Aanlanding

Wat zich als een bacteriële plaag uitbreidt zijn ‘deskundigen’, het overschot academici dat een probleem verzint om zichzelf als oplossing aan te bieden.  Die geven je op z’n best ‘informatie’, iets dat al dan niet enigszins ‘waar’ kan zijn, vaak door institutionele belangen gekleurd. Steeds meer mensen willen juist het echte ding, directe ervaring. Wie beter dan boeren, jagers en vissers kunnen in die behoefte voorzien.

De jager en visser in de klas.

De buit binnenhalen

Koester daarom de goede normale mensen, want ze zijn er nog, al zijn ze een bedreigde diersoort op de posities waar de besluiten vallen. Wanneer je de media ziet denk je wel eens ‘where did all the good people go’…(dat is een liedje van zo’n surfjongen)

Je zou schoolklassen standaard op pad moeten sturen met het uitstervende ras van ambachtslieden, die dagelijks in de natuur bivakkeren. De boer, jager en visser, maar ook de bakker en de slager, dat je een beest leert uitbenen. Daar leer je anno nu veel meer van, doordat ambachtslieden je helpen het zelf te doen. En uiteindelijk gaat er niets boven informatie uit eerste hand, directe ervaring, het eggie.

Op Youtube zijn ambachtelijke filmpjes van ‘hoe maak je iets’ van meubels tot vis fileren ook een miljoenenhit. Er is genoeg vraag naar.

Dikke baars uit de netten halen

Net als bij de boeren in ons land, staat de jeugd niet te trappelen om dit ambacht over te nemen. Minder dan 40 procent van de boeren heeft ’n opvolger, zodat minder dan een half procent van de Nederlanders straks de rest moet voeden. Bij visserij is dat nog minder.

De bureaucratische overheid en haar multinationals, de banken spelen hier een negatieve hoofdrol. Die ambtenarij meet met twee maten bij milieuwetgeving.

Je kunt als kleine zelfstandige je kont niet meer keren in de natuur, zonder dat je eerst allerlei formulieren moet invullen. Terwijl de grote afvalbedrijven, baggerbedrijven en overheids-gunstelingen met alles wegkomen, of zelfs domweg de natuur tot industriegebied mogen omtoveren. Mits voorzien van ‘groen’ gedicht over de minst schadelijke stof die mensen ooit de atmosfeer in bliezen: plantenvoeding CO2.

Kolblei uit de netten, die zijn eigenlijk best lekker

Door de overheid gesubsidieerde activisten-ngo’s en overregulering speelt een grote afschrikkende rol bij de keus voor een ambacht. Je moet bijna gek zijn om nog een natuurberoep te kiezen, en zoals vaste lezers weten is hier ook sprake van een bewuste strategie (2030 Agenda), opgelegd vanuit een VN-kantoor in New York.

De overheid en haar bankiers, multinationals, ze ondermijnen de spontane horizontale relaties tussen mensen, een soort ‘atomiseer en heers’.

De moderne overheid  holt spontane sociale verbanden uit, de horizontale relaties en vervangt die door machtstructuren en subsidie-corruptie.. Het geforceerde gebruik van het woord ‘samenleving’ of alweer een ‘draagvlakcampagne’ verandert daar niets aan. De moderne overheid is moreel en technisch failliet. (staatsschuld 500 miljard euro)

Wat aan ambachten rest als DNA van het buitengebied, moet steeds meer als museale activiteit aan het overheids-infuus overleven. Terwijl dat niet nodig is, zie de foto’s. Wat hadden we een leuke dag, geheel zonder de overheid of subsidie, of negatief gezeik van alweer een Postcode Loterij-plaagdier. Ja, dat kan best hoor…

Het is vooral ook gezellig!

Samen de netten leeg halen en ontknopen

Drankje erbij, eigen gestookte jenever

Enkele jaren terug volgde uw Rechtse Hippie met tientallen Randstedelingen een soort ‘terug naar de natuur’-voedselcursus aan de Merwede bij visser Andre Blokland en chefkok Arjan Smit. Reuze populair waren die workshops, zoals gezegd: aan de vraag ligt ’t niet.

Er is slechts een kleine lawaaiige groep van de PvdA-of-erger met teveel loterijmiljoenen en subsidies die de oude media overheerst, en zo de oude politiek van gecorrumpeerde kartelpartijen. De meeste gewone normale mensen zijn juist positief over boeren, vissers. En ook over de jacht is men steeds realistischer gaan denken, zo liet opinie-onderzoek van de Jagersvereniging al zien.

Wat is er immers mis met ‘weten wat je eet’… Of met een realistisch beeld van de natuur buiten fantasiebeelden in vierkleurendruk, meestal voorzien van gironummer en negatief gezeur over iets bedreigds aan de andere kant van de planeet.

De pan klaar

Zelf een vis slachten, hoort standaard bij de opvoeding

Ja lullig, maar iets levend opeten zoals wolven doen is veel erger

Deelnemers haalden de netten leeg van de vangst die Blokland binnenbracht. Ze moesten de vis zelf doodknuppelen, en vervolgens leerden Blokland en Smit hoe je op een schone wijze de vis kan fileren. Dat je zo weinig mogelijk vlees op de graat laat. En niets verspilt.

In luttele seconden kan Smit zo’n vis tot schone fileetjes snijden. Bij zoetwatervis is de graatdichtheid een stuk hoger, het is nog een hele kunst ’t zo te doen als Smit en Blokland.

De vangst uitgelegd, snoek, blei, voorn

De ladies

En Blokland

Het voorstel zou zijn: erken van alle resterende (binnen)vissers dat ze waardevol en ernstig bedreigd erfgoed zijn. Tenzij men ons volledig aan het infuus van de intensieve en geglobaliseerde voedselindustrie wil hebben. Dat je vis enkel nog in plastic en blikjes ziet, in plaats van direct door de eigen visser geleverd.

En dan met de professionals aan de snijtafel

Om ’t vervolgens zelf te proberen

Alle schubben er eerst af

…nog een hele kunst

Zelf doen is veel leuker!

Zie ook hoe Blokland door het Waterschap Rivierenland en de lokale politie werd kapot getreiterd. Exemplarisch voor hoe we in dit land met onze zelfstandige vakmensen omgaan. En met iedereen die bewijst hoe we prima zonder bureaucratie, wereldverbeteraars, Verenigde Naties, milieuclubjes en subsidie met natuur kunnen omgaan.

Gelukkig is hij nu weer herstellende, en blijven we in De Abdij dagelijks een kaarsje branden voor alle zieken die gezondheid verdienen.

3 Replies to “Visser bedreigde diersoort, erkenning nodig als erfgoed!”

  1. @Rypke; de vis op foto nr. 7 van boven is een baars en nr.8 een kolblei (grote oogdiameter vs afstand oog-bek).

    Sorry; kon het niet laten ivm mijn interesse in zoetwatervissen.😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *