Laten vissers zich van Noordzee verbannen?

De Warrior

Alweer drie jaar geleden vaarden we met de Nederlandse en Belgische vissersvloot de Nieuwe Waterweg op naar hartje Rotjeknor -verenigd in actiegroep EMK- om te demonstreren voor behoud van de visgronden van de Noordzee. Een machtig gezicht, die hele Armada die zich voor de monding van de Nieuwe Waterweg op de Noordzee verzamelde om toen op te stomen.

Steunbetuiging aan EMK

De positieve actie genereerde veel goede wil bij media en Nederlands publiek, en werd nog twee jaar later herhaald in Amsterdam.

Maar het is inmiddels duidelijk dat op geen enkele wijze een redelijk overleg mogelijk is met deze leugenachtige en corrupte overheid die door een combinatie van multinationals, bankiers en Groen Linkse communisten is overgenomen.

Er zijn nu krijgers nodig, verenigd in een gezond Geloof dat Moed geeft, waar nu ‘staart tussen de benen’ en ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ lijkt te overheersen. Enkele EMK’ers steken hun nek uit, doen bewonderenswaardig werk.

Maar met zoete broodjes bakken bij deze maffiose en leugenachtige overheid krijg je niets gedaan. De nazi’s vertrokken ook niet door het ze lief en op fluistertoon te vragen, zo geldt dat ook bij communisten van Groen Links en monopolie-kapitalisten van de VVD.

De heroische optocht

Idem

Red de Noordzee van de goddeloze maffia/onze leugenachtige en corrupte overheid
Recent lanceerde EMK een internetpetitie-actie ‘Red de Noordzee’ omdat onze leugenachtige en corrupte overheid (ambtenaren als Ton IJlstra en Wim van Urk) vele duizenden windturbines wil planten in de beste visgebieden. ‘Een ramp voor onze visstand en een ramp voor onze zee’, aldus de visserij-activisten, die nu de ware milieubeschermers zijn.

Terwijl de milieuclubs als Stichting de Noordzee (met daarin VNO-NCW-lobbyist Niek Jan van Kesteren) en WNF de groenwasserettes werden, die subsidie krijgen om multinationalbeleid te verkopen. Dat je zelfs schelpdierbanken ‘natuurlijk aanlegt’.  Dus dat het je niet meer uitmaakt WAT je zegt, of dat logisch waar is, als je maar marketingsubsidie krijgt.

Enkel omdat je jezelf natuurclub noemt heet iets plots ‘natuurlijk’. En omdat je subsidie krijgt voor je leugens. Al die milieuclub-mensen verdienen wat mij betreft een Oud Testamentische bejegening, het Bijbelboek Jozua biedt hier inspiratie. 🙂

🙂 ‘natuurlijke aanleg’, de natuurlijke industrialisering

Daarnaast moeten zogenaamd voor ‘natuurbescherming’ vissers van grote ‘zeereservaten’ verdwijnen, omdat ze de zeebodem zouden beschadigen.

Terwijl onze leugenachtige en corrupte overheid de grootste bodemberoerder van de Noordzee is, die per jaar tientallen miljoenen kuubs zand wint voor de bouwindustrie en zandsuppleties van Rijkswaterstaat. Op geen enkele wijze houdt deze leugenachtige en corrupte overheid rekening met de belangen van onze visserij-familiebedrijven. De visserij moet op het hakblok, zo is duidelijk.

Dat lijkt een doel op zich, zoals ze ook toegeven in Agenda Noordzee 2030 dat nu onder kartelpoliticus Jacques Wallage (PvdA) wordt uitgerold.

Opstomen

Een motief voor die operatie lijkt steeds duidelijker: onze visserij-familiebedrijven vertegenwoordigen nog het ‘oude Holland’ waarvan je kan houden, haar traditionele cultuur, familiewaarden. En omdat we met atheisten, revolutionairen en communisten te maken hebben (Groen Links/D66/VVD/PvdA-of-erger) weet je: revolutionairen willen al het oude vernietigen, ‘bevrijden’, overlopend van morele euforie (wat ik ‘eigengeilerij’ noem).

Die ‘weg met ons’-houding zie je ook terug bij de Gendergekte, de Jezebel-geest die de cultuur in sluipt, afschaffing van de rede, rechtvaardigheid met daarvoor in de plaats: bezetenheid en vernietigingsdrang.

Alle ballen verzamelen

De hele Armada verzamelt zich

Machtig moment

De maffia van de Mammon
Deze leugenachtige en corrupte overheid is volledig in bezit genomen door de Mammon: multinationals, Groen Linkse ( = communistische) fanaten en de banken, die op klimaat-miljarden willen cashen over de rug van de Nederlandse bevolking. Zoals de multinational-coalitie DGSC (oa Unilever, Shell) al stelde aast men op 10 duizend miljard euro publieke investeringen uit naam van ‘klimaat’. Geld dat onder dreiging van staatsgeweld bij ons afgeperst wordt.

Bedenk dat er tussen communisme en monopolie/roof-kapitalisme weinig verschil bestaat. Een monopolie-kapitalist en communist gebruiken connecties met de Staatsmacht om zichzelf te verrijken en anderen uit te zuigen, een Oligarchie heet dat ook wel.

Met een Groen Links sausje er over heet dat ‘duurzaamheid’. En wie onrecht bestrijdt, die framen ze als ‘terrorist’. Of zoals in de neo-communistische leugenkrant Trouw; je bent ‘Negatief gestemd’ ( gek ), wanneer je een goede functionerend energieysteem niet onder Staatsdwang wilt laten vervangen door een inferieur systeem. En dat voor de meerkosten per gezin van een nieuwe middenklas-auto, zodat ze je dwingen om schulden aan te gaan.

Totalitaire systemen kennen ook dat geforceerde optimisme voor De Partij, je moet applaudisseren. Wie het eerste ophoudt met klappen verbannen ze naar Siberië.

Wie het niet met Groen Links eens is, die is ‘negatief gestemd’/gek en moet door ‘draagvlak-campagnes’ bewerkt

Met de Klimaattafels vond een staatsgreep door Groen Links plaats, de partij die uit de Communistische Partij voortkwam en die dat in essentie nog steeds is. Het communisme is de meest moorddadige, goddeloze en verwerpelijke ideologie die ooit op aarde huishield met 100 miljoen lijken in de 20ste eeuw.

Wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar. Maar bij Groen Links en onze leugenachtige corrupte overheid denken ze daar anders over, nu in ‘groen’ jasje.

Bij de Klimaattafels mocht de hoofdeconoom van de Triodosbank en Groen Links-partijbons Kees Vendrik als voorzitter van de Energietafels met Greenpeace en Milieudefensie beslissen over de grootste ingreep in het Nederlands economisch bestel en democratisch bestel.

De mensen die deze Groen Linkse staatsgreep mogen betalen, mochten aanvankelijk niet eens inzien wat aan die klimaattafels besproken werd. En na een half jaar pas, nadat alle namen door directeur-generaal Klimaat Sandor Gaastra en Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Klimaat waren weggekrast met viltstift.

Klimaatdictatuur

Het miljardenlek bij RVO (minsiterie Klimaat) Meindert Smallenbroek die innig borrelde met Diederik Samsom (Greenpeace) op Het Plein in Den Haag om hun linkse staatsgreep te vieren van de Klimaattafels en hun Klimaatakkoord, dat geen ‘akkoord’ is maar dictaat.

De burgers die alles moeten betalen waren er niet bij, maar hun vriendje Diederik S van Greenpeace wel

Bovendien was de enige levensvatbare optie voor een ‘energietransitie’, zijnde Kernenergie geen optie. Ook weet de overheid zelf dat dit klimaatbeleid NUL effect op klimaat heeft. Een feit dat dankzij Kamerbrief I&M/BSK-201677286 openbaar bekend dient te zijn bij Kamerleden:

’Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank bevolen (25% voor 2020) 0,000045 graden Celsius minder gemiddelde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.’

En dus heeft die Klimaatwet met verdubbelde CO2-reductie ‘geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering’. Wanneer waarheid niet langer telt: dan verlaten we het pad van de rede, en hebben wij het volste recht onszelf tegen De Leugen te verdedigen.

Vissers aan de strop van Groen Links en oligarchie?

Je kunt wel goodwill blijven kweken met wat plastic uit zee vissen en wat kunstjes opvoeren van ‘kijk eens vind ons aardig’. Goede wil bij de bevolking kweken is OK, maar je wint er de oorlog niet mee tegen een totalitaire groene maffia.

Deze leugenachtige en corrupte overheid met haar Klimazi-regime heeft het pad van de rede verlaten, bedrijft de meest botte machtspolitiek sinds Seys-Inquart werd geinstalleerd door de nazi’s.

Deze leugenachtige en corrupte overheid ziet ons slechts als te exploiteren en te onderdrukken batterijtjes van haar Klimaatheilstaat. Met een Klimaatwet die door de advocaat van Milieudefensie werd gedicteerd, Phon van den Biesen. Afkomstig van het advocatenkantoor dat ook de moordenaar van Pim Fortuyn verdedigde.

De Heroische opmars

Langs de Maeslantkering, een stukje Hollandse trots van ingenieursvakmanschap

We kunnen dus vaststellen:

 • deze leugenachtige en corrupte overheid dient niet langer het publieke belang, maar is er om private belangen van 1 kliek en totalitaire politiek te behartigen: waarbij het met staatsgeweld afpersen van burgers het verdienmodel werd. Dat verdienmodel heet met vrome verkooptaal ook wel ‘duurzaamheid’.
 • wij hoeven deze leugenachtige en corrupte overheid niet meer serieus te nemen, zoals wij de linkse leugenpers van NPO en oude media reeds met zak zeezout nemen
 • het is onze burgerplicht deze leugenachtige en corrupte overheid te bestrijden door duidelijke scheiding publiek-privaat te herstellen en de verantwoordelijken te straffen
 • We dienen dus vooral dan dus de private lobbies die deze overheid in beslag namen tot de orde te roepen, opdat publiek bestuur publiek belang dient. Klimaatpolitiek is GEEN publiek belang.
 • doen we dat niet, dan belanden we in een Groen-Rode dictatuur, waar vrome verhaaltjes over planeetje redden als verkooptruc dienen.

Kolenopslag haven Rotterdam

Wij dienen niet langer bang voor ons eigen hachje te zijn, maar de strijd voor rechtvaardigheid te voeren als krijgers, kruisvaarders. En dus hebben we een gezond geloof nodig dat in mijn optiek enkel bij het traditionele christelijk geloof bestond. Dus niet het geloof dat De Linkse Kerk nu uitdraagt.

Maar dat van mijn voorvaderen Rypke en Wybe. Rjocht en Sljocht. Kerels uit 1 stuk, eerlijk en met besef van rechtvaardigheid.

Al die angst voor ‘islam’ is er ook enkel doordat het christendom in ons land in korte tijd werd uitgeroeid. Wie zelf geen geloof heeft, is enkel bang voor het andere. Je houdt alleen horizontale machtsrelaties over, niet het ‘Verticale’: het Goede, Ware en Schone, waarover de Bijbel verhaalt, maar wat in de klassieke cultuur ook vanzelfsprekend was.

Je schaft Waarheid af, en we zien nu letterlijk de destructieve gevolgen daarvan. CS Lewis voorspelde het al in 1943 in ‘De Afschaffing van de Mens’: je houdt ‘programmeurs’ en geprogrammeerden over. Wat die Groen Linkse communisten nu met hun Postcode Loterij-miljoenen doen in hun oude linkse media, propaganda, klimaatdrammen, liegen, drammen.

Alleen voor kutburgers verboden toegang

Het heeft geen enkele zin om nog met deze leugenachtige en corrupte overheid zoete broodjes te bakken, omdat je met goddelozen niet op redelijke voet kunt overleggen. Die denken enkel in termen van macht, eigen voordeel, niet in termen van waarheid en rechtvaardigheid.

Ze zijn volstrekt onbetrouwbaar, en bovendien leugenachtig laf: RVO-miljardenlek Meindert Smallenbroek verschuilt zich achter het systeem om hun goddeloze daden te verrichten, in het geloof dat niemand ze verantwoordelijk zal kunnen houden. Klimaatpotentaat Sandor Gaastra idem. 

Zodra je voor je burgerrechten opkomt ‘framen’ ze je direct als terrorist. Maar wie zijn hier nu de ware criminelen, dat zijn toch deze Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) en zich achter ‘het systeem’ verschuilende ambtenaren, die de Nederlandse rechtstaat ondermijnen?

Amen

Enkele opties zijn

 • lafheid, een beetje toekijken hoe anderen de kastanjes uit het vuur halen
 • zoete broodjes bakken, een handtekeningactie en wat ‘boeh’ roepen op internet, geloven dat ‘ze’ het moeten doen en niet jij hier nu.
 • toch maar weer VVD of een kartelpartij stemmen, vanuit het achterhaalde geloof dat Nederland in de EUSSR nog een functionerende democratie heeft
 • geloven ‘het zal mijn tijd wel duren als ik me maar koest hou’ en geloven dat we nog in het gemoedelijke Nederland van Bert Haanstra-films leven
 • havenblokkades
 • overval op kantoren milieuclubs die op de stoel van De Staat plaatsnamen, ze uit hun holen en riolen trekken; wie denken die overgesubsidieerde leugenaars wel dat ze zijn?
 • op workshop bij de Gele Hesjes in Frankrijk
 • ambtenaren gijzelen
 • Groen Links aanpakken, ze uit hun holen en riolen trekken dat communistentuig, wie denken ze in Godsnaam wel dat ze zijn, die Rood-Groene Goddelozen?
 • bang in een hoekje blijven afwachten en toezien hoe je land tot communistische heilstaat degradeert, waar De Leugen het Nieuwe Normaal is
 • burgeroorlog
 • …en andere goede ideeën zijn zeer welkom

Ten aanval, de Armada stoomt op

Armada komt aan

Let wel, het is niet of/of. Je moet zowel goede wil kweken als je spierballen tonen. Als de urgentie van dit moment maar duidelijk is, wat in onze huidige staat van welvaart natuurlijk een aandachtspunt is. Als mensen maar zien: wat deze leugenachtige en corrupte overheid onze boeren en vissers aandoet, dat is de behandeling die alle Nederlandse burgers wacht- een kleine klimaatelite uitgezonderd.

‘Halvering CO2-emissie’ heeft als enige consequentie: halvering welvaart en vrijheid voor 2030, en de consequentie daarvan is: de vernietiging van onze cultuur.

Nu merk je daar nog helemaal niets van, wij aten hier gisteren ook nog gezellig met de familie bij de pizzeria en zeiden: meer welvaart dan dit is totaal onnodig. Het is perfect zo. Wat niet wil zeggen: halveer die welvaart dan maar, en maak van Nederland een Communistische Heilstaat.

Het is nu nog vakantietijd, maar dat is ‘stilte voor de storm’. Het kan geen toeval zijn dat de topambtenaar van ‘Klimaat’, Sandor Gaastra voorheen directeur-generaal van de Politie was, die overbewapende borderline cowboys die tegenwoordig ook met interne corruptie kampen. Terwijl ze geen enkele inbraak oplossen, en verder wat met flitsapparaatje langs de weg uit de neus eten.

Trudy is mee

Zie hoe het corrupte (lees ‘het OM in de Fout’ van Ton Derksen) Openbaar Ministerie WEL Blokkeer-Friezen met ongekende agressie juridisch vervolgt. Maar allochtone medemensen die Rotterdam platleggen, of milieufanaten van Extinction Rebellion die bij Shell vandalisme plegen gaan vrijuit, er is dan niet eens vervolging.

Dat komt omdat die linkse actieclubs steun van ‘boven’ krijgen, zie ook die door de Club van Rome georkestreerde Klimaatspijbelaars. Daar zat ondermeer de Prins van Monaco achter met de Duitse directeur van de Club van Rome.

Aankomst Armada

Maar zie ook Klimaattafelaar Ed Nijpels, de multicommissaris die met Wiebe Draijer (nu Rabobank) het SER Energieakkoord doordramde in 2013 (waar al die windmolens nu uit voortkomen op de Noordzee).Die is door ‘de kroon’ benoemd als SER Kroonlid, dus door de koninklijke familie voorgedragen.

We hebben duidelijk een leugenachtige en corrupte overheid, die met 2 maten meet: die 1 kliek beschermt en de ander actief bestrijdt. Een leugenachtige en corrupte overheid die oorlog tegen haar eigen burgers voert. Omdat niemand bij het SER Energieakkoord (kosten 107 miljard euro) in opstand kwam, doen ze er met het Klimaat’akkoord’ nog een tandje bij.

Ze zijn extra onbeschoft en brutaal geworden. Een vulgaire elite, die de term ‘elite’ dus niet langer verdient, zijnde ‘het goede voorbeeld geven’.

Gij zult De Staat en haar Belangen niet in ongunstig daglicht plaatsen

Zie hoe ik al van Facebook geblokkeerd werd wegens ‘aanstootgevende’ berichten die ‘emotionele schade’ zouden geven. En dat de politie al opbelt om de wijkagent langs te sturen, om met mij te praten ‘wat je schrijft over de windmolens’.

Dat zijn stille voorbodes voor wat ons allemaal te wachten staat, het ophefffen van de democratische rechtstaat voor de instelling van een Groen Linkse klimaatdictatuur. De vissers en boeren gingen de burgers hier al voor, zij verloren als eerste hun vrijheid, hun bestaansmiddelen en vallen al onder permanente spionage (blackbox, VMS).

De controlekamer van EMK

Spandoeken

Geestelijke Strijd
Wat mij betreft zien we hier ook wat Geestelijke Strijd in Bijbelse zin inhoudt. Atheïsten en godloochenaars wrijven U en mij in dat we ‘maar dieren’ zijn. Onzin natuurlijk, de mens is uniek en staat los van de dierenwereld, heeft de keuze zich aan het dierlijke te onttrekken.

Zodra je hun wereldbeeld aanneemt, dan accepteer je ook de afschaffing van Waarheid, Rechtvaardigheid, Schoonheid. En heb je geen poot om op te staan, wanneer je de eigen cultuur verdedigt. Dan stamel je wat knulligs over homo’s en vrouwen of iets bozigs over ‘de islam nee’.

Het klimaatgeloof is een uiting van demonische bezetenheid, een destructief zelfmoordgeloof (weg met ons), en linkse mensen als de maoist Wijnand Duivendak en Paul Rosemoller hebben een demonische inslag. Wie dat gek vindt klinken, zie de slachtingen die het communisme afgelopen eeuw aanrichtte. Hoe kan het dat mensen die met Mao en Pol Pot sympathiseerden (Duivendak cs) ONS nu de wet mogen voorschrijven?

Wil je dan nog steeds geloven dat Het Kwaad niet bestaat, en slechts een kwestie van smaakjes, perspectief en mening is?

Opstomen, de armada

Ventje!

Voor echt bestaande levende mensen, echte mensen doe je het, niet voor ‘toekomstige generaties’ en andere abstracties

Wie op fluistertoon met groene verkooppraatjes de meest totalitaire leugens verkoopt, staat die ethisch op een hoger plan dan de boodschapper die de harde waarheid vertelt? Voor de gezagsgetrouwe gereformeerden is het nog even slikken, maar net als bij de machtsovername door de nazi’s hebben we bij de klimazi’s met een goddeloze entiteit van doen.

Is ‘de toon’ belangrijker dan WAT je zegt? Als teergevoeligheid, slachtofferigheid en gekwetstheid de norm wordt, dan kun je de hele Bijbel beter herschrijven. Zie hoe Jezus de tempel reinigt met een zweep: wat zegt hij dan tegen de handelaren en Farizeeërs? Doet Hij zijn best zo wollig mogelijk te klinken, om vooral niet op lange tenen en valse zelfbeelden te staan?

Je valse zelfbeeld is je probleem, je Gouden Kalf is niet iets dat je koestert, mag aanbidden (gebod 2, geen gesneden beelden aanbidden). Vergelijk het met een visser die na 20 jaar windkracht 10 op zee een tatouage neemt. Dat is de bevestiging van ‘kerel zijn’. Terwijl zo’n metroman met heuptasje die een tatoeage neemt om een identiteit te kopen, een vals beeld aanbidt.

Aankomst bij Erasmusbrug

Amen

Liefdeloos
Zo heeft deze strijd mijn geloof weer op scherp gezet. Niet dat we hier zo vroom zijn, we zuipen en vloeken te veel enzovoort.

Maar je ziet, dat wat de Bijbel vertelt niet zomaar wat sprookjes en verhaaltjes zijn, wat men dan ‘mythologie’ noemt. Maar dat die verhalen getuigen van een geestelijke realiteit, zoals ik reeds 20 jaar eerder ondervond, maar waarvan je steeds wordt afgeleid. En zoals Solzenytzin ondervond in de dodenkampen van de Atheisten van de Goelag-archipel in de Sovjet Unie onder Stalin.

Met een goddeloze Nederlandse overheid (D66, VVD, Groen Links, CDA, Christenunie) herhaalt zich dat morele verval in andere vorm weer. Individueel kunnen mensen misschien nog ethisch zijn, maar in groepsverband gaat de moraal zonder God ( = Liefde, het Goede, Ware, Schone) door het toilet. Dan raken mensen- juist zogenaamde ‘hoger opgeleiden’- bezeten van destructieve ideeën als de Klimaatcultus.

Aanmeren

Zonder God ( = Liefde) is er geen moraal, rechtvaardigheid, rede of Liefde, enkel botte macht, zelfbedrog, lafheid en eigenbelang dat zich achter ‘Het Systeem’ verschuilt. En zonder Geloof zijn ook de vissers een eenvoudige prooi voor de goddelozen. Het beeld dat ik bij bekering meekreeg – 20 jaar terug- was dat van David tegen(groene) Goliath. Dat was een accurate voorspelling voor de tijd waarin we terecht komen.

Wie had 10 jaar terug ook nog maar moeten geloven, dat je serieus over genderneutrale toiletten zou moeten discuzeuren? De normalisatie van absurditeit.

Al moet ik stellen dat de goede vissers die ik nu ken, niet beslist zichzelf als ‘christen’ identificeren, net als andere broeders in het goede. Toch hebben de ‘goede mensen’ wel de mentaliteit die de Bijbel voorschrijft. God kent de zijnen, zeg maar.

Zoals mijn voorvaderen een besef van rechtvaardigheid en waarheid hadden, wat je als ‘gewoon normaal doen’ beschouwt, je ziet dat ‘normaal doen’ niet vanzelfsprekend is, iets ‘natuurlijks’: het is de erfenis van de christelijke traditie die in 50 jaar tijd nu door het toilet ging.

Visje bakken

Maar we laten ons niet intimideren door Groene Goliath. De satan is een lege huls, hij is al verslagen. Amen. En uiteraard is dit een oproep aan alle goede verstaanders, incluis mezelf. Je moet ook geen oproep doen die je zelf niet wilt of zult volgen.

7 Replies to “Laten vissers zich van Noordzee verbannen?”

 1. Er is nog wel een optie: vertrekken uit Nederland. In Nederland blijven wonen en werken is een vorm van financiële zelfkastijding geworden. Tenzij je natuurlijk de worst van 1000 miljard ziet bungelen en je je hebberige kop in die geldtrog wil hangen samen met alle andere slobberende vreetzakken. Dan moet je nú zorgen dat je als individu gaat horen bij degenen die in de nabije toekomst al dat geld gaan uitgeven. Dan moet je dus buigen en likken, dom worden en alleen aan het geld denken. Als je dat niet wilt, en een zelfstandig mens wilt blijven ipv een dociele horige, kun je maar beter keuzes gaan maken en Nederland op termijn gedag zeggen. We leven tenslotte toch grenzeloos dus wat maakt het nu nog uit of je nu in Nederland woont, of in Duitsland, België of ergens in Hongarije of Italië. Plek zat. Rust zat. En vrijheid te over. En geen overheid die achter je voordeur wil kruipen om je te dwingen tot grote uitgaven, die je wil dwingen tot leningen bij private banken.

  De Nederlandse overheid is met het absurdistische klimaatakkoord verworden tot een Franse ganzenboer die zijn ganzen een trechter in de strot duwt en laat consumeren onder dwang dmv dreiging met geweld. Want dát is feitelijk het klimaatakkoord: geforceerde consumptie in het groot. In zo’n land ga ik niet blijven, zo’n land ga ik niet spekken met mijn arbeidsinzet, noch met belastingen.

  1. Ik sta er hetzelfde in. Nederland ga ik verlaten, omdat er simpelweg geen toekomst is hier, tenzij je “vrijwillig” overgeeft aan de “dwangdictatuur” om je op grote schaal te laten “afpersen” voor een niet bestaand klimaatprobleem, een dwangdictatuur die nu stapje voor stapje steeds zichtbaarder wordt. Neem daarnaast het feit dat je bijna geen enkele privacy meer hebt (sleepwet, camera’s in overvloed), allemaal om zogenaamde terroristen te dwarsbomen, terwijl Den Haag gewoon met belastinggelden terroristische organisaties financiert om oorlogsmisdaden te plegen. Wachten tot Nederland een keer op staat, gewoon op een vreedzame wijze door alle geldkranen dicht te draaien naar de geprivatiseerde overheden, is als wachten op de trein op de zandplaat de razende bol.

 2. Ik altijd sterk het idee gehad dat we ooit ergens anders zullen boeren. Niet omdat Fryslân niet goed genoeg is. Maar meer omdat het niet meer kan. De laatste rekening van de waterschap lasten bedragen inmiddels met als 80 euro per ha. In 10 a 15 jaar dus gestegen van 50 euro naar 80. Het is niet de vraag of het boven de 200 komt. Maar hoe snel. In de eerste voorstellen van de uni van waterschappen wilden ze boeren laten betalen voor de vervuiling die de landbouw veroorzaakte. Ik heb het zelf mee gemaakt bij een presentatie van wetrerskip Fryslân. Op de eerste pagina is het nog landbouw en landelijk gebied. Dus incl natuurlijke vervuiling. En op de tweede pagina is alles onder het kopje landbouw geschoven. Gelukkig hebben het mesdagfonds met geesje Rutgers het eerste voorstel onderuit kunnen halen. Maar het gat in de begroting blijft natuurlijk bestaan. En zal dus in de nieuwe voorstellen ook grotendeels weer op het bord van landbouw komen. Met als extra middel een vergroening korting. Een beetje in de trend van de rente korting van de rabo. Dit past precies in de strategie om natuurincl te financieren. Je hebt dus geen keuze meer. Alleen vluchten kan nog. In zuid Engeland waar ik nog nooit geweest ben. Maar wel over ba heb je dacht is het goed boeren qua grond en klimaat. Als de markt dan maar wat mee zit. Blijkt trouwens een naamgenoot koning Egbert nog geleefd te hebben. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Egbert_van_Wessex. Grappig hoe je dan van het een op het ander kan komen door gewoon even wat te dagdromen.

 3. “op workshop bij de Gele Hesjes in Frankrijk, …en andere goede ideeën zijn zeer welkom”,
  een logisch gevolg;
  de guillotine, zeer doel-treffend….

  Bien à vous,

  Jos.

 4. Mooi verwoord Rypke!

  Wat mij in deze klimaathysterie op de been heeft gehouden en houdt:

  Sluit je aan bij een actiegroep en weet wie je tegenstander is. Verzamel knappe eensgezinde koppen om je heen. Weet tegen wie en tegen wat je vecht. De tegenstander haalt alles uit de kast om ‘het klimaat te redden’ en probeert jou een schuldgevoel aan te praten. Richt je specifiek op het tegenhouden van bv windmolens of zonneweiden bij jouw in je achtertuin, omdat jij dat beter vindt voor de natuur, behoud van bossen en landbouw, uitzicht en leefomgeving etc. Laat je niet verleiden om mee te gaan in de klimaathysterie van mensen die er enkel geld aan willen verdienen of om zieltjes te winnen voor hun politieke partij.

  Een mildere vorm. Sluit je aan bij een samenspraakgroep of burgerplatform en laat je stem horen. Vind je weg in het politieke doolhof. Laat je informeren hoe of help anderen.

  Zorg dat je altijd meer weet dan je tegenstander (dossierkennis). Er zitten altijd fouten en tegenstrijdigheden in dossiers. Gebruik het als munitie.
  Maak het politiek. Gemeenteraden/ colleges wisselen en hebben te weinig dossierkennis. Zorg dat jij meer weet dan een politicus. Publiceer je bevindingen in lokale kranten en op je FB of website.

  Liever niet te snel juridiseren. Dat wil de tegenstander/ overheid. Ze weet dat ze dan uiteindelijk sterker is dan jij omdat juridische procedures burgers uitputten en ons teveel geld kosten. Laat je niet te snel verleiden om in deze tunnel terecht te komen.

  Deze aanpak heeft mij geholpen bij diverse projecten:

  Balij Windmolen Vrij. Er zijn geen windmolens in het Balijbos van Staatsbosbeheer gekomen.

  Dinteloord tegen Megamolens. Ik heb deze actiegroep ondersteund bij hun inspraak en dossierkennis. Het college Steenbergen is gevallen door gebrek aan draagvlak bij de inwoners van Dinteloord en door het felle verzet. We hebben de tegenstrijdigheden in de dossiers en foute procedures kunnen blootleggen. De windmolens komen er voorlopig niet en zeker niet dichtbij Dinteloord.

  Ga vooral niet afwachten en laat je stem horen!

 5. Beste Rypke Zeilmaker,
  Zou graag zeggen dat ik geniet van een dagelijkse portie Interessante Tijden, maar helass is het tegendeel waar – tenzij op die dagen dat je oudere feelgood artikelen over de wondere natuur hergebruikt.

  Als aanhanger van de fighting Jezus (die de handelaars de tempel uitflikkerde) maken je verhalen mij voornamelijk razend van machteloze woede. Het is een godvergeten schande dat een loner als U edele deze onderwerpen moet aansnijden i.p.v. de traditioneel door sociaal onrecht en de misdaden van het grootkapitaal gemotiveerde ‘linkse’ media.

  Het is een wonder dat er niet veel meer ‘verwarde’ mannen en vrouwen opstaan nu de gekken het gekkenhuis hebben overgenomen – een observatie die je zelfs binnen je eigen vrienden- en familiekring al snel op isolatie en verstoting komt te staan. Sta zelf steeds vaker op het punt als ultiem protest op een niet te negeren plek een ‘Jan Palachje’ te doen, ware het niet dat je dan met zekerheid door de media als ‘verwarde witte man’ wordt ‘afgeboekt’.

  Evenzeer bezorgd om jouw welbevinden gezien de (gerechtvaardigde) persoonsgerichte woede die vaak uit je verhalen spreekt. Het kan niet lang duren of de satanische tegenstrever gaat ook jou het zwijgen opleggen – hoe irrelevant je vlammende opiniestukken in het grotere verband van conformistische opinies herkauwende consumptiezombies ook mogen zijn.

  Naar aanleiding van je oproep om ideeën over effectief verzet tegen de waanzin doe ik je eerdaags per postkoets het resultaat van een brainstormsessie dienaangaande toekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *