NCTV: ‘Wie radicaliserende overheid niet gelooft is gek!’

Gij zult De Onfeilbare Staat niet tegenspreken, dan zijt gij gek!

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding scheldt de “Ultraconservatieve Uitgeverij Blauwe Tijger’ uit voor staatsgevaarlijke gekken in hun terreurdreigingsrapport. De vorige editie waren protesterende boeren de boeman.

De thermometer lijkt sprekend op de Covid-kleurcodemeter die ze in media ‘lekten’. Mensen moeten in een ‘staat van angst’ gehouden, zodat ze hun gezond verstand niet gebruiken en nuchter nadenken.

Nu de overheid steeds verder radicaliseert tegen haar burgers, en menselijkheid tot criminele activiteit maakt (Spoedwet), betekent het dat wij aan de goede kant staan van de geschiedenis.

Kleuters
Tom Zwitser en ondergetekende namen voor ‘de ultraconservatieve’ Blue Tiger Studio nog maar net ons filmpje over SDG-doel 9 (Innovatie, infrastructuur) op, de creatie van de Big Brother Maatschappij met Covid19 (spionage-app) als instap naar je Digi-ID in ‘the cloud’ van het ‘Internet of Things’ op het 5G-netwerk.

Het is de leukste van ons als woordkunstenaars tot nu toe. En het is nog maar net uitgezonden, of we zijn al ‘terreurdreiging’. Staatsomroep NOS was bij de opnames al druk doende, om Blue Tiger Studio door te lichten, ze poogden met relaties in contact te komen.

Dit doet een nauw 1-tweetje vermoeden met haar financier, De Staat.

Wouter Koolmees (D66) maakte ieder die zich ‘anders’ gedraagt als ‘bijvoorbaat verdacht’ met zijn SYRI-systeem (Systeem Risico-indicatie)

Dhr Aalbersberg – vast een VVD’er- haalt als ‘terrorismebestrijder’ de gebruikelijke scheldwoorden van stal, om iedereen die de leugens van de overheid van rationele en door studie doorwrochte repliek voorziet te ‘framen’ als ge-emotioneerde gekken. De term ‘boze burgers’ die ‘complotdenken’ en die in hun freudiaanse frustraties steun bij elkaar vinden.

De liefdeloosheid van zo’n Aalbersberg en zijn leugenachtige overheid. Dat het je totaal niet uitmaakt wat je zegt, als je maar gelooft dat je met die woordentoverij kunt winnen, je zin krijgen. Klassiek Bullshit dus.

Nadat we dinsdag nog op de Veluwe een geslaagde Cursus Bullshitdetectie gaven, en Mark Rutte de avondklok instelde.

Wanneer je programma-directeur generaal Niels Obbink het Covid19-dossier leidt, dan weet je dat je bij dit virus dus meer moet weten hoe je zoveel mogelijk mensen opsluit, dan hoe je die paar bejaarden met onderliggende kwalen beschermt.

Wanneer je een topambtenaar van het Ministerie van Veiligheid over gezondheid laat beslissen, in plaats van Volksgezondheid.

Niels Obbink weet meer over opsluiten van mensen dan van gezondheid

Alsof het opsluiten van de massa het doel is van de globalisten (waarvan Mark Rutte een marionetje is), in plaats van het middel. Maar foei dus, gij complotgekkie!.

Wie dus de Onfeilbaarheid van De Overheid betwijfelt is gek lekker puh. Je moet je als boerengezin gewoon laten ruïneren door Carola Schouten met het gelaten gemoed van een Boeddha onder de bodhiboom. Anders ‘radicaliseer’ je.

Je moet je als visser gewoon van je traditionele visgronden laten jagen en je familiebedrijven door multinationals laten opslokken. Anders ben je paranoïde boze burger!

Je moet je op basis van halve waarheden en hele leugens van al je mensenrechten laten beroven, een publiek gefinancierde prik in je arm tot winst van multinationals. Anders ben je boze burger/gekke henkie.

Jullie zijn bozegekkies lekker Puh’! Aldus deze leugenachtige en kleuterige overheid…

Zo is dus het kleuterachtige niveau van deze leugenachtige corrupte overheid, die al haar morele legitimiteit verspeelde. Het enige dat ze nog kunnen is scheldwoorden lanceren, en die scheldwoorden blijven herhalen.

En dan hopen dat via herhaling, via hun media als de NOS dan ‘het frame’ werkelijkheid wordt in de hoofden van mensen.

Die strategie werkte immers een halve eeuw lang. Zodat mensen zelfs geloven dat groeikasgas CO2, de levensadem die de planeet vergroent eigenlijk het meest gevaarlijke gif is dat het voortbestaan van leven zou bedreigen. Nee, wie daarover biologisch onderlegd zijn boerenverstand gebruikt, die schelden ze dan immers uit als ‘klimaatontkenner’.

Je moet een psychisch gestoord Zweeds kindvrouwtje geloven, zo zeggen mensen die beweren met wetenschap te zijn begaan. Waarom dan een autistisch kindvrouwtje wel geloven, maar basale biologie niet?  Wat zegt dit over de liefdeloosheid van deze overheid en haar media?

Het toegestane nepnieuws der gesubsidieerde media

‘Conformdenkers’
Zoals Karel van Wolferen schrijft in de eerste editie van Gezond Verstand in zijn artikel ‘De Voorgeschreven Werkelijkheid’, komt die term ‘complotdenker’ van Aalbersberg en zijn NOS rechtstreeks uit de koker van de CIA, na de moord op John F Kennedy. George Bush, de latere VS-president (vader George W) was toen baas van die CIA:

We weten exact wanneer deze term, in de betekenis die er nu aan wordt toegekend, de wereld in werd gestuurd. April 1967.

Dat deels in het geheim opererende, half misdadige, apparaat (de CIA) liet toen aan ontelbare bureaus, redacties en agentschappen waarmee het contacten onderhield weten dat elke twijfel geuit over het Warren Report (het overheidsrapport, dat de moord aan een gekke eenling toeschreef RZ) aangaande de moord op president Kennedy als zodanig moest worden ge-etiketteerd (CIA document 1035-960)

De CIA vond dat nodig nadat boeken en krantencommentaar vernietigende analyses op het rapport hadden afgevuurd.

Totdat de CIA er een wapen van maakte, had de term ‘complot’ een onschuldig bestaan geleid, zonder hetgeen politiedetectives en geschiedschrijvers hun werk niet kunnen doen. Het werd plotseling verzwaard met de bijbetekenis van verdwazing of zelfs krankzinnigheid.

Gezien het effect dat dit etiket heeft gehad, als beëindiger van ontelbare discussies over gewichtige zaken die de toekomst van ons allen aangaan, mogen we concluderen dat het bewuste CIA-memo 1 van haar meest succesvolle psychologische operaties (psyop) is geweest.

Journalisten die het begrip ‘complotdenker’ hanteren conformeren zich aan een voorgeschreven werkelijkheid. Een van de veelal een ideologische functie is gaan vervullen. We mogen spreken van ideologische conformdenkers.

Wanneer deze conformdenkers geconfronteerd worden met een uitleg die afwijkt van de voorgeschreven werkelijkheid, dan geven zij zich vaak over aan de impuls om niet conformerende denkers te ridiculiseren. Dat voort gek zetten is meestal een betrouwbare aanwijzing dat we met conformdenkers te maken hebben.

Goed nieuws op een druilerige herfstdag

Met nuchter boerenverstand valt Covid-kaartenhuis ineen
Kijk, dan hoort U het ook eens van een ander, Uva-emeritus hoogleraar en oud NRC-correspondent Karel van Wolferen. De hoofdredacteur van het blad waarvan de titel symboliseert, wat deze leugenachtige corrupte overheid het meeste vreest: GEZOND VERSTAND!

Als U gewoon nuchter bent, niet angstig, en gewoon waarneemt wat U ziet, uw boerenverstand gebruikt en kijkt voorbij de staatspropaganda. Wanneer je ziet dat mensen weliswaar ‘geneigd tot alle kwaad’ zijn, maar ook voorzien zijn van menselijkheid (het gros van normale mensen die je dagelijks tegenkomt).

Dan valt hun kaartenhuis van leugens ineen. Dan heb je ‘de overheid’ – die god van liberalen en socialisten- in de huidige ontaarde proporties nauwelijks nog ter koeionering nodig. Je hebt ook niet eerst allerlei ‘rechten’ nodig, die evenveel waard zijn als het papier waarop ze staan (waar zijn al onze Mensenrechten nu ineens?)

Alles sal regkom als elk syn plig doe. Als je gewoon je Boerenhersens gebruikt, je hand niet ophoudt bij De Staat of gelooft dat De Staat jouw leven moet regeren. Als je zelf initiatief toont, je inspant, je dagelijks oefent in beschaving:

Hoe weinig ‘overheid’ is er dan nog nodig.

Hier zijn ‘conservatieven’ de nog enige overgebleven tegenkracht bij een Staat die zichzelf God waant. Immers, anders geloof je niet dat je even het weer op aarde kunt optimaliseren (klimaatbeleid).

Conservatief Rechts Licht in totalitaire duisternis
Ook in Amerika zijn conservatieven met hun staatskritiek een baken van licht in een zee van totalitaire duisternis. Zie maar het uitstekende interview dat Peter Robinson (oud medewerker Ronald Reagan) van The Hoover Institution houdt met dr. Scott Atlas, een medisch onderzoeker die aantoont: de ‘lockdown’ (psyop-term voor ‘vrijheidsberoving’) kost twee maal zoveel levensjaren als dat het virus via oversterfte veroorzaakt.

Vaste lezers van Interessante Tijden weten al welk begrip hier gehanteerd wordt; Cost Induced Fatality Rate. Het aantal levensjaren in mindering door bijvoorbeeld stress, omdat je bedrijf door De Staat gesloopt wordt.

Per 10 miljoen dollar schade heb je 1 vroegtijdig overledene. Andermaal, nu hoort U het ook eens van een geïnformeerd en kundig ander. Dus Mark Rutte is- nuchter bekeken- een moordenaar van gezonde mensen, al die mkb-familiebedrijven die door zijn besluiten op de fles gaan, en dan bijvoorbeeld aan de drank raken.

Mark Rutte doet precies wat CS Lewis al beschreef in ‘The Abolition of Man’ (1943): de menselijkheid afschaffen. Maar voor de mainstream-lezer zal voorgaande rauw op het dak vallen. Dat weten massapsychologen. U vindt iets meer ‘waar’ als u dat vaker hebt gehoord van een ‘vertrouwde autoriteit’.

Niet van deze ‘ultraconservatieve’ reactionaire ‘dreigblogger’… 🙂

Carola-spotprent, door boeren op spandoeken uitvergroot

Niet kopen of verkopen zonder het teken van Bill Gates
Wie wist dat vaccins worden gemaakt met stamcel-materiaal, gewonnen uit levende foetussen? Dat beschrijft Frank Ruesink in ‘Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet’. Zijn zoontje overleed als baby bijna, na een BMR-vaccinatie. Zo ging hij als bezorgde vader op onderzoek uit. Vervolgens confronteert hij liegende politici als Klaas Dijkhoff (VVD, ‘liegende VVD’er’ is een tautologie) en Paul Blokhuis (Christenunie)

Abortus op 33 duizend ongeboren kinderen in Nederland per jaar is een industrie. Dus Paul Blokhuis (Christenunie) wil u laten inspuiten met restmateriaal van prenataal vermoorde kinderen, dat noemt hij zelfs ‘naastenliefde’.

Deze Interessante Tijden kun je enkel nog theologisch goed duiden, als christen en dus reactionair. Wanneer een Christenunie-regering de christelijke eredienst verbiedt. Wanneer je het Teken van Bill Gates moet gaan dragen (COV-id, digitaal vaccinatiepaspoort) van Hugo de Jonge wil je nog ‘kunnen kopen of verkopen’ (Openbaring 13), aan de Great Reset-economie deelnemen.

Corona Schouten verkleed als struikrover, zij is satans dienaresse

Zonder De Bijbel kun je deze Interessante Tijden niet duiden
Het zou normaal moeten zijn om bij het duiden van de wereld de Bijbel aan te halen. Dankzij 50 jaar christenverkettering in media heet je nu vast ‘godsdienstgekkie’. En moet je het ontwortelde gezwatel van liberalen over ‘fraaihaait’ en ‘mensurechtuh’ als ‘de waarheid’ nemen.

Omdat de conservatieve vleugel in Nederland nagenoeg werd uitgeroeid door de generatie ’68.

Die mensenrechten blijken evenveel waard als het papier waarop ze gedrukt staan. Immers, in de Mensenrechten stond bij artikel 29 een uitzonderingsclausule: als de Verenigde Naties dat wil gelden de mensenrechten niet.

‘Rechten’ is werkgelegenheid voor cokesnuivende Zuidashaaien en de ambtenarij.

Het  is de vraag hoezeer ‘rechten’ leidt tot ‘rechtvaardigheid’ in Bijbelse zin. Met de 10 Mensenplichten uit de Bijbel met ‘Heb God Lief’ op 1 (Ontzag voor Het Leven) heb je 10 maal minder overheid nodig, zo is de stelling die ik aandurf. Op z’n Afrikaanders: alles sal regkom, als elk s’n plig doe.

Naast je boerenverstand heb je die motivatie nodig, geworteld in gezond geloof ( = vertrouwen).

Psalm 1: welgelukzalig de man die niet luistert naar D66/VVD/Christenunie

Psalm 23
Het is ieder’s christenplicht om die vaccinatie dus te weigeren en dat teken niet te dragen. Wanneer je God meer vreest dan De Staat, die zich gedraagt als Sterfelijke God naar Hobbes. Binnenkort zullen ze hier weer met hun pistolen voor de deur staan. Gezellig, de koffie staat klaar!

De Heare is myn hoeder; ik bin neat brek.

Hy lit my reste yn griene lansdouwen, hij fiert my seftkes oan fredige wetters.

Hy forkwikt myn siele, Hy laet my yn it spoar fen ‘e gerjuchtigheit om de wille fen syn namme.

Al gean ik ek yn de dellig fen deads skaed, ik scil gjin kwea freezje, hwent Jo binne by my.

Jo meitsje my de tafel klear foar de eagen fan myn tjsinstanners; Jo salvje myn holle mei oalje, myn tsjelk rint oer.

Kleare goed en genede folgje my al de dagen fen myn libben, en ik scil yn it hus des Heare wenje yn langte fen dagen.

Deze leugenachtige corrupte overheid heeft al haar morele legitimiteit verspeeld. We hoeven haar niet nog 1 seconde serieus te nemen.

7 Replies to “NCTV: ‘Wie radicaliserende overheid niet gelooft is gek!’”

 1. Een variant gemaakt op die vd NCTV, met beetje fantasie is het Leger des Heils een verkapte 5e kolonne 😂

  Dreigingsbeeld Terrorisme 2020 – Leger des Heils
  Geuniformeerde ‘white nationalists’ met martelwerktuig aan de muur, werken vaak samen met criminelen, marcheren met vlaggen met gele ster + tekst ‘Bloed & Vuur’, doen georganiseerd aan vechtsporten. Aanbeveling NCTV ontmantelen? https://t.co/h74iSp0xfC

 2. About the Netherlands…

  A Covid19 openair prison,
  People policing each other…

  People no longer care about
  their civil liberties.

  They only care
  about their
  standard of life.

  The modern world
  has outgrown notions
  like freedom.

  They’re content
  to follow.

  The threat remains…
  free will still exists.

  For centuries,
  the ruling class tried,
  with religion,
  with politics…

  and now consumerism…
  to eliminate dissent.

  Isn’t it time
  they gave science a try?

  or…?

 3. Ha die Rypke, held van het vrije woord. Ik verwijs naar de column van heden van Marianne Zwagermann die de achterlijke Marcel Gelauff, de hoofdredacteur van het NOS Journaal, vandaag op het hakblok hees. Het gejank van Gelauff en Co over de bedreigingen die de NOS en de NPO ten deel zouden vallen, mondde uit in een #jesuisNOS Dan ben je toch echt van de journalistieke potje getrokken. Jezelf vergelijken, als nep-hoofdredacteur zonder hersens, met de mensen van Charley Hebdo die hun leven hebben gelaten voor het vrije woord in Parijs. Gelauff dwingt zijn lakeien al 4 jaar tot maximaal Trump-bashen. In de tijd die overblijft mogen ze hun eigen grapjes bedenken.
  Die hele NOS kan de kliko in – er zal geen varken van vreten – zeker die kakkineuze praatpop Kysia Hekster, de tuin-ekster. Ze doet het Koninklijk Huis, zegt Marianne Zwagermann die zich de Angst op het werk van de Tuinekster helemaal kan voorstellen. ” Die is natuurlijk als de dood om uit een vliegtuid te worden geflikkerd ‘. Hekster eet overigens zoveel margarine dat ze naar schatting nog 41,3 kilo weegt en vanuit een vliegtuig hooguit in een boom waait. Is dat dan grof vuil of iets anders?
  De NOS is verder natuurlijk al jarenlang met afstand de zender die het meest inhakt op de Nederlandse Boeren die zich zeer terecht verzetten tegen vrome Carola Schouten en haar CO-2-hekserij. De NOS wenst onder leiding van Gelauff korte metten te maken met de Boeren. Ik acht de kans groter dat Gelauff zelf eerder op de mestvaalt belandt. Kijk vanavond naar Derksen en Van der Gijp. Derksen gaat gehakt maken van Gelauff en zijn sekte-leden ( Twam Huys, Charles Groenhuijzen, Opper-Pot Marieke van der Linden en ook de twee walg-kleuters Jort Kelder en Sander Schimmelpenninck).

 4. Hoi Rypke! In een ‘verklaring’ bij Openbaring 13:17 las ik het volgende: “In het rijk van de antichrist zal wellicht niemand gedood worden om zijn geloof. Maar zo iemand de antichrist, de staatsmacht niet wil erkennen als de gever van alle goed, als iemand niettegenstaande de heerlijke machtsopenbaring van de wereldmacht toch aan God en Zijn Woord wil vasthouden, welnu, laat God hem helpen, de staat geeft hem niets meer, geen werk en geen brood.” Hoe waar en toepasselijk lijken deze woorden in de nabije toekomst te gaan worden! (Bron: Bijbel met kanttekeningen, uitgeverij Bosch & Keuning n.v., ISBN9024642477)

 5. “Het is de leukste van ons als woordkunstenaars tot nu toe.” Sdg 9. Helaas onwaar. Kijk het begin nog maar eens terug. Chaotisch. Flauw. En er ontbreekt sowieso structuur in alle afleveringen. Dit kneiterbelangrijke, allesbepalende onderwerp verdient beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *